• Priebežné výsledky v zbere papiera

     • Nájdete ich TU. Zatiaľ sme spolu od  7. apríla 2021 zachránili 49 stromov (presne 6155 kg = 49 stromov 30 kg).  Zatiaľ sa na prvých pozíciách držia 1.A a 8.A, pochlapiť by sa mali 9.A a 7.A.

     • Výsledky OK Pytagoriády

     • V dňoch 13. a 14. 4. 2021 sa 13 žiakov zúčastnilo online okresného kola matematickej súťaže Pytagoriáda. Štyria žiaci vyriešili okresné kolo tak, že vyriešili správne aspoň 10 úloh, prirátali sa im body za čas  a stali sa úspešnými riešiteľmi. Traja ďalší žiaci mali smolu, vyriešili správne 9 úloh, chýbala im jedna, aby sa mohli pripočítať body za čas. Traja ďalší mali správne 8, chýbali do úspešnosti dve úlohy. Všetkým úspešným riešiteľom blahoželáme k úspechu a všetkým ostatným ďakujeme za snahu a účasť v súťaži. Výsledky hľadajte tu.

     • Oznam pre stravníkov 8. a 9. ročník

     • Stravníci z 8. a 9. ročníka sú automaticky od 19.4. prihlásení na stravu do školskej jedálne. Ak  žiak nebude prítomný v škole, je nutné sa riadne zo stravy odhlásiť.

     • Oznam pre rodičov a žiakov 8. a 9. ročníka

     • Milí žiaci, vážení rodičia!
      Podľa utorňajších výsledkov epidemiologickej situácie v SR je pre budúci týždeň celé Slovensko v bordovej farbe a regionálne okres Nové Mesto nad Váhom taktiež v bordovej farbe (III. st. varovania). Na základe aktuálnych rozhodnutí a usmernení ministrra školstva ako aj v súlade s vyhláškami a uzneseniami hl. hygienika PRIBUDNÚ  k deťom MŠ, žiakom 1. stupňa a skupinkám 5+1 žiakov bez prístupu k internetu od pondelka 19.4.2021 aj žiaci 8. a 9. roč., pre ktoré sa otvára prezenčná výučba.  Je preto potrebné pre návrat žiaka do školy splniť tietro podmienky:

      • negatívny AG test žiaka
      • negatívny AG test jedného zákonného zástupcu
      • vypísané a rodičom podpísané tlačivo Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti (príloha 8/a): 
       Cestne_prehlasenie_ziaci__2.stupen.pdf 
      • rúško (nie je nutný respirátor)

      Všetky tlačivá platia len 7 dní a kým sme v bordovej farbe, treba to na týždennej báze opakovať. Tlačivá je možné posielať aj dopredu elektronicky (edupage, mail). Je najlepšie testovať sa v piatok, sobotu, nedeľu, prekryje sa tým celý týždeň. Obec Podolie testuje opäť v sobotu od 8.00 hod. do 13.00 hod.

      Uvedomujeme si, že žiaci 2. st. boli doma od októbra takmer 6 mesiacov. Preto sa budeme venovať spočiatku adaptácii žiakov na novú situáciu. Prvý týždeň nebudeme známkovať. Budeme zisťovať, aké pozitíva a negatíva  prinieslo dištančné vzdelávanie, v akých oblastiach majú žiaci problémy, nenásilne si overovať vedomosti a zručnosti získané počas DV, aby sme vedeli dať aj žiakom spätnú väzbu, zameriame sa viac na praktické zručnosti, ktoré nemohli žiaci získať na DV, využijeme exteriéry školy na učenie. Naše DV bolo nastavené dobre, žiaci nie sú v učive pozadu, nebudeme ponáhľať. Menej je niekedy viac... Do rozvrhu budú zaradené častejšie hodiny s triednym učiteľom so zameraním na socializáciu, posilňovanie vzťahov, duševné zdravie.

      Obdobne budeme postupovať od 26. 4. 2021, kedy je vysoko pravdepodobné, že nastúpia do školy aj zvyšné ročníky 5., 6., 7. O tom však budeme presne informovať budúcu stredu 21.4. po zasadaní pandemickej komisie.

      Linky na stránku MŠVVaŠ: 
      https://www.minedu.sk/mapa-covid-skolsky-automat/
      https://www.minedu.sk/navrat-do-skol-2021-s-ucinnostou-od-19-4-2021/

     • Tvorba piatakov

     • Ak si chcete prečítať rozprávky, ktoré napísali v čase dištančného vzdelávania naši šikovní piataci a ešte si ich aj sami zilustrovali, kliknite TU.

