• Olympiáda v slovenskom jazyku

     • V piatok 27. 11. 2020 nás reprezentovala žiačka Simona Augustínová z 9.A na okresnom kole olympiády v slovenskom jazyku. Olympiádu riešila online. Výsledky už poznáme. Okresného kola sa zúčastnilo 9 žiakov, naša Simonka sa stala úspešnou riešiteľkou OK olympiády v SJL, bola v poradí na 2. mieste (počet bodov 23), delili ju 2 body od 1. miesta a postupu na kraj. Simonke ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

     • Podolský HIT - programuj micro:bit

     • Dňa 26.10.2020 sme sa zapojili do grantovej výzvy ENTER pre školy 2020 – Digitálna generácia. V rámci výzvy ENTER v spolupráci s Telekomom, SPy a Aj Ty v IT sa Nadácia Pontis rozhodla  zlepšiť podmienky pre výchovu digitálne zručných ľudí inovatívnym a zážitkovým spôsobom a priniesla aj ich učiteľom ďalší nástroj, ktorý im pomôže na ich hodinách informatiky. Projekt s názvom Podolský HIT - programuj micro:bit vypracovala riaditeľka školy RNDr. Janka Schreiberová. Po mesiaci bol projekt 28.11.2020 vyhodnotený ako úspešný. V projekte získame 1000 € od Nadácie Pontis a 276 € ako spolúčasť od Rodičovského združenia. Za uvedené prostriedky zakúpime základné sady micro:bit „Učíme s Hardvérom“ pre celú triedu (20 ks) s príslušenstvom. Verme len, že sa rýchlo vrátime do škôl a od januára budeme môcť začať so žiakmi 6. - 9. ročníka na hodinách informatiky usilovne programovať. Podrobnejšie o projekte čítajte TU.

     • Skrášľujeme školské prostredie

     • Pri budove našej školy, tam ako je kotolňa, stál škaredý múr. Kedysi slúžil na zadržiavanie kopy uhlia. Pani riaditeľka nakúpila materiál a prišla s nápadom skrášliť ho. A tak múr pán školník pekne omietol, nalepil  a vytmelil striešku, pomohol s podkladovou farbou. A keďže naša výtvarníčka p. uč. Červeňanská v čase dištančného vzdelávania nemôže učiť detičky výtvarnú výchovu, venovala svoj času skrášleniu múra. Prišla s mnohými nápadmi, z ktorých učitelia školy hlasovaním vybrali dva. Prvý nápad pani učiteľka už zrealizovala a náš škaredý múr ožil všetkými farbami. Na jar sa bude pokračovať z druhej strany. Do tvorby by sme chceli pribrať aj deti z výtvarného krúžku. Verme, že na jar už budeme normálne fungovať. Pani učiteľke i pánovi školníkovi patrí veľká vďaka za spríjemnenie nášho prostredia. Tu si pozrite FOTOALBUM, bohužiaľ pôvodnú podobu múra sme nezaznamenali.

     • Všetkovedko

     • V pondelok 30. 11. 2020 sa 24 našich žiakov 1. stupňa zúčastnilo veľkého súboja o najmúdrejšieho medzi najbystrejšími s názvom Všetkovedko. Ide o celoslovenskú súťaž zo všetkých oblastí, s ktorými sa žiaci 1. st. doteraz stretli – prvouka, prírodoveda, vlastiveda, slovenský jazyk a literatúra, matematika, anglický jazyk, hudobná výchova, výtvarná výchova, informatická výchova, dopravná výchova. Tretiaci a štvrtáci mali 40 minút na zodpovedanie 30 otázok. Druháci za 40 minút odpovedali na  24 otázok. Už teraz napäto očakávame, aké budú výsledky veľkého súboja a ktorí z našich žiakov patria medzi najbystrejších.

     • Výsledky online súťaže iBOBOR

     • Dávame vám do pozornosti výsledky celoslovenskej online súťaže Informatický BOBOR, do ktorej sa zapojilo 45 žiakov 2. st. V kategórii Benjamíni (6.-7. ročník) súťažilo 20 žiakov, úspešní sú 3 žiaci - Samuel Hadbábny, Matúš Pollák a Pavol Zemko. V kategórii Kadeti (8. a 9. ročník) súťažilo 25 žiakov, úspešní sú 5 žiaci - Simona Augustínová, Adam Bobocký, Peter Toráč, Daniel Miklo a Lukáš Čuchran. Všetkým úspešným žiakom blahoželáme a sme na nich pyšní, v škole ich už čakajú diplomy. Ostatným zúčastneným ďakujeme za zapojenie sa do súťaže.Presný zisk bodov úspešných žiakov hľadajte tu.

