• VITADEŇ na 1. stupni

     • Všetci dospelí aj deti majú radi sladkosti. Nie však všetko sladké a dobré je dobré aj pre naše zdravie. Čo teda s tým, keď sme takí maškrtní? Žiaci prvého stupňa to po stredajšom krásnom dni (23. 10. 2019) už veľmi dobre vedia. Je to ovocie. Krásnou prechádzkou a exkurziou s výkladom po Plantexe vo Veselom sa žiaci dozvedeli, že o zdravie sa môžeme starať aj pomocou vitamínov. Tie sa nachádzajú v ovocí a práve tu sme si pozreli, ako ovocné stromy sadia, ako sa o ne starajú, ako chrániť a zberať úrodu, aby pomohla čo najväčšiemu množstvu ľudí. Pochodili sme po sade, skontrolovali sme, či triedia správne jablká a do akých kontajnerov sa dávajú na odvoz do obchodov. Po krásnej prechádzke sme ochutnali rôzne druhy jabĺk a štiav, ktoré z jabĺk vyrábajú. A keďže tam bola aj predajňa s ovocím a rastlinkami, žiaci sa rozhodli potešiť maminky a niečo pekné im nakúpili. Deň bol naozaj krásny, plný jesenného slniečka a vitamínov. Tak nezabudnime: "Každý deň jedno jabĺčko chráni vaše srdiečko." Ďalšie informácie na stránke akcie.

      FOTOALBUM

      Mgr. Gabriela Hercegová

     • Starší čítajú mladším

     • Vo štvrtok 17. 10. 2019 sa vybrali žiaci 4.A spolu s p. uč. Gahérovou do materskej školy, aby malým škôlkárom predviedli veršovanú rozpávku a cvrčkoch, ktorú sa dokázali ako trieda po rozdelení úloh a textov naučiť spamäti. Dramatizáciu zakončili pesničkou za doprovodu gitary p. učiteľky. Pozrite si foto aj video  z aktivity.

      FOTOALBUM

      https://youtu.be/sLbux1JWYlg

      https://youtu.be/S1C1l0GkdYI

     • Potulky po Poľsku

     • V stredu 16. októbra 2019 sa niektorí žiaci našej školy vydali na malý výlet do veľkého sveta. Cestovali sme do koncentračného tábora Osvienčim v Poľsku a následne do Krakova. Trasa bola pomerne dlhá a náročná, preto sme vyrazili už o 4:00 ráno, keď ste mnohí ešte sladko buvali.

      V Osvienčime nás čakali sprievodcovia, ktorí s nami absolvovali trojhodinovú náučnú prehliadku po oboch častiach tábora. Mnohým z nás táto autentická skúsenosť viac priblížila hrôzy druhej svetovej vojny.  Následne na to nás autobus zaviezol do centra mesta Krakov. Obhliadli sme si nádvorie hradu Wawel, o ktorom nám porozprával pán učiteľ Kusenda a potom sme sa presunuli na pešiu zónu Krakova. Odvšadiaľ na nás dýchala historická atmosféra tohto krásneho mestečka a nákupný ruch turistov. Tu sme mali možnosť nakúpiť suveníry a hor sa domov.

      Ďakujem všetkým účastníkom exkurzie a pánovi učiteľovi Kusendovi za príjemný a náučne strávený cestovateľský deň.

      Verím, že každému z nás tento deň priniesol nejednu novú skúsenosť.

                                                                                                                                            ....p.uč. Maráková
      FOTOALBUM

     • Exkurzia po stopách M. R. Štefánika, veterná elektráreň Cerová

     • Dňa 15. 10. 2019 sa žiaci 5. a 6. ročníka zúčastnili exkurzie v Košariskách, kde navštívili rodný dom Milana Rastislava Štefánika. Z odborného výkladu sa dozvedeli  veľa informácii o detstve Štefánika, o jeho štúdiách, cestách po svete a významnej politickej činnosti. Na záver ich zaujala maketa lietadla, v ktorom zahynul.  Naši žiaci ukázali, že majú o Štefánikovi veľa vedomosti, pretože na kontrolné otázky sprievodcu odpovedali správne. Potom sme navštívili mohylu M. R. Štefánika na Bradle. Po prehliadke pamätníka riešili niekoľko úloh. Záver exkurzie patril veternej elektrárni v Cerovej, kde mohli vidieť ako sa ekologicky vyrába elektrická energia.
      FOTOALBUM                                                                                 
      Ing. Jarmila Bohovicová, Mgr. Monika Muľová

