• Okresné kolo Hviezdoslavov Kubín

     • Vo štvrtok 16. 3. 2023 sa žiačka 8. ročníka Lucia Raticová zúčastnila na okresnom kole recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín, ktoré sa tento rok konalo v Bošáci. Lucka získala vo svojej kategórii 3. miesto, do vyššieho kola však nepostupuje. Za reprezentáciu školy jej ďakujeme.

     • Oblastné kolo vo vybíjanej starších dievčat

     • Dňa 14.3.2023 (utorok) sa 11 dievčat siedmeho ročníka zúčastnilo oblastného kola vo vybíjanej starších žiačok v Novom Meste nad Váhom za účasti 6 družstiev rozdelených do dvoch skupín po 3 družstvá. Naše žiačky boli v skupine so ZŠ Odborárska a ZŠ Nálepkova. Obe družstvá sme porazili a vyhrali skupinu. V boji o postup do okresného kola proti Starej Turej prvý polčas dievčatá prehrali o 5 bodov, druhý vyhrali o 2 body a celkovo sme prehrali o 3 body. Dievčatá môžeme pochváliť za bojovnosť a vzornú reprezentáciu školy .

     • Návšteva miestnej knižnice deťmi z ŠKD2

     • Vo štvrtok 9.3.2023 si deti z ŠKD2 spestrili popoludnie návštevou miestnej knižnice, ktorá sa nachádza v objekte Kultúrneho domu v Podolí. V príjemnom prostredí sa na chvíľku  začítali do knižiek, ktoré ich zaujali. Zároveň dostali informáciu, ako a kedy knižnica funguje. Keďže tento priestor je využívaný aj ako elokované pracovisko ZUŠ Čachtice, deti mali možnosť si skúsiť zahrať na klavíri. Dokonca žiačka ZUŠ Terezka Bobocká nám zahrala niekoľko skladbičiek, takže sme mali na záver aj mini koncert. :-)
      FOTOALBUM

     • Oznam pre rodičov detí materskej školy

     • Vážení rodičia!
      Oznamujeme Vám, že vzhľadom na mimoriadne nízky počet detí, ktoré nastúpili dnes (27.2.2023) do MŠ oproti počtu pôvodne prihlásených detí bude od utorka 28.2.2023 materská škola počas celých jarných prázdnin zatvorená. 

     • Návšteva muzikálu v Divadle Andreja Bagara v Nitre

     • V piatok niektorým žiakom 2. stupňa našej školy začali prázdniny o trošku skôr. Už o 8.00 hod. totiž nasadli do autobusu, ktorý ich zaviezol na muzikál Jozefov pestrofarebný plášť do Divadla Andreja Bagara v Nitre. Predstavenie bolo dlhé, trvalo takmer 2,5 hodiny. No pri svetovej hudbe Andrewa Lloyda Webbera, úžasných scénach a výkonoch divadelných hercov sme to takmer nepocítili. Žiaci uvideli naživo viacerých filmových hercov a boli očarení ich výkonmi a spevom. Mnohí z nás ostali nadšení zo sólových skladieb, ktoré si ešte dlho pospevovali (aspoň v duchu) na spiatočnej ceste domov. Ďakujeme všetkým, ktorí sa pričinili o to, že sme mohli vidieť, počuť, zažiť tento svetový muzikál na "vlastnej koži". 
      FOTOALBUM

     • Webináre

     • Vo štvrtok 23. 2. 2023 sme zorganizovali v spolupráci s Odborom prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR (s p. Soňou Mikušovou) dva webináre:
      1. Internetová bezpečnosť
        - pre žiakov 4., 5., 6. ročníka
      2. Nenávistné prejavy na internete - pre žiakov 7., 8., 9. ročníka
      Webináre viedla p. lektorka Andrea Cox. Bohužiaľ na webinári Internetová bezpečnosť nastali technické problémy na strane p. lektorky, preto tému ešte rozoberieme na hodinách informatiky podľa pripravených prezentácií.

