• Šaliansky Maťko

     • V utorok 5.4.2022 nás reprezentovala Anetka Čechvalová v okresnom kole Šalianskeho Maťka v recitácii slovenských povestí v Novom Meste nad Váhom. Aj keď sa neumiestnila na prvých troch miestach, patrí jej zaslúžená pochvala. Súťažila prvýkrát po dvojročnej prestávke a rovno v najvyššej kategórii. 

     • Zápis do 1. ročníka

     • V pondelok 4. apríla 2022 sa na našej škole uskutočnil zápis žiakov do 1. ročníka. Zúčastnilo sa ho 40 detí spolu so svojimi rodičmi. Na zápise museli deti preukázať svoje znalosti a zručnosti predškoláka tým, že vypracovali pod vedením p. učiteliek 1. stupňa pracovný list a nakoniec museli vystrihnúť veľkonočné vajíčko. Mnohí to zvládli výborne, odniesli si zo zápisu pamätný list a malý darček od starších žiakov. V školskom roku 2022/23 otvoríme na našej škole dve triedy prvákov. Deťom na zápise sa venovalo 5 učiteliek 1. st., školská špeciálna pedagogička. Administratívne záležitosti s rodičmi vybavovali p. riaditeľka s p. zástupkyńou. Pri zápise pomohlo zopár deviatakov, ktorí sa s budúcimi prvákmi hrali, kým na ne prišiel rad, za čo im veľmi pekne ďakujeme.
      FOTOALBUM

     • Deň učiteľov

     • V piatok 1. apríla 2022 vo večerných hodinách sa stretli zamestnanci našej školy v svadobnej sále Kultúrneho domu v Podolí na oslave Dňa učiteľov. Po úvodnej piesni Atlantída v podaní Emmky, Timey a Lucky za sprievodu Juditky a po privítaní p. Katkou Červeňanskou  sa prítomným prihovoril p. starosta PaedDr. Rastislav Bobocký. Po ňom oslovila prítomných zamestnancov školy p. predsedníčka Rodičovského združenia. Nasledovala Zarkou prednesená odľahčená báseň Hakuna Matata a milé slová žiačok zo Žiackej školskej rady Emmky a Lucky. Zaznelo veľa ďakovných, milých, povzbudivých slov. Nasledovalo oceňovanie zamestnancov školy plaketou Jána Ámosa Komenského. Pán starosta sa prostredníctvom odovzdania tejto plakety poďakoval za dlhoročnú výchovno-vzdelávaciu prácu v materskej škole p. učiteľkám Márii Ščepkovej a Jane Ščepkovej, za dlhoročnú zodpovedne vykonávanú prácu v MŠ p. upratovačke a kuchárke Cecílii Čechvalovej, za dlhoročnú vychovávateľskú činnosť v ŠKD p. Slavomíre Štefánikovej a za dlhoročnú prácu vo funkcii riaditeľky školy, za ped. prácu  a výborné výchovno-vyučovacie a manažérske výsledky p. riaditeľke RNDr. Janke Schreiberovej. Ocenení a všetci prítomní sa podpísali do pamätnej knihy obce.

      Po krásnom prijatí sa všetci presunuli do malej sály KD, kde žiaci zo Žiackej školskej rady ešte doobeda pripravili svojim učiteľom stoly na slávnostnú večeru. Nasledovalo poďakovanie a prípitok, ktorý predniesla p. riaditeľka školy, slávnostná večera. Aby na stoloch nič nechýbalo, o to sa postarali Betka z OcÚ, Terezka, Hanka, Ester a Zara - žiačky našej školy. Zamestnanci školy si v príjemnom prostredí a družných debatách posedeli na oslave do neskorých nočných hodín. Všetkým, ktorí sa postarali akýmkoľvek spôsobom o príjemnú oslavu Dňa učiteľov, zo srdca ďakujeme.

