• Záložka do knihy spája školy

     • V tomto školskom roku 2021/2022 sme sa opäť zapojili do česko-slovenského projektu Záložka do knihy spája školy. Tohtoročná téma mala názov Očarujúci svet knižných príbehov, rozprávok a básní.

      Bola nám pridelená partnerská škola ZŠ s MŠ Nálepkovo. Do projektu sa zapojili deti  tretieho, štvrtého, piateho, šieteho  ročníka, deti z ŠKD1 a ŠKD2. Počet prihlásených žiakov bol 57. Deťom z partnerskej školy sme poslali  aj letáky a informácie  z nášho regiónu. 

      Všetkým výtvarníkom a pani učiteľkám veľmi pekne ďakujem za spoluprácu.

      Z partnerskej školy nám prišli krásne  záložky. Deti z Nálepkova nám napísali zaujímavý list. Záložky a list  boli vystavené na nástenke, kde si ich deti mohli pozrieť. Neskôr si deti mohli vybrať záložky v knižnici.

      Mgr. Miriam Hanzlíková, školský knihovník
      FOTOALBUM

     • Čertovský deň v 2.A

     • Dňa 6.12.2021 sa 2.A zmenila na „čertovské peklíčko“. Malých čertíkov bola plná trieda. Všetci oblečení v červeno-čiernom oblečení s rožkami, niektorí i s chvostíkom. Hneď ráno sme si pri rannej komunite povedali, aký „čertovský“ deň nás čaká. Vymýšľali sme mená pre čertov i čertice a plnili rôzne čertovské úlohy. Boli to úlohy z matematiky, slovenského jazyka i čítania. Pri čítaní sme si precvičili čítanie spojitého písaného písma v texte Čertovské rozprávanie na Mikuláša. Z matematiky  i gramatiky sme riešili úlohy na interaktívnej tabuli, pracovali sme vo dvojiciach i v skupinách. Medzitým nás pani učiteľka „pomaľovala“ uhlím, aby sme sa cítili ozaj ako v pekle. Pri práci sme si spievali a počúvali mikulášske piesne. Všetky činnosti sme si užili a na záver sme napísali list Mikulášovi, ktorému sme sa v ňom poďakovali za sladkosti, ktoré nám priniesol spolu s čerticou i andelíčkom.   FOTOALBUM

     • Mikuláš na našej škole

     • V pondelok 6. decembra neobišiel sv. Mikuláš ani našu školu. Prišiel k nám hneď zrána a zobral so sebou aj svojich pomocníkov čerticu Berticu a dobrého anjelíka. Navštívili spolu všetky triedy 1. stupňa. Deťúrence z týchto tried boli na Mikuláša výborne pripravené. V 1.A  zaspievali, v 1.B tiež zaspievali, ba dokonca cinkali s rytmickými nástrojmi, v 2.A recitovali dlhú básničku, deti z 3.A sa nám vrátili z karantény, ale tiež boli pripravené a recitovali po skupinkách, v 4.A okrem piesne pridali deti aj rytmický tanček, ktorý nacvičili pre Mikuláša. Všetci si zaslúžili sladké balíčky a nikto neskončil v mechu čertice. Na deti 2. stupňa Mikulášovi neostal čas, lebo sa ponáhľal, ale darček v podobe čokolád každému nechal pod stromčekom. Deviatakov a siedmakov, ktorí sú v karanténe, čaká sladkosť u triedneho učiteľa.  Tak sa zdá, že si ju vyzdvihnú až v novom roku 2022. Hádam sa do nich nepustia červíčky ;-)

