• Pedagogická rada - 1. polrok

     • V pondelok 25.1.2021 mali naši pedagogickí zamestnanci online pedagogickú radu, kde zhodnotili prospech, správanie a dochádzku žiakov počas prezenčného aj dištančného vyučovania za 1. polrok. Výsledné známky za 1. polrok budú zverejnené v piatok 29.1.2021 v internetovej žiackej knižke (ako výsledná známka a pravdepodobne aj ako výpis hodnotenia v pdf).

     • Online rodičovské združenie

     • Milí rodičia!
      Ďakujeme Vám za hojnú a aktívnu účasť na včerajších online rodičovských združeniach. Veríme, že ste dostali od učiteľov všetky potrebné informácie a boli zdopdovedané všetky Vaše otázky a pripomienky. Ak nie, adresujte svoje otázky na zspodolie@gmail.com. 

     • Oznam pre žiakov a rodičov - ako od 18.1.2021

     • Oznamujeme žiakom aj rodičom, že budúci týždeň (18.1. - 22.1.) pokračujú žiaci 1. stupňa aj 2. stupňa v dištančnom vzdelávaní, škola je zatvorená. Prevádzkujeme len jednu triedu MŠ a jedno oddelenie ŠKD pre deti rodičov z kritickej infraštruktúry alebo rodičov, ktorí nemôžu svoju prácu vykonávať z domu. 

     • Rekonštrukcia okien a hydroizolácia časti strechy v MŠ

     • V polovici decembra sa začala v našej materskej škole rekonštrukcia okien niektorých častí budovy. Rekonštrukcia skončila po Vianociach. Momentálne p. školník s niektorými zamestnancami školy vykonávajú maliarske a upratovacie práce po rekonštrukcii okien. Boli vymenené okná v celom pavilóne telocvične a na spojovacej chodbe. Taktiež sme realizovali novú hydroizoláciu zatekajúcej strechy nad spojovacou chodbou.  Ďakujeme obci Podolie za poskytnutie finančných prostriedkov na okná vo výške 13.880 €, na strechu vo výške 2760,98 € z financií na správu budov. 

      FOTOALBUM

     • ONLINE RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE

     • Vážení rodičia žiakov základnej školy! Srdečne Vás pozývame na online rodičovské združenie, ktoré uskutočníme v pondelok 18.1.2021 v dvoch termínoch - 1. stupeň o 16.00 hod., 2. stupeň o 17.00 hod. Na schôdzku sa prihlásite z pohodlia domova cez prihlasovacie údaje Vašich detí v MS Teams, kde učitelia pripravia pre Vás tím s názvom "Rodičovské združenie Názov triedy". Na schôdzku sa prihlásite buď cez kalendár alebo z kanála Všeobecné. Poproste svoje deti, aby Vám pomohli pri prihlásení sa na schôdzku. Tešíme sa na viruálne stretnutie s Vami. 

     • Otvorenie MŠ a ŠKD

     • Po prieskume medzi rodičmi, ktorý sme uskutočnili do 8.1.2021, informujeme verejnosť, že od pondelka 11.1.2021 otvárame pre detiktorých rodičia sú z kritickej infraštruktúry alebo nemajú možnosť práce z domu, musia chodiť do práce a nevedia inak zabezpečiť starostlivosť o deti:

      • 1 spojenú triedu v materskej škole  - nahlásených je 7 detí,
      • 1 oddelenie školského klubu detí -  nahlásené 4 deti.

      Pri nástupe do MŠ alebo ŠKD vyžadujeme:

      ŠKD bude fungovať od 7.30 hod. do 15.00 hod., pričom v čase vyučovania sa deti budú z ŠKD pripájať na online hodiny podľa svojho rozvrhu, vo zvyšnom čase budú vypracovávať domáce úlohy a zaoberať sa voľnočasovými aktivitami. 
      Školská jedáleň bude pripravovať jedlá pre príttomné deti v MŠ a v ŠKD, ako aj pre zamestnancov prítomných na pracovisku.

