• Siedmaci učia piatakov

     • Posledný deň pred jarnými prázdninami 21. 2. 2020 žiaci 7.A pripravili pre 5.A triedu hodinu geometrie trochu inak - rovesníckym učením.

      Siedmaci si poctivo chystali svoje pridelené úlohy, aby pred piatakmi mohli ukázať, že to, čo sa naučili oni, vedia odovzdať ďalej. Keďže na spoločnú prácu mali len 45 min, celkové dianie na hodine bolo pomerne rýchle. Začala pani zástupkyňa Maráková a uviedla všetkých do deja hodiny  predstavením témy ROVNOBEŽNÍKY a TROJUHOLNÍKY. Následne po nej vybraní siedmaci porozprávali o týchto rovinných útvaroch a potom žreb rozhodol o pridelení piatakov do 4 skupín. 4 skupiny plnili hravé geometrické úlohy na 4 stanovištiach, ktoré vymysleli, zrealizovali a vyhodnotili siedmaci. Nazberané body potom určili jednu víťaznú skupinu, ktorá dostala milú matematickú cenu.

      V rámci spätnej väzby piataci odpovedali na otázky, z ktorých vyplynulo, že sa im takáto spolupráca so staršími páči a že sa budú tešiť, keby sa niečo podobné udialo aj nabudúce. Ďakujem 7.A triede za zodpovednú prípravu na rovesnícku hodinu, ktorá veľmi rýchlo ubehla. Keďže to bola premiéra pre všetkých, odniesli sme si z nej každý svoje vlastné poučenie, či už matematické alebo manažérske.

      No a prezradím, že v tieni nechce zostať ani 7.B a preto určite tento rok ešte jedno stretnutie urobíme.

      FOTOALBUM

      RNDr. Daniela Maráková

     • Slovina nás baví

     • Dátum 21. február patrí Medzinárodnému dňu materinského jazyka. K oslave tohoto dňa sa rozhodli pripojiť aj deti 1. stupňa. Ráno 21. februára 2020 sa rozdelili do zmiešaných družstiev pod vedením štvrtáckych kapitánov. Všetky družstvá postupne prechádzali stanovištia, ktoré pre nich pripravili pani učiteľky. Deti si vyskúšali vytvoriť príbeh zo slov a nakreslili k nemu ilustráciu, hľadali rýmy k slovám, skladali obrázkové domino, písali hlaholikou, zahrali sa hry Scrabble a Tik tak bum. Ťažkou úlohou pre deti bolo spoznať klasické slovenské rozprávky, ako napríklad Ako išlo vajce na vandrovku. Trochu pohybu zažili pri behacom diktáte, v ktorom lúštili spojité písmo. Na každom stanovišti sa deti stretli s krásou a ľúbozvučnosťou našej slovenčiny. V závere všetci spoločne akciu zhodnotili a zistili, že slovina je vlastne hra a všetkých nás baví.
      Mgr. Miroslava Jacolová

     • Spomienky na LVK 2020

     • Ak si chcete prečítať zopár postrehov našich žiakov, ktorí sa zúčastnili na LVK Donovaly, kliknite tu a zrolujte v článku nižšie.

     • Prenosné planetárium

     • V piatok 14. 2. 2020 prišlo k nám prenosné planetárium. Rozložilo sa v našej telocvični a postupne sa v ňom vystriedali všetci žiaci školy. Náplňou programu v planetáriu bol vesmír, program organizátori prispôsobili veku žiakov. FOTOALBUM

     • Okresné kolo Dejepisnej olympiády

     • V piatok 14. 2. 2020 sa dvaja deviataci zúčastnili na okresnom kole dejepisnej olympiády v Novom Meste nad váhom. Obaja skončili ako úspešní riešitelia, Eva Hochelová  s počtom bodov 64,5 na 10. mieste a Juraj Strýček s počtom bodov na 12. mieste. Na súťaž ich pripravoval Mgr. Bohumi Čechvala. Blahoželáme k úspechu.

