• Informácie k vyučovaniu od 12.4.2021

     • Vyučovanie bude prebiehať v blokoch, každá trieda bude mať prestávky v inom čase a každá trieda pôjde na obed v inom čase tak, aby sa žiaci nemiešali. Vyučovanie bude prebiehať každý deň nasledovne:

      1. ročník od 7:40 hod. do 11:10 hod.
      2. ročník od 7:40 hod. do 11:30 hod.
      3. ročník od 7:50 hod. do 11:50 hod.
      4. ročník od 7:50 hod. do 12:10 hod.

      Aký bude rozvrh v pondelok, oznámia triedni učitelia žiakom zajtra 9.4. Ak príde rodič pre dieťa po vyučovaní, čaká na dieťa pred vchodom, ústa a nos má prekryté respirátorom a zdržuje sa v areáli čo najkratší čas, najviac 10 min., nevchádza do budovy školy.

      Počas zatvorenia školy vedenie školy popracovalo na zlepšení hygienických podmienok v škole:

      • prerobili sme v ZŠ všetky WC tak, aby v umývadlách tiekla teplá voda,
      • zakúpili sme germicídne žiariče, ktorými budeme denne dezinfikovať triedy, kde sa žiaci učia,
      • zakúpili sme bezdotykové stojany na dezinfekciu.

      Je samozrejmosťou, že žiaci majú v každej triede a na WC dezinfekčné mydlá na umývanie a papierové utierky. Žiaci musia mať aspoň 2 rúška a sáčik na ne. 

     • Obnovenie prezenčnej výučby - 1. st. a MŠ

     • Vážení rodičia!

      Prosíme prečítať správu až do konca!!! Rozkliknite Čítať viac...

      Keďže okres Nové Mesto nad Váhom je od 12.4. v III. st. varovania (bordová farba) a neplatia žiadne obmedzujúce vyhlášky RUVZ,  oznamujeme Vám, že od pondelka 12.4.2021

      • otvárame materskú školu pre všetky deti,
      • obnovujeme prezenčné vzdelávanie žiakov I. stupňa ZŠ vrátane prevádzky ŠKD a ŠJ,
      • obnovujeme prezenčné vzdelávanie v skupinách 5+1 pre žiakov 2. st. bez prístupu na internet (už nebude možnosť vzdelávania cez pracovné listy)
      • žiaci II. stupňa ZŠ s prístupom na internet sa budú aj od 12. 4. 2021 naďalej vzdelávať dištančne.

      Riadime sa manuálom "Návrat do škôl 2021" a ďalšími usmerneniami MŠVVaŠ SR a ÚVZ SR. Všetky deti a žiaci 1. st. sú automaticky prihlásené na stravu a počítame s ich nástupom.

      Podmienkou nástupu  je:

      • vyplnené a podpísané čestné vyhlásenie,
      • negatívny test jedného zákonného zástupcu, s ktorým dieťa žije v spoločnej domácnosti,
      • dieťa MŠ a 1. st. sa nemusí testovať, aj keď už má 10 rokov,
      • negatívny test žiaka 2. st.
      • v prípade, že dieťa MŠ alebo žiak ZŠ nenastúpi na prezenčnú výučbu, je nutné oznámiť to vedeniu školy (zspodolie@gmail.com,  0902886370) a odhlásiť dieťa cez edupage zo stravy do piatka 9.4.2021 do 14.00 hod. 

      Obec Podolie testuje v sobotu 10.4.2021 od 8.00 hod. do 15.00 hod.

      Rodičia vytlačia, vyplnia a odovzdajú pri vstupe do budovy tlačivo:

      MŠ a 1. stupeň: Cestne_prehlasenie_MS_a__1.stupen.pdf

      Žiaci bez internetu 2. st.: Cestne_prehlasenie_ziaci__2.stupen.pdf

      Rodičia si preštudujú informácie k súhlasu o spracúvaní údajov o výsledku testu ZZ:

      Info_suhlas_spracuvanie_vysledkov_testu_ZZ_na_COVID19.pdf

     • Zápis do 1. ročníka - upresnenie

     • Vážení rodičia budúcich prváčikov!

