• Koľko lásky sa zmestí do škatule od topánok

     • Na začiatku decembra nás oslovil p. starosta našej obec Podolie, či by sme s obcou nespojili sily a nezapojili sa do akcie Koľko lásky sa zmestí do škatule od topánok, ale tak, aby škatuľky neputovali do cudzieho prostredia, ale aby nimi boli obdarení starší  osamotení ľudia, vdovy a vdovci v našej obci Podolie. A tak sme súflasili, sľúbili sme za každú triedu 2-3 škatuľky. P. učiteľky oslovili rodičov s prosbou o pomoc. Nesmierne príjemne nás prekvapilo, ako sa k tomu postavili rodičia. Práve vďaka Vám, milí rodičia, sa nám podarilo zabaliť pre osamotených starších ľudí až 122 škatúľ tovaru od Vás. K akcii prispela aj naša zborovňa aaj pani upratovačky. Okrem toho deti 2. st. vyrobili na hodinách výtvarnej výchovy maľované škatuľky s prianím, ktoré sme naplnili cukríkmi. 

      Na obci nám pripravili zoznam starých ľudí s adresami, pani riaditeľka rozdelila medzi triedy 2. stupňa a dnes 21.12.2022 sa všetci druhostupniari podujali škatuľky po obci poroznášať. nepodarilo sa nám síce zastihnúť doma každého, ale dôchodcovia, ktorých sme zastihli, boli prekvapení, nesmierne dojatí, veľmi vďační. A mnohým z nich sa leskli slzy v očiach. Veríme, že to oslovilo a rozcitlivelo aj naše deti., ktoré im z vďačnosti tieto darčeky odovzdávali. 

      Nádherná akcia, plná lásky, vďačnosti a dobra. Ďakujeme všetkým deťom, rodičom, zamestnancom školy, pracovníkom obce Podolie za priloženú ruku k dielu.

      FOTOALBUM - foto škatúľ od topánok a ich roznášanie starkým
      FOTOALBUM - maľované vianočné škatuľky pre dôchodcov

     • Vianočné ekotrhy

     • V stredu 21.12.2022 sme boli posledný deň v škole v kalendárnom roku 2022. Spríjemnili sme si ho viacerými akciami v triedach, či na úrovni školy a obce. Jednou z nich boli aj Vianočné ekotrhy, ktoré pripravili decká zo Žiackej školskej rady - samozrejme ajh vďaka zapojeniu sa mnohých detí zo školy. K ekotrhom bolo potrebné doma poupratovať a priniesť do školy staršie veci, ktoré už deti doma nepotrebujú, s ktorými sa nehrajú alebo ktorých majú veľa a chcú sa podeliť. Skrátka sme chceli dať veciam druhú šancu. Nazbieralo sa veľa kníh, plyšákov, hračiek a hier, školských potrieb, bižutérie a pod. ŽŠR to všetko krásne pripravila, nacenila a začal predaj. Trhy boli určerné hlavne pre deti 1. st., ale prišli si na svoje aj niektorí druhostupniari a pani učiteľky. Celkový výťažok z ekotrhov dosiahol výšku 230,80 €. Žiacka školská rada jednohlasne odhlasovala, že chce peniažky venovať detskému domovu. teraz je rad na vedení školy, aby oslovil konkrétny detský domov, kde chceme aj posunúť hračky, ktoré sa neminuli.

      FOTOALBUM

     • Súťaž – Najzaujímavejší betlehem

     • K Vianociam neodmysliteľne patrí betlehem a tak sme na škole vyhlásili súťaž o Najzaujímavejší betlehem. Do súťaže sa zapojili deti prvého a aj druhého stupňa. Vyrobených bolo 19 betlehemov, každý bol nádherný a originálny. Bolo veľmi ťažké určiť ten naj, a tak všetkých 19 betlehemov sa umiestnilo na prvom mieste a ich tvorcovia boli odmenení sladkým balíčkom. Ďakujeme žiakom a ich rodičom za zapojenie sa do tejto súťaže. Tieto krásne diela potešili nielen žiakov a učiteľov v škole, ale aj ľudí, ktorí si ich mohli pozrieť počas vianočných trhov v kultúrnom dome.

