• Rúška pre žiakov

     • Dňa 24.11.2021 bola vydaná Vyhláška 262/2021, ktorá sa týka povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest. Nadobúda platnosť vo štvrtok 25.11.2021. Podľa nej sa vraciame v škole k stavu na začiatku roka - žiaci ZŠ sú POVINNÍ mať prekryté ústa a nos rúškom počas vyučovacieho procesu. Pre žiakov aj ped. zamestnancov vyhláška prekrytie dýchacích ciest zjemňuje, neukladá povinnosť nosiť respirátor, stačí rúško. Prosím žiakov a rodičov, aby vyhlášku rešpektovali.

     • Pedagogická rada

     • V utorok 23.11.2021 sa konala v poobedných hodinách online pedagogická rada, na ktorej zhodnotili učitelia prospech, správanie a dochádzku žiakov za 1. štvrťrok tohto šk. roka. Rodičia si môžu pozrieť hodnotenie predmetov v internetovej žiackej knižke. Rodičia neprospievajúcich žiakov budú kontaktovaní triednymi učiteľmi v záujme riešenia neprospievania a nastavenia pomoci neprospievajúcim žiakom.

     • Ďalšie dve triedy - návrat z dištančného vzdelávania od pondelka

     • Od pondelka 22.11.2021 sa na prezenčnú výučbu vracajú ďalšie dve triedy - 1.A a 4.A. Prosíme rodičov, aby deti pred návratom do školy otestovali samotestami a nezabudli v nedeľu večer alebo v pondelok ráno na písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti. Do školy sa vracajú len zdravé deti. Taktiež prosíme, aby deti používali v škole rúška vzhľadom na zlú pandemickú situáciu v našom okrese. 

      Celkovo bude v pondelok na prezenčnej výučbe 8 tried, v karanténe ostávajú 5.A, 5.B, 7.A, 8.A. V utorok 23.11.2021 sa vracajú do školy 5.A a 5.B.

     • Výsledky iBobra

     • V dňoch 8., 10, 11.11.2021 súťažilo 51 žiakov 4. - 9. ročníka v celoslovenskom kole online informatickej súťaže iBobor. Súťaž mala na starosti p. uč. Muľová a pomohli všetci informatici. Úspešnými riešiteľmi sa stali všetci súťažiaci, ktorí dosiahli aspoň polovicu kladných bodov. V kategóriách Kadet a Benjamín to bolo aspoň 50 bodov,  v kategórii Bobrík aspoň 60 bodov. V Kadetoch sme  mali 5 úspešných riešiteľov z 19, v Benjamínoch ani jedného zo 17 a v Bobríkoch 7 úspešných z 15. Všetkým úspešným riešiteľom súťaže blahoželáme k dobrému výsledku. Zoznam úspešných nájdete TU.

     • Predĺženie karantény siedmakom

     • Pre všetkých žiakov 7.A, ktorí boli v škole 15.11.2021 sa predlžuje povinná karanténa do 25.11.2021 vzhľadom k tomu, že 15.11.2021 mali úzky kontakt s pozitívnym žiakom. Žiaci, ktorí neboli 15.11. v škole, majú karanténu len do 22.11.2021. Dištančná výučba bude do 25.11.2021, najskorší dátum návratu do školy piatok 26.11.2021.

     • Oznam o streleckom krúžku

     • Vedúci streleckého krúžku Ing. Peter Košút oznamujeme všetkým strelcom, že v súčasnej nepriaznivej pandemickej situácii ruší stretnutia streleckého krúžku až do odvolania (predpoklad 3-4 týždne).

     • Ôsmaci do karantény od 18.11.

     • Dnes (streda 17.11.2021) nám bol hlásený potvrdený pozitívny žiak 8.A, pozitivita overená AG testom v MOM. Z tohto dôvodu Vám oznamujem, že všetci žiaci 8.A, ktorí boli v pondelok 15.11.2021 v škole, idú povinne do karantény na 10 dní od dátumu úzkeho kontaktu 15.11.  Karanténa trvá do 25.11. vrátane. Nižšie v priloženom pdf súbore si pozrite, ako sa má dieťa správať počas karantény a dbajte o dodržiavanie karantény dieťaťom. Od štvrtka 18.11. trieda prechádza na dištančné vzdelávanie až do odvolania.
      ​​​​​​​karantena_-_ziaci_-_kontakt_15.11._21_-_8A.pdf

     • Návrat žiakov do školy od 18.11. (aktualizácia 17.11.)