      FOTOALBUM

     • Projektový deň šiestakov "Ján Amos Komenský dnes"

     • V piatok 1.4.2022 sme si zo žiakov 6. ročníka trošku „vystrelili“. Do školy ich prišiel navštíviť takmer skutočný Ján Amos Komenský. Ten by sa 28.3.2022 bol dožil krásnych 430. narodenín. A práve z príležitosti tohto výročia si triedni učitelia so svojimi šiestakmi urobili projektový deň o živote a diele J. A. Komenského. Spočiatku žiaci získavali informácie z rôznych zdrojov (z osobného stretnutia s „Amosom“, z prezentácie, z videa...). Úlohou žiakov bolo zhromažďovať informácie, aby mohli Amosovi pomôcť vytvoriť facebookový profil na sociálnej sieti. V ďalšej časti mali žiaci úlohu vytvoriť spoločenskú hru, zaujímavý časopis s aktivitami, komiks, test či interaktívny kvíz o živote a diele J. A. Komenského. Napochytro sme stihli odprezentovať všetky aktivity, ale poslednú časť, a to odskúšanie všetkých hier, sme už – žiaľ – nestihli. P. uč. Kusenda sľúbil, že si ich so žiakmi zahrá na OBN pri opakovaní učiva o J. A. Komenskom. Všetky aktivity budete môcť vidieť na dolnej chodbe na nástenke a tiež na stránke školy, kde si ich budete môcť odskúšať.
      FOTOALBUM

     • Deň s rozprávkou

     • V piatok 1. apríla 2022 sme pre žiakov prvého stupňa zorganizovali akciu s názvom Deň s rozprávkou. Počas dopoludnia deti prechádzali po stanovištiach v zmiešaných družstvách pod vedením kapitánov spomedzi štvrtákov. Každé stanovište bolo venované jednej zo známych i menej známych rozprávok. Deti plnili úlohy, ktoré si pre ne pripravili pani učiteľky. Museli podľa indícií spoznať názov rozprávky, prípadne ho rozlúštiť  v tajničke alebo z rozhádzaných písmen, usporiadať jej dej, poskladať rozprávkový obrázok z puzzle, zapísať krátky obsah rozprávky. Medovníkovú chalúpku deti zdobili perníčkami s abecedou, rozprávku o Červenej Čiapočke si dokonca  aj zahrali. Deti si vyskúšali aj rôzne praktické činnosti súvisiace s rozprávkami - stavali domčeky z dreva či paličiek a skúšali ich sfúknuť podľa rozprávky O troch prasiatkach. Obliekali cisára do šiat, aby nemusel ísť nahý medzi ľudí.  Všetci sa naučili  tancovať tanec na kráľovský ples ako Popoluška, alebo sa dohovárali bez slov len pomocou pantomímy tak, ako to robil princ Bajaja.

      Spoločne sme s rozprávkami prežili príjemný a zábavný deň.  
      FOTOALBUM

     • Včielkový deň v 2.A

     • Vo štvrtok 31. 3. 2022 navštívili žiakov 2.A naše staršie kamarátky zo 6. ročníka. Prišli nám porozprávať o projekte Včielky – samotárky, ktoré sa ocitli v malom úliku pod oknami našej triedy. Keďže o včielkach sme sa práve učili na  hodine Prvouky, veľmi nás zaujímalo, ako tieto včielky bývajú a čím sú pre nás  užitočné. Ninka Bučková a Anetka Čechvalová sa veľmi pekne zhostili úlohy odprezentovať nám tento projekt. Dozvedeli sme sa o včielkach veľa nového a zaujímavého, čo sme ešte nevedeli. Dievčatá rozprávali veľmi pútavo a s nadšením. Dievčatám aj pani učiteľke Monike Muľovej patrí veľká vďaka! Tento deň si určite zapamätáme. Pre včielky sme spravili i medové plásty, ktoré máme na dverách našej triedy, aby nám pripomínali i to, že včielky sú rovnako usilovné ako my.
      FOTOALBUM

                                                                                                             „Druhácka“ pani učiteľka

     • Aktivity "Marec - mesiac knihy"

     • V mesiaci marec sa uskutočnili 2 pekné aktivity na podporu čítania detí. Šiestaci a pár deviatačiek chodievali každý deň čítať štuplíkom do materskej škôlky. Prečítali spolu 4 krásne knihy - 2 rozprávkové pre mladších škôlkarov a 2 knihy príbehov s detskými hrdinami pre starších škôlkarov. Na základnej škole zase šiestacká polícia pátrala po čitateľoch. Zo začiatku prichytila mnoho žiakov, ako si čítajú „poznámky“ či učia sa na ďalšiu hodinu. Tolerovali aj takýto „priestupok“ a odmieňali sladkým cukríkom! V druhej polovici mesiaca už bola polícia prísnejšia a sledovala, či žiaci čítajú ozajstné knihy plné príbehov. Ak niekoho prichytila pri knihe, nasledoval výsluch, o čom je kniha, aké sú hlavné postavy, čo sa v knihe práve odohráva. A tam bolo tých čitateľov pomenej. Veľké poďakovanie patrí žiakom 6. ročníka za aktívnu účasť a pomoc pri realizácii projektov na podporu čítania a rodičom, ktorí nás podporovali cukríkmi.
      FOTOALBUM