      Upresňujeme informácie k zápisu žiakov do 1. ročníka:

      • Zápis bude v termíne, ktorý sme avizovali:  v pondelok 12. 4. 2021 od 13.00 hod. do 17.00 hod. na dolnej chodbe školy za dodržania prísnych hygienických podmienok (respirátor, vlastné pero, odstup, dezinfekcia, negat. test zamestnancov školy a prítomných rodičov).
      • Zápis sa uskutoční bez prítomnosti dieťaťa, na zápis príde len zákonný zástupca dieťaťa.
      • Ak máte prístup na internet, vyplňte  elektronickú prihlášku, netreba ju tlačiť.
      • Prosíme Vás, aby ste si pred zápisom vytlačili Žiadosť o prijatie, vyplnili ju. Je nutné, aby žiadosť podpísali obaja rodičia. Žiadosť prinesiete na zápis. 
      • Prosíme Vás, aby ste si vytlačili Dotazník rodičom - pred zápisom dieťaťa do ZŠ, ktorý nám poskytla CPPPaP Nové Mesto nad Váhom.  Odpovedajte v ňom na otázky a prineste ho na zápis. Dotazníkom zistíme školskú zrelosť Vášho dieťaťa. 
      • Na zápis prineste aj rodný list dieťaťa, podľa ktorého si skontrolujeme údaje o dieťati predtým, ako ho zapíšeme do školskej databázy. Rodný list Vám hneď vrátime, nepotrebujeme jeho kópiu.
      • Ak chcete, aby sme zabezpečili žiakom sady potrebných zošitov a ďalších pomôcok, pripravte si peniaze - 30€. Dostanete presný rozpis, čo deťom za tieto peniaze zabezpečíme. Táto možnosť pre Vás nie je povinná, ale pre školu je ideálne, keď majú deti rovnaké sady zošitov a pomôcok. Sadu pomôcok, ktoré bude kupovať škola, upresníme.
      • V prípade, že si dokumenty nemáte kde vytlačiť, vyplníte ich priamo v škole počas zápisu.

      • Bližšie čítajte TU.

     • Prevádzka MŠ a ZŠ 1. st. od 7.4.2021

     • Vážení rodičia! 

      Oznamujeme Vám, že po veľkonočných prázdninách od stredy 7. apríla 2021 obnovujeme prevádzku materskej školy a 1. stupňa základnej školy pre deti rodičov  s nevyhnutným prezenčným výkonom práce.

      Do MŠ a ZŠ 1.st. môžu nastúpiť od stredy všetky deti, ktorých rodičia nemôžu vykonávať prácu z domu. K tomu je potrebné, aby aspoň jeden zákonný zástupca mal negatívny test na COVID-19 nie starší ako 7 dní  a vyplnené vyhlásenie o bezinfekčnosti.

      Ďalej je potrebné kvôli organizácii výučby a stravovania, aby ste nám svoj záujem dať dieťa do MŠ alebo ZŠ oznámili mailom, SMS-kou alebo telefonátom (kontakt: zspodolie@gmail.com, 0902886370).

      Zdôvodnenie:

      V stredu 31.3.2021 zrušilo RÚVZ Trenčín vyhláškou č. 152 vyhlášku č. 121, ktorou sme sa riadili doteraz. Súčasne bolo vydané rozhodnutie ministra školstva z 30.3.2021, ktorým sa posunul dátum platnosti predchádzajúcich rozhodnutí na 11.4.2021. 

      Vyhlaska_152_RUVZ.pdf
      Rozhodnutie_MS_do_11_4.pdf​​​​​​​

      Rodičia vytlačia, vyplnia a odovzdajú pri vstupe do budovy tlačivo:

      Cestne_vyhlasenie_ZZ_dietata_pri_nastupe_do_skoly_v_case_pandemie_COVID19.pdf

      Rodičia si preštudujú informácie k súhlasu o spracúvaní údajov o výsledku testu ZZ:

