• Matematický klokan

     • V týchto dňoch nám boli doručené výsledky celoslovenskej súťaže Matematický klokan 2022 (2. stupeň).  Najlepším riešiteľom súťaže v našej škole sa stal Samo Hadbábny zo 7.A, ktorý skončil na 36. mieste v SR s úpešnosťou 93,3%, za ním skončilo 98,64% ostatných riešiteľov v rovnakej kategórii. Výborne sa darilo aj Filopvi Tinkoviz 5.A, Bianke Pobjeckej zo 6.B, Andrejovi Halčinovi z 5.A, Eliške Huttovej zo 6.B a Radke Durcovej zo 6.A. Pre bližšie informácie kliknite na stránku Úspechy, príp. žiaci si môžu pozrieť podrobnejšiu tabuľku na nástenke úspechov na dolnej chodbe.

     • Integrované tematické vyučovanie na 1. stupni

     • V piatok 6. mája 2022 prebiehalo vo všetkých triedach 1. stupňa integrované tematické vyučovanie zameranú k Dňu matiek. Okrem rôznych "mamičkovských" aktivít v slovenskom jazyku, či matematike sa deti sústredili na výrobu darčekov pre mamičky. Veríme, že naše deti svoje maminky v nedeľu príjemne prekvapili ručne vyrobeným darčekom z lásky. 
      FOTOALBUM z ITV vo 4.A

     • Návštevný deň

     • V utorok 3. mája 2022 sme po dlhšom čase zorganizovali opäť návštevný deň pre rodičov. Konečne po dlhšom čase v období dodržiavania epidemiologických opatrení kvôli COVID-19 sa mohli rodičia stretnúť naživo s učiteľmi a porozprávať sa o správaní a výsledkoch svojich detí v škole na hodinách. Zazneli mnohokrát slová chvály, slová povzbudenia, motivácie, spoločného hľadania riešení ako pomôcť. Ďakujeme rodičom, že sa prišli pozrieť do školy a majú záujem o napredovanie svojich detí a spoluprácu so školou. Výborná účasť rodičov bola v triedach 3.A, 1.B, 1.A, 5.B, 2.A, a 4.A. Účasť cez 60% bola v triedach 5,.A, 6.A, 6.B. Najmenej rodičov prišlo z tried 8.A a 9.A. 

     • Stavanie mája

     • V piatok 29. apríla 2022 sme pomohli našej obci Podolie zorganizovať tradičné "Stavanie mája". Akcia sa uskutočnila pred Kultúrnym domom Podolie. Začala ju Dychová hudba Podolanka rezkými piesňami. Prítomných privítal p. starosta Rastislav Bobocký. A potom už nasledoval náš vstup. Najskôr vystúpili deti
      z II. triedy materskej školy s piesňami a tancami na rezkú ľudovú nôtu. Spievali a tancovali s oduševnením. Po nich nasledovali družinári zo školy z oboch školských klubov detí a vypomohli aj žiaci z 2.A a  z 5.B. Kto mohol, prišiel na vystúpenie v kroji a tak to pred kulturákom svietilo farbami. Za sprievodu dychovky naši žiaci zaspievali zopár ľudových piesní, ba aj si na ne zakrepčili.  Nakoniec na rozveselenie predviedli aj známy kačací tanec. Poďakovanie za pripravený program patrí p. zást. Fogašovej, p.uč. Janegovej, p. uč. Štefánikovej, p.uč. Trpíškovej a za technickú pomoc p. uč. Kusendovi. Veľké poďakovanie patrí všetkým deťom, ktoré sa zapojili do programu, ako aj rodičom za oblečenie detí do krojov. Po našich vystúpeniach sa všetci presunuli k máju položenému na ceste. Vystupujúci za pomoci p. učiteliek okrášlili máj stužkami a chlapi so žeriavom sa postarali o jeho postavenie. Bude dlhší čas dominantou našej obce a bude nám pripomínať, že s láskou je na svete oveľa lepšie. 

      A potom už nasledovala hudba Rovenec a tanečníci z folklórneho súboru Čakanka.  Naši učitelia poslanci aj dobrovoľníci pomohli s občerstvením, poďakovanie teda patrí aj p. zást. Marákovej, p. uč. Čechvalovi, p. asistentke Augustínovej. Pri jedle, pití a piesňach si mnohí prítomní posedeli do večerných hodín.