     • Kurz korčuľovania

     • V týždni od 7. do 11. októbra 2019 sa prihlásené deti z 1. a 2. ročníka denne presúvali na zimný štadión do Nového Mesta nad Váhom, kde sa im venovali tréneri z OZ Penguin a učili ich korčuliarskemu umeniu. Na konci kurzu korčuľovania získali deti diplomy za absolvovanie kurzu. Na kurz deti denne sprevádzali p. uč. Hanzlíková a p. asistentka Burzová. Zvyšné deti sa spojili do jednej triedy a učili sa s p. uč. Rochfalušiovou. Bližšie informácie na stránke akcie.   FOTOALBUM

     • Prednáška: „Rozhodni sa správne a vyber si zdravie“

     • V utorok 8.10.2019 sa počas 1., 2. a 3. vyučovacej hodiny ujala žiakov 7. a 8. ročníka certifikovaná výživová špecialistka Mgr. Veronika Mičianová, PhD. Žiaci sa zúčastnili prednášky, ktorej téma bola „Rozhodni sa správne a vyber si zdravie.“ Diskutovali o tom, ako správne spoznať samého seba, vypočítali si bazálny metabolizmus, podľa ayurvedy zistili, aký sú typ a čo by mali na základe toho jesť. Porozprávali sa aj o konkrétnych druhoch potravín, o ich sezónnosti a čerstvosti. Neobišli ani dôležitú tému nebezpečenstva diét a hladovania. Za prednášku veľmi pekne ďakujem prednášajúcej Veronike Mičianovej.
      FOTOALBUM

      Mgr. Monika Muľová, koordinátor prevencie

     • Majstrovstvá okresu v cezpoľnom behu

     • V pondelok 7. 10. 2019 sa zúčastnilo 7 žiakov našej školy s p. uč. Ostrovským na okresnom kole v cezpoľnom behu. Družstvo chlapcov v zložení Filip Hradil, Samuel Hutta a Juraj Hrušovský skončilo na 8. mieste z 15 družstiev, všetci chlapci dobehli v prvej polovici, najlepšie Filip Hradi (13. miesto zo 44 bežcov). Družstvo dievčat skončilo na 12. mieste z 15 družstiev vzhľadom na zranenie Natálie Svoradovej, krorá nedobehla pre zranenie do cieľa, jej výsledok sa však zarátaval. Darilo sa však Viktórii Fyrýovej, dobehla na 15. mieste zo 43, treťou členkou družstva bola Patrícia Surovcová, dobehla v druhej polovici bežkýň. 

     • Podolský atletický päťboj

     • V piatok 4. 10. 2019 sme zorganizovali už 4. ročník športovej súťaže Podolský atletický päťboj. Súťažilo spolu 61 športovcov z piatich škôl v štyroch kategóriách. Ako to dopadlo, si prečítajte na stránke tejto akcie.

      FOTOALBUM

     • Posunutie termínu Robotického krúžku mladší

     • Oznamujeme rodičom, že kvôli žiakom, ktorí chodia na etickú výchovu vo štvrtok 6. hodinu, posúvame termín štvrtkového robotického krúžku pre mladších o pol hodinu so začiatkom o 13.30 hod. a ukončením o 15.00 až 15.30 hod. v závislosti od programu krúžku.

     • Štvrtáci čítajú mladším

     • Vo štvrtok 3. 10. 2019 začali naši štvrtáci zo 4.A krásnu spoluprácu s materskou školou pod názvom Štvrtáci čítajú mladším. Počas jednej vyučovacej hodiny v čase od 9:30 do 10:00 hod. budú chodiť každý štvrtok menším deťom do škôlky spievať a čítať. 

     • Školská knižnica

     • Oznamujeme čitateľom školskej knižnice, že knižnica bude otvorená každý štvrtok od 13:00 hod. do 14:00 hod.

     • Čachtické ľahkoatletické hry

     • V stredu 25. 9. 2019 sa 12 športovcov z 3. a 4. ročníka pod vedením p. uč. Mgr. Miroslavy Jacolovej zúčastnilo v susednej obci na tradičných Čachtických ľahkoatletických hrách. A hoci pred súťažou veľmi netrénovali, dokázali, že sú to rodení športovci, pretože zo 7 zúčastnených škôl skončili na krásnom 2. mieste a priniesli diplom za družstvo. Získali spolu 82 bodov, predbehli ich len športovci z Beckova s počtom bodov 99. Individuálne na stupienkoch víťazov stáli Barbora Jankechová (2. miesto hod kriketkou), Roderik Bučko (3. miesto beh na 500 m) a Erik Augustín (3. miesto skok do diaľky). Všetkým športovcom ďakujeme za super reprezentáciu a blahoželáme k úspechu. FOTOALBUM

     • Prvé zasadanie žiackej školskej rady

     • V stredu 25. 9. 2019 zvolala p. riaditeľka prvé zasadanie Žiackej školskej rady. Oboznámila členov s úlohami rady. Nasledovala voľba, z ktorej vzišiel predseda Kristínka Valovičová z 9.A a podpredseda Samuel Hutta z 8.A. Zberovými referentami sa stali Lukáš Čuchran zo 7.B a Daniel Miklo zo 7.A a nástenku si vzali na starosť Emma Ganobčíková zo 7.B a Nikola Snohová zo 7.A.  K nasledujúcemu stretnutiu si majú členovia naplánovať, aké akcie chcú pripraviť pre svojich spolužiakov.

