• Prednášky pre siedmakov

     • V spolupráci s  Okresným riaditeľstvom PZ v Novom Meste nad Váhom sme pokračovali ďalšími prednáškami pre žiakov siedmeho ročníka.

      V utorok 25.4.2023 si tému ,,Šikana a trestnoprávna zodpovednosť“ vypočuli žiaci 7.A triedy a v stredu 26.4.2023 žiaci 7.B triedy.  Žiakom sa prednáška veľmi páčila, pretože im npor. Bc. Zuzana Trčková vysvetlila všetky dôležité informácie o šikane a jej formách, agresorovi, obeti šikany, možných právnych následkoch. P. prokurátorka Mgr. Zeleňáková nadviazala na tému šikany témou trestnoprávna zodpovednosť, ktorá bola pre žiakov ešte dosť neznáma. Dúfame, že si  žiaci odniesli z tejto prednášky podnetné informácie, vďaka ktorým sa nedostanú do žiadnej podobnej problémovej situácie. Ďakujeme npor. Bc. Zuzana Trčkovej, prokurátorke Mgr. Zeleňákovej a aj p. policajtovi Bartekovi, že sa nám venovali.

      FOTOALBUM

      A názory našich siedmakov? Zopár sme ich pre Vás vybrali.

      "Bolo to zaujímavé. Prekvapilo ma to, že vec s cenou nad 266 €, ktorú ukradnem, je trestný čin. Dozvedel som sa, aké tresty by ma čakali, ako je to na súde, atď. Už viem, že šikana nie je dobrá a dá sa trestať aj odňatím slobody. Malo to prínos."

      "Bolo to dobré. Najviac ma zaujalo, že keď niekto píše hejty napr. cez počítač, telefón alebo tablet, že mu ho môžu zobrať. A ešte ma zaujalo, že šikanátori šikanujú preto, aby boli vodcom triedy."

      "Mňa najviac zaujalo, keď nám pani policajtka hovorila o šikanovaní a kyberšikane. Prečo? Preto, lebo som sa naučila, že šikanátori sa zameriavajú na tých slabších a takých neviditeľných. Bolo to veľmi zaujímavé. Bola by som rada, keby sme mali ešte podobné prednášky. A ešte som sa naučila, že skoro všetko je trestný čin..."

      "Páčilo sa mi to, len to mohlo byť trošku záživnejšie, pretože nás do toho príliš nezapájali. Mohli byť k tomu nejeké aktivity alebo také niečo, lebo sme len sedeli a počúvali. Ale som rada, že tu boli a mohla som sa naučiť niečo nové."

      "Mne sa prednáška veľmi páčila. Pani prokurátorka a pani policajtka nám krásne vysvetlili, ako sa máme správať. Odniesla som si z toho veľa, napríklad, že keď som bola svedkom nejakého trestného činu a neoznámim to, tak som vinníkom aj ja. Ešte by som chcela mať takúto prednášku. Napr. aj toto je zaujímavé: Od 14 rokov som trestno-právne zodpovedná. To som vôbec nevedela. Ďakujem."

      "Bolo to celkom zaujímavé. Dozvedeli sme sa, že od 14. roku máme trestnoprávnu zodpovednosť.  Tiež aký je rozdiel medzi trestným činom a priestupkom. Ak niečo z týchto vecí spravíme, dáva s anám to na taký register. Ak sa náhodou budeme chcieť stať policajtom, musíme ho mať čistý. Podľa nejakého paragrafu je aj ohováranie tretsný čin. Prednášky by mohli byť častejšie. Témy môžu byť rôzne."

     • Exkurzia našich nemčinárov na Gymnáziu M.R. Štefánika

     • Dňa 24.04.2023 sme sa s niektorými žiakmi siedmeho a ôsmeho ročníka zúčastnili na otvorenej hodine nemeckého jazyka na Gymnáziu M.R.Štefánika v Novom Meste nad Váhom. Túto skvelú príležitosť nám aj tento rok, podobne ako v minulom roku, umožnila pani učiteľka Miklánková, ktorá nás aj programom hodiny sprevádzala. Žiaci mali možnosť spoznať historickú budovu GMRŠ zvnútra a osobne sa zúčastniť vyučovania prvého/nultého ročníka bilingválnej sekcie. Boli rozdelení medzi gymnazistov a spolu pracovali na téme "Moje hobby, môj voľný čas". Všetci  našižiaci so študentmi veľmi pekne pracovali, odpovedali na otázky a zapájali sa do aktivít na hodine, za čo boli na konci hodiny pochválení, veľmi pozitívne hodnotení a dostali darčeky v podobe blokov, záložiek a letákov. Exkurziu pre žiakov zorganizovala Mgr. Art. Bártová, vyučujúca nemčiny.
      FOTOALBUM