     • Obvodné kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín

     • V utorok 22.2.2023 sa zúčastnilo 6 víťazov školského kola na obvodnom kole recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín v Novom Meste nad Váhom. Súťažili v recitácii poézie a prózy v šiestich kategóriách. Medailové umiestnenia získali Lucia Raticová (2. miesto v 3. kategórii v próze) a Vivien Prídavková (3. miesto v 1. kategórii v próze). Lucia postupuje do okresného kola. Oceneným žiačkam blahoželáme a všetkým recitátorom aj p. učiteľkám a p. učiteľom ďakujeme za zodpovednú prípravu na súťaž. Veríme, že neúspech našich recitátorov neodradí a aj v budúcnosti skúsia šťastie zabojovať v tejto súťaži.
      FOTOALBUM

     • Družinársky karneval

     • V stredu popoludní dňa 15. 2. 2023 sa deti všetkých troch oddelení ŠKD zúčastnili spoločného fašiangového karnevalu, na ktorom sa predviedli v maskách. Na náš karneval zavítali krásne princezné, rytieri, zvieratká, futbalisti, ovocníčkovia a rôzne strašidlá. Ba prišli aj originálne masky, ktoré si deti vyrobili doma. Všetci si spolu zatancovali, zasúťažili a pochutili  na sladkostiach, ktoré si doniesli z domu. Najviac sa potešili, keď sme im na tanier dali obľúbenú pizzu. Deťom sa karneval páčil, až nato, že bol krátky - ako sa vyjadrili nakoniec.
      FOTOALBUM

      Mgr. Monika Augustínová

     • Výsledky okresného kola dejepisnej olympiády

     • V stredu 8.2.2023 sa 6 našich žiakov zúčastnilo na okresnom kole Dejepisnej olympiády. Viedli si veľmi dobre, veď piati z nich sa stali úspešnými riešiteľmi tohto kola. Najlepšie skončila Eliška Huttová, ktorá vo svojej kategórii zvíťazila a postupuje na krajské kolo. Traja ďalší žiaci úspešne vyriešili OK a skončili vo svojich kategóriách na 4. miestach, preto nepostupujú do KK. Sú to Matúš Pollák, Radka Durcová a Filip Tinka. Úspešná bola aj Simona Palkechová, skončila ako úspešná riešiteľka na 8. mieste. Všetkým šiestim žiakom ďakujeme za čas a námahu vynaloženú pri príprave na súťaž a úspešným riešiteľom blahoželáme k peknému výsledku. Ďakujeme ttiež obom dejepisárom Mgr. Kusendovi a Mgr. Čechvalovi za prípravu žiakov na súťaž.

     • Divadelné predstavenie pre družinárov

     • V stredu popoludní 8. 2. 2023 sa naši družinári zúčastnili divadelného predstavenia O pyšnej Dorotke, ktoré nám zahrali členovia bábkového divadla Lienka. Deti pozorne počúvali a sledovali dej, na ktorý spontánne reagovali svojimi vyjadreniami. Divadlo malo výchovný charakter. Na záver si mohli osobne vyskúšať pohyb s marionetami, čo bola pre deti dobrá skúsenosť, a možno i inšpirácia do budúcna. Deťom sa divadielko páčilo.
      FOTOALBUM

     • Okresné kolo Matematickej olympiády

     • Dňa 25. januára 2023 sa vybralo 6 žiakov našej školy reprezentovať seba i školu na okresné kolo Matematickej olympiády v kategóriách Z5 (5. ročník) a Z9 (9. ročník). Už máme aj výsledky súťaže. Z piatich našich piatakov traja skončili ako úspešní riešitelia, a to Nelly Ondrejková na 6.-11. mieste s počtom bodov 11, Ondrej Zemko a Viktória Švecová na 13.-16. mieste s počtom bodov 10. V kat. Z9 súťažil za nás iba Matúš Pollák a získal medailové 2.-3. miesto s počtom bodov 12. Maximálny počet bodov v oboch kategóriách bol 15, žiaci riešili 3 úlohy po 5 bodov. Úspešným riešiteľom srdečne blahoželáme, sme na nich patrične hrdí. Všetkým žiakom aj učiteľom p. zást. Marákovej a p. uč. Bohovicovej ďakujeme za zodpovednú prípravu na súťaž.

