• Školské kolo dejepisnej olympiády

     • V pondelok 5.12.2022 sa 16 žiakov 2. stupňa zúčastnilo na školskom kole dejepisnej olympiády. Z nich 5 žiakov bolo úspešných a postupujú do okresného kola DO. Konkétne postupujú: z 9.A Matúš Pollák + Simona Palkechová, z 8.A = nikto, zo 7.A Radka Durcová, zo 7.B Eliška Huttová a zo 6.A  Filip Tinka. Postpujúcim žiakom blahoželáme.

     • Exkurzia do Apponyiovskej knižnice

     • Deň po Mikulášovi, 7.12.2022, sa niektorí žiaci 2. stupňa zúčastnili exkurzie do Apponyiovskej knižnice v Oponiciach pod vedením slovenčinárok p. uč. Zemkovej a p. uč. Fabokovej. Naši piataci ešte dopisovali pytagoriádu z matematiky, keď nás už pred školou čakal autobus. Pred deviatou sme vyrazili a po hodinke sme sa dostali do malej dedinky Oponice, kde stojí krásny zreštaurovaný kaštieľ rodu Apponyiovcov. Vo vnútri nás privítal správca knižnice, ktorý nás poprosil, aby sme si obuli návleky. To bola paráda, lebo sme sa šmýkali na parketách jedna radosť 🙂. Po úvodných informáciách a fotografiách, ako kaštieľ vyzeral kedysi a dnes, nám otvoril dvere do knižnice. A my sme ostali nemo stáť... občas sme len počuli: "Nádhera!"... "Tu by som chcela bývať"... Pred nami akoby sa otvorili dvere do tajomnej komnaty Harryho Pottera. Vnímali sme, dýchali, nasávali atmosféru 18. a 19. storočia. Dozvedeli sme sa veľa o histórii rodu Apponyiovcov, ich rozkvete i úpadku po roku 1948 a úplnej devastácii kaštieľa v deväťdesiatych rokoch. Výklad správcu knižnice nám prerušoval iba zvuk klimatizácie, ktorá je tam pustená vo dne v noci na teplotu 22 °C, aby sa knihy neznehodnotili. Videli sme pohromade cca 17 000 kníh,  žiadna však nie je napísaná v slovenčine, zreštaurovanú Bibliu, ktorá bola hrubá skoro 20 cm a dojem umocňovali historické predmety a nábytok z minulých storočí. Exkurzia to bola veľmi zaujímavá a môžeme každému len odporúčať. Takýchto miest na Slovenku nie je veľa.
      FOTOALBUM

     • Mikulášske hry

     • V utorok 6. decembra 2022 bolo v našej školičke "svetažiť" deťom z 1. stupňa. Naša šikovná žiacka školská rada spolu s p. riaditeľkou pripravila pre nich v telocvični zábavné MIKULÁŠSKE HRY.  Najskôr bolo treba čo najhlasnejšie vyvolať Mikuláša. Podarilo sa to až na tretíkrát. Mikuláš deti pozdravil a rozhodol sa, že ich obdaruje až potom, keď uvidí, akí sú šikovní, športovo nadaní, rýchli, kreatívni, ako poznajú rozprávky a ako vedia upratovať. A potom sa rozbehli súťaže medzi triedami. Súťažilo sa v týchto disciplínach: Ako rýchlo sa oblečieme na sánkovačku, Akí sme kreatívni, Ako utiecť vo vreci čertovi a nerozbiť vajíčko, Ako poznáme rozprávkové melódie, Akí sme silní po ráne plnom sladkostí, Ako vieme triafať, Ako si vieme zaviazať šnúrky, Ako rýchlo upraceme, aby mal Mikuláš radosť. Triedy súťažili o dušu, povzbudzovali sa, skoro spadla telocvičňa. Na víťaznom rebríčku sa vystriedali všetky triedy. prekvapili nás aj prváci, ktorým sa darilo veľmi dobre a niekedy aj zahanbili starších kamarátov. Na konci súťaže zopár odvážlivcov zaspievalo Mikulášovi  pesničku. A všetci deti 1. stupňa sa nakoniec Mikuláš rozhodol odmeniť balíčkami sladkostí, ktoré mu pomohli pobaliť maminky z Rady rodičov. Deti sa s Mikulášom rozlúčili a po výdatnej desiate sa pobrali do miestneho kina na kultúrny program. Všetkým, ktorí priložili ruku k dielu a pomohli pri vydarenej akcii, patrí veľké poďakovanie.
      FOTOALBUM - bude zverejnený po dodaní všetkých fotiek

     • Pozvanie na Fašiangový školský ples

     • Milí rodičia a priatelia školy!

