• Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti - k 1. dňu v škole

     • Vážení rodičia!

      Na základe usmernení MŠVVaŠ bude potrebné v šk. roku 2022/23 preukazovať opäť bezpríznakovosť žiaka ZŠ a dieťaťa MŠ buď elektronicky alebo písomne. Tlačivo sa dá odoslať z rodičovského konta na webe školy alebo v mobilnej aplikácii Edupage.

      V šk. roku 2022/23 platí: Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 5 a viac po sebe nasledujúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka. Tlačivo sa predkladá už prvý deň v škole, teda k 5.9.2022. 

      Ak nemáte prihlasovacie údaje na edupage, tlačivo si stiahnite nižšie alebo príďte v pondelok ráno s dieťaťom. Vydajú Vám ho pri vchodoch do školy.

      Pisomne_vyhlasenie_o_bezpriznakovosti_2022_23.pdf

     • Oznam zo ZUŠ Čachtice

     • Základná umelecká škola Čachtice – elokované pracovisko Podolie oznamuje žiakom, ktorí chcú pokračovať alebo sa prihlásiť na hudobný odbor, aby prišli do triedy ZUŠ dňa 05.09.2022. Trieda ZUŠ sa nachádza v obecnej knižnici v budove obecného úradu Podolie. Záujemcovia sa môžu prihlásiť aj na tel. čísle 032/7787 134.

     • Slávnostné otvorenie šk. roka 2022/23

     • Milí žiaci, vážení rodičia!

      Oznamujeme Vám, že začiatok šk. roka 2022/23 pripadá na pondelok 5. september 2022. V piatok 2.septembra 2022 majú žiaci ešte letné prázdniny.

      Naša škola otvorí nový školský rok slávnostne v kultúrnom dome, slávnosť je verejná, rodičia sú vítaní. Žiaci 2. - 9. ročníka sa stretnú pred školou tak, aby o 8.00 hod. mohli so svojimi triednymi učiteľmi odísť do KD. Rodičia prvákov so svojim deťmi môžu prísť na 8.00 hod. priamo do KD. Po slávnsoti sa žiaci pod vedením triednych učiteľov vrátia do školy, pozrú si svoje kmeňové triedy, absolvujú prvú triednickú hodinu, na ktorej dostanú pokyny k ďalším dňom. V pondelok sa ešte neprezúvame, nestravujeme, nie je otvorená ani družina. V pondelok sa žiaci u svojho triedneho učiteľa prihlásia na stravovanie. Od utorka 6.9.2022 už varíme, funguje ŠKD, prezúvame sa.

   • Prihlásenie

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou, Podolie 804
    • schreiberova@zspodolie.sk
    • schreiberova@zspodolie.sk
    • ZŠ - sekretariát: 032 7408411
    • ZŠ: 032 7408412, 032 7408413
     MŠ: 032 7408414
     ŠJ: 032 7408415
     ZŠ - mobil: 0911 961 480
    • Podolie 804
     91622 Podolie
     Slovakia
    • 036125431
    • 2021628609
    • Riaditeľka školy:
     RNDr. Janka Schreiberová - 032/7408412
     schreiberova@zspodolie.sk
    • Zástupkyňa riaditeľky pre ZŠ:
     RNDr. Daniela Maráková - 032/7408413
     marakova@zspodolie.sk
    • Zástupkyňa riaditeľky pre MŠ:
     Slavka Fogašová - 032/7408414
     mspodolie@gmail.com
    • Vedúca školskej jedálne:
     Mariana Porubská - 032/7408415
     sjedalenpodolie@gmail.com