• Návštevný deň pre rodičov, ped. rada

     • V pondelok 29. 4. 2019 sa konala klasifikačná porada za 3. štvrťrok a následne po nej návštevný deň pre rodičov, na ktorom sa rodičia mali možnosť porozprávať s učiteľmi o prospechu, správaní, dochádzke žiakov.

     • Okresné kolo Slávik Slovenska

     • Piatok 25. 4. 2019 žiaci z našej školy upratovali alebo tvorili, no poniektorí si spievali... Teda, Simonka Valovičová (3.B), Emmka Okrucká (4.A) a Anežka Porubská (8.A) sa zúčastnili okresného kola speváckej súťaže ľudových piesní Slávik Slovenska, ktoré sa konalo v  ZUŠ Juraja Kréna v Novom Meste nad Váhom. Všetky dievčatá spievali vynikajúco a veľmi sa snažili, no uspieť sa nám nepodarilo. Za ich skvelé výkony a reprezentáciu im však patrí veľká vďaka a pochvala.

      Mgr. Veronika Zemková

     • Úspech v recitácii

     • Vo štvrtok 25. 4. 2019  nás potešila Sofia Fraňová, ktorá sa zúčastnila na  krajskom kole recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín v Bzinciach pod Javorinou. Sofia po víťazstve v okresnom kole získala na kraji krásne 3. miesto. Na súťaž ju pripravovala p. uč. Monika Prítuľová. Obom blahoželáme ku krajskému úspechu.

      FOTOALBUM

     • Okresné kolo Biologickej olympiády

     • Vo štvrtok 25. 4. 2019 sa štyria žiaci zo 6. a 7. roč. zúčastnili na okresnom kole Biologickej olympiády v Novom Meste nad Váhom. Na súťaž ich pripravovala Mgr. Monika Muľová. Všetci žiaci skončili ako úspešní riešitelia BiO. Najvyššie sa umiestnil Lukáš Čuchrana (5. miesto), Samo Hutta skončil na 8. mieste, Matúš Moravanský na 10. mieste a Ester Igazová na 12. mieste. Všetkým úspešným riešiteľom aj p. učiteľke blahoželáme k peknému výsledku.

     • Výsledky krajského kola Fyzikálnej olympiády

     • V stredu 10. apríla 2019 sa zúčastnil Peter Burza z 9.A na krajskom kole Fyzikálnej olympiády v Púchove. Už máme výsledky tejto súťaže. Peťovi blahoželáme, pretože sa mu podarilo náročné úlohy zdolať a stal sa úspešným riešiteľom KK FO. Skončil na 11. mieste z 27 účastníkov, z toho len 15 bolo úspešných a 12 skončilo neúspešne.

     • Bedmintonový turnaj zamestnancov

     • V utorok 16. 4. 2019 poobede po vyučovaní sa zišli naši učitelia, vychovávatelia a asistenti na teambuildingovom stretnutí v telocvični, kde až do večera prebiehali zápasy v bedmintone medzi vylosovanými dvojicami. Prišiel si medzi kolektív posedieť a zrelaxovať aj náš pán starosta.

      FOTOALBUM

     • Minidivadielko 3.A v materskej škole

     • Recept slimačieho divadielka: základom je text „Vrecia plné ničoho“, pridať hádanky o zvieratkách, básničky o slimákoch, okoreniť šikovnou moderátorkou, osoliť otázkami dvoch pánkov a máte hotovo. Premiešať so slimákmi, slimačou paštétou a môžete podávať.

      Chutilo nielen prvákom ale aj všetkým škôlkárom.  Zvedavé očká malých divákov aj pekné obrázky, ktoré sme spolu nakreslili, nás motivujú namixovať recept nového predstavenia.

                                                                                                                                                                  žiaci 3.A triedy

     • Majstrovstvá Slovenska v streľbe zo vzduchových zbraní

     • Vo štvrtok dňa 11. 4. 2019 si poobede zbalili štyria starší strelci - Michaela Hluchá, Lea Hrušovská, Roman Černý a Filip Porubský  všetky potrebné strelecké veci a spolu s trénerom Petrom Košútom ich naložili do auta a odcestovali do Košíc na MSR žiakov v streľbe zo vzduchových zbraní.

      Cesta bola dlhá a za 5 hodín sme boli na mieste, ubytovali sme sa v školských internátoch, najedli sa a odpočívali, hrali karty a iné zábavné hry, pretože počasie bolo zlé, pršalo a fúkal silný vietor. Po prenocovaní a výdatných raňajkách sme s celou výbavou šli do športovej haly hájiť farby našej školy a TN kraja.

      Strieľali sme na stavoch číslo 6 a 7 a v 1. zmene na palebnú čiaru nastúpila Lea s Romanom a po 90 minútach v 2. zmene ich vystriedala Miška s Filipom.  Čo sa týka výsledkov, strelci strelili svoje priemery, podmienky na súťaži boli ťažké (chladno) a samozrejme svoju úlohu zohrala tréma. Najlepšie sa darilo Filipovi a Lei, ale aj Roman s Miškou bojovali. 