      FOTOALBUM

     • Oznam pre rodičov a žiakov 7.A

     • V nedeľu 5.12.2021 bol vedeniu školy  nahlásený potvrdený pozitívny žiak 7.A, pozitivita overená AG testom v MOM dňa 4.12.2021. Pozitívny žiak bol naposledy v škole vo štvrtok 2.12.2021, príznaky choroby sa prejavili v piatok 3.12. Z tohto dôvodu Vám oznamujem, že všetci žiaci 7.A, ktorí boli v škole vo štvrtok 2.12. a v stredu 1.12., sú považovaní za úzke kontakty a idú do karantény na 10 dní od dátumu úzkeho kontaktu. Žiaci prekonaní a očkovaní majú výnimku z karantény. Karanténa trvá do 12.12. vrátane. Najskorší návrat do školy je pondelok 13.12., ešte ho upresníme po konzultácii s hygienou.  V prílohe si pozrite, ako sa má dieťa správať počas karantény a dbajte o dodržiavanie karantény dieťaťom. Od pondelka 6.12. celá trieda prechádza na povinné dištančné vzdelávanie.  Ak sa choroba prejaví u ďalších žiakov, prosíme rodičov, aby kontaktovali vedenie školy.
      karantena_-_ziaci_-_kontakt_2.12.21-7A.pdf

     • Oznam pre žiakov, rodičov, učiteľov 9.A

     • Dňa 4.12.2021 nám bol hlásený potvrdený pozitívny žiak 9.A, pozitivita overená AG testom v MOM dňa 4.12. Z tohto dôvodu Vám oznamujem, že všetci žiaci 9.A, ktorí boli v škole v piatok 3.12. a dva dni dozadu (1.12. a 2.12.), sú považovaní za úzke kontakty a idú do karantény na 10 dní od dátumu úzkeho kontaktu. Žiaci prekonaní a očkovaní majú výnimku z karantény. Karanténa trvá do 13.12. vrátane. Najskorší návrat do školy je utorok 14.12., ešte ho upresníme po konzultácii s hygienou.  V prílohe si pozrite, ako sa má dieťa správať počas karantény a dbajte o dodržiavanie karantény dieťaťom. Od pondelka 6.12. celá trieda prechádza na povinné dištančné vzdelávanie.  Ak sa choroba prejaví u ďalších žiakov, prosíme rodičov, aby kontaktovali vedenie školy.
      karantena_-_ziaci_-_kontakt_3.12.21-9A.pdf​​​​​​​

     • Návrat detí do MŠ

     • Od pondelka 6.12.2021 sa môžu do materskej školy vrátiť všetky deti z I. triedy a tie deti z II. triedy, ktoré neboli v MŠ v piatok 26.11. Tie deti, ktoré v piatok 26.11. boli v MŠ, sa môžu vrátiť až od utorka 7.12.2021. 

     • Usmernenie k samotestovaniu žiakov

     • Viacerí rodičia nás kontaktovali s otázkou, či sa musia pravidelne testovať aj žiaci, ktorí prekonali COVID-19. Kontaktovali sme s touto otázkou zamestnancov RÚVZ Trenčín. Bolo nám povedané, že deti, ktoré prekonali COVID-19, sa nemusia pravidelne testovať. Len ak by boli choré, ale vraj ani tam to nie je potrebné. Ministerstvo nás v tomto neusmernilo, takže je na rodičoch, či si o testy požiadajú.

     • Spustenie prihlasovania na nový odber antigénových testov

     • Milí rodičia!

      Bol daný  prísľub zo strany MŠVVaŠ SR ohľadom doskladňovania  Ag samotestov pre školy. Realizujeme preto nové prihlasovanie na odber antigénových samotestov pre žiakov ZŠ. Prosíme urýchlene  - do rána 3.12.2021 - vyplniť záujem o samotesty, aby sme mohli počty záujemcov nahlásiť v piatok 3.12.2021 nadriadeným orgánom. V časti úvod kliknite na Prihlasovanie / Všetky akcie / Záujem o antigénové testy.