      FOTOALBUM

     • Vianočné posedenie zamestnancov školy

     • Predposledný deň roka 2022, ktorý sme trávili v škole, si zorganizovali zamestnanci školy v poobedných hodinách posedenie pri výbornej kotlíkovej kapustnici, slaných aj sladkých koláčikoch domácej výroby. Zazneli poďakovania vedenia školy za odvedenú prácu ako aj rozlúčka s p. upratovačkou Majkou Zemkovou. V družných rozhovoroch sme si posedeli do večerných hodín.
      FOTOALBUM

     • Tvorba začlenených žiakov

     • Ak si pozriete tento FOTOALBUM, dozviete sa, aké pekné darčeky k Vianociam vyrobili naši začlenení žiaci Lenka Heráková a Štefan Herák z 5.A. triedy na hodinách technickej výchovy.

      Žiaci pracovali s drevom, s vypaľovačkou, vŕtali, lepili a vyšívali. Z medových plátov vytvorili ekologické a voňavé vianočné sviečky. Z vlny vyrobili milé mikulášske čapice. Niektoré z výrobkov darovali aj do krabíc ako darček pre podolských dôchodcov.

     • Vystúpenie na Vianočných trhoch

     • V sobotu 17.12.2022 sa takmer 100 našich detí z materskej školy, 1. st. aj 2. st. základnej školy aktívne zapojilo do obecnej akcie Vianočné trhy. Ako? Nuž tým, že atmosféru trhov spríjemnili svojimi vystúpeniami. Najskôr sa predstavili deti z MŠ s tančekom, pesničkou a prianím. po nich vystúpilo 42 spevákov zo všetkých tried 1. st. Zaspievali  veselé a vtipné detské  pesničky s vianočnou tematikou so slovnými prekáračkami. Odchádzali z pódia už za tmy s rozsvietenými sviečočkami po zanení tradičnej Tochej noci. A nakoniec vystúpenie zakončili speváci z 2. st., ktorých vianočné koledy i texty boli duchovne ladené a všetkých nás stíšili k prežitiu pokojných sviatkov. Veríme, že sa rodičom vystúpenie páčilo. poďakovanie patrí všetkým vystupujúcim deťom, všetkým pani učiteľkám, ktoré s deťmi nacvičovali ako aj zvukovým technikom.
      FOTOALBUM

     • Vianočné rovesnícke učenie

     • Vo štvrtok 15. 12. 2022 mali žiaci 6.A a 5.A  tak trochu netradičnú matematiku. Netradičnú v tom, že šiestaci pripravili pre piatakov vianočné matematické príbehy a príklady, ktoré potom piataci museli vyriešiť. Pracovali v skupinkách, kde boli dvaja šiestaci a jeden piatak.  V druhej časti spoločnej hodiny si všetky skupinky zasúťažili v skladaní vianočných tangramov.

      Šiestaci následne na ďalšej hodine z príbehov a vyriešených príkladov zostavili poster, ktorý si môžete prehliadnuť na dolnej chodbe školy. Z reakcii žiakov vyplýva, že sa im spolupráca páčila a verím, že okrem matematiky si utužili aj vzájomné kamarátske vzťahy.

      p.uč. Maráková

      FOTOALBUM

     • Vianočný turnaj chlapcov vo florbale

     • V piatok 16. 12. 2022 usporiadal náš telocvikár p. uč. Ostrovský vianočný turnaj vo florbale pre žiakov 2.stupňa, ktorý  sa hral v dvoch skupinách.  V skupine starších žiakov boli najlepší deviataci (Zemko, Červeňanský, Gúčik, Černý), na druhom mieste siedmaci (Ray, Caltík, Moravčík, Zámečník), tretí boli  ôsmaci (Hadbábny, Beran, Bobocký, Zemko).

