• Hybridné vyučovanie v 9.A od pondelka

     • V pondelok 14.2.2022 chceme vyskúšať hybridné vyučovanie v 9.A triede, ktorá by mala byť do stredy v karanténe. 14 žiakov, ktorí majú výnimku z karantény (sú očkovaní alebo prekonaní), príde do školy na prezenčné vyučovanie, 9 žiakov sa bude učiť dištančne z domu tak, že sa pripoja cez MS Teams na hodinu. Vyskúšame našu techniku a schopnosti ;-)

     • Karanténa v siedmich triedach

     • Milí rodičia a žiaci, čítajte edupage správy, sledujte náš web, v hornom pravom rohu na hlavnej stránke aktualizujeme, ktoré triedy sú v karanténe. Dnes v sobotu máme hlásených zopár prípadov pozitivity žiakov, ďalšie triedy posielame od dnes do karantény, aktuálne v karanténe 6 tried: 1.A, 1.B, 2.A, 6.A, 7.A, 8.A, 9.A.

     • Školské kolo chemickej olympiády

     • Dňa 11.2.2022 si vyskúšalo 5 deviatakov riešiť náročné úlohy školského kola chemickej olympiády. Bola zameraná dosť na vzorce a výpočty. Úspešným riešiteľom ŠK CHO sa stal Adam Bobocký, ktorému týmto blahoželáme.

     • Pozvánka na RZ

     • Vážení rodičia! Pozývame Vás na online rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční cez žiacke kontá v MS Teams v pondelok 14. 2. 2022 od 16.00 hod. Netýka sa to rodičov 1.B a 6.B, keďže tieto triedy už schôdzku mali alebo budú mať  v inom termíne.

     • Olympijské hry v spoločenských hrách v ŠKDII.

     • V stredu 9.2.2022 sme v ŠKD oslávili prvú zlatú olympijskú medailu tým, že sme si usporiadali vlastné olympijské hry v spoločenských hrách. Jednotlivé tými súťažili v disciplínach Človeče nehnevaj sa, pexeso, Dobble a Brainbox Slovensko. Všetky tímy sa tým snažili získať pre seba čo najviac bodov do celoročnej hry. Všetky deti chválime za zápal v hre a ducha fair play, ktorý je symbolom akejkoľvek olympiády.

      FOTOALBUM

     • Karneval v škôlke

     • V stredu 9. 2. 2022 bolo v našej škôlke veselo. Konal sa tam totiž škôlkársky karneval. Ak chcete vedieť o tom viac, kliknite TU.

     • Šašovský deň u prvákov

     • Vo štvrtok 3. februára 2022 sa žiaci 1.A a 1.B spoločne stretli pri šašovinách, kde si v skupinách overili, čo všetko sa už naučili. Šašo Jašo im prichystal rôzne úlohy napr. behací diktát, bystré očká, čo si šašo zapamätal, počítanie  a veľa - veľa ďalších aktivít. Výherná skupina si vyslúžila obrovský potlesk a všetci získali za veľmi peknú prácu sladkosť. Pani učiteľky ich pochválili a sľúbili, že sa znovu stretnú pri nejakých iných úlohách.
      FOTOALBUM

     • Pasovanie prvákov

     • V pondelok 31.1.2022 dostali naši prváci po prvýkrát v živote školské vysvedčenie. A pri tejto príležitosti triedne pani učiteľky pripravili pre svojich žiačikov zaujímavý zábavno-poučný deň, ktorý končil pasovaním prvákov do stavu žiackeho. Bližšie o akcii čítajte TU.
      FOTOALBUM

     • Oznam pre rodičov a žiakov 8.A

     • Dnes v poobedných hodinách (streda  2. 2. 2022) nám bol hlásený potvrdený prípad pozitivity žiačky 8.A, pozitivita bola zistená AG samotestom, žiačka má aj príznaky. Podľa aktuálne platného Školského semafóru ostáva trieda, v ktorej sa objavila pozitivita na COVID-19, v domácej karanténe. Z tohto dôvodu Vám oznamujeme, že všetci žiaci 8.A, ktorí boli v pondelok 31.1., v utorok 1.2. alebo v stredu 3.2. v škole, idú povinne do karantény na 5 dní od posledného dátumu úzkeho kontaktu s pozitívnou osobou, teda od dnes 2.2. Karanténa trvá do pondelka 7.2.2022 vrátane. Zatiaľ nevyužijeme výnimky z karantény, pretože ich má len 6 žiakov z triedy.