     • Prosba pre všetkých rodičov žiakov ZŠ aj detí MŠ

     • Prosíme rodičov, aby na vedenie školy nahlasovali pozitivitu svojich detí na COVID-19 zistenú či už samotestami alebo AG, či PCR testami realizovanými cez MOM (zspodolie@gmail.com, 0327408412, 0902886370, edupage). Prosíme nahlasovať pozitívne prípady aj vtedy, ak je trieda v karanténe a dieťaťu sa prejavila choroba neskôr po úzkom kontakte so spolužiakom počas karantény alebo sa nakazilo doma od chorých rodičov a pod. Každý pondelok nahlasujeme tieto stavy na ministerstvo cez COVID formulár, údaje z formulárov všetkých škôl sa napočítavajú do celoslovenských čísel. Taktiež chceme mať prehľad, koľko detí každej triedy chorobu prekonalo. 
      Taktiež prosíme rodičov, aby pravidelne testovali svoje deti antigénovými testami a nahlasovali výsledky škole. Ak 189 rodičov požiadalo v auguste o samotesty, týždenne by sme mali nahlásiť 189 vykonaných samotestov, nahlasujeme cca 90, napriek tomu, že situácia je momentálne vážna. 
      Veľká vďaka patrí všetkým rodičom, ktorí sa k týmto povinnostiam postavili zodpovedne a pravidelne nahlasujú výsledky samotestov a komunikujú so školou.

     • Prosba pre rodičov detí z MŠ

     • V pondelok 29.11.2021 zívala naša MŠ prázdnotou, niektoré deti MŠ sú v karanténe a do MŠ nenastúpili ani deti, ktoré v karanténe nie sú. Zamestnankyne MŠ dnes vydezinfikovali intenzívne všetky priestory MŠ, od zajtra ostávajú doma, v MŠ sa nezdvíhajú telefóny a vykurovanie je vypnuté. MŠ je schopná fungovať pre všetky deti, ktoré sú zdravé a nie sú v karanténe (viď oznamy nižšie). Preto prosíme rodičov, ktorí plánujú dať deti do škôlky, aby dostatočne včas oznámili nástup dieťaťa na riaditeľstve školy (0327408412, 0902886370, zspodolie@gmail.com, správa v edupage), aby sme vedeli zabezpečiť prevádzku materskej školy. Toto platí aj pre rodičov detí z I. triedy, ktorí by sa mali vrátiť do MŠ v piatok 3.12. po karanténe.

     • Oznam pre rodičov detí z I. triedy MŠ

     • Upresňujeme informáciu ku karanténe detí z I. triedy MŠ. Antigénovými testami boli potvrdené v priebehu týždňa dva pozitívne prípady na Covid -19 v I. triede, poslednýkrát boli tieto deti v MŠ v pondelok  22.11. Od utorka 23.11. sú deti z I. triedy, ktoré boli 22.11. v škôlke, v karanténe, ktorá bude trvať 10 dní do 2.12.2021. Deti sa môžu vrátiť do MŠ v prípade, ak budú zdravé, najskôr v piatok 3.12.2021. Je potrebné v prípade nástupu dieťaťa nahlásiť v ŠJ stravu.

     • Oznam pre rodičov detí z II. triedy MŠ

     • Tento oznam sa týka rodičov a detí z II. triedy, ktorí boli v materskej škole v niektorých dňoch - streda 24.11., štvrtok 25.11., piatok 26.11.2021 v minulom týždni. Tieto deti sú považované za úzky kontakt v sobotu pozitívne testovanej osoby antigénovým testom v MOM. Vzhľadom k tomu je potrebné, aby tieto deti ostali v 10-dňovej karanténe. Pozrite si prosím nižšie súbor o pravidlách karantény. Ostatné deti z II. triedy, ktoré v daných dňoch v MŠ neboli a sú zdravé, nie sú v karanténe a môžu prísť v pondelok do škôlky.
      karantena_-_deti_MS_-_kontakt_23.-25.11._21_-_II_trieda.pdf

     • Niektorí zase do karantény, iní sa nám vracajú ;-)

     • Od piatka 26.11.2021 sa vracajú na prezenčné vyučovanie triedy 7.A a 8.A po desiatich dňoch karantény.  Prosím rodičov, aby nezabudli na písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti. Do školy prídu len zdravé deti.