      Medzi mladšími žiakmi vyhrala druhá skupina šiestakov (Tinka, Augustín, Matyáš, Durec), na druhom mieste piataci (Madro, Herák O., Zemko, Čechvala), na treťom prvá skupina šiestakov (Murka, Kubinský, Halčin, Mihál). 

      V suprerzápase medzi najlepšími mladšími a staršími žiakmi prekvapivo šiestaci porazili deviatakov. Víťazom gratulujeme.
      FOTOALBUM

     • Vianočný turnaj dievčat v prehadzovanej

     • V stredu 14.12.2022 zorganizoval p. uč. Ostrovský Vianočný turnaj dievčat v prehadzovanej. Hneď po nástupe sa dievčatá pustili do zápasov, keďže zúčastnených družstiev bolo až šesť, za každú triedu 1 družstvo, len piatačky A a B vytvorili jedno spoločné družstvo. Výsledky boli nakoniec prekvapivé hlavne čo sa týka 1. miesta, ktoré obsadila 7.B. Na 2. mieste skončili dievčatá z 8.A a na 3. mieste dievčatá zo 7.A. Víťazkám blahoželáme a p. uč. Ostrovskému ďakujeme za peknú akciu plnú športového ducha a priateľského zápolenia.

      FOTOALBUM

     • Výsledky školského kola Pytagoriády

     • V dňoch 7. a 8. decembra 2022 si vyskúšalo svoje matematické schopnosti 105 žiakov od 3. do 8. ročníka. Z tohto počtu skončilo ako úspešní riešitelia  26 žiakov. Ktorí žiaci postupujú do okresného kola, to zatiaľ nevieme. Výsledky ŠK si pozrite na stránke ÚSPECHY alebo na dolnej nástenke školy.

     • Šaliansky Maťko - školské kolo

     • V utorok, 13.12.2022, presne "na Luciu", sme v našej škole mali recitačnú súťaž slovenských povestí, ktorá už desaťročia nesie názov Šaliansky Maťko. Ide už o 28. ročník súťaže, do ktorej sa zapojilo 17 detí 1. a 2. stupňa. Na začiatku nás privítala p. uč. Faboková, ktorá spolu s p. uč. Jacolovou, Zemkovou a Augustínovou tvorili porotu. Žiaci a žiačky v každej kategórii porotu poriadne potrápili, až nakoniec sa dopracovali k takýmto výsledkom: 

      V 1. kategórii vyhrala Ninka Masárová (3.A), na 2. mieste skončila Vivien Prídavková a na 3. mieste Lukáš Mrekaj. 

      V 2. kategórii si 1. miesto obhájil Mateo Madro, 2. miesto získala Vaneska Prídavková a 3. miesto ostalo Bibiane Čavojskej.

      V 3. kategórii všetkých veľmi príjemne prekvapila Sabina Jašková, 2. miesto získala Eliška Huttová a 3. miesto Mária M. Kahajová. 

      Víťazom blahoželáme, všetkým zúčastneným ďakujeme a povzbudzujeme, aby sa nebáli a znova zabojovali aj o rok. 

      Absolútnym víťazom na 1. miestach držíme palce na okresnom kole v Novom Meste nad Váhom, ktoré sa uskutoční v januári 2023. A nezabudnite, že texty je potrebné ovládať naspamäť!

      FOTOALBUM

     • Dôležitý oznam pre rodičov a žiakov

     • Vážení rodičia, milí  žiaci!

      Oznamujeme Vám, že z dôvodu choroby viacerých zamestnancov ŠJ a z dôvodu príprav kuchyne na rekonštrukciu sa nebude variť v školskej kuchyni pre žiakov a zamestnancov ZŠ v dňoch 20.12.2022 (utorok) a 21.12.2022 (streda). Varí sa iba v malom množstve pre deti materskej školy. Žiaci, ktorí navštevujú ŠKD, je potrebné, aby si okrem desiatej priniesli suchý obed. 