     • Štatistika - nástup detí do školy

     • V pondelok 12.4.2021 sa konečne otvorili brány našej škôlky a školy. Do materskej školy nastúpilo 40 detí. Do základnej školy nastúpilo 89 detí 1. st. a zatiaľ nenastúpilo 5 detí (z toho 3 sú chorí, o 2 deťoch nevieme), celkovo nastúpilo 95% žiakov 1. stupňa. Veľmi sa tešíme, že do školy nastúpili takmer všetky deti. Držme si palce, aby bola zdravotná situácia na škole priaznivá. Pripomíname rodičom, že okres Nové Mesto nad Váhom je aktuálne bordový, čo znamená, že test je platný 7 dní. Preto je potrebné k budúcemu pondelku (19.4.) opätovne predložiť negatívny výsledok testu a čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti.

     • Informácie k vyučovaniu od 12.4.2021

     • Vyučovanie bude prebiehať v blokoch, každá trieda bude mať prestávky v inom čase a každá trieda pôjde na obed v inom čase tak, aby sa žiaci nemiešali. Vyučovanie bude prebiehať každý deň nasledovne:

      1. ročník od 7:40 hod. do 11:10 hod.
      2. ročník od 7:40 hod. do 11:30 hod.
      3. ročník od 7:50 hod. do 11:50 hod.
      4. ročník od 7:50 hod. do 12:10 hod.

      Aký bude rozvrh v pondelok, oznámia triedni učitelia žiakom zajtra 9.4. Ak príde rodič pre dieťa po vyučovaní, čaká na dieťa pred vchodom, ústa a nos má prekryté respirátorom a zdržuje sa v areáli čo najkratší čas, najviac 10 min., nevchádza do budovy školy.

      Počas zatvorenia školy vedenie školy popracovalo na zlepšení hygienických podmienok v škole:

      • prerobili sme v ZŠ všetky WC tak, aby v umývadlách tiekla teplá voda,
      • zakúpili sme germicídne žiariče, ktorými budeme denne dezinfikovať triedy, kde sa žiaci učia,
      • zakúpili sme bezdotykové stojany na dezinfekciu.

      Je samozrejmosťou, že žiaci majú v každej triede a na WC dezinfekčné mydlá na umývanie a papierové utierky. Žiaci musia mať aspoň 2 rúška a sáčik na ne. 

     • Obnovenie prezenčnej výučby - 1. st. a MŠ

     • Vážení rodičia!

      Prosíme prečítať správu až do konca!!! Rozkliknite Čítať viac...

      Keďže okres Nové Mesto nad Váhom je od 12.4. v III. st. varovania (bordová farba) a neplatia žiadne obmedzujúce vyhlášky RUVZ,  oznamujeme Vám, že od pondelka 12.4.2021

      • otvárame materskú školu pre všetky deti,
      • obnovujeme prezenčné vzdelávanie žiakov I. stupňa ZŠ vrátane prevádzky ŠKD a ŠJ,
      • obnovujeme prezenčné vzdelávanie v skupinách 5+1 pre žiakov 2. st. bez prístupu na internet (už nebude možnosť vzdelávania cez pracovné listy)
      • žiaci II. stupňa ZŠ s prístupom na internet sa budú aj od 12. 4. 2021 naďalej vzdelávať dištančne.

      Riadime sa manuálom "Návrat do škôl 2021" a ďalšími usmerneniami MŠVVaŠ SR a ÚVZ SR. Všetky deti a žiaci 1. st. sú automaticky prihlásené na stravu a počítame s ich nástupom.

      Podmienkou nástupu  je:

      • vyplnené a podpísané čestné vyhlásenie,
      • negatívny test jedného zákonného zástupcu, s ktorým dieťa žije v spoločnej domácnosti,
      • dieťa MŠ a 1. st. sa nemusí testovať, aj keď už má 10 rokov,
      • negatívny test žiaka 2. st.
      • v prípade, že dieťa MŠ alebo žiak ZŠ nenastúpi na prezenčnú výučbu, je nutné oznámiť to vedeniu školy (zspodolie@gmail.com,  0902886370) a odhlásiť dieťa cez edupage zo stravy do piatka 9.4.2021 do 14.00 hod. 

      Obec Podolie testuje v sobotu 10.4.2021 od 8.00 hod. do 15.00 hod.

      Rodičia vytlačia, vyplnia a odovzdajú pri vstupe do budovy tlačivo:

      MŠ a 1. stupeň: Cestne_prehlasenie_MS_a__1.stupen.pdf

      Žiaci bez internetu 2. st.: Cestne_prehlasenie_ziaci__2.stupen.pdf

      Rodičia si preštudujú informácie k súhlasu o spracúvaní údajov o výsledku testu ZZ:

      Info_suhlas_spracuvanie_vysledkov_testu_ZZ_na_COVID19.pdf

     • Zápis do 1. ročníka - upresnenie

     • Vážení rodičia budúcich prváčikov!