      Po dvojročnej prestávke sa Rada rodičov v spolupráci so školou a obcou v Podolí opäť rozhodla usporiadať tradičný Fašiangový školský ples, v poradí už sedemnásty. Všetkých Vás naň srdečne pozývame. Príďte sa zabaviť s priateľmi pri dobrom jedle a muzike do KD v Podolí v sobotu 4.2.2023 o 19.30 hod. Do tanca hrá HS Smoliari. Tanečné vystúpenie predvedie a krátku tanečnú školu povedie FS Otava. Vstupné je 30 €, vstupenky sú už v predaji na riaditeľstve školy (0327408411, 12, 13; 0902886370). Výťažok z plesu sa použije na zveľadenie školy.

       

     • Detský čin roka 2022

     • Tento rok sa zapojili deti z ŠKD II. (2.A) do projektu  Detský čin roka 2022. V priebehu mesiacov október a november čítali príbehy detí, ktoré odvážne a múdro vedeli zareagovať častokrát v náročných životných situáciách a postaviť sa na správnu stranu – stranu pomoci a dobra. Príbehy boli rozdelené do 8 kategórií: Záchrana ľudského života, Pomoc v rodine, Pomoc rovesníkom, Pomoc ľuďom, Pomoc prírode, Dobrý nápad, Cena Sašky Fischerovej – Malý veľký čin a Dobrý čin na nete. Projekt sa vyvíja spolu s dobou a reaguje aj na získavanie peňazí na pomoc núdznym predajom vlastných výrobkov detí prostredníctvom internetu. Príbehy z jednotlivých listov hovorili o záchrane života za  nečakaných okolností, o pomoci spolužiakom s rôznym postihnutím pri začleňovaní  sa do kolektívu, pomoc starým ľuďom, organizovanie zbierok, záchrana zvieratka. No aktuálne sa k tomu pridala pomoc deťom prisťahovaným z Ukrajiny, ktoré s mamou a súrodencami ušli pred vojnou. Deti z ŠKD o každej téme diskutovali a rozprávali svoje zážitky alebo príbehy z okolia. Dúfam, že uverejnené činy z príbehov inšpirujú aj ich a zostane po nich stopa v malých srdiečkach, povzbudia ich v správnom a čestnom konaní, vo svojom okolí. Zároveň sa týmto projektom rozvíjala u detí čitateľská gramotnosť, aktívne počúvanie a čítanie s porozumením.

      Hlasovaním za jednotlivé skutky sme pomohli oceniť odvahu detí nezištne konať dobro,  vyjadriť spolupatričnosť a empatiu.

      Viac sa o projekte môžete dočítať na stránke http://www.detskycin.sk/

      Mgr. Monika Augustínová
       

      FOTOALBUM

     • Koniec e-shopu, nový rozvrh

     • V nedeľu 4.12.2022 bude uzavretý e-shop oblečenia s logom našej školy. Tak ak máte ešte záujem niečo si objednať, ostávajú vám už len dva dni na vytvorenie objednávky. 
      Vzhľadom na zmenu vyučujúcich výtvarnej a technickej výchovy od pondelka 5.12.2022, museli sme prerobiť rozvrh, preto je potrebné aby si každý žiak a učiteľ pozrel, ako sa ho zmeny v rozvrhu dotkli. V zozname rozvrhov treba hľadať rozvrh_03_2022_23.