      Žiaci sa vo štvrtok 3.2. a v pondelok 7.2. prihlásia na online hodiny podľa aktuálneho rozvrhu, odpadne im v pondelok iba triednická hodina a telesná výchova. Všetky ostatné hodiny budú riadne odučené. Prosím dohliadnite, aby boli žiaci riadne pripojení, aby mali k dispozícii kameru a mikrofón, pretože od 7. 2. do  11.2. máme na škole štátnu školskú inšpekciu a inšpektorky sa budú prihlasovať aj na online hodiny.  Žiaci sa vrátia do školy v utorok 8.2., nezabudnite ich predtým otestovať a poslať písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti.

      Dbajte o dodržiavanie karantény Vaším dieťaťom. Kontaktovali sme aj RÚVZ Trenčín, akonáhle dostaneme od nich usmernenie ku karanténe, informáciu Vám posunieme.

      RNDr. Janka Schreiberová

     • Okresné kolo matematickej olympiády

     • V stredu 26.1.2022 riešili štyria piataci náročné úlohy okresného kola matematickej olympiády. Dvaja z nich sa stali úspešnými riešiteľmi OK - Filip Tinka obsadil 8. miesto a Andrej Halčin 12. miesto z 18 riešiteľov okresu Nové Mesto nad Váhom. Všetkým žiakom ďakujeme za účasť v MO a reprezentáciu školy  a obom úspešným chlapcom blahoželáme k dobrému výsledku.

     • Fašiangový karneval v ŠKD1 a ŠKD2

     • Dňa 27.1.2022 pani vychovávateľka Štefániková a p. uč. Kusenda zorganizovali pre deti fašiangový karneval, súčasťou ktorého boli rozličné pohybové hry, súťaže i tance. Každá ŠKD mala karneval zvlášť vo svojej triede. Deti boli oblečené na karneval tak, ako sa patrí, mali nádherné masky a kostýmy. Touto formou by sme chceli poďakovať všetkým rodičom, ktorí svojim deťom zadovážili príspevok na pizzu a taktiež poslali do jednotlivých ŠKD občerstvenie vo forme nápojov a drobných pokrmov. Patrí Vám veľká vďaka.
      FOTOALBUM

     • Prednáška o oslobodení Československa

     • Vo štvrtok 27. 1. 2022 z príležitosti Dňa obetí holokaustu si prapravili naši dejepisári Mgr. Kusenda a Mgr. Čechvala zaujímavú prednášku pre žiakov 8. a 9. roč. na tému oslobodzovania Československa. Súčasťou prednášky bola ukážka odevu a výstroja vojaka v 2. svetovej vojne ako aj výstava výtvarných prác na tému holokaustu, ktoré vznikli na hodinách výtvarnej výchovy pod vedením Mgr. Art. Angermayer. Bližšie o akcii čítajte TU.

      FOTOALBUM

     • Harmonogram vyučovania etickej výchovy na 2. stupni

     • Z dôvodu nemiešania sa skupín žiakov z rôznych tried na hodinách etickej výchovy na 2. stupni vytvoril vyučujúci predmetu Mgr. Kusenda harmonogram, podľa ktorého žiaci prihlásení na etiku majú chodiť na hodiny ETV. Zverejňujeme ich aj tu pre rodičov, každá trieda má harmonogram aj v triede na nástenke: 
      ​​​​​​​Etika_harmonogram_jan-mar.pdf

     • Oznámenie o výnimke z karantény

     • Prosíme rodičov, aby vyplnili elektronicky na Edupage alebo papierovo tlačivo Oznámenie o výnimke z karantény, aby sme mali podchytených žiakov, ktorí v prípade karantény triedy sa môžu zúčastňovať prezenčného vyučovania. Ak bude takýchto detí v triede viac ako polovica, budeme sa snažiť v prípade karantény triedy vyučovať deti s výnimkou prezenčne s tým, že deti v karanténe sa na hodinu pripoja dištančne.  Na Edupage nájdete tlačivo v časti Žiadosti/Vyhlásenia - teda v časti, kde nahlasujete robenie testov alebo bezinfekčnosť.
      Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva SR č. 252/2021 definuje, že výnimku z karantény má žiak, ak 
      - je najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou, alebo
      - je najmenej 21 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou, alebo
      - je najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19, alebo
      - prekonal/a ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami, a nevyskytujú sa u neho/nej klinické príznaky ochorenia.