      Upresňujeme informácie k zápisu žiakov do 1. ročníka:

      • Zápis bude v termíne, ktorý sme avizovali:  v pondelok 12. 4. 2021 od 13.00 hod. do 17.00 hod. na dolnej chodbe školy za dodržania prísnych hygienických podmienok (respirátor, vlastné pero, odstup, dezinfekcia, negat. test zamestnancov školy a prítomných rodičov).
      • Zápis sa uskutoční bez prítomnosti dieťaťa, na zápis príde len zákonný zástupca dieťaťa.
      • Ak máte prístup na internet, vyplňte  elektronickú prihlášku, netreba ju tlačiť.
      • Prosíme Vás, aby ste si pred zápisom vytlačili Žiadosť o prijatie, vyplnili ju. Je nutné, aby žiadosť podpísali obaja rodičia. Žiadosť prinesiete na zápis. 
      • Prosíme Vás, aby ste si vytlačili Dotazník rodičom - pred zápisom dieťaťa do ZŠ, ktorý nám poskytla CPPPaP Nové Mesto nad Váhom.  Odpovedajte v ňom na otázky a prineste ho na zápis. Dotazníkom zistíme školskú zrelosť Vášho dieťaťa. 
      • Na zápis prineste aj rodný list dieťaťa, podľa ktorého si skontrolujeme údaje o dieťati predtým, ako ho zapíšeme do školskej databázy. Rodný list Vám hneď vrátime, nepotrebujeme jeho kópiu.
      • Ak chcete, aby sme zabezpečili žiakom sady potrebných zošitov a ďalších pomôcok, pripravte si peniaze - 30€. Dostanete presný rozpis, čo deťom za tieto peniaze zabezpečíme. Táto možnosť pre Vás nie je povinná, ale pre školu je ideálne, keď majú deti rovnaké sady zošitov a pomôcok. Sadu pomôcok, ktoré bude kupovať škola, upresníme.
      • V prípade, že si dokumenty nemáte kde vytlačiť, vyplníte ich priamo v škole počas zápisu.

      • Bližšie čítajte TU.

     • Prevádzka MŠ a ZŠ 1. st. od 7.4.2021

     • Vážení rodičia! 

      Oznamujeme Vám, že po veľkonočných prázdninách od stredy 7. apríla 2021 obnovujeme prevádzku materskej školy a 1. stupňa základnej školy pre deti rodičov  s nevyhnutným prezenčným výkonom práce.

      Do MŠ a ZŠ 1.st. môžu nastúpiť od stredy všetky deti, ktorých rodičia nemôžu vykonávať prácu z domu. K tomu je potrebné, aby aspoň jeden zákonný zástupca mal negatívny test na COVID-19 nie starší ako 7 dní  a vyplnené vyhlásenie o bezinfekčnosti.

      Ďalej je potrebné kvôli organizácii výučby a stravovania, aby ste nám svoj záujem dať dieťa do MŠ alebo ZŠ oznámili mailom, SMS-kou alebo telefonátom (kontakt: zspodolie@gmail.com, 0902886370).

      Zdôvodnenie:

      V stredu 31.3.2021 zrušilo RÚVZ Trenčín vyhláškou č. 152 vyhlášku č. 121, ktorou sme sa riadili doteraz. Súčasne bolo vydané rozhodnutie ministra školstva z 30.3.2021, ktorým sa posunul dátum platnosti predchádzajúcich rozhodnutí na 11.4.2021. 

      Vyhlaska_152_RUVZ.pdf
      Rozhodnutie_MS_do_11_4.pdf​​​​​​​

      Rodičia vytlačia, vyplnia a odovzdajú pri vstupe do budovy tlačivo:

      Cestne_vyhlasenie_ZZ_dietata_pri_nastupe_do_skoly_v_case_pandemie_COVID19.pdf

      Rodičia si preštudujú informácie k súhlasu o spracúvaní údajov o výsledku testu ZZ:

      Info_suhlas_spracuvanie_vysledkov_testu_ZZ_na_COVID19.pdf


     • Poďakovanie

     • Dňa 28. marca pri príležitosti výročia narodenia Jána Ámosa Komenskeého oslavujú všetci pedagogickí zamestnanci svoj stavovský sviatok - Deň učiteľov. Predsedníčka rodičovského združenia pri našej škole p. Mirka Igazová poslala pri tejto príležitosti našim učiteľom, asistentom, vychovávateľom tento ďakovný list: Podakovanie.pdf​​​​​​​

     • Oznam pre týždeň od 29.3.2021 do 31.3.2021

     • Naďalej ostáva v platnosti vyhláška RÚVZ Trenčín 121 o zákaze prezenčného vyučovania v okrese Nové Mesto nad Váhom, pokračujeme teda v režime online vyučovania všetkých žiakov, MŠ zatvorená. Od štvrtka 1. apríla do utorka 6. apríla 2021 máme veľkonočné prázdniny. Veríme však, že po Veľkej noci sa situácia zmení, sledujte preto pravidelne oznamy v novinkách. 