     • Matematická olympiáda

     • Po veľkonočných prázdninách v stredu 12. 4. 2023 sa sedem žiakov 6., 7. a 8. ročníka vybralo s p. ŠŠP Podhradskou do Nového Mesta nad Váhom vyskúšať si svoje matematické schopnosti  a zasúťažiť si v okresnom kole Matematickej olympiády. A už máme výsledky okresného kola, s ktorými sme spokojní, pretože v každom ročníku máme úspešných riešiteľov. V kat. Z8 skončil Samuel Hadbábny ako úspešný riešiteľ  na krásnom 2. mieste zo 16 súťažiacich, získal 15 b. z 18. V kat. Z7 Radka Durcová úspešne vyriešila úlohy OK MO a skončila na 7. - 10. mieste z 25 s počtom bodov 13 z 18b. V kat. Z6 zvládli vyriešiť úlohy úspešne dvaja žiaci: Andrej Halčin skončil na 4. mieste z 24 s počtom bodov 13 z 18 b. a Laura Burzová skončila na 12. mieste z 24 s počtom bodov 9 z 18 b. Ďalší traja súťažiaci skončili s malým počtom bodov, ktorý nestačil na úspešnosť. Všetkým úspešným riešiteľom a aj ich učiteľom Ing. Bohovicovej a RNDr. Marákovej blahoželáme k výborným výsledkom a všetkým zúčastneným ďakujeme za prípravu na súťaž.

      Dňa 28.3.2023 sa konalo krajské kolo Matematickej olympiády v kat. Z9 pre 9. ročníka V Trenčianskej Teplej. Z našej školy do krajského kola postúpil Matúš Pollák. Na súťaž ho pripravovala a sprevádzala p. zást. Maráková. Matúš nebol úspešným riešiteľom KK, do úspešnosti mu však chýbalo málinko, iba 1 bod. Matúšovi ďakujeme za reprezentáciu školy.

     • Záchrancovia stromov

     • Na známosť sa všetkým dáva, že aj v tomto školskom roku sme sa rozhodli zorganizovať našu tradičnú každoročnú zberovú akciu papiera Záchrancovia stromov. Kontajner už máme v škole pristavený, p. školník má váhu prichystanú. Akcia je medzitriednou súťažou všetkých tried 1. aj 2. stupňa, zarátava sa do celoškolskej súťaže EKOTRIEDA. Papier môžete nosiť do pristaveného kontajnera v čase od 7.°° hod.  - 15°° ku pánu školníkovi, výsledky súťaže budeme priebežne sledovať na nástenke na dolnej chodbe a na tejto stránke. Ak by bolo treba priviezť papier v inom čase, kontaktujte 0902886370.

     • Okresné kolo Biologickej olympiády

     • Vo štvrtok 20. 4. 2023 sa dve žiačky 7. ročníka, najlepšie úspešné riešiteľky školského kola, zúčastnili na okresnom kole Biologickej olympiády v kat. C v Novom Meste nad Váhom.  Obe zvládli toto kolo s prehľadom, skončili ako úspešné riešiteľky a obe dokonca skončili na medailových pozíciách: Radka Durcová získala 2. miesto, Eliška Huttová 3. miesto. Obom dievčatám ako aj p. uč. Muľovej blahoželáme k veľmi dobrým výsledkom.

     • Prednáška polície a prokuratúry pre starších žiakov

     • V piatok 21.4.2023 sme zorganizovali v spolupráci s Okresným riaditeľstvom PZ v Novom Meste nad Váhom prednášku pre žiakov 9.ročníka na tému ,,Látkové závislosti a trestnoprávna zodpovednosť". Na tému látkových závislostí nám porozprávala npor. Bc. Zuzana Trčková dôležité informácie, ktoré by mal každý mladý človek vedieť, aby sa vo svojom živote  dokázal vyvarovať chybných krokov. Prednáška zahŕňala ukážku fotografií ľudí užívajúcich drogy a ukážku ,,drogového kufríka", ktorý obsahoval atrapy drog a ostatných aplikačných pomôcok. Žiaci si mohli vyskúšať aj okuliare simulujúce účinky drog a alkoholu, pričom plnili úlohy ktoré im npor. Trčková zadávala. Tému trestnoprávnej zodpovednosti žiakom veľmi prehľadne vysvetlila p. prokurátorka Mgr. Zeleňáková. Za veľmi prínosnú prednášku im ďakujeme a budeme naďalej spolupracovať aj v nižších ročníkoch. 

