• Usmernenie MŠVVaŠ - koronavírus

     • Zverejňujeme 2. a 3.  usmernenie Ministerstva školstva z dní 9. marca 2020 a 11. marca 2020 týkajúce sa šírenia koronavírusu.  Vzhľadom na večerné usmernenie vlády rušíme na tento týždeň kultúrne akcie, konkrétne divadelné predstavenie Danka a Janka pre deti 1. stupňa a MŠ a taktiež exkurziu do jadrovej elektrárne, ktorú mala absolvovať trieda 9.A a zopár ôsmakov.  
      usmernenie2_koronavirus.pdf (608 kB), 
      usmernenie3_koronavirus.pdf (774 kB)

     • Turnaj vo florbale - oblastné kolo

     • V pondelok 9. marca 2020 sedem žiakov tried druhého stupňa reprezentovalo našu školu na oblastnom kole súťaže vo florbale v ZŠ Čachtice. Vzhľadom na hrozbu šírenia koronavírusu sa na turnaji zúčastnili len žiaci domácej a našej školy. Po prvých dvoch tretinách sme vyhrávali, posledná tretina nám však vôbec nevyšla
      a nakoniec sme celý zápas prehrali s výsledkom 7:9. Skončili sme na druhom mieste. Do okresného kola postupuje družstvo ZŠ Čachtice. Najlepším strelcom nášho tímu bol Jozef Zámek so  štyrmi gólmi.
      Vedúcim akcie bol Mgr. Miroslav Ostrovský.

      FOTOALBUM

     • 2 % z dane

     • Vážení rodičia a priatelia školy,

      aj tento rok máte možnosť poukázať 2% zo svojich daní tým, ktorí to potrebujú. Dovoľujeme si vás osloviť s prosbou, aby ste túto možnosť využili a venovali svoje 2% žiakom našej školy. Tlačivo posielame do každej domácnosti ponašich žiakoch. Posledný termín na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2% z dane je 30. 04. 2020. Bližšie informácie nájdete  na stránke https://www.zspodolie.sk/percenta2/ .
      Ďakujeme.

     • Krajské kolo v streľbe zo vzduchovky

     • V piatok 6. 3. 2020 sa zúčastnili naši najlepší strelci, víťazi okresného kola, pod vedením vedúceho krúžku Ing Petra Košúta krajského kola v streľbe zo vzduchovky vo Veľkých Uherciach. Na súťaži nás reprezentovalo družstvo starších žiakov v zložení Michaela Hluchá, Anežka Porubská, Sára Šimnová a získali krásne 1. miesto a postup na Majstrovstvá Slovenska. Zapojili sme však aj družstvo mladších žiakov v zložení Lukáš Čuchran, Marek Gúčik a Nikolaj Černý, aj tomuto družstvu sa darilo, skončili na 2. mieste, bohužiaľ nepostupujú na Majstrovstvá SR. V jednotlivcoch starších žiakoch skončil Adam Bobocký na 2. mieste, Miška Hluchá na 1., Anežka Porubská na 2. a Sára Šimnová na 3. mieste. V mladších žiakoch jednotlivcoch skončil Lukáš Čuchran na 3. mieste. Na súťaž žiakov sprevádzal aj p. uč. Schreiber. Všetkým siedmim žiakom blahoželáme k vynikajúcim výsledkom a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy a držíme palce na majstrovstvách.

      FOTOALBUM
      Výsledky

     • Polícia pátra po čitateľovi

     • V mesiaci marec sa v našej škole v rámci akcie Deti deťom pátra po čitateľovi. Po škole chodia počas prestávok "policajti" a snažia sa prichytiť pri čine čítachtivých žiakov. Ak niektoré dieťa nájdu, že číta, čaká ho... nie trest, ale sladká odmena 

      Touto cestou hľadáme pár cukríkových, či čokoládových rodičov, ktorí by nám vedeli vypomôcť so sladkými odmenami. Postačí aj jedno vrecúško, ak Vás bude viac.  FOTOALBUM

     • Karneval v ŠKD

     • Vo štvrtok 19. 2. 2020 pred jarnými prázdninami zorganizovali naši vychovávatelia p. vych. Slavka Štefániková a Mgr. Samuel Kusenda Karneval v ŠKD preb žiakov z oboch oddelení ŠKD.
      FOTOALBUM

     • Usmernenie Ministerstva školstva ku koronavírusu

     • Vážení rodičia, školskí zamestnanci, milí žiaci!