      Z dôvodu započatých rekonštrukčných prác udeľuje riaditeľka školy na  štvrtok 22.12.2022  riaditeľské voľno deťom MŠ, ako aj všetkým žiakom ZŠ. Základná aj materská škola bude v tento deň zatvorená.

     • Oznam žiackej školskej rady

     • Ahojte kamaráti!

      Prihovárame sa vám za Žiacku školskú radu.

      Chceli by sme na našej škole zorganizovať Vianočné ekotrhy. Termín sme si naplánovali na posledný deň v škole – teda na budúcu stredu 21.12.2022. Akcia bude určená hlavne pre 1.-5. roč., ale ak bude záujem aj zo strany starších žiakov, môžete sa prísť po dohode s triednym učiteľom  pozrieť na trhy aj vy - starší žiaci.

      Aby sme však akciu vedeli zrealizovať, potrebujeme Vašu veľkú pomoc. Na vianočných ekotrhoch sa budú veci, ktoré prinesiete vy sami. Budú sa predávať za malé sumy 20, 50 centov, príp. drahšie veci za 1-2 eurá. Malo by ísť o veci, ktoré už ste používali, už ich nepotrebujete , ale možno niekto ďalší by ich vedel použiť. Dáme šancu starým veciam prostredníctvom  našich  ekotrhov.

      Čo by ste mohli v nasledujúcich dňoch prinášať? Veci, ktoré sú už použité, ale sú stále funkčné. Môže ísť  o knihy, ktoré už máte prečítané alebo ste čítali, keď ste boli malí, hračky, s ktorými sa nehrávate, korálky, bižutériu, kapsičky, školské potreby, ktorých máte veľa a nepotrebujete, športové potreby, príp. môže ísť o Vaše vlastné výrobky, napr. vianočné etikety na darčeky a pod. Prosíme, nekupujte na trhy nič nové, veď má ísť práve o ekotrhy.

      V prípade, že sa tovaru vyzbiera málo, ekotrhy nebudú.  Takže záleží na nás všetkých. Predmety môžete nosiť  do budúceho utorka poobedia. Môžete ich odovzdať  tr. učiteľovi alebo doniesť priamo do riaditeľne a odovzdať hocikomu z vedenia školy. Triednych učiteľov prosíme priebežne ich odovzávať vedeniu školy, aby sme v utorok poobede vedeli, či dokážeme akciu uskutočniť.

      Výťažok z Vianočných ekotrhov sa použije na nejakú dobročinnosť. Ako, o tom rozhodneme my v žiackej školskej rade.  Ak máte aj vy v triedach nejaký nápad, kam poslať peniažky, povedzte to svojim zástupcom, ktorí Vašu triedu zastupujú v žiackej rade.

      Už vopred vám ďakujeme všetkým za pomoc.

     • Deň canisterapie v ŠKD

     • Dňa 9.12.2022 zorganizoval Mgr. Samuel Kusenda Deň canisterapie v oddeleniach ŠKD. Do školských priestorov nás prišli navštíviť psíky s ich chovateľmi z Canisterapeutického centra BELA. Žiakom boli predvádzané metódy učenia sa matematiky, slovenského jazyka či čítania za pomoci psíkov, ale tiež boli žiakom prezentované pohybové a vyhľadávacie schopnosti psíkov v simulovaných krízových situáciách. Žiakom ale i zamestnancom školy sa akcia veľmi páčila a všetci by sme radi poďakovali Canisterapeutickému centru BELA za ich návštevu na našej škole.

      FOTOALBUM

     • Školské kolo dejepisnej olympiády

     • V pondelok 5.12.2022 sa 16 žiakov 2. stupňa zúčastnilo na školskom kole dejepisnej olympiády. Z nich 5 žiakov bolo úspešných a postupujú do okresného kola DO. Konkétne postupujú: z 9.A Matúš Pollák + Simona Palkechová, z 8.A = nikto, zo 7.A Radka Durcová, zo 7.B Eliška Huttová a zo 6.A  Filip Tinka. Postpujúcim žiakom blahoželáme.