     • iBobor

     • V dňoch 11.11. a 16.11.2020 sa 45 žiakov 6. až 9. ročníka zúčastnilo na celoslovenskej informatickej súťaži iBobor, v ktorej riešili 15 logických problémov a mali na to 40 minút. Ďakujeme všetkým súťažiacim za účasť a čakáme netrpezlivo na oficiálne výsledky súťaže.

     • Od pondelka 16.11. niektorí žiaci do školy

     • Vážení rodičia, milí žiaci! Od pondelka 16. 11. 2020 meníme spôsob vzdelávania žiakov, ktorí sa nezúčastňujú na online vyučovaní (nemajú pripojenie na internet alebo majú iné technické problémy). Zatiaľ ide o 5 žiakov 2. stupňa, všetci rodičia týchto žiakov boli telefonicky kontaktovaní. Títo žiaci sú povinní denne chodiť do školy podľa rozvrhu svojej triedy. Ostatní žiaci, ktorí sa učia z domu, sú povinní nielen sa pripájať na online hodiny, ale na nich byť aktívni a pracovať. V prípade ulievania sa na online vyučovaní budeme volať do školy aj ďalších žiakov.

     • Vietor v plachtách

     • Dňa 5. 11. 2020 si oba školské kluby detí pod vedením p. vych. Slávky Štefánikovej a Mgr. Samuela Kusenda spríjemnili deň púšťaním šarkanov. Poveternostné podmienky boli ideálne a tak sa deti mohli tešiť z "kormidlovania" svojich šarkanov. Taktiež si jednotlivé školské kluby vytvorili súťažné družstvá, ktoré medzi sebou súperili o to, kto dokáže vyššie vypustiť svojho šarkana. Púšťanie šarkanov deti zakončili hromadným púšťaním šarkanov a aj napriek počiatočným nezdarom vzlietli "skoro" všetky šarkany do oblakov. FOTOALBUM

     • Súrny oznam pre žiakov a rodičov ZŠ aj MŠ

     • V utorok po prázdninách 10.11.2020 bude zamknutý hlavný vchod do areálu školy od hlavnej cesty z dôvodu orezávania stromov v blízkosti chodníka. Prosíme vstupovať bočnou bránou od materskej školy. 

     • Mimoriadne školské prázdniny a ako po nich...

     • Vážení rodičia! V piatok 6.11.2020 a v pondelok 9.11.2020 majú všetky školy na Slovensku mimoriadne prázdniny. Počas víkendu sa v okrese Nové Mesto nad Váhom uskutoční 2. kolo celoplošného testovania na ochorenie COVID-19. Po víkende a prázdninách platí všetko, čo platilo po 1. kole testovania. Žiaci sa vrátia do školy s podpísaným tlačivom Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti, nájdete ho tu: Vyhlasenie_ZZ_o_bezinfekcnosti_-_COVID19.pdf (Žiaci tlačivo dostali v škole). Žiaci starší ako 10 rokov sa vrátia s negatívnym certifikátom s 2. kola testovania.

     • Zdobenie mydielok

     • V prvom novembrovom týždni žiaci druhej ŠKD boli obdarení mydielkami, ktoré nám do družiny venovala Dominika Kusendová, ktorej výrobky nesú názov Mydielka od Domky. Z týchto mydielok sa žiaci nesmierne tešili a zároveň si mohli mydielka vyzdobiť podľa vlastnej fantázie. Vyzdobené mydielka si následne deti mohli nechať pre seba, no niektoré z nich sa rozhodli, že nimi obdarujú svojich rodičov, súrodencov alebo starých rodičov. Prostredníctvom tejto aktivity si deti budujú vzťah k hygiene a hygienickým návykom najmä v súčasnom pandemickom období. Za vyrobené mydielka deti z druhej ŠKD ďakujú Mydielkam od Domky. FOTOALBUM

     • Brány školy po celoplošnom testovaní opäť otvárame

     • Vážení rodičia! Všetci zamestnanci našej školy sa zúčastnili celoplošného testovania na COVID-19. Výsledky všetkých zamestnancov sú negatívne a tak sme schopní od zajtra zase v škole  fungovať. Tešíme sa na deti materskej školy a žiakov 1. stupňa už zajtra 3.11.2020. Nezabudnite na tlačivo, pokyny si prečítajte nižšie. Ak si tlačivo nemáte kde vytlačiť, je nutné prísť ráno s dieťaťom do školy.