      • Od štvrtka 18. 11. 2021 sa po 13 dňoch vrátia z karantény a dištančného vzdelávania zase do školy na prezenčné vzdelávanie triedy: 1.B, 2.A, 3.A, 6.A, 6.B.
      • Na dištančnom vzdelávaní z dôvodu pozitívnych chorých učiteľov a nemožnosti zabezpečiť adekvátne zastupovanie  zostávajú 1.A a 4.A.
      • Aktuálne sú v karanténe a dištančne sa vzdelávajú 5.A, 5.B, 7.A, 8.A.
      • Naši najstarší žiaci 9.A zatiaľ  fungujú bez karantény, pokračujú v prezenčnej výučbe.
      • Stravníci majú zabezpečený obed a taktiež funguje družina bez meišania skupín.

      V záujme zníženia rizika prenosu choroby v čase jej značného nárastu prosím všetkých žiakov, aby aj počas vyučovacieho procesu mali od štvrtka prekryté dýchacie cesty rúškom alebo respirátorom.

     • Siedmaci do karantény

     • Dnes (pondelok 15.11.2021) nám bol hlásený potvrdený pozitívny žiak 7.A, pozitivita overená AG testom v MOM. Z tohto dôvodu oznamujem, že všetci žiaci 7.A, ktorí boli v piatok 12.11.2021 v škole, idú povinne do karantény na 10 dní od dátumu kontaktu, teda karanténa trvá do 22.11. vrátane. V súbore nižšie si pozrite, ako sa má dieťa správať počas karantény. Od utorka 16.11. trieda prechádza na dištančné vzdelávanie až do odvolania.
      karantena_-_ziaci_-_kontakt_12.11._21_-_7A.pdf​​​​​​​

     • Piataci do karantény

     • Dnes (nedeľa 14.11.2021) nám bol hlásený potvrdený pozitívny žiak 5.B, pozitivita overená AG testom v MOM. Z tohto dôvodu všetci žiaci z 5.B a tí žiaci z 5.A, ktorí chodia na náboženstvo, idú do karantény na 10 dní. Nižšie v súbore si pozrite, ako sa má dieťa správať počas karantény. Obe triedy 5.A a 5.B prechádzajú od pondelka 15.11. na dištančné vzdelávanie až do odvolania.
      karantena_-_ziaci_-_kontakt_12.11._21_-_5A_5B.pdf​​​​​​​

     • Návod pre rodičov

     • Vážení rodičia,

      keďže viacerí ste sa na nás obracali s otázkou, ako postupovať v prípade pozitivity dieťaťa, dovoľujem si Vám poskytnúť malý návod:

      1. Spravili ste dieťaťu domáci AG samotest a vyšiel pozitívny.
      2. Oznámite výsledok škole. Dieťa nechávate doma. Kontaktujete detského lekára.

      3. Výsledok je treba overiť v MOM buď AG testom alebo PCR testom, pretože samotesty sa neberú ako relevantný laboratórny výsledok, slúžia hlavne na prvú selekciu pozitívnych prípadov.
      4. Ak bol výsledok AG alebo PCR testu robeného v MOM pozitívny, okamžite to oznamujete škole.
      5. Dieťa ostáva v karanténe minimálne 10 dní od dátumu pozitívneho laboratórneho AG, či PCR testu. Liečenie riešite s detským lekárom (telefonicky).
      6. Do školy môže ísť dieťa najskôr na 11. deň karantény, ak je zdravé. Pred príchodom do školy by aspoň 3 dni dieťa už nemalo mať príznaky choroby.
      7. Deti môžu byť infekčné už 2 dni pred prvými príznakmi choroby alebo ak sú bezpríznakové, tak 2 dni pred pozitívnym samotestom. Preto uvádzajte, keď nás kontaktujete, nielen pozitívny samotest, ale aj to, odkedy malo dieťa príznaky (od toho sa odvíjame pri určovaní úzkych kontaktov v škole a riešime karantény tried po konzultácii s hygienou).