      FOTOALBUM

      Prečítajte si zopár názorov deviatakov:

      "Prednáška bola veľmi užitočná. Dozvedela som sa, čo všetko môže spôsobiť užívanie určitých látok nášmu organizmu. Dozvedela som sa doplňujúce informácie o užívaní drog a trestnom zákone. Väčšinu vecí z prednášky som už poznala, ale aj tak nebola prednáška zbytočná a takýchto prednášok by sa malo určite robiť viac. Veľa si z nej odnesiema. Pani policajtka a pani prokurátorka veľmi dobre všetko vysvetlili, hlavne nám upozornili na situácie, ktoré môžu nastať a ako môžeme byť za ne trestaní."

      "Zaujalo ma, koľko rôznych drog existuje. Zaujali ma premeny ľudí po určitom čase užívania drog. Zaujali ma prípady z praxe. Čakal som, že príde viac policajtov. Bola to zaujímavá prednáška."

      " Zaujalo ma to, lebo som napr. videl všetky tie drogy a mohol som si vyskúšať tie okuliare. Pani policajtka bola veľmi príjemná a milá."

      " Veľmi super prednáška, bavila ma a bola zaujímavá, hlavne následky drog. Dozvedela som sa aj nové veci. Mohli sme si vyskúšať okuliare, ktoré nám simulovali pocit, že sme pod vplyvom drog / alkoholu. Dozvedeli sme sa následky po nájdení nelegálnych drog a aj o treste a inštitúciách, ktoré sa o nás postarajú / prevychovajú. Mohli sme vidieť aj ukážky rôznych drog a pomôcky k nim."

     • Zapojili sme sa do zbierky "Deň narcisov"

     • Naša škola sa aj v tomto roku prihlásila na pomoc pri organizovaní jedinečnej verejno-prospešnej zbierky DEŇ NARCISOV, ktorý už 27. raz organizuje Liga proti rakovine. Naši žiaci zo Žiackej školskej rady chodili s pokladničkami, v bielych tričkách s logom akcie vo štvrtok 20. 4. 2023 po triedach školy a škôlky, ale aj po obciach Podolie, Očkov, Častkovce, Podolie-kopanice. Koordinátorom akciee na škole bola Mgr. Vienerová, do terénu so žiakmi vyrazili naši zamestnanci p. Macháčová, p. Gáborová, Mgr. Podhradská a Mgr. Čechvala.

      Leitmotívom tohto roku bol obrátený narcis s claimom "ĎAKUJEME, ŽE VIDÍTE ŽIVOT AJ Z INEJ STRANY".

      Ďakujeme všetkým, ktorí sa na život z inej strany dokážu pozrieť a boli solidárni s chorými, čo vyjadrili v podobe pripnutia narcisu a prispenia do zbierky Deň narcisov. 

      Vďaka všetkým deťom, žiakom, občanom sme vyzberali sumu

      1544,80 €.

      Fotoalbum

     • Cvičný požiarny poplach

     • V utorok 18.4.2023 bol vedením školy vyhlásený cez 4. vyučovaciu hodinu v budove ZŠ požiarny poplach. Okamžite začala evakuácia všetkých osôb z vydymenej budovy ZŠ, zoradenie sa na určenom stanovišti, zrátanie zachránených osôb. Zvládli sme to za 1,5 min. bez strát. Počas evakuácie vedenie školy volalo na č. 150, následne boli povolaní dobrovoľní hasiči zo širokého okolia. Dorazilo 6 hasičských áut a taktiež sanitka. O poplachu vedeli len vedenie školy, obce a velitelia záchranných zložiek. Akcia splnila svoj cieľ hlavne vďaka neočakávanosti a veľkému priblíženiu sa, ako by to vyzeralo, ak by horelo reálne. Pre všetkých nás to bola nová a zaujímavá skúsenosť. Niektorí žiaci mali po akcii na záchranárov a hasičov množstvo rozumných a zvedavých otázok. Ďakujeme p. Varačkovi za sprostredkovanie akcie a možnosť zažiť požiarny poplach aj za účasti záchranných zložiek zo širokého okolia. FOTOALBUM

     • Rozprávkový deň pre 1. stupeň

     • Dňa 5.5.2023 sa uskutočnil na 1. stupni Rozprávkový deň. Všetky deti sa hneď ráno rozdelili do deväť zmiešaných skupín a postupne prešli cez deväť rozprávkových tried, v ktorých plnili rozličné zaujímavé úlohy spojené s ľudovými rozprávkami.