     • Eko pokusy v ŠKD2

     • Aj v druhom oddelení ŠKD sa deti venujú sebavzdelávaniu a to v hravej forme. Deti v tomto týždni vytvorili mikro-ekosystémy. Prostredníctvom tohto pokusu budú spoločne sledovať, ako sa správa voda v prírode, a aká je podstatná pre život rastlín v ich umelo vytvorených "atmosférach" (plastových fľaškách) . Žiaci sa tak samostatne učia ako funguje príroda a najmä, ako sa máme o ňu starať. 
      FOTOALBUM

     • Okresné kolo Biologickej olympiády

     • V pondelok 10. 2. 2020 nás reprezentoval Adam Al Rashidi na okresnom kole olympiády v kat. C. Adamovi sa darilo, skončil ako úspešný riešiteľ na 10. mieste z 15 súťažiacich. Na súťaž sa pripravoval s p. uč. Mgr. Monikou Muľovou.

     • Medzinárodná súťaž Robotiáda 2020

     • V piatok 7. 2. 2020  sa dvaja deviataci z robotického krúžku  Juraj Strýček a Timotej Macháč tvoriaci tím TAJM  zúčastnili prvýkrát v histórii našej školy na medzinárodnej súťaži Robotiáda 2020, ktorá prebiehala vo VIDA! Science Centre v Brne. V robotickej súťaži sa dá prihlásiť na 7 disciplín. Do súťaže sme išli s tým, že by sme boli radi aspoň v polovici poradia, vedeli sme, že na horné priečky nedosiahneme, ale chceli sme vidieť, ako taká súťaž prebieha. Naši chlapci sa prihlásili do disciplín Sprint-lego a Čiara. V Sprint legu mali postaviť robota tak, aby prešiel čo narýchlejšie dráhu 10 metrov a zabrzdil v brzdnej dráhe 5 m. Nesmel pritom vybočiť, naraziť do mantinelov alebo nezabrzdiť v brzdnej dráhe. Našim chlapcom sa podarilo oba rozjazdy zvládnuť bez nárazov a penalizácie. Z 80 tímov skončili na výbornom 28. mieste, pričom až 32 tímov nezvládlo ani jeden štart. Víťaz mal čas 2,94 s, naši mali čas 4,96 s, najslabší čas bol 19,64 s. Ďakujeme aj Šimonovi Pollákovi, ktorý pomohol na domácej pôde robota stavať. V disciplíne Čiara bolo úlohou spraviť robot tak, aby prešiel dráhu po kľukatej čiare so zákrutami priemeru 100 mm a nevybočil a aby v turnikete zastavil, pričom nepovolili  súťažiacim dráhu si vyskúšať, všetci išli hop alebo trop. Merali sa tri rozjazdy, prvý rozjazd chlapcov bol najlepší. Robot zákruty zvládol, prešiel to za čas 1 min 28,67 s. V súťaži bolo 90 tímov, 25 tímov disciplínu nezvládlo, náš robot bol na 48. mieste. Najlepší čas 20,1 s a najhorší čas 2 min 12 s.  Chlapcov na súťaž pripravovala p. riad. Schreiberová, ktorá chlapcom ďakuje za aktívnu snahu pred aj na súťaži. 
      FOTOALBUM
      Vysledky_Robotiada_2020.xlsx (310 kB)
      Robotiáda 2020 Brno - Sprint Lego - video
      Robotiáda 2020 Brno - Čiara - video
      Bližšie o súťaži na robotiada.cz

     • Hviezdoslavov Kubín - školské kolo

     • Vo štvrtok 6.februára 32 detí z 1. a 2. stupňa súťažilo v školskom kole recitácie poézie a prózy už v 66. ročníku Hviezdoslavovho Kubína. Do súťaže sa zapojilo 32 detí, no vyhrali iba niektorí: 

      I. kategória (2.-4.ročník):
      POÉZIA:
      1. miesto (Lucas Šima, 4.B), 2. miesto (Barbora Jankechová, 4.A), 3. miesto (Simona Valovičová, 4.B). 
      PRÓZA: 1. miesto (Vanesa Prídavková, 2.A), 2. miesto (Aneta Čechvalová, 4.B), 3. miesto (Eliška Huttová, 4.B). 