      8. Ak je dieťa už po 10-dňovej karanténe, posledné 3 dni už nemá žiadne príznaky, považuje sa, že už chorobu prekonalo  a môže ísť do kolektívu (prekonaním choroby získava výnimku z karantény) a dieťa nemusí čakať, kým všetkým pozitívnym členom rodiny skončí karanténa. Ak však má ešte nejaké príznaky, treba konzultovať s lekárom a karanténu ešte predĺžiť.

      Niektorí ste si už sami prešli situáciou pozitívneho dieťaťa, ktorí nie, prajme si, aby ste návod nemuseli použiť.

      RNDr. Janka Schreiberová

     • Usmernenie k výučbe v týždni od 15.11.2021

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      v priebehu týždňa pribudli v našej škole ďalšie prípady pozitívnych na Covid-19 medzi žiakmi aj učiteľmi, preto karanténa nariadená hygienou sa predlžuje pre triedy 1A, 1B, 2A, 3A, 4A, 6A, 6B do 15.11. (úzky kontakt s pozitívnym bol vo všetkých triedach v piatok 5.11.)

      Ako budeme fungovať v týždni od 15.11.2021 do 19.11.2021:

      1.A, 1.B, 2.A, 3.A, 4.A, 6.A, 6.B

      • nariadená karanténa do 15.11. (úzky kontakt s pozitívnym v piatok 5.11.)
      • pondelok, utorok dištančné vzdelávanie, streda sviatok (celkovo boli deti mimo kolektívu 12 dní)
      • nástup do školy vo štvrtok 18.11.2021

      5.A, 5.B, 7.A, 8.A, 9.A

      • od pondelka 15.11.2021 pokračujú v prezenčnej výučbe v škole (ak sa nič nezmení)
     • 1. online kolo PišQworky

     • Piati žiaci 6. ročníka (Emka, Tomáš, Zara, Nelly, Barča) sa 11.11.2021 zúčastnili online súťaže PIŠQWORKY. Súťažili v regionálnom kole v rebríčku 34 tímov z celého Slovenska aj so žiakmi stredných škôl. Aj keď nevyhrali a nepostúpili ďalej, patrí im veľká pochvala za snahu a trpezlivosť, s ktorou súťažili od 12:00 do 15:30 hod!!! Skóre, ktoré získali, bolo 74, najlepší tím mal 114. Boli ste super!

     • Usmernenia k vyučovaniu po konzultácii s hygienou - POZOR, zmenili sme usmernením zo dňa 11.11.

     • Na základe usmernenia z RÚVZ Trenčín upravujem spôsob vyučovania pre jednotlivé triedy nasledovne:

      • utorok 9.11. celá škola sa vzdeláva dištančne z domu, 2.A a 3.A sa učia len cez pracovné listy, tr.uč. sú choré
      • streda 10.11. - do školy sa vracajú na prezenčnú výučbu 5.A, 5.B, 7.A, 8.A, 9.A (tu nemáme nariadenú zatiaľ žiadnu karanténu), nezabudnúť poslať písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti, 
      • triedy 1.A, 1.B, 2.A - sú v karanténe (izolácia žiakov DOMA!!!)  na dištančnom vyučovaní do 14.11., od pondelka 15.11. sa vracajú na prezenčnú výučbu (úzky kontakt bol 4.11. na vyučovaní)
      • triedy 3.A a 4.A - sú v karanténe (izolácia žiakov DOMA!!!)  na dištančnom vyučovaní do 15.11., od utorka 16.11. sa vracajú na prezenčnú výučbu (úzky kontakt bol 5.11. na vyučovaní)
      • triedy 6.A a 6.B - sú v karanténe (izolácia žiakov DOMA!!!)  na dištančnom vyučovaní do 13.11., od pondelka 15.11. sa vracajú na prezenčnú výučbu (úzky kontakt bol 3.11. na vyučovaní)

      Žiaci z tried, ktoré sú povinne v karanténe, sa môžu (ale nemusia) registrovať na PCR test. Registrovať ich musia rodičia. Registrovať sa možno ihneď, test bude najskôr na 5. deň od posledného kontaktu.  Pri zadávaní kontaktu s pozitívnou osobou nie je potrebné uviesť meno ale treba do príslušnej kolónky napísať hocijaké slovo napr. „spolužiak“ ..... Bližšie popísať v poznámke. Dôležité je správne zadať dátum posledného kontaktu (6.A a 6.B - 3.11.2021, 1.A, 1.B, 2.A – 04.11.2021,  3.A a 4.A - 05.11.2021).  Testy pre tých, ktorí boli v kontakte s pozitívnou osobou, sú bezplatné! 