     • Exkurzia do Apponyiovskej knižnice

     • Deň po Mikulášovi, 7.12.2022, sa niektorí žiaci 2. stupňa zúčastnili exkurzie do Apponyiovskej knižnice v Oponiciach pod vedením slovenčinárok p. uč. Zemkovej a p. uč. Fabokovej. Naši piataci ešte dopisovali pytagoriádu z matematiky, keď nás už pred školou čakal autobus. Pred deviatou sme vyrazili a po hodinke sme sa dostali do malej dedinky Oponice, kde stojí krásny zreštaurovaný kaštieľ rodu Apponyiovcov. Vo vnútri nás privítal správca knižnice, ktorý nás poprosil, aby sme si obuli návleky. To bola paráda, lebo sme sa šmýkali na parketách jedna radosť 🙂. Po úvodných informáciách a fotografiách, ako kaštieľ vyzeral kedysi a dnes, nám otvoril dvere do knižnice. A my sme ostali nemo stáť... občas sme len počuli: "Nádhera!"... "Tu by som chcela bývať"... Pred nami akoby sa otvorili dvere do tajomnej komnaty Harryho Pottera. Vnímali sme, dýchali, nasávali atmosféru 18. a 19. storočia. Dozvedeli sme sa veľa o histórii rodu Apponyiovcov, ich rozkvete i úpadku po roku 1948 a úplnej devastácii kaštieľa v deväťdesiatych rokoch. Výklad správcu knižnice nám prerušoval iba zvuk klimatizácie, ktorá je tam pustená vo dne v noci na teplotu 22 °C, aby sa knihy neznehodnotili. Videli sme pohromade cca 17 000 kníh,  žiadna však nie je napísaná v slovenčine, zreštaurovanú Bibliu, ktorá bola hrubá skoro 20 cm a dojem umocňovali historické predmety a nábytok z minulých storočí. Exkurzia to bola veľmi zaujímavá a môžeme každému len odporúčať. Takýchto miest na Slovenku nie je veľa.
      FOTOALBUM

     • Mikulášske hry

     • V utorok 6. decembra 2022 bolo v našej školičke "svetažiť" deťom z 1. stupňa. Naša šikovná žiacka školská rada spolu s p. riaditeľkou pripravila pre nich v telocvični zábavné MIKULÁŠSKE HRY.  Najskôr bolo treba čo najhlasnejšie vyvolať Mikuláša. Podarilo sa to až na tretíkrát. Mikuláš deti pozdravil a rozhodol sa, že ich obdaruje až potom, keď uvidí, akí sú šikovní, športovo nadaní, rýchli, kreatívni, ako poznajú rozprávky a ako vedia upratovať. A potom sa rozbehli súťaže medzi triedami. Súťažilo sa v týchto disciplínach: Ako rýchlo sa oblečieme na sánkovačku, Akí sme kreatívni, Ako utiecť vo vreci čertovi a nerozbiť vajíčko, Ako poznáme rozprávkové melódie, Akí sme silní po ráne plnom sladkostí, Ako vieme triafať, Ako si vieme zaviazať šnúrky, Ako rýchlo upraceme, aby mal Mikuláš radosť. Triedy súťažili o dušu, povzbudzovali sa, skoro spadla telocvičňa. Na víťaznom rebríčku sa vystriedali všetky triedy. prekvapili nás aj prváci, ktorým sa darilo veľmi dobre a niekedy aj zahanbili starších kamarátov. Na konci súťaže zopár odvážlivcov zaspievalo Mikulášovi  pesničku. A všetci deti 1. stupňa sa nakoniec Mikuláš rozhodol odmeniť balíčkami sladkostí, ktoré mu pomohli pobaliť maminky z Rady rodičov. Deti sa s Mikulášom rozlúčili a po výdatnej desiate sa pobrali do miestneho kina na kultúrny program. Všetkým, ktorí priložili ruku k dielu a pomohli pri vydarenej akcii, patrí veľké poďakovanie.
      FOTOALBUM - bude zverejnený po dodaní všetkých fotiek

     • Pozvanie na Fašiangový školský ples

     • Milí rodičia a priatelia školy!