      Tu sú výsledky:

      Staršie žiačky - jednotlivci:

      11.miesto = Lea Hrušovská  93 / 94 / 94 = 281 bodov

      13.miesto = Michaela Hluchá   = 90 / 91 / 98 = 279 bodov 

      Starší žiaci - jednotlivci:

      13.miesto = Filip Porubský  92 / 94 / 97 = 283 bodov

      17.miesto = Roman Černý  91 / 89 / 95 = 275 bodov

      Starší žiaci - družstvá:  

      5.miesto = ZŠ s MŠ Podolie (Hrušovská L. 281 + Porubský F. 283 + Černý R. 275)  = 839 bodov

      Rekord školy sme neprekonali, ale žiaci sa voči krajskému kolu zlepšili o 4 body, čo je pozitívne a potvrdili svoju momentálnu výkonnosť a aj malé zlepšenie, čo nás teší.

      Všetkým žiakom ďakujeme za reprezentáciu školy a gratulujeme k úspechu .

      Výsledkový listina: M-SR_Kosice_2019_ZS.pdf

      Fotografie: https://www.zspodolie.sk/album/#photos:album:750

     • Deň narcisov

     • Naša škola bola aj v tomto roku spoluorganizátorom charitatívnej zbierky Ligy proti rakovine  "Deň narcisov".  Ulice našej obce Podolie, obce Častkovce, Podolie Kopanice i Očkov zaplavili vo štvrtok 11. 4. 2019 žlté narcisy, ktoré rozdávali žiaci ôsmeho a deviateho ročníka spolu s p.uč. Bohumilom Čechvalom, p.uč. Ľubomírom Kikom, p. Martinkou Gáborovou i p. Katkou Macháčovou.

                 

      Pripnutím tohto kvietka na svoj odev ľudia vyjadrili podporu a spolupatričnosť s tými, ktorí bojujú s rakovinou. Vhodením dobrovoľného príspevku do pokladničiek prispeli na konkrétnu pomoc onkologickým pacientom a ich rodinám. V tomto školskom roku sme my ako škola vyzbierali peknú sumu

       

      1500,54 €. 

      Touto cesto by sme chceli srdečne poďakovať všetkým, ktorí sa nielen tejto akcie zúčastnili ako organizátori, ale i tým, ktorí finančnou sumou podporili túto zbierku.  
       

       

      Mgr. Monika Muľová, koordinátor prevencie

      FOTOALBUM

     • Školské kolo speváckej súťaže Slávik Slovenska

     • V piatok 12. 4. 2019 usporiadala p. uč. Zemková v spolupráci s vyučujúcimi 1. stupňa školské kolo speváckej súťaže Slávik Slovenska. Počas 3. - 4. vyučovacej hodinyzaznelo asi 40 piesní. Presne toľko bolo spevákov, ktorí chceli získať prvé miesto a postúpiť na okresné kolo do Nového Mesta nad Váhom. V porote spevácke výkony sledovali p. uč. Hercegová, p. uč. Schreiber a p. uč. Zemková.

      A tuto sú víťazi: 

      I. kategória (žiaci 1.-3. ročníka): 

         1. miesto: Simona Valovičová

         2. miesto: Oliver Tinka

         3. miesto: Ondrej Zemko

      II. kategória (žiaci 4.-6. ročníka): 

         1. miesto: Emma Okrucká

         2. miesto: Saša Augustínová

         3. miesto: Tadeáš Gono, David Herceg

      III. kategória (žiaci 7.-9. ročníka): 

         1. miesto: Anežka Porubská

         2. miesto: Timea Kirková

         3. miesto: Petra Sedláčeková, Kristína Valovičová

      Víťazi všetkých troch kategórií postupujú na okresné kolo, ktoré bude v piatok 26. 4. 2019 na ZUŠ v Novom Meste nad Váhom. Ocenení získali diplomy a vecné ceny, všetci účastníci dostali účastnícky diplom a malú sladkosť. Na záver si zaspievali krásnu pieseň Simy Martausovej "Nenahraditeľná". 

      Ďakujeme všetkým vyučujúcim, ktoré pripravili deti na súťaž alebo sa podieľali na organizácii súťaže.