      Ministerstvo školstva SR vydalo usmernenie týkajúce sa šírenia koronavírusu. Vzhľadom k tomu, že sme po jarných prázdninách a je možné, že ste cez prázdniny vycestovali do zahraničia, je potrebné prečítať si usmernenie (prikladám  ho  k tejto správe) a dodržiavať pokyny v ňom uvedené. RNDr. Janka Schreiberová
      usmernenie_koronavirus.pdf​​​​​​​

     • Práce cez jarné prázdniny

     • Na škole sa ani cez prázdniny nezaháľalo. Využili sme čas, keď škola bola bez detí a po vydaní súhlasu od OcÚ Podolie nám pilčíci zo Starej Turej bezpečne dali dole dva nebezpečné vysoké stromy. Jedným bol javor v rohu materskej školy a napriek tomu, že vyzeral zvonku krásne, v 6 m výške bol vnútri úplne prehnitý. Druhým bola vysoká lipa pri školskej jedálni. Ešte nás čaká oliva a borovica, ktoré už zvládnu dať dole aj naši školníci. Taktiež sme riešili neustále sa upchávajúci odpad pod záchodmi v budove ŠJ, ktorý ide popod celú chodbu budovy jedálne. Po kamerovom zázname stave potrubia sme zistili, že upchávanie spôsobuje dlhá hadica, ktorá sa v potrubí v minulosti zasekla. A tak sa v chodbe rúbalo, prerazilo sa potrubie, hadica sa vytiahla, všetko sa prečistilo, potrubie opravilo aj s téčkovým vývodom pre budúcnosť a zabetónovalo. Ostáva už len položiť dlažbu. Veríme, že týmto sa problém sústavného upchávania odpadov v ŠJ vyriešil. Okrem toho p. školník Marák vymaľoval chodbu a kuchyňu v ŠJ a pani kuchárky a upratovačka v piatok všetko stihli poupratovať, aby sme od pondelka mohli fungovať v plnom režime. FOTOALBUM

     • Obvodné kolo Hviezdoslavov Kubín

     • V stredu 19. 2. 2020 sa 4 naši recitítori zúčastnili pod vedením p. uč. Zemkovej a p. uč. Schreibera na obvodnom kole recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín v Novom Meste nad Váhom. Zo 4 detí sa tri deti umiestnili na prvých priečkach a dve postupujú do okresného kola. Konkrétne na peknom 3. mieste, aj keď bez postupu skončil Lucas Šima v I. kat. v poézii. Na 3. mieste, ale s postupom do OK skončila Petra Sedláčeková v III. kat. próza. Na 2. mieste a taktiež s postupom skončila Kristína Valovičová v III. kat. poézia. Veľmi sa snažila, aj keď sa neumiestnila, Vaneska Prídavková v I. kat. v próze. Všetkým štyrom žiakom ďakujeme za reprezentáciu školy, oceneným blahoželáme, učiteľom i rodičom ďakujeme za prípravu žiakov a postupujúcim držíme palce na okrese.

     • Medzinárodný deň materinského jazyka na 2. st.

     • Medzinárodný deň materinského jazyka sa v našej krajine slávil prvýkrát 21.2.2020 a v našej škole tiež. Vo svete sa tento deň slávil prvýkrát presne pred 20. rokmi, teda 21.2.2000. Impulzom na vyhlásenie bolo zachovanie pamiatky a hrdinstva bengálskych študentov, ktorí presne v tento deň, no v roku 1952 demonštrovali v Dháke (hlavné mesto Bangladéšskej republiky) za uznanie svojho materinského jazyka. Počas demonštrácie prišli o život, zastrelila ich polícia. 

      Náš materinský jazyk prešiel možno nie takým drastickým, no rovnako ťažkým procesom uznávania a bolo dobré pripomenúť si, že práve zásluhou Cyrila a Metoda, Antona Bernoláka, Ľudovíta Štúra a ďalších má slovenský jazyk kodifikovanú podobu a denne ho používame. 

      Práve na týchto našich dejateľov, kodifikátorov a milovníkov slovenskej reči sme sa zamerali na hodinách slovenského jazyka v piatok 21. 2. 2020.  Žiaci si hravou formou  vyskúšali písať v hlaholike, preložiť text Antona Bernoláka, či "zľudovítovať" text našej súčasnej slovenčiny do slovenčiny najväčšieho kodifikátora - Ľudovíta Štúra. Vraví sa, že jazyk poznáme dobre až vtedy, keď rozumieme jeho frazémam. Naše deti v škole sa snažili ešte o čosi ťažšie, dešifrovať frazémy (príslovia a porekadlá) z emotikonov do rodnej reči. A sami sme boli prekvapení, že im to šlo veľmi dobre.   