      FOTOALBUM

     • Deň narcisov

     • Naša škola bola aj v tomto roku spoluorganizátorom charitatívnej zbierky Ligy proti rakovine  "Deň narcisov".  Ulice našej obce Podolie, obce Častkovce, Podolie Kopanice i Očkov zaplavili vo štvrtok 28. apríla 2022  žlté narcisy, ktoré rozdávali žiaci zo žiackej školskej rady spolu s p.uč. Bohumilom Čechvalom, p.uč. Ľubomírom Kikom, i  p. Katkou Macháčovou. Pripnutím tohto kvietka na svoj odev ľudia vyjadrili podporu a spolupatričnosť s tými, ktorí bojujú s rakovinou. Vhodením dobrovoľného príspevku do pokladničiek prispeli na konkrétnu pomoc onkologickým pacientom a ich rodinám. V tomto školskom roku sme my ako škola vyzbierali peknú sumu

      1214,68 € 

      Touto cesto by sme chceli srdečne poďakovať všetkým, ktorí sa nielen tejto akcie zúčastnili ako organizátori, ale i tým, ktorí finančnou sumou podporili túto zbierku. 
      FOTOALBUM 

      Mgr. Monika Muľová, koordinátor prevencie

     • ...a slovo bolo u Boha

     • Vo štvrtok 27.4.2022 nás v krajskom kole recitačnej súťaže "...a slovo bolo u Boha" reprezentovala žiačka Zarka Igazová. S básňou Africké zrnká múdrosti od A. Žemlu vniesla do súťaže radosť a svetlo. V silnej konkurencii však na celoslovenské kolo nepostúpila. Za účasť, odvahu, prípravu a snahu jej patrí naša veľká gratulácia a povzbudenie, aby naďalej na sebe tvrdo pracovala.
      FOTOALBUM

     • Návštevný deň pre rodičov

     • Vážení rodičia!

      Pozývame Vás na návštevný deň (individuálne rodičovské združenie), ktorý sa bude konať v utorok 3. mája 2022 od 14.30 hod. do 17.00 hod. Príďte sa porozprávať individuálne s učiteľmi Vašich detí o tom, ako sa deťom darí na vyučovaní, v súťažiach, v aktivitách školy, ako sa správajú na hodinách a pod. Povinne by nás mali navštíviť rodičia žiakov, ktorí zatiaľ neprospievajú, príp. majú neospravedlnené hodiny.  Rodičov žiakov, ktorí majú pridelených asistentov učiteľa, prosíme, aby sa prišli porozprávať nielen s triednymi učiteľmi, ale aj s asistentmi učiteľa, príp. so špec. pedagogičkou.

      Učiteľov a inkluzívny tím nájdete v týchto učebniach:
      Mgr. Hanzlíková - učebňa 1.A na dolnej chodbe
      Mgr. Hercegová - učebňa 1.B na 1. poschodí (pravé schodište) pri riaditeľni 
      Mgr. Trpíšková - učebňa 2.A na dolnej chodbe
      Mgr. Schindlerová - učebňa 3.A na 1. poschodí (pravé schodište) pri riaditeľni 
      Mgr. Jacolová -  učebňa 4.A na dolnej chodbe
      Mgr. Čechvala - učebňa 5.A (prírodovedná učebňa) na 2. poschodí (ľavé schodište)
      Mgr. Vienerová -  učebňa 5.B na 1. poschodí (ľavé schodište)
      Mgr. Zemková - učebňa 6.A  na 1. poschodí (pravé schodište) pri sekretariáte - priechodzia trieda
      Mgr. Kusenda - učebňa 6.B na 1. poschodí (ľavé schodište)
      Ing. Bohovicová - učebňa 7.A (veľká jazyková učebňa) na 2. poschodí (ľavé schodište)
      Mgr. Muľová - učebňa 8.A na 1. poschodí (pravé schodište) pri riaditeľni 
      Mgr. Faboková - učebňa 9.A na 1. poschodí (ľavé schodište)
      RNDr. Schreiberová - riaditeľňa 1. poschodie (pravé schodište) - FYZIKA
      RNDr. Maráková - riaditeľňa 1. poschodie (pravé schodište) - MATEMATIKA
      Mgr. Bártová  - zborovňa na dolnej chodbe - NEMECKÝ JAZYK
      Mgr. Ostrovský - zborovňa na dolnej chodbe - TELESNÁ VÝCHOVA
      Mgr. Angermayer - zborovňa na dolnej chodbe - VÝTVARNÁ VÝCHOVA 

      Inkluzívny tím:
      Mgr. Podhradská - školský špeciálny pedagóg - kabinet vých. poradcu - 1. poschodie (ľavé schodište)
      Mgr. Augustínová, p. as. Burzová, Mgr. Kerhátová - asistentky učiteľa - zborovňa na dolnej chodbe

     • Okresné kolo Biologickej olympiády

     • Vo štvrtok 21.4.2022 sa zúčastnil Patrik Ray na okresnom kole biologickej olympiády v Novom Meste nad Váhom. Patrik skončil ako úspešný riešiteľ olympiády, v poradí obsadil 13. miesto. Blahoželáme k úspešnému riešeniu OK.