     • Ako postupovať po celoplošnom testovaní – informácie pre deti, žiakov a rodičov

     • Deti materskej školy a žiaci 1. stupňa ZŠ s vekom menším ako 10 rokov sa po oboch celoplošných testovaniach vrátia do školy s podpísaným Vyhlásením zákonného zástupcu o bezinfekčnosti. Tlačivo tu: Vyhlasenie_zakonneho_zastupcu_o_bezinfekcnosti_29-10-2020.pdf

      Ak sa zákonní zástupcovia dieťaťa z MŠ alebo žiaka ZŠ 1. st. nedajú testovať, ostávajú v domácej 10 –dňovej karanténe s rodičmi aj deti. Prosíme, buďte zodpovední a neposielajte ich do MŠ alebo ZŠ, neviete, či sú bezinfekčné.

      Žiaci 1. stupňa ZŠ s vekom 10 rokov a viac sa môžu do školy vrátiť len s negatívnym testom. Inak sa do školy vrátiť nemôžu, ostávajú doma v 10-dňovej karanténe. Ak trieda pokračuje v prezenčnej  výučbe, žiaci v karanténe sa vzdelávajú sami v domácom prostredí (vyučujúci im pošlú elektronicky prácu na doma).

      Ak žiak 1. st. s vekom 10 rokov a viac je pozitívny, je vylúčený z vyučovania. Je potrebné čo najrýchlejšie kontaktovať triedneho učiteľa alebo riaditeľku školy (0902886370). V takom prípade ostáva v domácej karanténe celá trieda, do ktorej žiak chodí a taktiež  sa zatvára oddelenie ŠKD, ktoré žiak navštevuje.

      Ak je pozitívny zákonný zástupca dieťaťa MŠ alebo žiaka 1. st. ZŠ alebo je pozitívny úzky kontakt žiaka, rodič to oznámi triednej učiteľke alebo riaditeľke školy, dieťa-žiak ostáva v domácej karanténe a jeho trieda pokračuje vo výučbe, škola spolupracuje s RÚVZ.

      Je potrebné sledovať web stránku školy, v prípade, že by sa po celoplošnom testovaní museli niektoré triedy zatvárať, na www.zspodolie.sk budeme o tom informovať.

     • Výtvarná súťaž

     • Naša výtvarníčka p. uč. Červeňanská zapojila deti 5. ročníka ešte v čase, keď sa učili v škole, do súťaže "Príroda, životné prostredie a deti", ktorú vyhlásilo Trenčianske osvetové stredisko. Pozrite si, aké práce sme poslali do tejto výtvarnej súťaže. FOTOALBUM PRÁC

     • VITADEŇ na 1. stupni

     • Vo štvrtok 29. 10. 2020 sa rozhodli pani učiteľky 1. stupňa spríjemniť deťom vo svojich triedach posledný školský deň pred jesennými prázdninami. Celý deň venovali zdraviu,  zdravej výžive, ochrane zdravia, vitamínový deň si nazvali VITADEŇ. Deti v triedach pracovali na rôznych zaujímavých aktivitách a my veríme, že sa takýmto spôsobom dozvedeli zaujímavé fakty, ktoré pretavia aj do svojho života.
      FOTOALBUM: Vitadeň v 2.A

     • Pripájame sa k výzve nášho ministra školstva

     • Na účasť na celoplošnom testovaní žiakov, ktorí majú viac ako desať rokov, vyzval minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling (SaS). 