      Info_suhlas_spracuvanie_vysledkov_testu_ZZ_na_COVID19.pdf


     • Poďakovanie

     • Dňa 28. marca pri príležitosti výročia narodenia Jána Ámosa Komenskeého oslavujú všetci pedagogickí zamestnanci svoj stavovský sviatok - Deň učiteľov. Predsedníčka rodičovského združenia pri našej škole p. Mirka Igazová poslala pri tejto príležitosti našim učiteľom, asistentom, vychovávateľom tento ďakovný list: Podakovanie.pdf​​​​​​​

     • Oznam pre týždeň od 29.3.2021 do 31.3.2021

     • Naďalej ostáva v platnosti vyhláška RÚVZ Trenčín 121 o zákaze prezenčného vyučovania v okrese Nové Mesto nad Váhom, pokračujeme teda v režime online vyučovania všetkých žiakov, MŠ zatvorená. Od štvrtka 1. apríla do utorka 6. apríla 2021 máme veľkonočné prázdniny. Veríme však, že po Veľkej noci sa situácia zmení, sledujte preto pravidelne oznamy v novinkách. 

     • Zber papiera - Záchrancovia stromov

     • Ahojte decká! Všetci dúfame, že po Veľkej noci sa už mnohí stretneme v škole. Ale keby aj nie, rozhodli sme sa s našimi učiteľmi, že v tomto šk. roku po vlaňajšom vynechaní opäť zopakujeme našu medzitriednu súťaž v zachraňovaní stromov (čiže v zbere papiera). Na jeden zachránený strom je potrebné priniesť do školy 125 kg papiera. Zmena v tomto roku je, že sa môžu doniesť aj kartóny, ale musia byť oddelené od ostatného papiera. P. riaditeľka už objednala kontajner, ktorý bude pristavený v škole po Veľkej noci od stredy 7. apríla. Kontajner však môžeme mať v škole len dva týždne. Preto Vás prosíme, nachystajte starý papier, poviažte ho a po 7. apríli ho privezte čo najrýchlejšie do školy. Neotáľajte. P. školník bude  v škole od 7.00 hod. do 15.00 hod. Ak by Vám čas nevyhovoval a potrebovali by ste doviezť papier v inom čase, volajte na 0902886370, vieme sa prispôsobiť. Samozrejme pri odovzdávaní papiera dodržíme všetky protiepidemiologické opatrenia (rúško, odstup, negatívny test).

     • 2 % z dane - prosba

     • Vážení rodičia a priatelia školy,

      pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

      Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

      Finančné prostriedky budú použité na:

      • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole
      • skvalitnenie vybavenia školy

      Ak sa rozhodnete darovať nám 2% zo svojich daní z príjmu, pripravili sme pre Vás stručný návod - tu, ako na to.

     • Postup do OK Pytagoriády

     • S radosťou oznamujeme našim matematickým hlavičkám - žiakom nižšie uvedeným, že postupujú do okresného kola súťaže Pytagoriáda, ktoré sa bude konať online dňa 13.4.2021 pre 3.-5. ročník a 14.4.2021 pre 6.-8. ročník. Bližšie vás budú usmerňovať vaši učitelia matematiky. 
      Postupujúci žiaci: 
      3. ročník: Ondrej Zemko
      4. ročník: Filip Tinka, Oliver Mucska
      5. ročník: Eliška Huttová, Simona Valovičová, Aneta Čechvalová, Zara Igazová
      6. ročník: Samuel Hadbábny, Timea Čavojská, Emma Okrucká
      8. ročník: Peter Toráč, Adam Bobocký, Daniel Miklo, Lukáš Čuchran 

     • Oznam pre týždeň od 22.3. do 26.3.2021

     • Vzhľadom na vyhlášku RÚVZ v Trenčíne č. 121, ktorá nadobúda účinnosť 22.3.2021, sa aj naďalej pre okres Nové Mesto nad Váhom zakazuje prezenčná výučba žiakov základných škôl a prevádzka materských škôl v týždni od 22. 3. 2021.

      Akonáhle nastane zmena vyhlášky, budeme vás informovať.
      Tu je Vyhláška k nahliadnutiu.