      Štvrtáci takto opísali svoje zážitky:

      V 1.A triede nás čakalo stavanie slameného domu. Skladali sme obrázky podľa deja rozprávky a potom sme písali slová, ktoré nám napadli pri názve „Tri prasiatka“. Po zodpovedaní otázok sme sa presunuli do triedy 1.B s názvom Prorok Rak. Na papier sme písali tajné slová mliekom alebo octom a potom sme niečo prežehlili alebo dali nad sviečku. Po vysušení sa objavilo tajné slovo.  V 2.A sme skladali príbeh o Jankovi Hraškovi. Zábavná bola aj cesta s dlhou varechou cez prekážky. Rýchlejšie deti hľadali hrášok v mise. V 3.A nás čakal Dlhý, Široký a Bystrozraký, kedy sme museli navigovať po vyznačenej cestičke spolužiaka so zaviazanými očami. Pani učiteľka nám ukázala obrázok, ktorý sme si museli poriadne zapamätať a kládla nám potom otázky. V 4. A nás dvanásť mesiačikov preskúšalo, či ich vieme priradiť k jednotlivým ročným obdobiam a pomôcť roztriediť Maruške kvety, ovocie a zeleninu. Z názvu rozprávky sme skladali slová. Na chodbe sme stretli Pampúšika, skákali cez kruhy a vyrábali si pampúšiky. V rozprávke O žabom princovi sme vyrobili krásne žaby z papiera. Martinko Klingáč nás preskúšal rôznymi otázkami a v rozprávke Soľ nad zlato sme so zaviazanými očami skúšali soľ, múku a cukor.

      Tento deň sa nám veľmi páčil. Bola to veľká zábava a všetci si to užili. 

      FOTOALBUM

     • Oblastné kolo vo florbale

     • V piatok 14.4.2023 sa 9 žiakov druhého stupňa našej školy zúčastnilo oblastného kola vo florbale so striedavými úspechmi. Prvý zápas sme s domácim gymnáziom prehrali rozdielom triedy 0:7, v druhom sme porazili ZŠ Nálepkovu 5:2 a v rozhodujúcom zápase o 2 miesto sme prehrali s Moravským Lieskovým. Chlapcom ďakujem za vzorné správanie na turnaji. FOTOALBUM

     • Okresné kolo Geografickej olympiády

     • Dňa 31.3.2023 súťažilo 9 úspešných riešiteľov školského kola geografickej olympiády na okresnom kole prezenčnou formou v Novom Meste nad Váhom. Najviac sa darilo Patrikovi Rayovi v kategórii F, ktorý sa stal úspešným riešiteľov a umiestnil sa na 4. mieste vo svojej kategórii. Ostatní súťažiaci  sa nestali úspešnými riešiteľmi, všetkým chýbalo pár bodov do úspešnosti. Paťovi blahoželáme k peknému výsledku.

     • Školské kolo speváckej súťaže Slávik Slovenska

     • 14.4.2023 sa naša škola ozývala krásnym spevom ľudových piesní. Až 30 detí z 1. a 2. stupňa sa zúčastnilo súťaže Slávik Slovenska. A tu sú výsledky:

      V 1. kategórii súťažili žiaci 1. – 3. ročníka a 1. miesto získala Anabela Hochelová (3.A), 2. miesto Vivien Prídavková (3.A), 3. miesto Agátka Hochelová (1.A).

      V 2. kategórii súťažili žiaci 4. – 6. ročníka s týmito výsledkami: 1. miesto získala Bibiana Čavojská (5.B), 2. miesto Vanesa Vávrová (5.A) a 3. miesto Róbert Augustín (4.A).

      V 3. kategórii súťažili žiaci 7. – 9. ročníka a umiestnenie získali: 1. miesto – Timea Čavojská (8.A), 2. miesto – Emma Okrucká (8.A), 3. miesto – Nina Bučková (7.A).

      Do okresného kola, ktoré sa bude konať v Novom Meste nad Váhom (pravdepodobne) 28.4.2023 postúpili žiačky a sestry Bibiana a Timea Čavojské.