       

     • Informácie k fungovaniu školy od 11.1.2021

     • Vážení rodičia, milí žiaci! Iste ste zachytili v médiách aktuálne informácie k návratu žiakov do školy od 11.1.2021. Tu nájdete upresnenia  pre našu školu - zatiaľ pre týždeň 11.1.-17.1.2021:

      • Žiaci 2. stupňa od pondelka 11.1.2021 pokračujú v dištančnom vzdelávaní podľa rozvrhu ako pred Vianocami.
      • Žiaci 1. stupňa od pondelka 11.1.2021 prechádzajú na dištančné vzdelávanie podľa nasledovného rozvrhu: ROZVRH_DV_1.st._2020_21.pdf​​​​​​​ pričom sa držíme časovo zvonenia ako v škole, zvonenie pozrite tu. (V pondelok je zvonenie inak ako v ostatné dni.) Žiaci 1. stupňa dostali prihlasovacie údaje na MS Teams v 1. polroku a skúšali sa už pripájať na stretnutie s triednym učiteľom. Prosíme vás, milí rodičia, aby ste si ešte v tomto týždni skontrolovali, či sa vaše deti vedia pripojiť na MS Teams. V prípade problémov kontaktujte triednu učiteľku alebo vedenie školy (zspodolie@gmail.com). 
      • Rodičia žiakov 1.st., ktorí musia zostať s deťmi doma, majú nárok na pandemickú OČR.
      • Prosíme rodičov, ktorí sú z kritickej infraštruktúry (zdravotníci, lekári, policajti, hasiči,...) a potrebujú dať dieťa do školy, lebo musia v tejto situácii pracovať a byť k dispozícii a dieťa nemajú komu zveriť, aby nás kontaktovali (0902886370, zspodolie@gmail.com). Pre tieto deti sme schopní otvoriť jedno oddelenie ŠKD v čase od 7:00 do 15:00 hod. tak, že deti sa pripoja na dištančné vzdelávanie 1. st. a vo zvyšnom čase budú mať aktivity v ŠKD. Oddelenie však bude fungovať LEN pre rodičov z kritickej infraštruktúry.
      • Testovanie žiakov a rodičov, ktoré bolo plánované na sobotu 9.1.2020, sa nekoná.
      • Ako to bude s testovaním v súvislosti s návratom detí do školy a ako to bude v týždni od 18.1. 2021 včas upresníme podľa aktuálnej epidemiologickej situácie a usmernení nadriadených orgánov.
      • Predpokladané termíny Ministerstva školstva si pozrite tu.
      • Sledujte aj stránku https://korona.gov.sk/koronavirus-na-slovensku-v-cislach/
     • Materská škola - ako s nástupom od 11.1.2021 - prieskum

     • Vážení rodičia detí z materskej školy!  Vzhľadom na usmernenie MŠVVaŠ z 3.1.2021 a vzhľadom na lockdown do 24.1.2021 potrebujeme pre rozhodnutie, či MŠ otvoríme, poznať situáciu vo Vašich domácnostiach. Prosíme všetkých rodičov, z ktorých povahy práce vyplýva, že nemôžu vykonávať prácu z domu (home office) a musia dochádzať do zamestnania v štandardnom mieste výkonu práce a nemajú kde nechať svoje dieťa, aby najneskôr do štvrtka 7.1.2021 napísali mail na adresu mspodolie@gmail.com alebo nás kontaktovali telefonicky (0902886370). V piatok 8.1.2021 rozhodne zriaďovateľ s vedením školy, či bude MŠ od 11.1.2021 otvorená.