     • Prednáška "Prevencia zubného kazu"

     • V utorok 24.9.2019 zavítala do našej školy mladá pani zubárka MUDr. Zuzana Bednárová, ktorá spravila prednášku o zúbkoch a starostlivosti o chrup najskôr pre deti materskej školy a potom počas dvoch hodín pre deti prvého stupňa. FOTOALBUM

     • Rodičovské združenie a Rada rodičov

     • V pondelok 23. 9. 2019 sa v pobedných hodinách konali triedne rodičovské schôdzky, na ktorých prešli učitelia s rodičmi hospodárenie RZ za r. 2018/19, školský poriadok na r. 2019/20, zvolili triedneho dôverníka do Rady rodičov, rozdiskutovali zrušenie papierových žiackych knižiek a zaoberali sa triednymi záležitosťami. Po triednych schôdzkach sa konala Rada rodičov, kde bola jednohlasne zvolená nová predsedníčka Rady rodičov p. Miroslava Igazová. Rada rodičov rozhodla, že tradičný Fašiangový školský ples usporiada aj v tomto školskom roku, určil sa termín 1. február 2020, bude hrať kapela LAGUNA.
      Plenarna_schodza_RZ_pri_ZS_a_MS_Podolie_23_september_2019.ppt​​​​​​​

     • Pracovná porada

     • V pondelok 23. 9. 2019 sa konala pracovná porada zamestnancov školy.  Okrem iného prítomní boli oboznámení s novým dochádzkovým systémom zamestnancov, ktorý začneme využívať od októbra 2019.

     • Majstrovstvá školy v cezpoľnom behu a Podolský duatlon

     • V stredu 18. 9. 2019 sme na škole zorganizovali tradičné Majstrovstvá školy v cezpoľnom behu pre 2. stupeň spojené s možnosťou zasúťažiť si aj v cyklisticko-bežeckej súťaži Podoslký duatlon. Súťažili všetci druhostupniari. Vo štvrtok 19. 9. 2019 ich nasledovali žiaci 1. stupňa, tí si zmerali sily len v cezpoľnom behu. Bližšie o výsledkoch napíšeme na stránke Akcie. Výsledky súťaže sú zverejnené na stránke Úspechy.
      FOTOALBUM 2. stupeň
      FOTOALBUM 1.stupeň

     • Upozornenie k stravovaniu

     • Vážení rodičia detí, ktoré sa prihlásili na stravovanie!

      Pripomíname, že do 15.9.2019 bolo potrebné zaplatiť prvotný poplatok za stravu, v poplatku bola zarátaná zábezpeka 20 € a doplatok za stravu na mesiac (1. st. 0,01 €, 2. st. 0,10 €, MŠ predškoláci 0,34 € za obed  - ide o doplatok na potraviny k štátnej dotácii). Evidujeme k dnešnému dňu veľa stravníkov, ktorí nemajú poplatok ešte zaplatený. Urýchlene ho prosím zaplaťte a všetci, ktorí platili po 15.9., príďte zdokladovať vedúcej jedálne, že je strava uhradená (prineste ústrižok šeku), inak dieťaťu od štvrtka 19.9.  stravu nebudeme poskytovať.  Ďakujeme za pochopenie.

     • Aladinova zázračná lampa

     • V utorok 17. 9. 2019 k nám zavítali traja herci z divadla Clipperton z Banskej Bystrice. Na dolnej chodbe zahrali deťom z 1. stupňa a deťom z 2. triedy MŠ divadlo "Aladinova zázračná lampa". Humorne ladená rozprávka zaujala všetkých a deti sa na nej výborne zabavili. Predstavenie bolo hradené z kultúrnych poukazov.
      FOTOALBUM

       

     • Veselý deň na 1. stupni s vĺčikom GOOOLY

     • Utorok 17. september 2019 bol pre našich prvostupniarov vskutku mimoriadne zábavný. Už ráno si privstal vĺčik Goooly z Hokejového klubu v Novom Meste nad Váhom a prišiel navštíviť všetky triedy 1. stupňa. Deti od neho dostali letáčiky s informáciami, kam sa majú rodičia obrátiť, ak by chceli dieťa zapísať do hokejového klubu. Plagát: plagat_A3_bez_Macejka.pdf​​​​​​​
      FOTOALBUM