      Od dnes 25.11. ostávajú v karanténe kvôli úzkemu kontaktu s pozitívnym žiakom (posledný kontakt bol 23.11.):

      • všetci žiaci 3.A, ktorí boli na vyučovaní v pondelok 22.11. a utorok 23.11. (4 žiaci, ktorí chýbali v tieto dva dni, nemajú karanténu, ale ostávajú taktiež doma na dištančnom vzdelávaní)
      • tí žiaci 4.A a 5.B, ktorí navštevujú ŠKD2 (všetci boli 22. a 23.. v družine) a neprekonali ochorenie COVID-19

      Karanténa je 10 dní, čiže trvá do 3.12., najskorší možný návrat do školy je v pondelok 6.12.2021.

     • Rúška pre žiakov

     • Dňa 24.11.2021 bola vydaná Vyhláška 262/2021, ktorá sa týka povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest. Nadobúda platnosť vo štvrtok 25.11.2021. Podľa nej sa vraciame v škole k stavu na začiatku roka - žiaci ZŠ sú POVINNÍ mať prekryté ústa a nos rúškom počas vyučovacieho procesu. Pre žiakov aj ped. zamestnancov vyhláška prekrytie dýchacích ciest zjemňuje, neukladá povinnosť nosiť respirátor, stačí rúško. Prosím žiakov a rodičov, aby vyhlášku rešpektovali.

     • Pedagogická rada

     • V utorok 23.11.2021 sa konala v poobedných hodinách online pedagogická rada, na ktorej zhodnotili učitelia prospech, správanie a dochádzku žiakov za 1. štvrťrok tohto šk. roka. Rodičia si môžu pozrieť hodnotenie predmetov v internetovej žiackej knižke. Rodičia neprospievajúcich žiakov budú kontaktovaní triednymi učiteľmi v záujme riešenia neprospievania a nastavenia pomoci neprospievajúcim žiakom.

     • Ďalšie dve triedy - návrat z dištančného vzdelávania od pondelka

     • Od pondelka 22.11.2021 sa na prezenčnú výučbu vracajú ďalšie dve triedy - 1.A a 4.A. Prosíme rodičov, aby deti pred návratom do školy otestovali samotestami a nezabudli v nedeľu večer alebo v pondelok ráno na písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti. Do školy sa vracajú len zdravé deti. Taktiež prosíme, aby deti používali v škole rúška vzhľadom na zlú pandemickú situáciu v našom okrese. 

      Celkovo bude v pondelok na prezenčnej výučbe 8 tried, v karanténe ostávajú 5.A, 5.B, 7.A, 8.A. V utorok 23.11.2021 sa vracajú do školy 5.A a 5.B.

     • Výsledky iBobra

     • V dňoch 8., 10, 11.11.2021 súťažilo 51 žiakov 4. - 9. ročníka v celoslovenskom kole online informatickej súťaže iBobor. Súťaž mala na starosti p. uč. Muľová a pomohli všetci informatici. Úspešnými riešiteľmi sa stali všetci súťažiaci, ktorí dosiahli aspoň polovicu kladných bodov. V kategóriách Kadet a Benjamín to bolo aspoň 50 bodov,  v kategórii Bobrík aspoň 60 bodov. V Kadetoch sme  mali 5 úspešných riešiteľov z 19, v Benjamínoch ani jedného zo 17 a v Bobríkoch 7 úspešných z 15. Všetkým úspešným riešiteľom súťaže blahoželáme k dobrému výsledku. Zoznam úspešných nájdete TU.

     • Predĺženie karantény siedmakom

     • Pre všetkých žiakov 7.A, ktorí boli v škole 15.11.2021 sa predlžuje povinná karanténa do 25.11.2021 vzhľadom k tomu, že 15.11.2021 mali úzky kontakt s pozitívnym žiakom. Žiaci, ktorí neboli 15.11. v škole, majú karanténu len do 22.11.2021. Dištančná výučba bude do 25.11.2021, najskorší dátum návratu do školy piatok 26.11.2021.

     • Oznam o streleckom krúžku

     • Vedúci streleckého krúžku Ing. Peter Košút oznamujeme všetkým strelcom, že v súčasnej nepriaznivej pandemickej situácii ruší stretnutia streleckého krúžku až do odvolania (predpoklad 3-4 týždne).