• Ocenení vo výtvarnej súťaži

     • Dnes sme dostali krásnu správu z Trenčianskeho osvetového strediska. V regionálnej výtvarnej súťaži Príroda, životné prostredie a deti, do ktorej sme posielali práce našich žiakov, boli dve práce ocenené. Blahoželáme Patrikovi Rayovi z 5.A, ktorý nakreslil rybičku a dal svojej tvorbe názov "Vyčistite mi rieku" a taktiež Lucke Gúčikovej z 5.B, ktorá vytvorila obrázok so súťažným názvom ,,Koruna krásy". Obaja získali diplom a vecnú cenu, ktoré ich čakajú v škole. FOTOALBUM

     • Mikuláš v škole

     • Aj na našej škole chodil po triedach prvého stupňa svätý Mikuláš so svojimi spoločníkmi dobrým a pekným anjelíkom a ohnivou čerticou. Detičky ich netrpezlivo očakávali, v každej triede individuálne zaspievali, zarecitovali pekné básničky, ktoré sa naučili, podiškurovali s Mikulášom aj ho niečo naučili a radi sa s mikulášskym ansámblom vyfotili. Za šikovnsoť ich Mikuláš obdaril balíčkami plnými sladkostí. Poďakovanie patrí nielen anjelovi, čertovi a Mikulášovi, ale aj p. Mirke Igazovej a p. Zdenke Al Rashidi za veľkú pomoc a príprava všetkého potrebného ;-) FOTOALBUM

     • Ako s otváraním školy

     • Vážení rodičia, ďakujeme za vyplnenie súhlasu, či nesúhlasu s návratom detí do škôl za podmienky testovania žiakov a rodičov. 56 % rodičov sa vyjadrilo za návrat žiakov do školy a súhlasilo s testovaním. Po dohode so zriaďovateľom už do vianočných sviatkov vydržíme pri dištančnej forme vzdelávania. Návrat k prezenčnej forme výučby v škole so žiakmi s negatívnym výsledkom testu by sme radi realizovali po zimných prázdninách od 11. januára 2021. Ako to bude s testovaním, kde bude odberné miesto a kedy sa bude testovať, Vám dáme včas vedieť prostredníctvom web stránky a prostredníctvom hromadných mailov žiakom aj rodičom. Situácia sa mení každým dňom, preto je možné, že k 11.1.2021 budú nastavené podmienky na návrat do škôl inak. O všetkom Vás budeme včas informovať. 

     • Končíme so vzdelávaním detí zo SZP v malých skupinkách

     • Vážení rodičia žiakov 2. stupňa, ktorým sme umožnili vzdelávanie v malých skupinkách po 5 žiakov v škole!

      Je nám veľmi ľúto, že Vám musíme oznámiť nasledovnú skutočnosť: od štvrtka 10.12.2020 už nemôžeme poskytovať možnosť vzdelávania Vášho dieťaťa v malej skupinke žiakov v priestoroch školy. Dôvodom je, že výnimka hlavného hygienika, ktorá umožňovala deťom 2. st. zo sociálne znevýhodneného prostredia vzdelávať sa v škole v skupine piatich žiakov, platila podľa novej vyhlášky č.32 ÚVZ SR zo 4.12.2020 len do 9.12.2020. Aj pre tieto deti teda platí nové rozhodnutie ministra školstva č. 2020/18259:3-A1810, podľa ktorého sa v škole môže obnoviť prezenčné vyučovanie len v prípade otestovania žiakov 2. st. a príslušných zamestnancov školy.

      Je preto potrebné, aby ste zabezpečili v domácom prostredí zapojenie sa Vášho dieťaťa do dištančného vzdelávania až do času, kým neobnovíme prezenčné vzdelávanie na škole. V prípade, že to z Vašej strany nie je možné (napr. nemáte pripojenie na internet), kontaktujte školu (0327408412, 0902886370) a zabezpečíme aspoň vzdelávanie cez učebné materiály (pravidelné chodenie si pre domáce úlohy a zadania do školy).