     • Výsledky IQ olympiády

     • 8. apríla 2022 sa zopár žiakov z 2. st. zúčastnilo na olnine celoslovenskej súťaži IQ olympiáda. Súťaž bola náročná, bolo treba vyriešiť 25 úloh za 30 min.  Súťaž organizuje spoločnosť Menza. Slovensko je vsúťaži rozdelené na 3 regióny - Západ, stred a Východ. Do regionálnych kôl postúpi 80 najlepších súťažiacich z daného regiónu. Na našej škole sa najlepšie darilo Timei Čavojskej (1. miesto v šk. kole), Radke Durcovej a Filipovi Tinkovi (2.-3.miesto v ŠK). Nikto zo školy však nepostupuje do regionálneho kola. Ďakujeme všetkým za účasť a snahu, víťazke ŠK Timei blahoželáme. Výsledky si pozrite TU.

     • Nosenie rúšok a karanténa

     • Oznamujeme rodičom a žiakom, že na základe pokynov Ministerstva školstva sa od štvrtka 21. apríla 2022  zmierňujú opatrenia v oblasti prekrytia dýchacích ciest a domácej karantény úzkych kontaktov.

      • Ruší sa povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest  použitím respirátora / rúška v spoločných priestoroch školy a školského zariadenia.
      • Po úzkom kontakte s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19 nebude potrebné nastúpiť automaticky do karantény.

      Momentálne pracuje ministerstvo na úprave školského semaforu, čakáme ešte na informácie k vyhláseniam o bezpríznakovosti. budeme Vás informovať.

     • Rušíme Deň Zeme v piatok

     • Vzhľadom na to, že v piatok 22.4. hlásia dážď, oznamujeme žiakom i rodičom, že rušíme plánovanú akciu Deň Zeme pre 1. aj 2. stupeň. V piatok sa bude učiť normálne podľa aktuálneho rozvrhu.

     • Vesmír očami detí

     • Naša výtvarníčka Mgr. Elvíra Angermayer zapojila žiakov 2. st. do celoslovenskej výtvarnej súťaže "Vesmír očami detí." Súťaž vyhlásila Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove v spolupráci s hvezdárňami, okresnými astronomickými kabinetmi, centrami voľného času a regionálnymi osvetovými strediskami. Súťažili sme v 3. kategórii - 5.-9. roč. ZŠ. Mohli sme sa zúčastniť max. desiatimi prácami, odišlo ich z našej školy 9. Do celoslovenského kola vyberie okresná porota z každej kategórie 5 prác a organizátor okresného kola ich doručí so zoznamom zúčastnených škôl do konca apríla 2022 do Slovenskej ústrednej hvezdárne v Hurbanove. Zasadnutie poroty celoslovenského kola sa bude konať v prvej polovici mája 2022. Ak by bola niektorá zo žiackych prác úspešná, určite o tom napíšeme. FOTOALBUM

     • Školenie a Teambuilding učiteľov

     • V utorok 19.4.2022, keď si žiaci ešte užívali veľkonočné prázdniny, boli naši pedagogickí zamestnanci už v škole, kde absolvovali školenie prvej pomoci, ktoré viedol záchranár RZP p. Ďuriš a pripravila ho pre nás organizácia MG PZS s.r.o. Trenčín. Školenie bolo veľmi dobre pripravené,  praktické, učitelia si pochvaľovali prístup lektora a fundovaný výklad. Po teoretickej príprave ich čakal záverečný test ako aj možnosť vyskúšať si praktické podávanie 1. pomoci.

      Po doobednom školení mali učitelia v poobedných hodinách bedmintonový turnaj v našej telocvični v rámci utužovania dobrých vzťahov v kolektíve.

     • Zvierací deň vo 4.A

     • V stredu pred veľkonočnými prázdninami dňa 13.4.2022 zorganizovala Mgr. Miroslava Jacolová pre deti vo 4.A zaujímavý deň so zvieratkami. Tu si môžete pozrieť fotky z tohto dňa: FOTOALBUMA TU si prečítajte, čo o dni napísali niektorí žiaci 4.A.

