• Medzitriedny koncoročný turnaj vo vybíjanej

     • V pondelok 26.6.2023 sa na našej škole uskutočnil turnaj dievčat druhého stupňa vo vybíjanej za účasti 4 prihlásených družstiev. Turnaj zorganizoval náš telocvikár p. uč. Ostrovský. Žiačky 6.A, 7.A, 7.B a 9.A bojovali s veľkým zanietením a oduševnením. Zaslúžene vyhralo družstvo dievčat 7.A triedy, druhé skončili dievčatá 7.B triedy, tretie boli deviatačky a na štvrtom mieste boli šiestačky. Škoda len, že žiačky 8. a 5. ročníka neboli schopné postaviť družstvo a turnaja sa nezúčastnili. Všetkým zúčastneným patrí vďaka za výborné športové výkony.

      FOTOALBUM

     • Dva oznamy

     • Milí rodičia, žiaci!

      Asi pred dvoma týždňami sa stratila žiačke 1. stupňa čierna kožená bunda. Stalo sa tak na chodbičke pred školskou jedálňou v čase obeda. Prosíme Vás, ak si náhodou nejaké dieťa omylom prinieslo domov cudziu bundu, aby ste ju vrátili, najlepšie bude, ak ju prinesiete alebo po dieťati pošlete na riaditeľstvo školy. Stratu sme doteraz nedokázali vyriešiť, keďže deti 1. st. boli minulý týždeň v škole v prírode a týždeň pred tým bola na 1. st. veľká chorobnosť. Veríme, že sa bunda šťastne vráti majiteľke.

      Taktiež pripomíname všetkým rodičom, že do zajtra je termín na podanie žiadosti o dotovanú stravu pre budúci šk. rok. Žiadosť odovzdá dieťa tr. učiteľovi.

     • Oznam

     • Oznamujeme žiakom aj rodičom, že vzhľadom na vysoké teploty bude vo štvrtok 22.6, v piatok 23.6. aj v pondelok 26.6.2023 skrátené vyučovanie, hodiny budú trvať 40 minút a prestávky 5 min., okrem dvoch  10 min. prestávok.

     • Škola v prírode PRAŠNÍK

     • V týždni od 19.6. do 23.6.2023 naša škola trošku osirela, veľa žiakov z 1. - 4. ročníka opustilo školské lavice a spolu so všetkými p. učiteľkami 1. st. sa vybrali v pondelok autobusom na Prašník do krásneho prírodného prostredia obkoleseného lesom. Tam ich už čakali mladí animátori, ktorí sa našim žiakom venujú hlavne v poobedných a večerných hodinách. O podrobnostiach nám určite ešte napíšu, ale už zverejňujeme zopár fotiek zo ŠVP pre zvedavých rodičov ;-), ale aj ich spolužiakov a verejnosť.

      FOTOALBUM

     • Koncoročný turnaj žiakov v malom futbale

     • Dňa 19.6.2023 zorganizoval náš telocvikár Mgr. Ostrovský na našej škole turnaj žiakov 2. stupňa v malom futbale za účasti chlapcov piateho, šiesteho, siedmeho, ôsmeho a deviateho ročníka. Poradie víťazov bolo prekvapivé. Na prvom mieste skončili deviataci, prekvapujúco druhí skončili piataci a tretí ôsmaci. Gratulujeme.
      FOTOALBUM

     • Návšteva Festivalu židovskej kultúry

     • V piatok 16.6.2023 sme sa s triedou 7.A vybrali v do Nového Mesta nad Váhom na Festival židovskej kultúry. V kine Považan sme si pozreli animovaný film Cez hranicu o pogromách, ktoré sa odohrávali v Odese v roku 1905. Film bol veľmi zaujímavý, animovaný na skle. Autorka ho vyrábala 3 roky. 

      FOTOALBUM

     • Koncoročný výlet siedmakov

     • Koncoročný výlet 7.A a 7.B sme si v pondelok 12. 6. 2023 užili v Nitre. Prehliadka Nitrianskeho hradu a Diecéznej knižnice nás voviedla do historických tajomstiev starobylého mesta a Laseraréna Gravity zase do počítačových hier v súčasnosti. Nakoniec sme boli na obede v OC Mlyny, kde sme si zakúpili aj pár drobností. Bolo nám dobre a oddýchli sme si. 