     • Straňanská laťka

     • Vo štvrtok 1.12.2022 sme sa po dlhšej prestávke opäť zúčastnili tradičnej športovej súťaže Straňanská laťka, ktorú organizuje už dlhé roky naša česká partnerská škola ZŠ a ZUŠ Strání. Tento rok sa jej zúčastnilo sedem škôl. Vzhľadom na veľkú chorobnosť našich žiakov sme obsadili š zo 4 kategórií a museli ísť aj náhradníci.  Našu školu reprezentovalo 6 žiakov, po dvaja v kategórii mladších žiačok, mladších žiakov a starších žiačok. Najlepší výsledok sa podaril Barbore Jankechovej, ktorá výkonom 130 cm si vysúťažila v kat. ml. žiačok bronzovú medailu a priniesla domov víťazný pohár.  Radka Durcová ako náhradníčka skočila 115 cm. Najlepší výkon v tejto kategórii bol 135 cm. V kat. mladších žiakov dosiahli obaja súťažiaci Patrik Češek a Erik Augustín rovnakú výšku 130 cm, najlepší výkon v kat. bol 147 cm, skončili v strede rebríčka. V najsilnejšej kategórii starších žiakov skočil Matúš Pollák 145 cm a Marek Zemko 140 cm, pri najlepšom výkone 165 cm však skončili až v druhej polovici rebríčka. Presné poradie si pozrite v úspechoch školy. Všetkým šiestim žiakom ďakujeme za snahu o najlepší výsledok, vzorné správanie a barborke blahoželáme k medailovému umiestneniu.
      FOTOALBUM

     • Giving day

     • V utorok 29.11.2022 sa naši siedmaci zapojili do celosvetovej akcie GIVING DAY. Je to sviatok štedrosti, dávania a dobrovoľníctva. Je to deň, kedy sa po celom svete oslavujú dobré skutky a šíri dobro. Našim siedmakom triedna učiteľka navrhla obdarovať tých najmenších u nás na škole, a teda prváčikov. Siedmačky súhlasili, nezabudli a priniesli pre drobcov maličkú sladkosť. Obdarovanie trvalo necelú minútku... Drobčekovia boli obdarovaní, siedmačky potešené úsmevom od detí a... Podvečer prišla správa od rodiča, že ten malý drobček sa doma podelil so sladkosťou doma so súrodencami... 

      A dobro sa šíri ďalej...  

      Ďakujeme, siedmačky 

     • Svet okolo nás - projekcia o Číne

     • Vo štvrtok 24.11.2022 napriek chorobnosti žiakov sme pre žiakov prítomných v škole uskutočnili na našom podoslkom kine zaujímavú prezentáciu o Číne , ktorú pre nás pripravila spoločnosť Crea-Edu z Martina v rámci projektu Svet okolo nás. Prezentácia bola hradená z kultúrnych poukazov. Žiaci sa dozvedeli množstvo zaujímavostí o tejto veľkej ázijskej krajine, a tak mali možnosť nahliadnuť cez obrázky do histórie a fungovania tohto štátu ako aj do mentality Ćíňanov. Asi njaviac všetkých zaujal nebeský pohreb v Tibete. Škoda len, že prezentáciu nemohlo vidieť viac žiakov. FOTOALBUM

     • Exkurzia do laboratórií

     • Dňa 24.11.2022 sa žiaci 7., 8. a 9. ročníka zúčastnili exkurzie vo Výskumnom ústave  rastlinnej výroby v Piešťanoch. Žiaci navštívili génovú banku, v ktorej sa uchovávajú semená a rastliny pre budúce generácie. Banka je súčasťou celosvetového projektu, ktorého cieľom je zachovať všetky existujúce druhy rastlín. V chemických laboratóriách videli prístroje, pomocou ktorých sa hodnotí kvalita pôdy a obilnín.  V technologických laboratóriách videli rôzne druhy obilnín a sami si mohli vyskúšať ťažnosť a pružnosť lepku.  
      FOTOALBUM

     • Školské kolo Geografickej olympiády

     • Dňa 23.11.2022 sa konalo školské kolo geografickej olympiády kat. G, F, E, ktoré sa konalo online pri počítačoch v škole. Do školského kola bolo prihlásených 31 žiakov, z toho 24 žiakov skončilo ako úspešný riešiteľ. 7 žiakov sa školského kola nezúčastnilo pre chorobu. Postup do okresného kola zatiaľ nepoznáme. Okresná komisia do 15.12.2022 pošle pozvánky postupujúcim žiakom. Všetkým úspešným riešiteľom blahoželáme. Podrobnejšie výsledky nájdete v časti Žiaci - Úspechy alebo v tomto dokumente: Sk._kolo_geo._olympiady_vysledky_2022.docx​​​​​​​

     • Riaditeľské voľno

     • Vzhľadom na vysokú chorobnosť detí všetkých tried 1. stupňa a niektorých tried 2. stupňa a po porade s vedením obce Podolie udeľujem žiakom riaditeľské voľno nasledovne:

      • žiakom 1. st. na štvrtok 24.11. a piatok 25.11.2022,
      • žiakom 2. stupňa na piatok 25. 11. 2022.