      II. kategória (5.-6. ročník):
      POÉZIA:
      1. miesto (neudelené), 2. miesto (Pavol Zemko, 5.A), 3. miesto (Simona Palkechová, 6.A)
      PRÓZA: 1. miesto (neudelené), 2. miesto (Timea Čavojská, 5.A), 3. miesto (Lucia Raticová, 5.A)

      III. kategória (7.-9. ročník):
      POÉZIA:
      1. miesto (Kristína Valovičová, 9.A), 2. miesto (Eva Hochelová, 9.A), 3. miesto (Karin Puváková, 8.A)
      PRÓZA: 1. miesto (Petra Sedláčeková, 9.A), 2. miesto (Anežka Porubská, 9.A), 3. miesto (David Herceg, 7.B)

      Poďakovať chceme najmä porote, ktorej predsedala Mgr. Miroslava Jacolová a pozvanie prijali naši bývalí kolegovia Mgr. Eugen Schreiber, PaedDr. Ľubomír Kiko. Ďakujeme pedagógom i rodičom, ktorí deti pripravovali.
      FOTOALBUM

     • Lyžiarsky výcvik Donovaly

     • V nedeľu 26. 1. 2020 sa vybralo 35 žiakov, traja učitelia a 1 zdravotná sestra na Donovaly, kde absolvovali lyžiarsky výcvikový kurz. Vrátili sa šťastní, zdraví a vyšportovaní v piatok 31. 1. 2020. Bližšie o tom píšeme na stránke tejto akcie.
      FOTOALBUM - v príprave

     • Okresné kolo Geografickej olympiády

     • Vo štvrtok 6. 2. 2020 sa dvaja žiaci zúčastnili na okresnom kole Geografickej olympiády v Novom Meste nad Váhom. Obaja žiaci skončili ako úspešní riešitelia OK GO. Samuel Hadbábny z  5.A získal v kat. G 77,5 b  a skončil na úžasnom 2. mieste z 19 súťažiacich.  Samuel Hutta z 8.A získal v kat. E  66 b. a skončila ako úspešný riešiteľ na 11. mieste z 22 žiakov. Obom chlapcom ako aj p. uč. Mgr. Monike Muľovej blahoželáme k peknému výsledku. Súťaže sa mala zúčastzniť ešte jedna piatačka, dala však prednosť školskému kolo Hviezdoslavovho Kubína.

     • Tanečná škola Choreofactory

     • V stredu 5. 2. 2020 k nám zavítala tanečná škola Choreofactory z Novej Dubnice. Prišli k nám 4 mladí ľudia, ktorí nielen ukázali svoje tanečné umenie, ale veľmi dobre pracovali aj s malými, aj s veľkými žiakmi, dokázali ich zaujať, všetkých zapojiť do tanca a vybrať z množstva detí tých, ktorí sa im javili ako najlepší tanečníci. Hudba blízka mladým ľdom rozhýbala všetkých.  Ďakujeme za spríjemnenie školského vyučovania. Deti dostali na konci programu náborové lístočky, pretože tanečná škola otvára nové kurzy pre začiatočníkov aj pokročilých všetkých vekových kategórií aj v Novom Meste nad Váhom. Tanečná škôlka od 3 rokov. Hlavný nábor sa uskutoční 21.2.2020 od 15:30 do 18:30 na ulici Československej armády 75 v Novom Meste nad Váhom.Bližšie na stránke https://www.choreofactory.sk/tanecna-skola-nove-mesto/
      FOTOALBUM

     • Fašiangový školský ples

     • V sobotu 1. februára 2020 zorganizovala Rada rodičov, Obec Podolie  a ZŠ s MŠ Podolie tradičný Fašiangový školský ples. Bližšie o tom píšeme na stránke tejto akcie.
      FOTOALBUM

     • Okresné kolo Matematickej olympiády

     • V stredu 29. 1. 2020 sa zúčastnili dvaja piataci - Samuel Hadbábny a Timea Čavojská na okŕesnom kole Matematickej olympiády v Novom Meste nad Váhom. Obaja skončili ako úspešní riešitelia OK MO, Samko s počtom bodov 10 na 10. mieste a Timea s počtom bodov 9 na 12. mieste z 23 súťažiacich. Obom úspešným piatakom blahoželáme.

     • Všetkovedko

     • 28. 11. 2019 sa 29 žiakov 2., 3. a 4. ročníka zapojilo do celoslovenskej súťaže Všetkovedko, v ktorej riešili druháci 24 a ostatní 30 otázok v čase 40 mionút. Otázky boli z rôznych predmetov, v ktorých si žiaci rozširujú svoje vedomosti. Žiaci si ňou môžu precvičiť aj čítanie s porozumením a otestovať sa v porovnaní s rovesníkmi z celého Slovenska. Žiakom sa veľmi páčila – primerané úlohy, vhodné obrázky.  Všedkovedkom našej školy sa stal Oliver Mucska s počtom bodov 188 z 210. Diplom Všetkovedko získali ďalší žiaci: Andrej Halčin, Erik Augustín, Bianka Borovská, Nikola Brestovská, Filip Hlísta a Eliška Huttová. Srdečne im blahoželáme k úspechu. Ostatní riešitelia získali titul Všetkovedkov učeň.