      FOTOALBUM

     • Koncoročný výlet 5.A a 5.B

     • Vo štvrtok 15. 6. 2023 takmer všetci žiaci z 5.A a 5.B nasadli do autobusu a vydali sa smerom na Bojnice, samozrejme aj so svojimi triednymi učiteľmi. V Bojniciach nás už čakal zaujímavý program. Návštevu zámku a zoologickej záhrady sme vynechali, bolo pripravené niečo iné. Zavítali sme do kráľovstva sokoliarov, kde nám ochotní pracovníci porozprávali zaujímavosti zo života dravých vtákov, ukázali nám aj  operencov v akcii, to znamená vo vzduchu, ich ľahký let, vzdušné akrobacie, poslušnosť (niekedy aj troška neposlušnosť). Niektorí naši žiaci boli aj zapojení do vystúpenia sokoliarov. A potom už nasledovala prehliadka kaktusária, milý pán, ktorý o kaktusoch vie veľa a tieto informácie rád odovzdáva ľuďom. Vo svojom "panstve" vlastní okolo 2000 kaktusov. Prosto nádhera...kto nevidel, nech tam beží. Vrátili sme sa ku sokoliarom, kde našich žiakov čakal krátky test z oboch programov (sokoliari, kaktusárium), a víťaza sladká odmena. Ešte čo to pokúpiť, občerstviť sa, dáky suvenír a už len cesta domov. Výlet sa vydaril, žiaci podľa prvých dojmov boli nadšení.
      FOTOALBUM

     • Deň mlieka

     • Dňa 9.6.2023 mali žiaci 1.a 2. ročníka pripravené aktivity k téme mlieko. So žiakmi sme sa porozprávali o tom čo  je vlastne mlieko, aký má význam pre naše zdravie, aké mliečne výrobky máme, ktoré zvieratká nám dávajú mlieko. Žiaci si spájaním čísel nakreslili obrázok kravičky, ktorú si na nasledujúcich hodinách mohli vymaľovať. Pokúsili sa na obrázku farmy nájsť čo najviac rozdielov. Spoločne sme si vytvorili model kravičky, ktorú si mohli zobrať. Spoločne sme si prečítali básničku o mlieku. Nakoniec mali žiaci za úlohu si vyskúšať dojenie. Všetci žiaci si to chceli vyskúšať a niektorí z nich boli veľmi šikovní a išlo im to super. Všetky detí boli veľmi šikovné a veľmi pekne pracovali počas aktivít.     

      FOTOALBUM                                       

      Mgr. Monika Muľová, koordinátor environmentálnej výchovy

     • Dotovaná strava k budúcemu šk. roku 2023/24

     • Vážení rodičia!
      Vo štvrtok 15.6.2023 dostanú Vaše deti, ktoré sa aktuálne stravujú v našej ŠJ, domov dve tlačivá - žiadosť o dotáciu (spolu s informáciou) a zápisný lístok na stravovanie od 1.9.2023 (spolu so súhlasom so spracovaním osobných údajov). Žiadame Vás, aby ste v prípade, že chcete pre dieťa získať od septembra dotáciu na stravu, vypísali obe tlačivá (vypĺňate celkovo 3 strany) a po dieťati poslali tlačivá do školy. Vedúca ŠJ a obecný úrad Podolie totiž musia na začiatku augusta vypĺňať tabuľky, kde potrebujeme mať už prehľad o počtoch stravníkov s dotovanou, či nedotovanou stravou. Ak nechcete  žiadať o dotovanú stravu, ale chcete, aby sa Vaše dieťa stravovalo, vyplňte iba Zápisný lístok na stravovanie (+súhlas). Ak sa Vaše dieťa aktuálne nestravuje, ale chcete, aby sa od septembra 2023 stravovalo, nech si dieťa pýta tlačivá u triedneho učiteľa. Prosíme tlačivá poslať do školy triednym učiteľom do pondelka 26.6.2023.