     • Enviróza

     • V stredu 13. apríla 2022 pripravila predmetová komisia prírodovedných predmetov v zložení p.uč. Bohovicová, p.uč. Muľová, p. zást. Maráková a p. riad. Schreiberová súťažný deň s environmentálnou tematikou pre žiakov 2. stupňa. Súťaž nazvali Enviróza.

      Už deň pred akciou visel na nástenke pred zborovňou rozpis 10 zmiešaných družstiev. Každé družstvo bolo zložené zo žiakov 5. - 9. roč., v družstvách bolo do 12 žiakov. V deň súťaže sme sa všetci - žiaci i učitelia - stretli na dolnej chodbe, kde sa žiaci za 10 minút rozdelili podľa rozpisu do družstiev, určila sa dvojica vedúcich družstiev a p. riaditeľka povedala základné pokyny. Vedúci družstva dostali časový rozpis, poradie a miesto stanovíšť, ako aj tabuľku na zapisovanie výsledkov získaných na každom stanovišti.

      Už 8.00 hod. boli všetky družstvá na prvom stanovišti a začali plniť menej náročné i náročnejšie úlohy s environmentálnou tematikou. Celkovo bolo 10 stanovíšť, na každom družstvo zotrvalo 20 minút, na presuny mali družstvá 5 minút. Deň bol prerušený jednou 15-minútovou prestávkou na jedenie. Po splnení úloh na každom stanovišti vedúci stanovišťa na konci zrátal body za vyriešené úlohy, prepočítal ich na percentá a zapísal do tabuľky družstva. Na poslednom stanovišti sa určil aritmetický priemer výsledkov súťaží každého družstva. A potom nás už čakalo len výsledné vyhodnotenie dňa na dolnej chodbe. Vedúci družstiev povedali za družstvo, čo si z tohto dňa odniesli a na záver vedenie školy vyhodnotilo 3 družstvá s najlepšími výsledkami. Rozpätie medzi prvým a posledným družstvom bol len 12%, čo svedčí o tom, že k súťaži sa všetky družstvá postavili so záujmom a snahou uspieť.

      Všetci členovia troch víťazných družstiev získali kupón neskúšania, ktorý platí na akékoľvek skúšanie či písomku bez náhrady z predmetov MAT, CHE, FYZ, BIO, GEG, INF.  Zoznam žiakov visí pre učiteľov na nástenke v zborovni a kupón neskúšania je neprenosný a nepredajný ;-)

      FOTOALBUM

       

     • Matematický klokan

     • V pondelok 11., apríla 2022 si zasúťažilo množstvo žiakov 1. aj 2. stupňa v najväčšej matematickej súťaži Matematický klokan (resp. na 1.st. sa súťaž nazýva Klokanko). Úlohy boli aj ľahké aj náročné. Ako si s nimi poradili naši žiaci, uvidíme až po vyhodnotení. Výsledky budú zverejnené 3.5.2022. Pozrite si fotoalbumy, ako sa našim žiakom "parilo z hlavičiek".

      FOTOALBUM 1.st.
      FOTOALBUM 2.st.

     • IQ olympiáda

     • V piatok 8.4.2022 si 8 odvážlivcov odskúšalo svoje schopnosti v IQ olympiáde. Počas 30 min mali vyriesiť 25 úloh prevažne geometrického charakteru. Môžeme povedať, že úlohy boli náročné najmä pre mladších žiakov, nakoľko žiaci 5.-7.ročníka boli v rovnakej kategórii.

      Nuž vyskúšali sme a uvidíme,či sa niekomu podarí postúpiť vyššie.

      FOTOALBUM

  • Prihlásenie

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Podolie 804
   • schreiberova@zspodolie.sk
   • schreiberova@zspodolie.sk
   • ZŠ - sekretariát: 032 7408411
   • ZŠ: 032 7408412, 032 7408413
    MŠ: 032 7408414
    ŠJ: 032 7408415
    ZŠ - mobil: 0911 961 480
   • Podolie 804
    91622 Podolie
    Slovakia
   • 036125431
   • 2021628609
   • Riaditeľka školy:
    RNDr. Janka Schreiberová - 032/7408412
    schreiberova@zspodolie.sk
   • Zástupkyňa riaditeľky pre ZŠ:
    RNDr. Daniela Maráková - 032/7408413
    marakova@zspodolie.sk
   • Zástupkyňa riaditeľky pre MŠ:
    Slavka Fogašová - 032/7408414
    mspodolie@gmail.com
   • Vedúca školskej jedálne:
    Mariana Porubská - 032/7408415
    sjedalenpodolie@gmail.com