     • Lyžiarsky výcvikový kurz

     • V nedeľu 26. 1. 2020 v čase obeda odišlo 35 žiakov a 3 vyučujúci našej školy (Mgr. Hanzlíková, Mgr. Vienerová, Mgr. Ostrovský) na týždňový lyžiarsky kurz do strediska ParkSnow Donovaly.  Veríme, že si výcvik užijú, nelyžiari sa naučia základy lyžovania a lyžiari sa zlepšia v technike.

     • Šaliansky Maťko

     • Vo štvrtok 23.. 1. 2020 sa zúčastnili 4 žiačky (Vanesa Prídavková, Mária Magdaléna Kahajová, Anička Augustínová a Timea Kapcová) na okresnom kole súťaže Šaliansky Maťko. Diplom ani cenu žiadna z nich nepriniesla, dievčatá naberali skúsenosti a možno o rok budú v recitácii lepšie ako v tomto roku.

     • Obdobie klasifikácie

     • V pondelok dňa 20. 1. 2020 mali naši učitelia predklasifikačnú pracovnú porad, kde sa zaoberali okrem iného výchovnými opatreniami. Po návrhoch učiteľov mali možnosť rodičia problémových žiakov na základe predvolania prísť skonzultovať výchovné opatrenie s učiteľmi. 
      V piatok 24. 1. 2020 sme mali klasifikačnú pedagogickú radu, hlavným bodom programu bola klasifikácia žiakov za 1. polrok. Žiaci dostanú v piatok 31. 1. 2020 výpisy klasifikácie. Prosíme rodičov podpisom na návratkách alebo v slovníčkoch potvrdiť, že výpis klasifikácie videli.

     • Výsledky súťaže YPSILON - slovina je hra

     • 40 žiakov 1. aj 2. stupňa riešilo 12. decembra 2019 úlohy celoslovenskej súťaže Ypsilon-slovina je hra. Už máme výsledky tejto súťaže. Celkovo môžeme konštatovať veľmi dobré umiestnenie pre žiakov 1. stupňa, 2. stupeň je na tom trošku slabšie, predsa len toho musia starší žiaci už vedieť oveľa viac, ale aj medzi druhostupniarmi  sú excelentní žiaci. 4 deti (Simona Sovišová 1.A, Matúš Bartoš 1.A, Eliška Huttová 4.B, Juraj Strýček 9.A) získali 100% a boli zaradení do žrebovania o mobilný telefón. Ďalšie  4 deti mali krásny výsledok 99 %. Až 27 detí zo 40 dosiahlo úspešnosť nad 90 %. Všetkým úspešným blahoželáme. Prišli už aj diplomy a ceny za súťaž a tiež radostná správa, že Jurko Strýček bol vyžrebovaný a získal mobilný telefón.

     • Napísali nám z Útulku psíkov z Piešťan

     • "Touto cestou chceme vyjadriť obrovské ďakujeme ZŠ s MŠ Podolie, ktorí pred sviatkami spolu s pedagógmi a rodičmi usporiadali vianočné ekotrhy a výťažok s krásnou sumou 460€ jednohlasne darovali našim útulkáčom. Veľmi si ceníme prístup pani riaditeľky RNDr. Janky Schreiberovej, pedagógov a rodičov, ktorí vedú deti k láske k prírode a zvieratkám. Je to neuveriteľne krásne gesto a všetci sme boli dojatí.Tí malí žiačikovia ukázali krásne srdiečka a my veríme, že z nich vyrastú dobrí ľudia. Je to naša budúca generácia, tak im držíme palce, aby rástli v tomto duchu,k eď človek má zostať človekom a rozdávať nezištne dobro, súcit a ľudskosť. Deti, čakáme vás s našimi psíkmi v útulku aj s prekvapením pre vás. "
      Ľubomíra Baleková,  predseda   RC   Sloboda  zvierat
      https://www.facebook.com/UtulokPiestany/