      „Je dôležité, aby ste vedeli, či ste zdraví a či nikoho vo svojom okolí nenakazíte. Dúfam, že sa čoskoro uvidíme v školách," motivoval minister školstva. Našou najvyššou prioritou musí byť ochrana zdravia detí, žiakov, učiteľov a rodičov, vyhlásil to minister školstva a vyzval všetkých, aby to mali na pamäti, keď sa budú rozhodovať, či sa zúčastnia celoplošného testovania počas nasledujúcich dvoch víkendov.

     • !!! Dôležitý oznam pre rodičov starších žiakov

     • Vážení rodičia! Posledný piatok 23.10. ako aj piatok predtým 16.10. sa veľa našich žiakov nachádzalo na miestnom štadióne vo večerných hodinách. Ide  o žiakov 7., 8., 9. ročníka (ich mená vieme). Na štadióne po nich zostal veľký neporiadok a množstvo zničených vecí. Našli sa aj fľaše od alkoholu a určite išlo aj o distribúciu omamných látok. Pozrite si facebookovú stránku našej obce. Rodičia detí budú kontaktovaní vedením obce a školy. Po vyšetrení bude škola vyvodzovať z týchto hlučných a ničiteľských stretnutí výchovné opatrenia. Ako je možné, že v čase prísnych zákazov, keď sa v exteriéri môže stretnúť len 6 osôb, sa Vaše deti stretávajú v skupine cez 20 osôb na miestnom štadióne? Prosíme rodičov o RÁZNE usmernenie svojich detí a ich dôslednú kontrolu!

      Upozorňujeme rodičov na náš školský poriadok: Podľa zákona č. 214/2009 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov platného od 4.6.2009 maloleté osoby do 15 rokov majú zakázané zdržiavať sa bez dozoru svojich zákonných zástupcov po 21.00 hodine na verejne prístupných miestach, v ktorých sa podávajú alkoholické nápoje (pokuta 33 eur). Učitelia a riaditelia škôl majú oznamovaciu povinnosť nahlásiť obci popíjanie neplnoletých. Maloleté osoby do 15 rokov a mladistvé do 18 rokov nesmú požívať alkoholické nápoje alebo iné návykové látky a sú povinné podrobiť sa orientačnej dychovej skúške alebo orientačnému vyšetreniu testovacím prístrojom na zistenie omamných alebo psychotropných látok. Za porušenie zákona mladistvou osobou do 18 rokov jej uloží obec pokarhanie. V odôvodnených prípadoch uloží aj zákaz navštevovať verejne prístupné miesta a miestnosti, v ktorých sa podávajú alkoholické nápoje.

     • Pokyny k dištančnému vzdelávaniu

     • Vysvetlivky: DV - dištančné vzdelávanie, PV - prezenčné vzdelávanie, RŠ - riaditeľka školy, ZRŠ - zástupkyňa riaditeľky školy

      Veríme, že všetko zvládneme. V septembri 2020 sme mali tematickú inšpekciu k dištančnému vzdelávaniu, ktoré sme realizovali od marca  do júna 2020,  boli sme ako škola inšpektormi pochválení za zvládnutie situácie. Čakajú nás náročné časy, ktoré si vyžadujú, aby sme vedeli spolupracovať: škola - žiaci - rodičia. Prosíme rodičov o prečítanie pokynov, žiaci ich dostali na triednickej hodine v piatok 22.10. Rodičia, dohliadnite na školskú prácu detí doma, kontrolujte ich. kontaktujte nás, ak by ste mali akýkoľvek problém (RŠ 0902886370, škola 032/7408411, 12, 13).  

