• Návšteva predškolákov v 1.A

     • Predposledný marcový deň zavítali k nám – prvákom predškoláci. V našej „prváckej“ triede sme ich netrpezlivo čakali. Chceli sme im ukázať, čo všetko sme sa od začiatku školského roka naučili. Niečo sme im prečítali, ukázali všetky písmená a čísla, ktoré už poznáme. Nenechali sme ich iba sedieť a počúvať, ale aj ich sme trošku „vyskúšali“. Boli veľmi šikovní a ukázali tiež, že už sú pripravení, aby sa z nich stali ozajstní školáci. Spoločná práca na hodine nám veľmi rýchlo ubehla, ani sme sa nenazdali a bol koniec. Veľmi nás potešilo, že mnohí z nich by boli s nami v škole už zostali. Tešíme sa na Vás, budúci školáci!

      p. učiteľka R. Trpíšková

      FOTOALBUM

     • Biblická olympiáda - okresné kolo

     • V utorok 28.3.2023 sa žiačky Timea Gúčiková, Lenka Halušková, Laura Burzová a Vanesa Prídavková zúčastnili okresného kola biblickej olympiády, ktoré sa konalo v Novom Meste nad Váhom. Samotná olympiáda pozostávala z piatich rôznych kôl, otázky a rôzne úlohy sa týkali štyroch biblických kníh – Nehemiáš, Judita, Ester a Prvý Petrov list. Naše žiačky získali 2. miesto, blahoželáme a ďakujeme za  reprezentáciu našej školy.

      sr. Samuela

      FOTOALBUM

     • Denník československého legionára

     • V pondelok 27.3.2023 sa konala pod vedením Mgr. Samuela Kusendu a Mgr. Bohumila Čechvalu prednáška zamerané na tému - Československí legionári, ktorej sa zúčastnili žiaci 8. a 9. ročníka. Prednáška bola rozdelená na dve časti, v prvej časti sa žiaci všeobecne oboznámili s témou vyššie spomínaných legionárov, druhá časť bola praktická, žiaci priamo pracovali s denníkom jedného z legionárov. Táto prednáška bola zameraná najmä na prehĺbenie vedomostí z predmetov dejepis, občianska náuka, etická výchova a slovenský jazyk. 

      FOTOALBUM

     • Biologická olympiáda - školské kolo

     • Dňa 24.3.2023 sa konalo školské kolo biologickej olympiády kat. D, v ktorom súťažilo 12 žiakov 6. a 7. ročníka. Úspešnými riešiteľmi biologickej olympiády sa stalo 10 žiakov. Eliška Huttová a Radka Durcová postupujú do okresného kola. Bližšie informácie o všetkých výsledkoch žiakov nájdete na podstránke Žiaci / Úspechy.

     • Výchovný koncert

     • V utorok 28. 3. 2023 sme začínali deň veselo. Hneď po prvom zvonení sme sa v chladnom počasí presunuli do miestneho KD, kde nás už čakali dvaja muži z občianskeho združenia Škola života - páni Jaro Gažo a Juraj Jaroščiak. Pripravili pre nás hodinový výchovný koncert na tému Československý muzikál. Dozvedeli sme sa informáciu o vzniku muzikálu, ba aj rôzne pikošky zo zákulisia. Vďaka videoprojekcii, na ktorej bežali texty skladieb, sme sa mohli všetci zapojiť a zaspievať si spolu s Jarom a Jurajom. Počuli sme skladby z najznámejších slovenských a českých muzikálov ako Na skle maľované, Neberte nám princeznú, Hamlet, Rebelové, Cigáni idú do neba, Krysař... Dokonca Lukáš a Kika - dvaja žiaci z 1. st. si trúfli pred celou školou zaspievať, čo vyžadovali veľkú mieru odvahy. Ďakujeme OZ Škola života za krásny umelecký zážitok a príjemný štart do pracovného dňa. 
      FOTOALBUM

     • Ruky nádeje

     • Na hodinách náboženstva na 1. aj 2. stupni sa naši žiaci zapojili do aktivity Ruky nádeje – modlitba o pokoj vo svete. Vyhlásili ju Pápežské misijné diela, prostredníctvom ktorých sv. Otec František prosí deti o modlitbu za pokoj vo svete. Do aktivity sa zapojili žiaci 1. – 6. ročníka. Tu je link na misiu: https://misijnediela.sk/ruky-nadeje/ 

      FOTOALBUM

     • Deň vody

     • V stredu 22. 3. 2023 si pani učiteľka Muľová, náš koordinátor environmentálnej výchovy, pripravila pre tretiakov a štvrtákov rôzne aktivity pri príležitosti Dňa vody. O tom, že voda je pre človeka veľmi dôležitá, vie asi každý. Ale v úvode sa deti dozvedeli aj to, kde všade sa voda nachádza, aká môže byť, ako rôzne zvuky môže voda vydávať. Potom si deti vyskúšali praktické činnosti s vodou. Do fľaše s vodou si dali strašidielko, ktoré pri stlačení nádoby klesali ku dnu. Dozvedeli sa, že voda môže byť kyslá, zásaditá a neutrálna a aj zisťovali pomocou pásikov, aké PH má ich kvapalina. Deťom sa veľmi páčila aktivita, pri ktorej kvapkali do pripravenej podložky podľa daného rozpisu zafarbenú vodu. Ak pracovali správne, vyšla im chemický vzorec vody H2O. Tretiaci si nadobudnuté vedomosti mohli vyskúšať na informatike prostredníctvom aplikácie Kahoot. Bližšie o akcii píšeme na stránke Akcie / Deň vody.