     • Zber papiera - Záchrancovia stromov

     • Ahojte decká! Všetci dúfame, že po Veľkej noci sa už mnohí stretneme v škole. Ale keby aj nie, rozhodli sme sa s našimi učiteľmi, že v tomto šk. roku po vlaňajšom vynechaní opäť zopakujeme našu medztitriednu súťaž v zachraňovaní stromov (čiže v zbere papiera). Na jeden zachránený strom je potrebné priniesť do školy 125 kg papiera. Zmena v tomto roku je, že sa môžu doniesť aj kartóny, ale musia byť oddelené od ostatného papiera. P. riaditeľka už objednala kontajner, ktorý bude pristavený v škole po Veľkej noci od stredy 7. apríla. Kontajner však môžeme mať v škole len dva týždne. Preto Vás prosíme, nachystajte starý papier, poviažte ho a po 7. apríli ho privezte čo najrýchlejšie do školy. Neotáľajte. P. školník bude  v škole od 7.00 hod. do 15.00 hod. Ak by Vám čas nevyhovoval a potrebovali by ste doviezť papier v inom čase, volajte na 0902886370, vieme sa prispôsobiť. Samozrejme pri odovzdávaní papiera dodržíme všetky protiepidemiologické opatrenia (rúško, odstup, negatívny test).

     • 2 % z dane - prosba

     • Vážení rodičia a priatelia školy,

      pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

      Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

      Finančné prostriedky budú použité na:

      • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole
      • skvalitnenie vybavenia školy

      Ak sa rozhodnete darovať nám 2% zo svojich daní z príjmu, pripravili sme pre Vás stručný návod - tu, ako na to.

     • Postup do OK Pytagoriády

     • S radosťou oznamujeme našim matematickým hlavičkám - žiakom nižšie uvedeným, že postupujú do okresného kola súťaže Pytagoriáda, ktoré sa bude konať online dňa 13.4.2021 pre 3.-5. ročník a 14.4.2021 pre 6.-8. ročník. Bližšie vás budú usmerňovať vaši učitelia matematiky. 
      Postupujúci žiaci: 
      3. ročník: Ondrej Zemko
      4. ročník: Filip Tinka, Oliver Mucska
      5. ročník: Eliška Huttová, Simona Valovičová, Aneta Čechvalová, Zara Igazová
      6. ročník: Samuel Hadbábny, Timea Čavojská, Emma Okrucká
      8. ročník: Peter Toráč, Adam Bobocký, Daniel Miklo, Lukáš Čuchran 

     • Oznam pre týždeň od 22.3. do 26.3.2021

     • Vzhľadom na vyhlášku RÚVZ v Trenčíne č. 121, ktorá nadobúda účinnosť 22.3.2021, sa aj naďalej pre okres Nové Mesto nad Váhom zakazuje prezenčná výučba žiakov základných škôl a prevádzka materských škôl v týždni od 22. 3. 2021.

      Akonáhle nastane zmena vyhlášky, budeme vás informovať.
      Tu je Vyhláška k nahliadnutiu.

     • Online krúžky pre škôlkárov a 1. stupeň

     • Občianske združenie Krúžky v škole nás požiadalo o propagáciu ich činnosti. Ponúkajú jedinečné záujmové krúžky pre deti od 4 do 12 rokov. Chcú čo najefektívnejšie rozvíjať talent detí a pomôcť im na chvíľku virtuálne “opustiť domáce prostredie” a vydať sa za dobrodružstvom a zábavou a to tak, aby to nepredstavovalo finančnú záťaž pre rodičov. Bližšie info na  https://kruzkyvskole.sk/online-kruzky

     • Zápis žiakov do 1. ročníka pre šk. rok 2021/22

     • Milí rodičia budúcich prváčikov!

      Pripravujeme zápis žiakov do 1. ročníka. Ako sa zápis uskutoční, závisí od epidemiologickej situácie v našom okrese a na Slovensku, preto je možné, že budeme spôsob aj čas zápisu ešte upresňovať. Zatiaľ predpokladajme, že situácia bude priaznivá a bude môcť prísť jeden z rodičov s budúcim prváčikom osobne do školy na zápis. Zápisu sa povinne zúčastňujú deti narodené od 1.9.2014 do 31.8.2015. Na našej škole zápis do 1. ročníka uskutočníme v pondelok 12. 4. 2021 od 13.00 hod. do 17.00 hod. na dolnej chodbe školy za dodržania prísnych hygienických podmienok.Čo všetko je potrebné spraviť pred zápisom alebo počas zápisu, si prečítajte na stránke Rodičia / Zápis do 1. ročníka.