      Žiaci, ktorým vyjde domáci AG samotest pozitívny, sú povinní sa registrovať na AG alebo PCR test realizovaný v MOM, domáce AG samotesty neuznáva hygiena ako dôvod na nariadenie karantény. 

      Ak sa Vám už minuli domáce samotesty, doviezli sme do školy ďalšiu várku samotestov, môžete si pre ne do školy prísť. (utorok od 6.00 do 15.00, ostatné dni od 6.00 do 17.00). Na žiaka sme zatiaľ dostali 15 samotestov,.

      karantena_-_ziaci_-_kontakt_03.11._-_6A_6B.pdf
      karantena_-_ziaci_-_kontakt_04.11.2021_-_1A_1B_2A.pdf
      karantena_-_ziaci_-_kontakt_05.11._21_-_3A_4A.pdf​​​​​​​

     • Od pondelka 8.11. prechádzajú všetky triedy na dištančné vzdelávanie

     • Vážení rodičia!

      V priebehu víkendu postupne pribúdali hlásenia od rodičov o pozitivite žiakov. Zatiaľ potvrdená pozitivita PCR testami je u dvoch žiakov – 1.A a 6.A. Hlásené máme  pozitívne AG testy cez MOM u dvoch učiteľov a pozitívne domáce AG testy u 7 žiakov. Vzhľadom k tomu, že dochádza v ŠKD a na TSV k miešaniu žiakov, ako aj vzhľadom na to, že na 2. st. učí v jednej triede viac učiteľov, zatiaľ podľa dvoch pozitívnych  PCR testov sú žiaci piatich tried považovaní za úzke kontakty pozitívneho žiaka (1.A, 1.B, 2.A, 6.A, 6.B) a až 14 ped. zamestnancov je považovaných za úzky kontakt, z toho 8 má výnimky vzhľadom na zaočkovanosť. 

      Situácia je komplikovaná, preto v záujme zamedzenia ďalšieho šírenia choroby v škole po súhlase so zriaďovateľom nastupujú všetci žiaci školy od pondelka 8.11.2021 na dištančné vzdelávanie. 
      Triedy 1.A, 1.B, 2.A, 6.A, 6.B ostávajú povinne v karanténe a na dištančnom vzdelávaní 10 dní. Ostatné triedy zatiaľ  idú na dištančné vzdelávanie do utorka. V priebehu utorka rozhodneme, či sa deti ostatných tried vrátia od stredy do školy - uvidíme podľa situácie. 

      V 2.A a 3.A sú choré triedne učiteľky, preto obe triedy budú zatiaľ vzdelávané v pondelok a utorok len cez pracovné listy (učiteľky pošlú rodičom do mailov usmernenie). Ostatné triedy sa napoja na dištančné vzdelávanie podľa školského rozvrhu a školského zvonenia na vyučovanie, odpadáva zatiaľ iba triednická hodina a telesná výchova. 

      Rodičov prosím, aby skontrolovali, či sa žiaci vedia pripojiť na MS Teams, v prípade, že nie, kontaktujte školu. Prosíme tiež rodičov, aby žiakov sledovali, ak treba testovali našimi školskými samotestami, prípadne navštívili s príznakovými žiakmi MOM. Prosíme , aby ste nám výsledky AG testov oznámili, v prípade pozitívneho AG testu prihlásili dieťa na PCR test a o jeho výsledku nás tiež informovali, aby sme mali prehľad o situácii. Kontakty: zspodolie@gmail.com, 0902886370, 7408412. 

      RNDr. Janka Schreiberová

     • 2.A, 3.A, 4.A od pondelka 8.11. prechádzajú na dištančné vzdelávanie

     • Vážení rodičia žiakov 2.A, 3.A, 4.A!