     • Dôležité - výskyt vší na 1. stupni

     • Vážení rodičia!

      V nedeľu 11.6.2023 nám bol nahlásený výskyt vší  medzi žiakmi 1. ročníka. Prosíme rodičov celého 1. stupňa, aby deťom čo najrýchlejšie skontrolovali vlasy. O týždeň ide väčšina detí 1. stupňa do školy v prírode, preto treba urýchlene zachytiť všetky prípady. V prípade výskytu vší treba dieťa nechať doma a začať ihneď s preventívnymi opatreniami. Do školy sa môže vrátiť až po kontrole lekárom a len s potvrdením o bezinfekčnosti dieťaťa. Ak zistíme v škole pedikulózu u Vášho dieťaťa, kontaktujeme Vás a v záujme ostatných detí takéto dieťa posielame domov.

      Tu poskytujeme materiál na pomoc v boji proti pedikulóze: preventivne_opatrenia__pedikuloza_vsi.pdf

     • Deň detí na Beckovskom hrade

     • 1. jún patrí všetkým deťom. Tie naše z prvého stupňa sa vybrali práve vo štvrtok 1. júna 2023 do Beckova skúmať záhady Beckovského hradu. Prváci a druháci si pozreli rozprávku o Miškovi a prasiatkach, tretiaci a štvrtáci zase rozprávku o Polepetkovi. Okrem toho zdolávali množstvo hradných úloh, ako napr. šermovanie, prechod cez bludisko, viedli vojnu - bojovali o hrad, skúsili aj lukostreľbu a mnohé iné. Deťom sa veľmi páčilo, užili si krásny slnečný deň v inom ako školskom prostredí, upevnili si svoje priateľstvá a zažili netradičný hradný deň detí.

      FOTOALBUM

     • Podolský viacboj

     • Vo štvrtok 1. júna 2023 na Deň detí pripravili pre žiakov 2. stupňa akciu Podolský viacboj naši deviataci a žiačky zo Žiackej školskej rady pod vedením p. riad. Schreiberovej. Vymysleli súťaže na 12-ich stanovištiach. Hneď ráno sa rozdelili žiaci 5. - 8. ročníka na 12 družstiev. Po ôsmej hodine sa rozpŕchli na stanovištia podľa časového harmonogramu  a začali plniť zábavné i športové úlohy. Celý deň sa niesol v znamení spolupráce tímu, vzájomnom rešpekte, povzbudzovaní sa, ale aj súťaživosti a zábavy. V čom sme súťažili? Tu sú názvy stanovíšť: Ostrostrelci, Turbotáčky, Handrožmýkanie, Hon za písmenkami, Športový okruh, Cykloturisti, VBomba balón, Prekážková dráha, Remeslohádanky, Loptičkonosiči, Popoluškovanie, Strecholoziči.

      O pol jednej po sčítaní výsledkov všetkých stanovíšť sme zatlieskali a odmenili sladkosťami, nanukmi a diplomami najlepšie 3 družstvá. Na 1. - 2. mieste s rovnakým počtom bodov sa umiestnili družstvo 6.A s vedúcou Biankou, ako aj družstvo 7.A s vedúcou Barborou. Na 3. mieste skončilo družstvo 8.A s vedúcou Timeou. Víťazným družstvám srdečne blahoželáme.

      Strávili sme krásny slnečný bezstarostný deň plný zábavy a pohody. Veríme, že ste si ho všetci užili. Poďakovanie patrí všetkým organizátorom tohto podujatia ako aj pomocníkom našim pani učiteľkám a učiteľom. 

      FOTOALBUM

     • Pomôžete v hlasovaní???