      Vyháška č. 32 ÚVZ SR zo 4. 12. 2020: https://www.uvzsr.sk/docs/info/ut/ciastka_20_2020.pdf

      Rozhodnutie ministra školstva č. 2020/18259:3-A1810 zo 4.12.2020: https://www.minedu.sk/data/att/18086.pdf

       

     • Návrat žiakov 2. st. do školy

     • Vážení rodičia, milí žiaci!
      Ministerstvo školstva s účinnosťou od 7.12.2020 povolilo obnoviť vyučovanie žiakov 2. st. na základných školách. Do školy sa však môže vrátiť len žiak 2. st., kde žiak a aspoň jeden jeho zákonný zástupca majú negatívny výsledok testu na Covid-19. Vzhľadom k tomu, že testovanie je dobrovoľné a organizuje ho škola spolu so zriaďovateľom, kým k nemu pristúpime, potrebujeme vedieť počty žiakov, ktorí sa vrátia. Preto Vás, vážení rodičia, žiadame, aby ste v priebehu 6.12. a najneskôr 7.12.2020 do 20.00 hod. zo svojho rodičovského konta na edupage vyjadrili cez prihlasovanie "Návrat detí do škôl" svoj postoj. Učiteľský kolektív bude rád, keď sa čo najviac žiakov vráti do školských lavíc, pretože všetci vidíme, že výsledky online vzdelávania nie sú adekvátne výsledkom, ktoré by žiaci získali priamo na vyučovaní v škole. Ďakujeme za vyjadrenie Vášho názoru.

      RNDr. Janka Schreiberová, riad. školy

     • Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok

     • Vianoce sú pre každého sviatky rodiny, lásky a obdarovávania. Tento rok je špecifický, no pre starších ľudí, ktorí sa už o seba nedokážu postarať sami a potrebujú pomoc, je o to smutnejší.

      Srdiečka detí sú neskonale nádherné a čisté, a preto sme sa aj my - deti zo 4.B  rozhodli vyčariť úsmev na vráskami posiatych tvárach babičiek a deduškov. Zapojili sme sa totižto do projektu "Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok". Rodičia, ktorým týmto chcem poďakovať, deťom nakúpili niečo na zahriatie, potešenie, niečo sladké, niečo slané, niečo voňavé a deti to s radosťou a hrdosťou priniesli do školy. Zabalili sme krabice do krásnych papierov a začali sme plniť. Krabíc málo. Tak na druhý deň sme doniesli ďalšie a spolu sme vytvorili 13 krabíc. Bola to nádhera. Keď si prišla po ne pani, ktorá bola našou kontaktnou osobou, neverila vlastným očiam. Darčeky poputujú asi na východ Slovenska. Tam ich je vraj málo. My sa veľmi tešíme, že aj takáto maličkosť poteší a všetkým dobrým ľuďom prajeme šťastné a veselé sviatky. FOTOALBUM

      Mgr. Gabriela Hercegová, tr. učiteľka 4.B

     • Olympiáda v slovenskom jazyku

     • V piatok 27. 11. 2020 nás reprezentovala žiačka Simona Augustínová z 9.A na okresnom kole olympiády v slovenskom jazyku. Olympiádu riešila online. Výsledky už poznáme. Okresného kola sa zúčastnilo 9 žiakov, naša Simonka sa stala úspešnou riešiteľkou OK olympiády v SJL, bola v poradí na 2. mieste (počet bodov 23), delili ju 2 body od 1. miesta a postupu na kraj. Simonke ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

     • Podolský HIT - programuj micro:bit

     • Dňa 26.10.2020 sme sa zapojili do grantovej výzvy ENTER pre školy 2020 – Digitálna generácia. V rámci výzvy ENTER v spolupráci s Telekomom, SPy a Aj Ty v IT sa Nadácia Pontis rozhodla  zlepšiť podmienky pre výchovu digitálne zručných ľudí inovatívnym a zážitkovým spôsobom a priniesla aj ich učiteľom ďalší nástroj, ktorý im pomôže na ich hodinách informatiky. Projekt s názvom Podolský HIT - programuj micro:bit vypracovala riaditeľka školy RNDr. Janka Schreiberová. Po mesiaci bol projekt 28.11.2020 vyhodnotený ako úspešný. V projekte získame 1000 € od Nadácie Pontis a 276 € ako spolúčasť od Rodičovského združenia. Za uvedené prostriedky zakúpime základné sady micro:bit „Učíme s Hardvérom“ pre celú triedu (20 ks) s príslušenstvom. Verme len, že sa rýchlo vrátime do škôl a od januára budeme môcť začať so žiakmi 6. - 9. ročníka na hodinách informatiky usilovne programovať. Podrobnejšie o projekte čítajte TU.