      Žiakov, ktorí sa stravujú,  sme odhlásili z obeda. Návrat zdravých detí  do školy - v pondelok 28.11.2022. 

      Ak bude situácia s vysokou chorobnosťou  pretrvávať, je možné, že prejdeme na dištančné vzdelávanie. Pre istotu je potrebné cez víkend prekontrolovať, či sa žiaci vedia prihlásiť na MS Teams a v prípade zabudnutých hesiel je nutné kontaktovať  správcu Office 365 mailom na schreiberova@zspodolie.sk alebo napísať edupage správu riaditeľke školy RNDr. Janke Schreiberovej.

     • Hrdá škola - eshop školskej kolekcie spustený

     • Ďakujeme všetkým žiakom, zamestnancom a rodičom, ktorí sa zapojili do hlasovania za logo školy na školské oblečenie v rámci projektu Hrdá škola. Výraznou väčšinou hlasov vyhral 3. model.

      Naša škola si na základe hlasovania nechala vytvoriť svoju vlastnú kolekciu oblečenia, ktorej náhľad vidíte v prílohe mailu a ktorú je možné si aktuálne zaobstarať v našom eshope tu: https://www.kraloveskoly.cz/zspodolie/

      Objednávanie je už spustené a bude možné až do 4.12. 2022. Nasledujúci deň 5.12. sa eshop uzatvorí a objednané veci pôjdu do výroby. Neváhajte preto, ak si chcete zadovážiť ten svoj kúsok zo školskej kolekcie! Objednávky aj platby riešite individuálne cez eshop, nie cez školu. 

      Dúfame, že z kolekcie budete mať rovnakú radosť ako máme my.

      Tu si môžete pozrieť náhľad školského oblečenia pre našu školu: !eduresized_Zakladna_skola_s_MS_Podolie_Plakat_QR.jpg

     • Divadlo Zlatá rybka pre menšie deti

     • V pondelok 14. 11. 2022 sa pre predškolákov a žiakov 1. stupňa otvorilo podolské kino, aby si mohli pozrieť divadelné predstavenie Zlatá rybka. No nebola to taká obyčajná rozprávka o zlatej rybke. Túto rybku si musel rybár Santiago pohľadať prostredníctvom televíznej relácie Pošta pre Nema. Aj želania rybárovej ženy  neboli hocijaké. Okrem krásneho kaštieľa plného sluhov si želala byť speváckou megahviezdou, superhrdinkou, či prezidentkou. Všetko bolo sprevádzané pesničkami a humornými dialógmi hercov divadla Clipperton. Aj keď bola rozprávka moderne spracovaná, mohli si z nej deti vziať ponaučenie, že priateľstvo je viac ako zlatá rybka. 
      FOTOALBUM

     • Kurz korčuľovania

     • Posledný októbrový týždeň od 24. do 27.10.2022 prebiehal „Kurz korčuľovania“ v Novom Meste nad Váhom. Zúčastnili sa ho naši predškoláci, deti prvého a druhého ročníka. Deti denne počas týždňa chodili autobusom do Nového Mesta na klzisko, kde sa im venovali inštruktori korčuľovania. Na prvej hodine  tréneri z Penguin sport clubu zhodnotili korčuliarske schopnosti detí a následne ich rozdelili do skupín. Deti postupne rozvíjali svoje schopnosti. Začiatočníci získali rovnováhu, naučili sa správne kĺzať, odrážať a brzdiť na ľade. Tí zdatnejší zdokonaľovali korčuľovanie vpred a vzad,  naučili sa jazdu v drepe a brzdenie vpred a vzad. Všetky deti hravou formou zvládli základy korčuľovania. Boli odmenení diplomom a sladkosťou.
      FOTOALBUM