      Po dvojročnej prestávke sa Rada rodičov v spolupráci so školou a obcou v Podolí opäť rozhodla usporiadať tradičný Fašiangový školský ples, v poradí už sedemnásty. Všetkých Vás naň srdečne pozývame. Príďte sa zabaviť s priateľmi pri dobrom jedle a muzike do KD v Podolí v sobotu 4.2.2023 o 19.30 hod. Do tanca hrá HS Smoliari. Tanečné vystúpenie predvedie a krátku tanečnú školu povedie FS Otava. Vstupné je 30 €, vstupenky sú už v predaji na riaditeľstve školy (0327408411, 12, 13; 0902886370). Výťažok z plesu sa použije na zveľadenie školy.

       

     • Detský čin roka 2022

     • Tento rok sa zapojili deti z ŠKD II. (2.A) do projektu  Detský čin roka 2022. V priebehu mesiacov október a november čítali príbehy detí, ktoré odvážne a múdro vedeli zareagovať častokrát v náročných životných situáciách a postaviť sa na správnu stranu – stranu pomoci a dobra. Príbehy boli rozdelené do 8 kategórií: Záchrana ľudského života, Pomoc v rodine, Pomoc rovesníkom, Pomoc ľuďom, Pomoc prírode, Dobrý nápad, Cena Sašky Fischerovej – Malý veľký čin a Dobrý čin na nete. Projekt sa vyvíja spolu s dobou a reaguje aj na získavanie peňazí na pomoc núdznym predajom vlastných výrobkov detí prostredníctvom internetu. Príbehy z jednotlivých listov hovorili o záchrane života za  nečakaných okolností, o pomoci spolužiakom s rôznym postihnutím pri začleňovaní  sa do kolektívu, pomoc starým ľuďom, organizovanie zbierok, záchrana zvieratka. No aktuálne sa k tomu pridala pomoc deťom prisťahovaným z Ukrajiny, ktoré s mamou a súrodencami ušli pred vojnou. Deti z ŠKD o každej téme diskutovali a rozprávali svoje zážitky alebo príbehy z okolia. Dúfam, že uverejnené činy z príbehov inšpirujú aj ich a zostane po nich stopa v malých srdiečkach, povzbudia ich v správnom a čestnom konaní, vo svojom okolí. Zároveň sa týmto projektom rozvíjala u detí čitateľská gramotnosť, aktívne počúvanie a čítanie s porozumením.

      Hlasovaním za jednotlivé skutky sme pomohli oceniť odvahu detí nezištne konať dobro,  vyjadriť spolupatričnosť a empatiu.

      Viac sa o projekte môžete dočítať na stránke http://www.detskycin.sk/

      Mgr. Monika Augustínová
       

      FOTOALBUM

  • Prihlásenie

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Podolie 804
   • schreiberova@zspodolie.sk
   • schreiberova@zspodolie.sk
   • ZŠ - sekretariát: 032 7408411
   • ZŠ: 032 7408412, 032 7408413
    MŠ: 032 7408414
    ŠJ: 032 7408415
    ZŠ - mobil: 0911 961 480
   • Podolie 804
    91622 Podolie
    Slovakia
   • 036125431
   • 2021628609
   • Riaditeľka školy:
    RNDr. Janka Schreiberová - 032/7408412
    schreiberova@zspodolie.sk
   • Zástupkyňa riaditeľky pre ZŠ:
    RNDr. Daniela Maráková - 032/7408413
    marakova@zspodolie.sk
   • Zástupkyňa riaditeľky pre MŠ:
    Slavka Fogašová - 032/7408414
    mspodolie@gmail.com
   • Vedúca školskej jedálne:
    Mariana Porubská - 032/7408415
    sjedalenpodolie@gmail.com