     • Obvodné kolo vo vybíjanej

     • Dievčatá druhého stupňa sa vo štvrtok 31.3.2022 zúčastnili odvodného kola mladších žiačok vo vybíjanej. Dostali sa do semifinále, kde v priamom súboji o postup do okresného kola prehrali tesne s dievčatami zo ZŠ Odborárska v každom polčase o dva body. Za ich nasadenie a húževnatosť v hre im patrí poďakovanie.

     • Návšteva Gymnázia M.R. Štefánika

     • Žiaci našej školy, ktorí sa učia nemecký jazyk ako druhý cudzí jazyk v ôsmom a deviatom ročníku, sa dňa 30.3.2022 zúčastnili na otvorenej hodine nemeckého jazyka a výstavy „Nemecko krajina vynálezcov“ na Gymnáziu M.R.Štefánika  v Novom Meste nad Váhom.

      Na hodine nemeckého jazyka boli  priamo zapojení do vyučovacieho procesu žiakov prvého ročníka bilingválnej sekcie na GMRŠ. Mali možnosť  si  „na vlastnej koži“ vyskúšať  sedieť v laviciach gymnázia, učiť sa nemecký jazyk, odpovedať na otázky študentov a zapojiť sa do zaujímavých hier.

      Zároveň boli naši žiaci  oboznámení  o forme štúdia nemeckého jazyka na bilingválnej  sekcii.

      Po tejto hodine sme sa presunuli do siene vo vilke gymnázia a navštívili už spomínanú výstavu.

      Touto výstavou nás sprevádzali študenti tretieho ročníka gymnázia,  komentár prebiehal v nemeckom jazyku. Predstavili nám vynálezcov z Nemecka z rôznych období a z rôznych vedeckých oblastí (medicíny, informatiky, optiky). Po výstave naši žiaci pracovali s materiálmi a získanými informáciami formou kvízov.

      Exkurziu sme zakončili zmrzlinou a diskusiou o výstave. A tu je odkaz na výstavu: http://www.gymnm.sk/hlavna-stranka/aktuality/vystava-nemecko-krajina-vynalezcov.html?page_id=4235

      FOTOALBUM

      Mgr. Klaudia Bártová, vyučujúca nemeckého jazyka

     • Obvodné kolo škôl vo florbale

     • Dňa 30. 3. 2022 sa starší žiaci našej školy zúčastnili na obvodnom kole škôl vo florbale. V prvom zápase sme porazili Starú Turú 3:2, druhý zápas skončil remízou 2:2 s Hornou Stredou a v priamom súboji o postup do okresného kola sme prehrali so žiakmi ZŠ Odborárska. Chlapci skončili na 2. mieste bez postupu na okres.

  • Prihlásenie

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Podolie 804
   • schreiberova@zspodolie.sk
   • schreiberova@zspodolie.sk
   • ZŠ - sekretariát: 032 7408411
   • ZŠ: 032 7408412, 032 7408413
    MŠ: 032 7408414
    ŠJ: 032 7408415
    ZŠ - mobil: 0911 961 480
   • Podolie 804
    91622 Podolie
    Slovakia
   • 036125431
   • 2021628609
   • Riaditeľka školy:
    RNDr. Janka Schreiberová - 032/7408412
    schreiberova@zspodolie.sk
   • Zástupkyňa riaditeľky pre ZŠ:
    RNDr. Daniela Maráková - 032/7408413
    marakova@zspodolie.sk
   • Zástupkyňa riaditeľky pre MŠ:
    Slavka Fogašová - 032/7408414
    mspodolie@gmail.com
   • Vedúca školskej jedálne:
    Mariana Porubská - 032/7408415
    sjedalenpodolie@gmail.com