     • Celoslovenská informatická súťaž iBobor 2022/2023 – výsledky

     • V týždni od 7.11. do 11.11. sa pokúsilo 57 žiakov od 3. do 9. ročníka dosiahnuť čo najlepší výsledok v celoslovenskej informatickej súťaži iBobor 2022/2023. Súťažilo sa online pri školských počítačoch. Každá kategória súťažila v iný deň. V kategórii Drobec (3. ročník) súťažilo 8 žiakov, z nich 3 žiaci sú úspešní. V kategorii Bobrík (4. a 5. ročník) súťažilo 16 žiakov, 7 z nich je úspešných. V kategórii Benjamín (6.-7. ročník) súťažilo až 19 žiakov, úspešný však nie je nikto. V kat. Kadet (8.-9. roč.) súťažilo 14 žiakov, z nich 6 je úspešných. Úspešní riešitelia sú všetci súťažiaci, ktorí dosiahli aspoň polovicu "kladných bodov". Teda úspešný riešiteľ musí dosiahnuť aspoň 50 bodov v kategórii Kadet a Benjamín, aspoň 60 bodov v kategórii Bobrík a aspoň 45 bodov v kategórii Drobec. Podrobnejšie výsledky (len úspešných riešiteľov) nájdete TU. Ostatní riešitelia si svoje skóre môžu pozrieť na dolnej chodbe na nástenke našich úspechov.

     • Stolnotenisový turnaj - okresné kolo

     • V piatok 11. novembra 2022 sa 4 žiačky 2. st. vybrali s p. uč. Ostrovským reprezentovať seba aj školu do okresného kola v stolnom tenise, ktoré prebiehalo v Novom Meste nad Váhom. Súťaže sa zúčastnili za mladšie žiačky Bibiana Čavojská a Ella Miklovičová, za staršie žiačky Timea Čavojská a Eliška Huttová. Dievčatá dosiahli veľmi pekný úspech. Vybojovali tretie miesto v turnaji zo šiestich zúčastnených škôl. V zápase o finále s gymnáziom sme už vyhrávali 3:2, no nakoniec sme tesne na zápasy prehrali 4:3 (hralo sa na štyri víťazné). Dievčatá však o tretie miesto hrali super a porazili cirkevné gymnázium 4:0 a vyhrali bronzovú medailu. Eliška Huttová bola neporaziteľná, no ostatné dievčatá boli tiež výborné. Blahoželáme k úspechu všetkým zúčastneným.
      FOTOALBUM

     • Projekt Hrdá škola

     •  Krásny deň všetkým,

       máme pre Vás - žiakov, rodičov aj učiteľov našej podolskej školy jedno skvelé prekvapenie!

      Zapojili sme sa do projektu Hrdá škola. V rámci projektu sa zapojíme do niektorých aktivít, ktoré budú prebiehať naraz na mnohých školách na Slovensku. 

      Súčasne s projektom do školy prichádza aj nová školská kolekcia oblečenia a ste to práve Vy, kto rozhodne o jej podobe! Hlasujte od pondelka 7. 11. 2022 do piatka  11.11.2022 o tom, ktorý z troch motívov sa Vám páči najviac. Plagát s 3  grafickými návrhmi nájdete tu: eduresized_ZSMS_Podolie__Hlasovaci_plagat_vzor_(1).png. Víťazný motív potom použijeme na vytvorenie celej kolekcie, kde nájdete nielen mikiny a tričká, ale aj tepláky, batohy, čiapky a ďalšie kúsky oblečenia s názvom a logom školy :-) 

      Hlasovať môžete tu: https://schoolsunited.cz/hlasovani/a6eb2bec

      Hlasovanie nie je závislé od toho, či si v budúcnosti niečo z kolekcie kúpite alebo nie. Preto Vás prosíme, zapojte sa v čo najväčšej miere do hlasovania. Hlasovať môžu žiaci, rodičia, učitelia, zamestnanci školy. O výsledkoch hlasovania budete informovaní a taktiež budeme informovať o ďalšom postupe. Žiaci budú podrobnejšie informovaní o všetkom na triednických hodinách.