      Víťazom gratulujeme, všetkých zúčastnených oceňujeme za ich snahu a krásne hlásky a všetkým žiakom odkazujeme, aby doma veľa veľa spievali.

      FOTOALBUM

     • Okresné kolo chemickej olympiády

     • Dňa 30. marca 2023 sa traja šikovní deviataci, Viktória Lacková, Simona Palkechová a Matúš Pollák, zúčastnili okresného kola chemickej olympiády v Novom Meste nad Váhom. Súťaž bola náročná. Pozostávala z dvoch častí: vedomostnej a praktickej. Žiaci v školskom chemickom laboratóriu uskutočnili pokus podľa písomného návodu a priebeh pokusu dokumentovali. Všetci traja ukázali veľa umu a šikovnosti – stali sa úspešnými riešiteľmi. Najlepšie si počínal Matúš, ktorý sa umiestnil na 7. mieste, Viki obsadila 10. miesto a Sima bola na 15. mieste. Žiakom ďakujeme za reprezentáciu našej školy.
      Ing. Jarmila Bohovicová

     • Okresné kolo v Pytagoriáde

     • V dňoch 20. a 21. 3. 2023 sa zúčastnilo 14 žiakov 3. - 8. roč. školy na okresnom kole matematickej súťaže Pytagoriáda. Ani sme nečakali také krásne výsledky. Siedmi žiaci skončili ako úspešní riešitelia Pytagoriády a traja z nich vo vyšších ročníkov v kat. P6, P7 a P8 postupujú do krajského kola. Blahoželáme k víťazstvu a zisku 1. miesta z 37 súťažiacich Natálii Podhradskej, k 3.-5. miestu Dominikovi Rayovi, k 5.-6. miestu Róbertovi Augustínovi, k 6. miestu Samuelovi Hadbábnemu (postup na kraj), k 7. miestu Filipovi Tinkovi (postup na kraj), k 8. miestu Ondrejovi Zemkovi, k 8.-9. miestu Radke Durcovej (postup na kraj). Ďakujeme žiakom i učiteľom za prípravu na súťaž. Bližšie výsledky a bodovanie si pozrite na stránke Úspechy.

     • Krajské kolo Dejepisnej olympiády

     • V pondelok 3. 4. 2023 sa zúčastnila Eliška Huttová na krajskom kole Dejepisnej olympiády, ktoré sa konalo na ZŠ Veľkomoravská v Trenčíne. Eliška vo svojej kategórii skončila ako úspešná riešiteľka KK v poradí na 12. mieste zo 17 súťažiacich. Na súťaž ju pripravoval Mgr. Kusenda. Eliške i p. učiteľovi blahoželáme k peknému výsledku na krajskej úrovni.

     • Zápis detí do 1. ročníka

     • V pondelok 3.4.2023 sa konal na škole zápis detí do 1. ročníka. Pri zápise nám pomohli žiačky 8. ročníka, ktoré zabávali hrami deti čakajúce na poradie k pani učiteľkám. Školskú zrelosť budúcich prvákov zisťovali pomocou pracovných listov štyri pani učiteľky 1. st. Pri zápise pomáhala aj naša školská špeciálna pedagogička. Administratívne záležitosti s rodičmi riešila pani riaditeľka. Na zápis prišli deti z Podolia, Očkova i Častkoviec. V budúcom šk. roku otvárame jednu veľkú početnú  triedu prvákov, na ktorých sa už teraz tešíme.

   • Prihlásenie

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou, Podolie 804
    • schreiberova@zspodolie.sk
    • schreiberova@zspodolie.sk
    • ZŠ - sekretariát: 032 7408411
    • ZŠ: 032 7408412, 032 7408413
     MŠ: 032 7408414
     ŠJ: 032 7408415
     ZŠ - mobil: 0911 961 480
    • Podolie 804
     91622 Podolie
     Slovakia
    • 036125431
    • 2021628609
    • Riaditeľka školy:
     RNDr. Janka Schreiberová - 032/7408412
     schreiberova@zspodolie.sk
    • Zástupkyňa riaditeľky pre ZŠ:
     RNDr. Daniela Maráková - 032/7408413
     marakova@zspodolie.sk
    • Zástupkyňa riaditeľky pre MŠ:
     Slavka Fogašová - 032/7408414
     mspodolie@gmail.com
    • Vedúca školskej jedálne:
     Mariana Porubská - 032/7408415
     sjedalenpodolie@gmail.com