     • Dávame do pozornosti projekt Nadácie VÚB Poklady Slovenska, v rámci ktorého môže obec Lednické Rovne získať grant do výšky 30 000 eur na obnovu Mauzólea Jozefa Schreibera, ktoré sa nachádza v krásnom parku tejto obce.  Jozef Schreiber ako zakladateľ svetoznámych sklární známych pod značkou RONA by si to už konečne zaslúžil. Učiteľ našej školy Mgr. Eugen Schreiber, ako jeho pravnuk, by vám mohol o tom rozprávať... Pamiatka je majetkom obce a bola Nadáciou VÚB vybraná do finálového hlasovania spomedzi 405 pamiatok! Budeme radi za každý hlas. Ak môžete, zdieľajte so svojimi priateľmi a rodinami link na hlasovanie. Hlasovať za pamiatku je možné od 1.6.2023 do 15.6.2023 na tomto linku: 
      https://www.nadaciavub.sk/poklady/

     • Dejepisno-prírodovedná exkurzia - Viedeň

     • Vo štvrtok 25.5.2023 v skorých ranných hodinách naši žiaci 6.A a niektorí žiaci 7.A a 7.B triedy vyrazili na exkurziu do Rakúska pod vedením Mgr. Kusendu, RNDr. Marákovej a Mgr. Podhradskej. Exkurzia mala dva hlavné body programu.

      Prvým bolo navštívenie starovekého rímskeho mesta Carnuntum v dedine Petronell. Žiaci, rozdelení do dvoch skupín, mohli vidieť bývanie spred 2000 rokov, porovnať minulý a súčasný život človeka a dozvedieť sa informácie aj o každodennom živote Rimanov. Žiaci počas exkurzie prekvapili najmä svojimi vedomosťami, ktoré neraz prekvapili aj samotné pani sprievodkyne.

      Druhou zastávkou bola Viedeň, v ktorej žiaci navštívili ZOO v Schönbrunnskej záhrade. Tu boli žiaci rozdelení do troch skupín, skupiny individuálne s pedagogickým dozorom putovali naprieč ZOO.

      Celú exkurziu hodnotíme ako úspešne zvládnutú, žiaci sa vo väčšine prípadov správali slušne, zachovávali poriadok a prekvapovali svojimi vedomosťami.

      FOTOALBUM

      Mgr. Samuel Kusenda, vedúci exkurzie

     • Majstrovstvá Slovenska v boxe

     • S radosťou dávame na známosť, že náš žiak Adrián Zámečník sa stal Majstrom Slovenska v boxe žiakov a mladšieho dorastu. Adrián súťažil v kat. starší žiaci. Preteky sa konali 20. a 21. 5. 2023 v Holíči a predchádzal im intenzívny dvojtýždňový tréning. Okrem toho sa Adrián zúčastnil 12. - 14. 5. 2023 na Medzinárodnom turnaji v boxe "Trutnovopen 2023" v Trutnove, kde v kat. starších žiakov získal tiež medailové umiestnenie - 2. miesto. Adriánovi a jeho trénerom blahoželáme k vynikajúcim výsledkom.

     • Prednáška pre 8.A

     • Dňa 18.5.2023 mali žiaci 8.A prednášku na tému ,,Látkové závislosti a trestnoprávna zodpovednosť“. Na tému látkových závislostí žiakom rozprávala npor. Bc. Zuzana Trčková všetky negatívne vplyvy, ktoré môžu ovplyvňovať život človeka, ktorý podľahne drogovej a alkoholovej závislosti. P. policajtka tému podporila ukážkou fotografií ľudí užívajúcich drogy, ukážkou kufríka, ktorý obsahoval atrapy drog. Žiaci si vyskúšali aj okuliare simulujúce účinky drog a alkoholu. P. prokurátorka Mgr. Zeleňáková podala žiakom informácie o platných právnych normách a ich trestnoprávnej zodpovednosti, keďže už majú 14 rokov. U mladistvých (od 14 rokov) je oproti dospelým páchateľom rozdiel v tom, že majú väčšiu šancu na prevýchovu, začlenenie do spoločnosti a eliminovanie kriminálneho správania. Aj to je nepochybne dôvodom na samostatnú úpravu trestania mladistvých.
      FOTOALBUM

     • Výsledky súťaže Matematický klokan

     • Žiaci 1. stupňa sa zapojili do celoslovenskej matematickej súťaže Matematický klokan. Finančne ich podporilo aj RZ pri našej škole. Už nám prišli výsledky súťaže. Úspešnými riešiteľmi sú:

      • Bianka Halienková 1. A - 3. miesto spolu so 195 deťmi (získava cenu + diplom úspešného riešiteľa)
      • Maxim Grosch 1. B - 4. miesto + 1 307 detí (získava cenu + diplom úspešného riešiteľa)
      • Michal Škarka 2. A - 14. miesto + 399 detí (diplom úspešného riešiteľa)
      • Dominik Ray 3. A - 10. miesto + 129 detí (diplom úspešného riešiteľa)
      • Daniel Ščepko 4. A - 11. miesto + 31 detí (diplom úspešného riešiteľa)

      Ostatné deti, ktoré sa zúčastnili, získavajú účastnícky diplom a ich  výsledky si žiaci nájdu u svojej vyučujúcej.

     • OZNAM - VŠI

     • Vážení rodičia!

      Upozorňujeme Vás, že máme hlásený výskyt vší  medzi žiakmi 2. stupňa (7.A, 6.A). Prosíme Vás, aby ste deťom skontrolovali vlasy. V prípade výskytu vší treba dieťa nechať doma a začať ihneď s preventívnymi opatreniami. Do školy sa môže vrátiť až po kontrole lekárom a len s potvrdením o bezinfekčnosti dieťaťa. Ak zistíme v škole pedikulózu u Vášho dieťaťa, kontaktujeme Vás a v záujme ostatných detí takéto dieťa posielame domov.

      Tu poskytujeme materiál na pomoc v boji proti pedikulóze: preventivne_opatrenia__pedikuloza_vsi.pdf

     • Enviróza

     • V stredu 17. mája 2023 sa žiaci 2. st. neučili podľa rozvrhu. 5 učiteľov z predmetovej komisie prírodovedných predmetov pripravilo pre nich environmentálny deň s názvom ENVIRÓZA. Žiaci boli rozdelení do 10 skupín a počas vyučovacieho dňa museli podľa časového rozpisu navštíviť 10 stanovíšť, kde sa neformálnym spôsobom učili o energiách a realizovali rôzne zážitkové aktivity. Témou dňa bola ENERGIA. O rôznych druhoch energií sa žiaci dozvedeli na stanovištiach Slnečná energia, Veterná energia, Tepelná energia, Vodná energia, Jadrová energia, Energia z biomasy. Nešlo tu len o teóriu, aj keď aj o tej bola reč, ale všade žiakov čakali nejaké pokusy a pomôcky vysvetľujúce pojmy a ukazujúce javy súvisiace s energiou. Čo všetko sa dá na faktúre za el. energiu nájsť a koľko stojí elektrina školu a domácnosť a koľko by sme mohli istými krokmi ušetriť, to si spočítavali žiaci na dvoch stanovištiach - Cena energií. Dve stanovištia boli zase venované šetreniu energií. Cieľom akcie bolo, aby žiaci rozlišovali obnoviteľné a neobnoviteľné zdroje energie, aby poznali druhy energií a ich spôsob využitia, ich výhody, či nevýhody, ale hlavne, aby sa zamysleli nad tým, ako môže každý jeden z nás pomôcť pri znižovaní plytvania energiou. 
      FOTOALBUM

  • Prihlásenie

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Podolie 804
   • schreiberova@zspodolie.sk
   • schreiberova@zspodolie.sk
   • ZŠ - sekretariát: 032 7408411
   • ZŠ: 032 7408412, 032 7408413
    MŠ: 032 7408414
    ŠJ: 032 7408415
    ZŠ - mobil: 0911 961 480
   • Podolie 804
    91622 Podolie
    Slovakia
   • 036125431
   • 2021628609
   • Riaditeľka školy:
    RNDr. Janka Schreiberová - 032/7408412
    schreiberova@zspodolie.sk
   • Zástupkyňa riaditeľky pre ZŠ:
    RNDr. Daniela Maráková - 032/7408413
    marakova@zspodolie.sk
   • Zástupkyňa riaditeľky pre MŠ:
    Slavka Fogašová - 032/7408414
    mspodolie@gmail.com
   • Vedúca školskej jedálne:
    Mariana Porubská - 032/7408415
    sjedalenpodolie@gmail.com