      Žiaci na otázku, či by chceli mať takéto hodiny častejšie, jednoznačne tvrdili, že áno. Páčilo sa im najmä písanie v hlaholike a už spomínané príslovia a porekadlá v podobe emotikonov. Tak znova o rok sa na nich teší predmetová komisia spoločenskovedných predmetov.

      FOTOALBUM

      Mgr. Veronika Zemková

     • Siedmaci učia piatakov

     • Posledný deň pred jarnými prázdninami 21. 2. 2020 žiaci 7.A pripravili pre 5.A triedu hodinu geometrie trochu inak - rovesníckym učením.

      Siedmaci si poctivo chystali svoje pridelené úlohy, aby pred piatakmi mohli ukázať, že to, čo sa naučili oni, vedia odovzdať ďalej. Keďže na spoločnú prácu mali len 45 min, celkové dianie na hodine bolo pomerne rýchle. Začala pani zástupkyňa Maráková a uviedla všetkých do deja hodiny  predstavením témy ROVNOBEŽNÍKY a TROJUHOLNÍKY. Následne po nej vybraní siedmaci porozprávali o týchto rovinných útvaroch a potom žreb rozhodol o pridelení piatakov do 4 skupín. 4 skupiny plnili hravé geometrické úlohy na 4 stanovištiach, ktoré vymysleli, zrealizovali a vyhodnotili siedmaci. Nazberané body potom určili jednu víťaznú skupinu, ktorá dostala milú matematickú cenu.

      V rámci spätnej väzby piataci odpovedali na otázky, z ktorých vyplynulo, že sa im takáto spolupráca so staršími páči a že sa budú tešiť, keby sa niečo podobné udialo aj nabudúce. Ďakujem 7.A triede za zodpovednú prípravu na rovesnícku hodinu, ktorá veľmi rýchlo ubehla. Keďže to bola premiéra pre všetkých, odniesli sme si z nej každý svoje vlastné poučenie, či už matematické alebo manažérske.

      No a prezradím, že v tieni nechce zostať ani 7.B a preto určite tento rok ešte jedno stretnutie urobíme.

      FOTOALBUM

      RNDr. Daniela Maráková

     • Slovina nás baví

     • Dátum 21. február patrí Medzinárodnému dňu materinského jazyka. K oslave tohoto dňa sa rozhodli pripojiť aj deti 1. stupňa. Ráno 21. februára 2020 sa rozdelili do zmiešaných družstiev pod vedením štvrtáckych kapitánov. Všetky družstvá postupne prechádzali stanovištia, ktoré pre nich pripravili pani učiteľky. Deti si vyskúšali vytvoriť príbeh zo slov a nakreslili k nemu ilustráciu, hľadali rýmy k slovám, skladali obrázkové domino, písali hlaholikou, zahrali sa hry Scrabble a Tik tak bum. Ťažkou úlohou pre deti bolo spoznať klasické slovenské rozprávky, ako napríklad Ako išlo vajce na vandrovku. Trochu pohybu zažili pri behacom diktáte, v ktorom lúštili spojité písmo. Na každom stanovišti sa deti stretli s krásou a ľúbozvučnosťou našej slovenčiny. V závere všetci spoločne akciu zhodnotili a zistili, že slovina je vlastne hra a všetkých nás baví.
      Mgr. Miroslava Jacolová

     • Prenosné planetárium

     • V piatok 14. 2. 2020 prišlo k nám prenosné planetárium. Rozložilo sa v našej telocvični a postupne sa v ňom vystriedali všetci žiaci školy. Náplňou programu v planetáriu bol vesmír, program organizátori prispôsobili veku žiakov. FOTOALBUM

     • Okresné kolo Dejepisnej olympiády

     • V piatok 14. 2. 2020 sa dvaja deviataci zúčastnili na okresnom kole dejepisnej olympiády v Novom Meste nad váhom. Obaja skončili ako úspešní riešitelia, Eva Hochelová  s počtom bodov 64,5 na 10. mieste a Juraj Strýček s počtom bodov na 12. mieste. Na súťaž ich pripravoval Mgr. Bohumi Čechvala. Blahoželáme k úspechu.

     • Eko pokusy v ŠKD2

     • Aj v druhom oddelení ŠKD sa deti venujú sebavzdelávaniu a to v hravej forme. Deti v tomto týždni vytvorili mikro-ekosystémy. Prostredníctvom tohto pokusu budú spoločne sledovať, ako sa správa voda v prírode, a aká je podstatná pre život rastlín v ich umelo vytvorených "atmosférach" (plastových fľaškách) . Žiaci sa tak samostatne učia ako funguje príroda a najmä, ako sa máme o ňu starať. 
      FOTOALBUM

     • Okresné kolo Biologickej olympiády

     • V pondelok 10. 2. 2020 nás reprezentoval Adam Al Rashidi na okresnom kole olympiády v kat. C. Adamovi sa darilo, skončil ako úspešný riešiteľ na 10. mieste z 15 súťažiacich. Na súťaž sa pripravoval s p. uč. Mgr. Monikou Muľovou.