     • Fašiangový školský ples

     • V sobotu 4. februára 2023 sa po dvojročnej pandemickej prestávke opäť v našej obci uskutočnil tradičný Fašiangový školský ples, v poradí už jeho 17. ročník. Uskutočnil sa vďaka obetavej Rade rodičov, ktorá si už v septembri 2022 zaumienila na čele s novou predsedkyňou RZ p. Barborkou Gonovou ako aj s mnohými novými, ale aj starými členmi RZ, že sa k tradícii poriadania plesov v Podolí vrátia. A za toto rozhodnutie ako aj za všetku vynaloženú námahu a výbornú organizáciu plesu patrí celej Rade rodičov veľké poďakovanie od vedenia školy, zamestnancov školy, ale veríme, že aj od účastníkov plesu. Poďakovanie patrí aj p. starostovi PaedDr. Rasťovi Bobockému a pracovníčkam Obecného úradu Podolie za pomoc pri organizácii a za poskytnutie priestorov KD a zafinancovanie energií.

      Do programu v úvode prispela Juditka Červeňanská, naša bývalá žiačka, príjemnými tónmi klavírnych skladieb. Po príhovore p. starostu a p. riaditeľky a úvodnom prípitku nám ukázali svoje folklórne umenie členovia FS Otava z Nového Mesta nad Váhom, ktorí v priebehu večera pripravili ešte pre plesajúcich interaktívnu tanečnú školu. Do tanca nám rezko hrala vaďovská skupina Smoliari, aj na ľudovú aj na modernú nôtu. Výborne nám navaril večeru aj s polievočkou náš bývalý žiak Martin Folajtár aj so svojimi dvoma pravými rukami. Neohrdli sme ani popolnočnou chutnou kapustničkou.

      Veľké ĎAKUJEM posielame aj maminkám, ktoré prispeli k plesu vynikajúcimi koláčikmi. Priebežne sme nimi plnili Candy bar, ktorý bolo nutné neustále dopĺňať, tak nám domáce koláčiky chutili. Tento rok sa dokonca ponúkalo aj čerstvé ovocie. Poďakovanie patrí všetkým jednotlivcom, starostom, firmám, živnostníkom, ktorí prispeli do bahatej tomboly so 61 cenami. Prvé tri ceny boli naozaj hodnotné - RZ venovalo sušičku na prádlo v hodnote 600 €, p. Mirko Mrekaj benzínovú kosačku a firma  Kovovýroba p. Vičík venovala do tomboly kvalitný kávovar. Veríme, že aj ostatné ceny z tomboly spravili výhercom radosť. menovite treba z Rady rodičov poďakovať p. Martinke Huttovej, ktorá sponzorovala mäsko, p. Janke Zemkovej, ktorá upiekla tortu do tomboly a mala veľký podiela na výzdobe plesu, p. Zdenke Al Rashidi, ktorá poskytla domácich kohútov do polievky. Ďakujeme aj žiakom 8.A a 9.A, ktorí pomohli s výzdobou sály. Aký bude výťažok z plesu, budeme vedieť, až si všetko Rada rodičov zúčtuje.

      Nálada na plese bola výborná, čas pri dobrej hudbe a jedle plynul až príliš rýchlo, až bolo z ničoho nič ráno. A nám už len ostáva dúfať, že o rok si to zopakujeme.

      FOTOALBUM

     • Okresné kolo Šaliansky Maťko

     • Vo štvrtok 26. 1. 2023 sa víťazi školského kola recitačnej súťaže Šaliansky Maťko zúčastnili postupového okresného kola v Novom Meste nad Váhom. Reprezentovali nás Sabina Jašková zo 7.A, Mateo Madro z 5.B a Nina Masárová z 3.A A reprezentovali nás naozaj úspešne. Sabina vybojovala svojím suverénnym prejavom 1. miesto a Ninka získala pekné 3. miesto. Sabina nás bude reprezentovať v krajskom kole 23.2.2023. Všetkým trom recitátorom ďakujeme za zodpovednú prípravu na súťaž a oceneným blahoželáme k úspechu.
      FOTOALBUM

     • Školské kolo Hviezdoslavov Kubín

     • V stredu 25.1.2023 sa na našej škole uskutočnila recitačná súťaž v poézii a próze pod názvom Hviezdoslavov Kubín. Išlo už v poradí o 69. ročník súťaže, na ktorom vystúpil až 23 odvážnych recitátorov. Súťažilo sa v 3 kategóriách samostatne. A tu sú výsledky: 