      • 2. stupeň nabieha od pondelka 26.10.202 do piatka 27.11.2020 na dištančné vzdelávanie cez MS Teams (aplikácia, ktorú sme používali už vlani pri DV, je súčasťou Office 365, všetci žiaci majú zdarma licencie Office 365 A1 pre študentova a prihlasovacie údaje do Office 365, prihlasujú sa cez stránku office.com),
      • 1. stupeň pokračuje v rozvrhu prezenčnou formou, vrátane THF, jediná zmena – nebude bývať NBV evanjelícke, vyučovanie je povinné,
      • všetci žiaci či doma, či v škole sa budú riadiť časom školského zvonenia, takže v pondelok začínajú a končia hodiny podľa pondelňajšieho zvonenia, v utorok až piatok podľa utorňajšieho zvonenia, tu je rozpis zvonenia
      • pre žiakov 2. st. platí nový rozvrh, je zverejnený na stránke Rozvrh, kliknite na Stály rozvrh (vyberte rozvrh platný od pondelka 26.10.2020 - je to rozvrh_03_2020_21)
      • pre žiakov 2. st. rušíme všetky výchovné predmety, ale pridávame informatiku a všetky predmety budú samostatné (čiže nebudú spolu pírodovedné alebo spoločenskovedné predmety)
      • skupiny na CUJ a INF sa zachovávajú,
      • zmena jesenných prázdnin na 30. 10. a 2. 11. 2020, v tieto dni neprebieha  ani PV ani DV,
      • NEJ 7.-9. roč. sa nebude učiť ani suplovať budúci týždeň do 30.10., ale po jesenných prázdninách sa už učiť bude, na 1. hod. v každej triede bude prítomná riaditeľka školy, zoznámite sa s novou vyučujúcou,
      • žiaci 2. st. počas DV využívajú aplikáciu Outlook z Office 365 na mailovú komunikáciu s učiteľmi,
      • dú sa budú zadávať cez edupage, príp. cez dokument Domáce úlohy v učebných materiáloch  tímu každého predmetu,  cez web stránku učiteľa (ak ju uč. má)
      • vyučovacie hodiny sa zapisujú do elektronickej triednej knihy aj s dochádzkou, vyučovanie je povinné,
      • neúčasť na hodine môžu rodičia ospravedlniť  z rodičovského konta elektronickou ospravedlnenkou alebo mailom učiteľovi alebo telefonicky, po návrate do školy sa prekontroluje dochádzka na DV,
      • kto potrebuje požičať techniku, máme k dispozícii notebooky a tablety, treba prísť za RŠ, ZRŠ (notebook má význam len vtedy, ak máte doma internet)
      • výučby sa môžu zúčastniť žiaci aj cez tablet alebo cez mobil, ak si nainštalujú cez Obchod Play aplikáciu MS Teams a prihlásia sa údajmi, ktoré majú zo školy
      • ak je problém s prihlásením do MS Teams alebo Office 365, kontaktujte RŠ,
      • žiaci 2. st., ktorí nebudú mať žiadnu možnosť online vyučovania, prídu si v utorok 3. 11.2020 po jesenných prázdninách s negatívnym testom o  7:50 hod. pre pracovné materiály do školy, RŠ bude kontaktovať rodičov týchto žiakov a informovať  o spôsobe ich vzdelávania,
      • počas DV môžu byť žiaci riadne hodnotení,
      • žiaci sú povinní mať počas DV zapnuté kamery a používať mikrofóny na komunikáciu s učiteľom,
      • tu je zoznam mailových adries učiteľov školy: Mailove_kontakty_na_pedagogickych_zamestnancov_skoly.pdf
     • Dotazník pre rodičov

     • Vážení rodičia,

      19. 10. 2020 sme zverejnili na webe anketu Pripravenosť na dištančné vzdelávanie, mnohí ste už na otázky v nej zodpovedali, ďakujeme Vám. Anketu sme však pozastavili, keďže spracúva výsledky len do grafov a my potrebujeme konkrétne odpovede priradiť ku konkrétnym žiakom. Preto Vás prosíme, aby ste údaje vyplnili ešte raz - na papieri, ktorý Vám dieťa prinesie domov. Vopred sa ospravedlňujeme tým, ktorí museli podstúpiť procedúru zisťovania pripravenosti rodín na domáce vzdelávanie dvakrát. 

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Podolie 804
   • ZŠ - sekretariát: 032 7408411 ZŠ - mobilné č. 0911 961 480
   • Podolie 804
   • 036125431
   • 2021628609
   • Riaditeľka školy: RNDr. Janka Schreiberová - 032/7408412 schreiberova@zspodolie.sk
   • Zástupkyňa riaditeľky pre ZŠ: RNDr. Daniela Maráková - 032/7408413 marakova@zspodolie.sk
   • Zástupkyňa riaditeľky pre MŠ: Slavka Fogašová - 032/7408414 mspodolie@gmail.com
   • Vedúca školskej jedálne: Mariana Porubská - 032/7408415 sjedalenpodolie@gmail.com
  • Prihlásenie