     • Skrášľujeme školské prostredie

     • Pri budove našej školy, tam ako je kotolňa, stál škaredý múr. Kedysi slúžil na zadržiavanie kopy uhlia. Pani riaditeľka nakúpila materiál a prišla s nápadom skrášliť ho. A tak múr pán školník pekne omietol, nalepil  a vytmelil striešku, pomohol s podkladovou farbou. A keďže naša výtvarníčka p. uč. Červeňanská v čase dištančného vzdelávania nemôže učiť detičky výtvarnú výchovu, venovala svoj času skrášleniu múra. Prišla s mnohými nápadmi, z ktorých učitelia školy hlasovaním vybrali dva. Prvý nápad pani učiteľka už zrealizovala a náš škaredý múr ožil všetkými farbami. Na jar sa bude pokračovať z druhej strany. Do tvorby by sme chceli pribrať aj deti z výtvarného krúžku. Verme, že na jar už budeme normálne fungovať. Pani učiteľke i pánovi školníkovi patrí veľká vďaka za spríjemnenie nášho prostredia. Tu si pozrite FOTOALBUM, bohužiaľ pôvodnú podobu múra sme nezaznamenali.

     • Všetkovedko

     • V pondelok 30. 11. 2020 sa 24 našich žiakov 1. stupňa zúčastnilo veľkého súboja o najmúdrejšieho medzi najbystrejšími s názvom Všetkovedko. Ide o celoslovenskú súťaž zo všetkých oblastí, s ktorými sa žiaci 1. st. doteraz stretli – prvouka, prírodoveda, vlastiveda, slovenský jazyk a literatúra, matematika, anglický jazyk, hudobná výchova, výtvarná výchova, informatická výchova, dopravná výchova. Tretiaci a štvrtáci mali 40 minút na zodpovedanie 30 otázok. Druháci za 40 minút odpovedali na  24 otázok. Už teraz napäto očakávame, aké budú výsledky veľkého súboja a ktorí z našich žiakov patria medzi najbystrejších.

     • Výsledky online súťaže iBOBOR

     • Dávame vám do pozornosti výsledky celoslovenskej online súťaže Informatický BOBOR, do ktorej sa zapojilo 45 žiakov 2. st. V kategórii Benjamíni (6.-7. ročník) súťažilo 20 žiakov, úspešní sú 3 žiaci - Samuel Hadbábny, Matúš Pollák a Pavol Zemko. V kategórii Kadeti (8. a 9. ročník) súťažilo 25 žiakov, úspešní sú 5 žiaci - Simona Augustínová, Adam Bobocký, Peter Toráč, Daniel Miklo a Lukáš Čuchran. Všetkým úspešným žiakom blahoželáme a sme na nich pyšní, v škole ich už čakajú diplomy. Ostatným zúčastneným ďakujeme za zapojenie sa do súťaže.Presný zisk bodov úspešných žiakov hľadajte tu.

     • iBobor

     • V dňoch 11.11. a 16.11.2020 sa 45 žiakov 6. až 9. ročníka zúčastnilo na celoslovenskej informatickej súťaži iBobor, v ktorej riešili 15 logických problémov a mali na to 40 minút. Ďakujeme všetkým súťažiacim za účasť a čakáme netrpezlivo na oficiálne výsledky súťaže.

     • Od pondelka 16.11. niektorí žiaci do školy

     • Vážení rodičia, milí žiaci! Od pondelka 16. 11. 2020 meníme spôsob vzdelávania žiakov, ktorí sa nezúčastňujú na online vyučovaní (nemajú pripojenie na internet alebo majú iné technické problémy). Zatiaľ ide o 5 žiakov 2. stupňa, všetci rodičia týchto žiakov boli telefonicky kontaktovaní. Títo žiaci sú povinní denne chodiť do školy podľa rozvrhu svojej triedy. Ostatní žiaci, ktorí sa učia z domu, sú povinní nielen sa pripájať na online hodiny, ale na nich byť aktívni a pracovať. V prípade ulievania sa na online vyučovaní budeme volať do školy aj ďalších žiakov.

     • Vietor v plachtách

     • Dňa 5. 11. 2020 si oba školské kluby detí pod vedením p. vych. Slávky Štefánikovej a Mgr. Samuela Kusenda spríjemnili deň púšťaním šarkanov. Poveternostné podmienky boli ideálne a tak sa deti mohli tešiť z "kormidlovania" svojich šarkanov. Taktiež si jednotlivé školské kluby vytvorili súťažné družstvá, ktoré medzi sebou súperili o to, kto dokáže vyššie vypustiť svojho šarkana. Púšťanie šarkanov deti zakončili hromadným púšťaním šarkanov a aj napriek počiatočným nezdarom vzlietli "skoro" všetky šarkany do oblakov. FOTOALBUM

     • Súrny oznam pre žiakov a rodičov ZŠ aj MŠ

     • V utorok po prázdninách 10.11.2020 bude zamknutý hlavný vchod do areálu školy od hlavnej cesty z dôvodu orezávania stromov v blízkosti chodníka. Prosíme vstupovať bočnou bránou od materskej školy. 