      V I. kategórii (2. - 4. ročník) - próza - sa umiestnili: 

      1. miesto - Vivien Prídavková (3.A)
      2. miesto - Tobias Parči (2.A)
      3. miesto - Sarah Gulanová (3.A)

      V I. kategórii - poézia - sa umiestili: 

      1. miesto - David Gábor (3.A)
      2. miesto - Andrej Hadbábny (3.A)

      V II. kategórii (5. - 6. ročník) - próza - sa umiestnili:

      1. miesto - Vanesa Prídavková (5.A)
      2. miesto - Lenka Halušková (6.A)
      3. miesto - Timea Gúčiková (6.A)

      V II. kategórii - poézia - sa umiestnila: 

      1. miesto - Laura Burzová (6.A)

      V III. kategórii (7. - 9. ročník) - próza - sa umiestnili: 

      1. miesto - Lucia Raticová (8.A)
      2. miesto - Nina Bučková (7.A)
      3. miesto - Radka Durcová (7.A)

      V III. kategórii - poézia - sa umiestnila: 

      1. miesto - Timea Čavojská (8.A)

      Cena poroty bola udelená Lukášovi Mrekajovi (3.A) za skvelo predvedený text. 

      Všetkým víťazom gratulujeme a všetkých súťažiacich obdivujeme za ich odvahu a chuť recitovať. Zároveň ich povzbudzujeme, aby to o rok znova skúsili a svojim kamarátom držali palce na obvodnom kole, ktoré sa uskutoční v Novom Meste nad Váhom 22. - 24. 2. 2023.

      FOTOALBUM

     • Biblia očami detí

     • Aj v tomto školskom roku sme na našej škole uskutočnili výtvarnú súťaž pod názvom „Biblia očami detí“. Tešíme sa, že sa opäť našli odvážlivci a zapojili sa do súťaže. Tentokrát sa zapojili aj naši najmenší – prváci. Deti mohli kresliť niektorú z udalostí, ktoré sa spomínajú v starozákonných knihách Ester a Nehemiáš. Každá kresba bola krásna a originálna. Súťažilo sa v kategóriách podľa ročníkov. V 2. kategórii sa na 1. mieste umiestnila kresba Viktórii Urbanovej z 1.B, 2. miesto získala Kristínka Čuvalová z 1.B a 3. miesto patrilo Ninke Raticovej tiež z 1.B. Vo 4. kategórii sa na 1. mieste umiestnila kresba Timei Gúčikovej zo 6.A, 2. miesto Lenka Halušková 6.A a 3. miesto získal David Palcút z 5.A. Piata kategória bola zastúpená iba jedinou kresbou, ktorú nakreslila Nina Bučková zo 7.A triedy, získala 1. miesto. Ďakujeme všetkým, ktorí sa do súťaže zapojili a tí, ktorých kresby sa neumiestnili, nech nie sú smutní a nevzdávajú to. V ďalšom školskom roku si to zopakujeme. Každé z detí dostalo diplom a odmenu.

      sr. Samuela

      FOTOALBUM

  • Prihlásenie

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Podolie 804
   • schreiberova@zspodolie.sk
   • schreiberova@zspodolie.sk
   • ZŠ - sekretariát: 032 7408411
   • ZŠ: 032 7408412, 032 7408413
    MŠ: 032 7408414
    ŠJ: 032 7408415
    ZŠ - mobil: 0911 961 480
   • Podolie 804
    91622 Podolie
    Slovakia
   • 036125431
   • 2021628609
   • Riaditeľka školy:
    RNDr. Janka Schreiberová - 032/7408412
    schreiberova@zspodolie.sk
   • Zástupkyňa riaditeľky pre ZŠ:
    RNDr. Daniela Maráková - 032/7408413
    marakova@zspodolie.sk
   • Zástupkyňa riaditeľky pre MŠ:
    Slavka Fogašová - 032/7408414
    mspodolie@gmail.com
   • Vedúca školskej jedálne:
    Mariana Porubská - 032/7408415
    sjedalenpodolie@gmail.com