     • Online krúžky pre škôlkárov a 1. stupeň

     • Občianske združenie Krúžky v škole nás požiadalo o propagáciu ich činnosti. Ponúkajú jedinečné záujmové krúžky pre deti od 4 do 12 rokov. Chcú čo najefektívnejšie rozvíjať talent detí a pomôcť im na chvíľku virtuálne “opustiť domáce prostredie” a vydať sa za dobrodružstvom a zábavou a to tak, aby to nepredstavovalo finančnú záťaž pre rodičov. Bližšie info na  https://kruzkyvskole.sk/online-kruzky

     • Zápis žiakov do 1. ročníka pre šk. rok 2021/22

     • Milí rodičia budúcich prváčikov!

      Pripravujeme zápis žiakov do 1. ročníka. Ako sa zápis uskutoční, závisí od epidemiologickej situácie v našom okrese a na Slovensku, preto je možné, že budeme spôsob aj čas zápisu ešte upresňovať. Zatiaľ predpokladajme, že situácia bude priaznivá a bude môcť prísť jeden z rodičov s budúcim prváčikom osobne do školy na zápis. Zápisu sa povinne zúčastňujú deti narodené od 1.9.2014 do 31.8.2015. Na našej škole zápis do 1. ročníka uskutočníme v pondelok 12. 4. 2021 od 13.00 hod. do 17.00 hod. na dolnej chodbe školy za dodržania prísnych hygienických podmienok.Čo všetko je potrebné spraviť pred zápisom alebo počas zápisu, si prečítajte na stránke Rodičia / Zápis do 1. ročníka.

     • Oznam pre týždeň od 8.3. do 12.3.2021 !!!ZMENA!!!

     • V piatok 5.3.2021 sme boli oboznámení s tým, že je vydaná nová Vyhláška č.102/2021 RÚVZ so sídlom v Trenčíne, ktorá sprísňuje výnimky zo zákazu prezenčnej výučby žiakov v ZŠ a MŠ od 8.3.2021 pre náš okres. Vzhľadom k tomu, že u nás pripadajú do úvahy len 3 deti zdravotníckych zamestnancov a prevádzka pre ne by bola mimoriadne nerentabilná, rozhodlo sa vedenie školy so zriaďovateľom, že ZŠ, MŠ, ŠKD budú od 8.3.2021 úplne zatvorené pre všetky deti a žiakov. Tu si pozrite vyhlášku: 
      Vestnik_vlady_SR_z_dna_4.3._vyhlaska_c._102.pdf

     • Oznam pre týždeň od 1.3. do 5.3.2021

     • V zmysle vyhlášky 87 Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okresy Trenčín, Nové Mesto nad Váhom, Bánovce nad Bebravou, Myjava, sa zakazuje všetkým zriaďovateľom a riaditeľom škôl a školských zariadení v týchto okresov prezenčnou výučbou prevádzkovať základné a materské školy. Stále sme v čiernej farbe na celoslovenskej aj regionálnej úrovni, preto v týždni od 1.3. do 5.3.2021 ostáva škola zatvorená, učíme sa dištančne. Školu navštevuje len jedna skupinka detí MŠ a jedna skupinka detí ZŠ, ktorých rodičia sú z kritickej infraštruktúry alebo sú obaja rodičia zamestnaní bez možnosti pracovať na home office. Žiaci bez internetu si prídu pre dú ako vždy v stredu v čase od 11.00 hod. do 12.00 hod.

     • Oznam pre prvákov

     • Oznamujeme žiakom 1. ročníka a ich rodičom, že v pondelok 22.2.2021 žiakom odpadne online vyučovanie. Ďakujem za pochopenie.

     • Ako v týždni od 22.2.2021 po jarných prázdninách

     • Podľa COVID automatu bol okres Nové Mesto nad Váhom vyhodnotený v utorok 16.2.2021 v IV. stupni varovania (čierna farba). Preto základná aj materská škola ostávajú v týždni od 22.2.2021 zatvorené. Žiaci 1. aj 2. stupňa pokračujú v online vyučovaní podľa platného rozvrhu rozvrh_06_2020_21.