      Veľká vďaka patrí pani učiteľke Muľovej a jej dvom pomocníčkam Ninke Bučkovej a Eunike Kováčikovej.
      FOTOALBUM

     • Oslava Dňa učiteľov

     • V piatok 24. marca 2023 sa vo večerných hodinách stretli pedagogickí aj nepedagogickí zamestnanci našej školy v svadobnej sieni nášho kultúrneho domu, kde ich z príležitosti blížiaceho sa Dňa učiteľov pozval a prihovoril sa im p. starosta PaedDr. Rastislav Bobocký. A nielen on. Slávnosť uviedla Ing. Alžbeta Augustínová, zamestnankyňa OcÚ. Krásne slová zazneli i z ústa predsedkyne RZ p. Barbory Gonovej a tiež od zástupkýň našich žiakov Elišky a Ninky. Na úvod ešte pred príhovormi zaznel zaujímavý prozaický príbeh v podaní Vanesky, ktorý bol ocenený úsmevmi i potleskom všetkých prítomných. Krásnou piesňou "Slovenská" nám spríjemnili slávnostný ceremoniál speváci Timea, Lucia, Emma a Jakub. Po krásnych slovách p. starosta odmenil plaketou Jána Ámosa Komenského za dlhoročnú prácu pre našu školu aj obec p. ekonómku školy Ing. Danku Barníkovú a p. učiteľky 1. stupňa Mgr. Miriam Hanzlíkovú a Mgr. Miroslavu Jacolovú. Všetci prítomní sa podpísali do pamätnej knihy obce. Po slávnostnej časti nasledovala večera v dolnej malej sále KD, ktorú uviedla prípitkom ako aj  poďakovaním oceneným zamestnancom riaditeľka školy RNDr. Janka Schreiberová.

      Poďakovanie patrí p. Betke Augustínovej za pomoc v kuchyni, ako aj všetkým žiakom, ktorí nacvičili pre túto príležitosť program a pomohli s prípravou sály, s obsluhou i prácami v zákulisí kuchyne. Poďakovanie patrí p. starostovi za poskytnutie priestorov na oslavu, hudobníčke Mgr. Veronike Zemkovej a manželom Schreiberovcom za hudobné podklady a nácvik piesne, ako aj za prípravu sály a všetkého potrebného k oslave. Verím, že všetci prítomní si svoj deň s radosťou užili. Oceneným ešte raz blahoželáme a sme na nich a ich prácu hrdí.

      FOTOALBUM

     • T9-2023

     • V stredu 22.3.2023 sa všetkých 17 žiakov 9. ročníka zúčastnilo na celoslovenskom testovaní deviatakov z matematiky a slovenského jazyka a literatúry. Testovanie prebehlo bez problémov, s akými výsledkami, to ešte len uvidíme.
      FOTOALBUM

     • Skrátené vyučovanie

     • Oznamujeme všetkým žiakom a rodičom, že v piatok 24. 3. 2023 budú mať všetky triedy z organizačných dôvodov trošku skrátené vyučovanie. Hodiny budú 40-minútové a budú kratšie prestávky. Posledná 7. hodina končí 12:25 hod. Rozpis zvonenia si pozrrite tu: 

     • Riaditeľské voľno 5. - 8. ročník

     • Oznamujeme všetkým  žiakom 5., 6., 7. a 8. ročníka a ich rodičom, že v stredu 22.marca 2023je žiakom týchto ročníkov udelené riaditeľské voľno z organizačných dôvodov, keďže v tento deň prebieha na škole celoslovenské testovanie deviatakov zo SJL a MAT. Žiakov sme hromadne odhlásili z obeda. Žiaci 1. stupňa sa učia podľa rozvrhu, žiaci 9. ročníka riešia T9-2023. ŠJ a ŠKD fungujú v riadnom režime.

     • Okresné kolo Hviezdoslavov Kubín

     • Vo štvrtok 16. 3. 2023 sa žiačka 8. ročníka Lucia Raticová zúčastnila na okresnom kole recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín, ktoré sa tento rok konalo v Bošáci. Lucka získala vo svojej kategórii 3. miesto, do vyššieho kola však nepostupuje. Za reprezentáciu školy jej ďakujeme.

     • Oblastné kolo vo vybíjanej starších dievčat

     • Dňa 14.3.2023 (utorok) sa 11 dievčat siedmeho ročníka zúčastnilo oblastného kola vo vybíjanej starších žiačok v Novom Meste nad Váhom za účasti 6 družstiev rozdelených do dvoch skupín po 3 družstvá. Naše žiačky boli v skupine so ZŠ Odborárska a ZŠ Nálepkova. Obe družstvá sme porazili a vyhrali skupinu. V boji o postup do okresného kola proti Starej Turej prvý polčas dievčatá prehrali o 5 bodov, druhý vyhrali o 2 body a celkovo sme prehrali o 3 body. Dievčatá môžeme pochváliť za bojovnosť a vzornú reprezentáciu školy .

     • Návšteva miestnej knižnice deťmi z ŠKD2

     • Vo štvrtok 9.3.2023 si deti z ŠKD2 spestrili popoludnie návštevou miestnej knižnice, ktorá sa nachádza v objekte Kultúrneho domu v Podolí. V príjemnom prostredí sa na chvíľku  začítali do knižiek, ktoré ich zaujali. Zároveň dostali informáciu, ako a kedy knižnica funguje. Keďže tento priestor je využívaný aj ako elokované pracovisko ZUŠ Čachtice, deti mali možnosť si skúsiť zahrať na klavíri. Dokonca žiačka ZUŠ Terezka Bobocká nám zahrala niekoľko skladbičiek, takže sme mali na záver aj mini koncert. :-)
      FOTOALBUM