      Tak nezabudnite v pondelok hlasovať. Na hlasovanie máme iba týždeň.
      Bližšie o aktivitách projektu čítajte tu: Hrda_skola_22-23.pdf

      Viac o projekte na www.hrdaskola.cz

     • Jesenný kurz ochrany života a zdravia

     • Vo štvrtok pred jesennými prázdninami dňa 27. 11. 2022 zorganizovali učitelia 2. st. pre žiakov 5. - 9. ročníka jesenný kurz ochrany života a zdravia. Deň začal požiarnym poplachom. Školu sa podarilo evakuovať za 2 min. 30 sek. potom sa už rozpŕchli triedy po stanovištiach. 7 tried sa postupne prestriedalo na siedmich stanovištiach, kde sa aj poučili, niečo navé naučili, nacvičili, to, čo už vedeli, si zopakovali. Stanovištia boli nasledovné:  1. Dopravná výchova: Mgr. Zemková, 2. Jadrový výbuch:  Mgr. Čechvala, 3. Zdravotná  príprava I Obväzovanie)Mgr. Faboková, 4. Zdravotná príprava II. Mgr. Vienerová, 5. Topografia I.: Mgr. Muľová, 6. Topografia II.: RNDr. Maráková, Civilná ochrana Mgr. Kusenda. 
      FOTOALBUM

     • Vystúpenie pre dôchodcov v podolskom KD

     • V piatok 21. 10. 2022 sa asi 40 detí zo základnej a materskej školy vybralo poobede do podolského kultúrneho domu s jediným cieľom - potešiť podolské starké a starkých, skrátka dôchodcov pozvaných pánom starostom svojím pekným programom. Posedenie dôchodcov organizovala obec Podolie z príležitosti mesiaca úcty k starším. Po úvodnej piesni  "Slovensko moje, otčina moja" v podaní troch sólistiek ôsmačok Timei, Emmy a Lucky za sprievodu 20-členného speváckeho zboru žiakov z 2.stupňa privítal svojím krátkym príhovorom prítomných siedmak Peťo. Nasledovala báseň p. uč. Čechvalu a príhovor p. starostu Bobockého. Po ňom zaspieval zbor rezkú pieseň "A ja taká dzivočka". V rezkom tempe pokračovalo aj 6 detí z materskej školy, ktoré starkým zaspievali, zarecitovali a aj zatančili jednoduchý tanček. V tanci za nimi nezaostali ani tanečníčky z ŠKD vo farebných načuchraných sukienkach so svojím milým tancom Limonáda. Po nich nasledoval klobúkový tanec na stoličkách v podaní tretiakov. Na záver zaspieval žiacky zbor pieseň "Anka, Anka, ja ťa ľúbim", v ktorej krásne vyznel hlas siedmaka Jakuba. Po milom programe našich detí a žiakov predniesol prípitok p. starosta a nastal čas hostenia a rozhovorov pre našich starkých. K tomu im hrala dychová hudba Podolanka. Ďakujeme za príspevok do programu všetkým vystupujúcim  deťom a žiakom, ako aj p. učiteľkám, ktoré program nacvičili - p. uč. Janke a Majke Ščepkovým, p. vych. Štefánikovej, p. uč. Zemkovej a Jacolovej ako aj technikom ozvučenia a fotenia manželom Schreiberovcom.
      FOTOALBUM

  • Prihlásenie

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Podolie 804
   • schreiberova@zspodolie.sk
   • schreiberova@zspodolie.sk
   • ZŠ - sekretariát: 032 7408411
   • ZŠ: 032 7408412, 032 7408413
    MŠ: 032 7408414
    ŠJ: 032 7408415
    ZŠ - mobil: 0911 961 480
   • Podolie 804
    91622 Podolie
    Slovakia
   • 036125431
   • 2021628609
   • Riaditeľka školy:
    RNDr. Janka Schreiberová - 032/7408412
    schreiberova@zspodolie.sk
   • Zástupkyňa riaditeľky pre ZŠ:
    RNDr. Daniela Maráková - 032/7408413
    marakova@zspodolie.sk
   • Zástupkyňa riaditeľky pre MŠ:
    Slavka Fogašová - 032/7408414
    mspodolie@gmail.com
   • Vedúca školskej jedálne:
    Mariana Porubská - 032/7408415
    sjedalenpodolie@gmail.com