      Tlačivo: vynimka.pdf

     • Upozornenie rodičov - testovanie žiakov

     • Vážení rodičia! Boli sme dôrazne upozornení krajským školským úradom aj ministerstvom školstva, že pokiaľ rodičia nebudú nahlasovať vykonané testy a počet vykonaných testov z testov, ktoré škola dostala, nebude aspoň 50 %, škola (a teda hlavne vy) už žiadne testy z MŠVVaŠ nedostane. Každý týždeň vypĺňame pre ministerstvo formulár, kde v pondelok 13.12. 2021 sme hlásili pomer cca 1700 vykonaných a 5705 prijatýchčo je nepomer.  Na žiaka sme už dostali 35 testov. Je potrebné, aby ste si ich chodili pravidelne vyzdvihovať (dávame rodičom všetky, ktoré si doteraz nevyzdvihli). Treba testovať aj prekonaných a očkovaných žiakov. Testy nie sú určené iným rodinným príslušníkom, ale našim žiakom. Prosím všetkých  rodičov o zodpovedný prístup.

     • Karanténa detí z I. triedy MŠ

     • Zápisnica z RÚVZ (pravidlá karantény): RUVZ-2022-00838-035_1.tr._MS_Podolie.pdf
      Vzhľadom na pozitivitu pedagogického zamestnanca nahlásenú vedeniu školy dňa 19.1.2022 prechádza 16 detí, ktoré boli v MŠ v pondelok 18.1. alebo v utorok 19.1.,  do karantény až do 28.1.2022 vrátane. Deti, ktoré v MŠ v pondelok, utorok neboli, môžu do MŠ prísť. Prosíme rodičov, aby sa riadili pravidlami v priloženom dokumente RÚVZ.

     • Školské kolá dejepisnej olympiády

     • V predvianočnom čase riešili niektorí žiaci školské kolá dejepisnej olympiády

      Z riešiteľov sú úspešní a ďalej postupujú títo žiaci:
      Kategória F - 6. ročník = Barbora Jankechová a Eliška Huttová
      Kategória E - 7. ročník = Timotej Beran a Samuel Hadbábny
      Kategória C - 9. ročník = Adam Bobocký a Natália Tóthová

     • Školské kolo biologickej olympiády

     • V utorok 11.1.2022 sa 4 naši deviataci pripravujúci sa na prijímacie pohovory z biológie zapojili do školského kola biologickej olympiády, ktoré prebehlo online formou. Všetci štyria žiaci skončili ako úspešní riešitelia a dvaja z nich - Daniel Miklo a David Herceg postupujú do okresného kola. Bližšie výsledky si môžete pozrieť TU.

     • Pracovné maily učiteľov

     • Oznamujeme rodičom a žiakom školy, že sme zverejnili na hlavnej stránke školy vpravo hore nové pracovné maily ped. zamestnancov ZŠ a ŠKD, ktoré budú na stránke stále k dispozícii. Prosíme rodičov, aby na komunikáciu s učiteľmi začali používať výhradne tieto maily, nie ich súkromné maily, ktoré používali doteraz.  Mailové adresy sú ľahko zapamätateľné, pretože väčšinou sú tvorené ako priezvisko@zspodolie.sk.  Ľahko si ich vedia nájsť aj žiaci v prostredí MS Teams. Ďakujeme za pochopenie.

      Pracovne_maily_pedagogickych_zamestnancov_ZS.pdf​​​​​​​ (134 kB)

  • Prihlásenie

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Podolie 804
   • schreiberova@zspodolie.sk
   • schreiberova@zspodolie.sk
   • ZŠ - sekretariát: 032 7408411
   • ZŠ: 032 7408412, 032 7408413
    MŠ: 032 7408414
    ŠJ: 032 7408415
    ZŠ - mobil: 0911 961 480
   • Podolie 804
    91622 Podolie
    Slovakia
   • 036125431
   • 2021628609
   • Riaditeľka školy:
    RNDr. Janka Schreiberová - 032/7408412
    schreiberova@zspodolie.sk
   • Zástupkyňa riaditeľky pre ZŠ:
    RNDr. Daniela Maráková - 032/7408413
    marakova@zspodolie.sk
   • Zástupkyňa riaditeľky pre MŠ:
    Slavka Fogašová - 032/7408414
    mspodolie@gmail.com
   • Vedúca školskej jedálne:
    Mariana Porubská - 032/7408415
    sjedalenpodolie@gmail.com