      FOTOALBUM

     • Divadelné predstavenie Palárik-Beskydov

     • Vo štvrtok 11. 4. 2019 sa naši siedmaci, ôsmaci a deviataci vybrali do Trnavy, mesta, v ktorom sa vôbec prvýkrát na Slovensku hralo divadelné predstavenie po slovensky. Autorom tohto divadelného predstavenia bol známy slovenský dramatik, kňaz a spisovateľ - Ján Palárik Beskydov. V netradičnom prevedení, so stálymi vstupmi hercov, moderným spracovaním a prechádzkou po celom divadle sme sa dozvedeli veľa z jeho života. Viete, prečo sa volal Beskydov? Viete, že bol často väznený za svoje názory? Prečo písal veselohry? Toto všetko nám vysvetlili a porozprávali o jeho živote skvelí herci, s ktorými sa na záver naši žiaci aj odfotili. Divadelné predstavenie začalo veľmi netradične, vo vstupnej sále divadla, kde zvyčajne len stojíte a čakáte, aby ste si odložili kabáty. A končilo sa na javisku, kde sme stáli my a herci, ktorí nám odohrali divadlo, nám ďakovali, že sme prišli. Ťažka téma slovanskej vzájomnosti, boja za spisovnú slovenčinu je nám tak zase o niečo bližšia.

      Mgr. Veronika Zemková

      FOTOALBUM 

     • Okresné kolo Matematickej olympiády Z6 - Z8

     • V utorok 9. apríla 2019 sa 5 žiakov (Juraj Strýček, Marek Kriššák, Šimon Pollák, Simona Augustínová a Tereza Augustínová) vybralo v sprievode p. zástupkyne na okresné kolo Matematiskej olympiády do Nového Mesta nad Váhom. Už máme výsledky - Juraj Strýček z 8.A ako jediný z 19 žiakov dokázal splniť kritériá úspešnosti MO a skončil na 1. mieste, získal 10 b. z 18 možných. Simona Augustínová zo 7.A získala 12 b. z 18 b. a stala sa tiež úspešnou riešiteľkou OK MO. Ostatní žiaci nedosiahli kritériá úspešnosti. Žiakov na súťaž pripravovali Ing. Jarmila Bohovicová a RNDr. Daniela Maráková. Úspešným riešiteľom blahoželáme k peknému výsledky a všetkým - žiakom aj učiteľom - ďakujeme za prácu naviac a peknú reprezentáciu školy.

     • Obvodné kolo Jednota CUP

     • Dňa 10. apríla 2019 sa 9 žiakov druhého stupňa našej školy zúčastnilo obvodného kola súťaže v malom futbale JEDNOTA CUP v Čachticiach za účasti družstiev  ZŠ Čachtice a ZŠ Stará Turá. Domáce družstvo sme porazili 4:0 a Starú Turú 5:1. Víťazné družstvo postupuje do okresného kola. Žiakov motivoval k víťazstvu a sprevádzal ich telocvikár Mgr. Miroslav Ostrovský. K víťazstvu blahoželáme a držíme palce v okresnom kole.

     • Krajské kolo Fyzikálnej olympiády

     • V stredu 10. 4. 2019 sa účastnil deviatak Peťo Burza na krajskom kole Fyzikálnej olympiády v Púchove, kde sa venoval 4 hodiny štyrom náročným fyzikálnym úlohám. Ako dopadol, tak to sa dozvieme budúci týždeň. 

     • IQ olympiáda

     • 5 žiakov zo 7. - 9. ročníka riešilo dňa 10. 4. 2019 25 logických úloh, na ktoré mali iba 30 minút času. Zúčastnili sa totiž na IQ olympiáde. Ako to dopadlo, tak to sa dozvieme, keď prídu výsledky.

      FOTOALBUM

     • Deň narcisov sa blíži

     • Blíži sa deň, kedy ako po iné roky po našej obci chodia dobrovoľníci z našej základnej školy, ktorí pomáhajú pri verejnoprospešnej zbierke Ligy proti rakovine. Vo štvrtok 11. 4. 2019 budú chodiť po našej obci žiaci základnej školy spolu so svojimi učiteľmi a zamestnancami školy. Budú mať oblečené žlté tričká s logom Ligy proti rakovine a s číslom dobrovoľníka. Okrem pokladničky a narcisov budú chodiť i s posolstvom: "Celý život je vo vašich rukách, ale sú aj dni, keď potrebujete cítiť pomocnú ruku iných..."

      Do zbierky môžete prispieť aj Vy - naši žiaci, pretože jedna skupina dobrovoľníkov prejde aj po triedach. Budete mať opäť možnosť pripnúť si kvietok narcisu, ktorý je symbolom tohto dňa - Dňa narcisov.

      Ďakujeme v mene Ligy proti rakovine!

     • Bábkové divadlo "Myšky sa hrajú"

     • Deti z MŠ spolu s deťmi z ŠKD sa dňa  2. 4. 2019 zúčastnili na divadelnom predstavení. Do priestorov MŠ k nám zavítalo bábkové divadlo Dúha z Nových Zámkov, ktoré odohralo svoje predstavenie pod názvom "Myšky sa hrajú". Starý myšiak Filomén a myšky sa stretli na kongrese, kde rozprávajú o tom, ako sa darí zvieratkám vo svete. Hra bola komediálna a zároveň náučná, poukazovala na dochvílnosť a plnenie si svojich povinností. Nechýbal široký úsmev a hlasný potlesk 46-tich detí.

      FOTOALBUM