     • Medzinárodná súťaž Robotiáda 2020

     • V piatok 7. 2. 2020  sa dvaja deviataci z robotického krúžku  Juraj Strýček a Timotej Macháč tvoriaci tím TAJM  zúčastnili prvýkrát v histórii našej školy na medzinárodnej súťaži Robotiáda 2020, ktorá prebiehala vo VIDA! Science Centre v Brne. V robotickej súťaži sa dá prihlásiť na 7 disciplín. Do súťaže sme išli s tým, že by sme boli radi aspoň v polovici poradia, vedeli sme, že na horné priečky nedosiahneme, ale chceli sme vidieť, ako taká súťaž prebieha. Naši chlapci sa prihlásili do disciplín Sprint-lego a Čiara. V Sprint legu mali postaviť robota tak, aby prešiel čo narýchlejšie dráhu 10 metrov a zabrzdil v brzdnej dráhe 5 m. Nesmel pritom vybočiť, naraziť do mantinelov alebo nezabrzdiť v brzdnej dráhe. Našim chlapcom sa podarilo oba rozjazdy zvládnuť bez nárazov a penalizácie. Z 80 tímov skončili na výbornom 28. mieste, pričom až 32 tímov nezvládlo ani jeden štart. Víťaz mal čas 2,94 s, naši mali čas 4,96 s, najslabší čas bol 19,64 s. Ďakujeme aj Šimonovi Pollákovi, ktorý pomohol na domácej pôde robota stavať. V disciplíne Čiara bolo úlohou spraviť robot tak, aby prešiel dráhu po kľukatej čiare so zákrutami priemeru 100 mm a nevybočil a aby v turnikete zastavil, pričom nepovolili  súťažiacim dráhu si vyskúšať, všetci išli hop alebo trop. Merali sa tri rozjazdy, prvý rozjazd chlapcov bol najlepší. Robot zákruty zvládol, prešiel to za čas 1 min 28,67 s. V súťaži bolo 90 tímov, 25 tímov disciplínu nezvládlo, náš robot bol na 48. mieste. Najlepší čas 20,1 s a najhorší čas 2 min 12 s.  Chlapcov na súťaž pripravovala p. riad. Schreiberová, ktorá chlapcom ďakuje za aktívnu snahu pred aj na súťaži. 
      FOTOALBUM
      Vysledky_Robotiada_2020.xlsx (310 kB)
      Robotiáda 2020 Brno - Sprint Lego - video
      Robotiáda 2020 Brno - Čiara - video
      Bližšie o súťaži na robotiada.cz

     • Hviezdoslavov Kubín - školské kolo

     • Vo štvrtok 6.februára 32 detí z 1. a 2. stupňa súťažilo v školskom kole recitácie poézie a prózy už v 66. ročníku Hviezdoslavovho Kubína. Do súťaže sa zapojilo 32 detí, no vyhrali iba niektorí: 

      I. kategória (2.-4.ročník):
      POÉZIA:
      1. miesto (Lucas Šima, 4.B), 2. miesto (Barbora Jankechová, 4.A), 3. miesto (Simona Valovičová, 4.B). 
      PRÓZA: 1. miesto (Vanesa Prídavková, 2.A), 2. miesto (Aneta Čechvalová, 4.B), 3. miesto (Eliška Huttová, 4.B). 

      II. kategória (5.-6. ročník):
      POÉZIA:
      1. miesto (neudelené), 2. miesto (Pavol Zemko, 5.A), 3. miesto (Simona Palkechová, 6.A)
      PRÓZA: 1. miesto (neudelené), 2. miesto (Timea Čavojská, 5.A), 3. miesto (Lucia Raticová, 5.A)

      III. kategória (7.-9. ročník):
      POÉZIA:
      1. miesto (Kristína Valovičová, 9.A), 2. miesto (Eva Hochelová, 9.A), 3. miesto (Karin Puváková, 8.A)
      PRÓZA: 1. miesto (Petra Sedláčeková, 9.A), 2. miesto (Anežka Porubská, 9.A), 3. miesto (David Herceg, 7.B)

      Poďakovať chceme najmä porote, ktorej predsedala Mgr. Miroslava Jacolová a pozvanie prijali naši bývalí kolegovia Mgr. Eugen Schreiber, PaedDr. Ľubomír Kiko. Ďakujeme pedagógom i rodičom, ktorí deti pripravovali.
      FOTOALBUM