      Od piatka večera nám boli oznámené už tri prípady pozitívneho výsledku  na COVID 19, dva  u žiakov  4. ročníka a jeden u žiaka 2. ročníka. Jeden z pozitívnych  žiakov 4.A však chodí do ŠKD, kde sa miešajú tretiaci so štvrtákmi. Výsledky pozitivity sa budú ešte potvrdzovať PCR testom, kým však budeme vedieť jeho výsledok a budeme mať rozhodnutie z RÚVZ, ako máme postupovať, už teraz dávam nasledovné usmernenie:

      Rozhodnutím riaditeľa školy presúvam zatiaľ od pondelka žiakov 2.A, 3.A a 4.A triedy z prezenčného vzdelávania na dištančné vzdelávanie. Držíme sa riadneho rozvrhu, ktorý si triedne učiteľky upravia tak, aby to bolo pre deti zvládnuteľné.

      Do pondelka odskúšajte, či sa Vaše deti vedia prihlásiť cez MS Teams. Ak ste stratili heslá a nevedeli by ste ich obnoviť, kontaktujte nás (0902886370, zspodolie@gmail.com).  Žiaci sa prihlásia na vyučovanie v pondelok o 8.00 hod. na 1. vyučovaciu hodinu. Prosím, držte deti doma v karanténe, sledujte ich, ak by sa Vám nepozdávali, spravte im samotesty, ak by boli ďalší pozitívni, oznámte nám to. Situáciu ešte upresním, až budem mať odpoveď z RÚVZ Trenčín.

      Žiakov odhlasujeme z obedov až do návratu do školy.

      RNDr. Janka Schreiberová

     • Deň zdravej výživy v 5.B

     • V utorok 26.10.2021 sa v triede 5.B zorganizovala Mgr. Monika Muľová, koordinátorka prevencie, v triede 5.B projektový deň na tému zdravej výživy.  Ako prebiehal, sa dočítate TU.

     • Učenie naopak

     • Štvrtáci mali chuť vyskúšať si úlohu učiteľa. Preto sa dohodli s triednou  učiteľkou, že si v stredu 27. 10. 2021 vymenia svoje úlohy. Pani učiteľka zasadla do školskej lavice a pred tabuľu predstúpili žiaci. Tí sa rozdelili do skupín a na svoje nové povolanie sa pripravovali týždeň. Hľadali na internete pracovné listy na slovenčinu a čítanie, vymýšľali zaujímavé hry pre spolužiakov. Všetky potrebné materiály posielali vyučujúcej, ktorá im ich vytlačila a pripravené hodiny s nimi prekonzultovala. Čítanie odučila Sárka a Abigail, na slovenčinu sa pripravili Natálka, Sofinka, Nellka a Matúško. Učenie prírodovedy sa zapáčilo Riškovi, Mateovi, Vaneske a Karinke. Hudobnú výchovu  zvládli hudobníčky Vaneska a Viktorka. Deti zistili, že učenie je zábava, ale príprava na hodinu nie je jednoduchá. Všetci sa dohodli, že takýto zábavný deň si určite musia ešte niekedy zopakovať. 
      FOTOALBUM

     • Piataci v karanténe

     • Žiaci 5.A a 5.B boli v pondelok 25. 10. 2021 v kontakte s osobou pozitívnou na COVID-19. Na základe opatrenia RÚVZ Trenčín z 30. 10. 2021 ostávajú títo žiaci v 10-dňovej karanténe a do školy sa vrátia v piatok 5. 11. 2021. Po jesenných prázdninách nabiehajú všetci piataci od utorka 2.  11.  2021 do štvrtka 4. 11. 2021 na dištančnú výučbu podľa normálneho rozvrhu vrátane výchovných predmetov.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Podolie 804
   • ZŠ - sekretariát: 032 7408411 ZŠ - mobilné č. 0911 961 480
   • Podolie 804
   • 036125431
   • 2021628609
   • Riaditeľka školy: RNDr. Janka Schreiberová - 032/7408412 schreiberova@zspodolie.sk
   • Zástupkyňa riaditeľky pre ZŠ: RNDr. Daniela Maráková - 032/7408413 marakova@zspodolie.sk
   • Zástupkyňa riaditeľky pre MŠ: Slavka Fogašová - 032/7408414 mspodolie@gmail.com
   • Vedúca školskej jedálne: Mariana Porubská - 032/7408415 sjedalenpodolie@gmail.com
  • Prihlásenie