      Do ZŠ aj do MŠ sa môžu vrátiť len deti rodičov z kritickej infraštruktúry a rodičov, ktorí sú obaja zamestnaní a nemôžu pracovať na home office. Počítame s deťmi, ktoré ZŠ a MŠ navštevovali od 11.1. (6 detí v MŠ, 6 dertí v ZŠ). V prípade, že vzniká tento problém u ďalších rodičov a potrebujú dieťa umiestniť do školy, kontaktujte riaditeľstvo školy (0902886370). Uvedené deti sa vrátia do školy s podpísaným čestným vyhlásením o bezinfekčnosti a kópiou negatívneho testu jedného z rodičov žijúcich v spoločnej domácnosti nie starším ako 7 dní. 

      1._stupen_a_MS_-_Cestne_vyhlasenie_o_bezinfekcnosti_a_suhlas_OOU_ZZ.pdf

      Žiaci 1. a 2. stupňa bez možnosti online vzdelávania si prídu v stredu od 11.00 do 12:00 do školy pre úlohy. (Len nevyhnutné prípady detí zo sociálne znevýhodneného prostredia, kde nie je možné nijakým spôsobom zabezpečiť pripojenie na internet). 

     • Usmernenie k otvoreniu školy po jarných prázdninách

     • Vážení rodičia, milí žiaci! 
      Aby ste zistili, ako to bude s otváraním školy po jarných prázdninách, je potrebné sledovať našu web stránku, príp. sledovať v médiách epidemiologickú situáciu okresu vždy v utorok - prezentovanú p. ministrom zdravotníctva.

      • Ak budúci utorok 16.2.2021 bude okres Nové Mesto nad Váhom v čiernej farbe na regionálnej úrovni (IV.stupeň varovania), škola bude nasledujúci týždeň (22.2.-26.2) zatvorená, otvoríme MŠ a ŠKD len pre deti z kritickej infraštruktúry a pre deti rodičov, ktorých práca je striktne viazaná na pracovisko bez možnosti home office (čiže pôjdeme v režime ako v januári). deti rodičov, ktorí nemajú možnosť online vzdelávania, si prídu v stredu po prázdninách 24.2.2021 do školy pre prac. listy a domáce úlohy od 11.00 do 12.00 hod.
      • Ak budúci utorok 16.2.2021 bude okres Nové Mesto nad Váhom v bordovej farbe na regionálnej úrovni (III. stupeň varovania), otvárame ZŠ aj MŠ tak, ako to bolo v týždni od 8.2.2021 - do školy sa môžu vrátiť deti MŠ, žiaci 1. stupňa, skupina 5 + 1 pre deti, ktoré nemajú možnosť online vzdelávania. Deti sa opäť vracajú do školy s čestným prehlásením o bezinfekčnosti a negatívnym testom 1 rodiča, u žiakov 2. st. aj s negatívnym testom žiaka.  
      • Mobilné odberné miesto pri obci Podolie opäť testuje na ochorenie COVID-19 v sobotu 20.2.2021 aj v sobotu 27.2.2021 v čase od 8.00 hod. do 18.00 hod. v miestnom KD.
      • 1._stupen_a_MS_-_Cestne_vyhlasenie_o_bezinfekcnosti_a_suhlas_OOU_ZZ.pdf
      • 2._stupen_-_Cestne_vyhlasenie_o_bezinfekcnosti_a_suhlas_OOU_ZZ.pdf
     • Jarné prázdniny

     • Oznamujeme rodičom, že po dohode vedenia školy so zriaďovateľom školy bude škola počas jarných prázdnin v čase od 15.2. do 19.2.2021 zatvorená vzhľadom na veľmi nízky záujem zo strany rodičov detí materskej školy. 

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Podolie 804
   • ZŠ - sekretariát: 032 7408411 ZŠ - mobilné č. 0911 961 480
   • Podolie 804
   • 036125431
   • 2021628609
   • Riaditeľka školy: RNDr. Janka Schreiberová - 032/7408412 schreiberova@zspodolie.sk
   • Zástupkyňa riaditeľky pre ZŠ: RNDr. Daniela Maráková - 032/7408413 marakova@zspodolie.sk
   • Zástupkyňa riaditeľky pre MŠ: Slavka Fogašová - 032/7408414 mspodolie@gmail.com
   • Vedúca školskej jedálne: Mariana Porubská - 032/7408415 sjedalenpodolie@gmail.com
  • Prihlásenie