     • Mimoriadne školské prázdniny a ako po nich...

     • Vážení rodičia! V piatok 6.11.2020 a v pondelok 9.11.2020 majú všetky školy na Slovensku mimoriadne prázdniny. Počas víkendu sa v okrese Nové Mesto nad Váhom uskutoční 2. kolo celoplošného testovania na ochorenie COVID-19. Po víkende a prázdninách platí všetko, čo platilo po 1. kole testovania. Žiaci sa vrátia do školy s podpísaným tlačivom Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti, nájdete ho tu: Vyhlasenie_ZZ_o_bezinfekcnosti_-_COVID19.pdf (Žiaci tlačivo dostali v škole). Žiaci starší ako 10 rokov sa vrátia s negatívnym certifikátom s 2. kola testovania.

     • Zdobenie mydielok

     • V prvom novembrovom týždni žiaci druhej ŠKD boli obdarení mydielkami, ktoré nám do družiny venovala Dominika Kusendová, ktorej výrobky nesú názov Mydielka od Domky. Z týchto mydielok sa žiaci nesmierne tešili a zároveň si mohli mydielka vyzdobiť podľa vlastnej fantázie. Vyzdobené mydielka si následne deti mohli nechať pre seba, no niektoré z nich sa rozhodli, že nimi obdarujú svojich rodičov, súrodencov alebo starých rodičov. Prostredníctvom tejto aktivity si deti budujú vzťah k hygiene a hygienickým návykom najmä v súčasnom pandemickom období. Za vyrobené mydielka deti z druhej ŠKD ďakujú Mydielkam od Domky. FOTOALBUM

     • Brány školy po celoplošnom testovaní opäť otvárame

     • Vážení rodičia! Všetci zamestnanci našej školy sa zúčastnili celoplošného testovania na COVID-19. Výsledky všetkých zamestnancov sú negatívne a tak sme schopní od zajtra zase v škole  fungovať. Tešíme sa na deti materskej školy a žiakov 1. stupňa už zajtra 3.11.2020. Nezabudnite na tlačivo, pokyny si prečítajte nižšie. Ak si tlačivo nemáte kde vytlačiť, je nutné prísť ráno s dieťaťom do školy.

     • Ako postupovať po celoplošnom testovaní – informácie pre deti, žiakov a rodičov

     • Deti materskej školy a žiaci 1. stupňa ZŠ s vekom menším ako 10 rokov sa po oboch celoplošných testovaniach vrátia do školy s podpísaným Vyhlásením zákonného zástupcu o bezinfekčnosti. Tlačivo tu: Vyhlasenie_zakonneho_zastupcu_o_bezinfekcnosti_29-10-2020.pdf

      Ak sa zákonní zástupcovia dieťaťa z MŠ alebo žiaka ZŠ 1. st. nedajú testovať, ostávajú v domácej 10 –dňovej karanténe s rodičmi aj deti. Prosíme, buďte zodpovední a neposielajte ich do MŠ alebo ZŠ, neviete, či sú bezinfekčné.

      Žiaci 1. stupňa ZŠ s vekom 10 rokov a viac sa môžu do školy vrátiť len s negatívnym testom. Inak sa do školy vrátiť nemôžu, ostávajú doma v 10-dňovej karanténe. Ak trieda pokračuje v prezenčnej  výučbe, žiaci v karanténe sa vzdelávajú sami v domácom prostredí (vyučujúci im pošlú elektronicky prácu na doma).

      Ak žiak 1. st. s vekom 10 rokov a viac je pozitívny, je vylúčený z vyučovania. Je potrebné čo najrýchlejšie kontaktovať triedneho učiteľa alebo riaditeľku školy (0902886370). V takom prípade ostáva v domácej karanténe celá trieda, do ktorej žiak chodí a taktiež  sa zatvára oddelenie ŠKD, ktoré žiak navštevuje.

      Ak je pozitívny zákonný zástupca dieťaťa MŠ alebo žiaka 1. st. ZŠ alebo je pozitívny úzky kontakt žiaka, rodič to oznámi triednej učiteľke alebo riaditeľke školy, dieťa-žiak ostáva v domácej karanténe a jeho trieda pokračuje vo výučbe, škola spolupracuje s RÚVZ.

      Je potrebné sledovať web stránku školy, v prípade, že by sa po celoplošnom testovaní museli niektoré triedy zatvárať, na www.zspodolie.sk budeme o tom informovať.