     • Poďakovanie

     • O pár chvíľ skončí rok 2020. Rok, ktorý nám mnoho vzal, ale nás aj všeličomu priučil.  Verme, že ten nasledujúci bude oveľa lepší pre nás,  pre naše rodiny, pre náš veselý školský život, pre naše školské aktivity... Dovoľte, aby som sa na jeho sklonku poďakovala:

      • našim žiakom, že s nami zvládajú aj náročnú dobu odlúčenia a v úsilí a štúdiu nepoľavujú,
      • rodičom našich žiakov, ktorí vedia svoje deti motivovať, pomáhať, sú im vzorom a našou oporou pri ich výchove,
      • všetkým zamestnancom, ktorí sa snažia z našej školy spraviť bezpečné, čisté, útulné a povzbudzujúce prostredie pre napredovanie  našich zverencov ;-)
      • obci Podolie, celému obecnému zastupiteľstvu  a menovite pánovi starostovi PaedDr. Rastislavovi Bobockému za to, že myslia na našu školu, podávajú projekty, podporujú jej rozvoj, investujú do zlepšovania prostredia pre naše deti,
      • členom Rady rodičovského združenia pri našej škole pod vedením p. Mirky Igazovej, ktorí podporili spolufinancovaním naše projekty, investovali svoje prostriedky do modernizácie školy a realizovali mnohé aktivity na zisk financií pre školu, či pomáhali pri školských a obecných akciách,
      • všetkým priateľom, ktorí akýmkoľvek spôsobom nezištne pomohli škole osobnou pomocou, sponzorstvom a pod.

      RNDr. Janka Schreiberová, riaditeľka školy

     • Projekt "Čítame radi"

     • Pred Vianocami vyhlásilo Ministerstvo školstva výzvu na rozvojový projekt "Čítame radi". Do výzvy sme sa zapojili aj my. Teší nás, že sme boli medzi školami, ktoré boli úspešné a budú podporené sumou 800 € na nákup kníh do našej školskej knižnice. V rámci rozvojového projektu uskutočníme niekoľko aktivít školskej knižnice. Veríme, že budeme mať v r. 2021 príležitosť do aktivít zapojiť všetkých žiakov našej školy. 

     • Z činnosti v ŠKD1

     • Naši malí družinári si okrem iných činností upršanú jeseň spestrilisúťažami ako bolo Človeče, nehnevaj sa, v ktorom všetci dva dnisúťažili o popredné miesta, venovali sa tvorivým činnostiam, v ktorýchvyužili nazbierané gaštany. Najviac ich bavila príprava maškŕt akobola banánová strieška, na ktorej si všetci pochutili. Tradičnoupredvianočnou činnosťou v našej družine je pečenie medovníkov, ktorési deti sami upiekli a ozdobili. Pripravili sme si i vianočnúbesiedku, na ktorej sa deti pohostili svojimi medovníkmi a šípkovýmčajom.Najväčším prekvapením boli darčeky, ktoré si medzi sebouvymenili. Pozrite sa na ich šťastné tváričky. FOTOALBUM

     • Vianočné pozdravy z ŠKD

     • V posledný predvianočný týždeň, deti z 2. ŠKD vyrobili vianočné pozdravy pre seniorov z DDS v Moravskom Lieskovom. Dúfame, že pozdravy potešia klientov zariadenia v týchto náročných dňoch a že im vyčarujú aspoň malý úsmev na tvári. FOTOALBUM

     • Návrat žiakov 2. stupňa do školy - 2021

     • Vážení rodičia, milí žiaci!
      Dnes predstavilo MŠVVaŠ podmienky na návrat žiakov do škôl v závislosti od epidemiologickej situácie v našom okrese Nové Mesto nad Váhom. Informujeme Vás, že  vedenie školy dnes objednalo cez formulár MŠVVaŠ antigénové testy pre všetkých zamestnancov školy, pre všetkých žiakov 2. st. a pre jedného rodiča každého žiaka 2. stupňa. Po dohode so zriaďovateľom naša škola požiada RÚVZ o schválenie mobilného odberového miesta priamo v škole. Zabezpečíme zdravotníkov a administratívny personál. Testovanie žiakov, rodičov a všetkých zamestnancov školy uskutočníme v sobotu 9. januára 2021 v priestoroch základnej školy. Presný harmonogram testovania (čas pre každú triedu) a podrobnejšie usmernenia zverejníme pár dní pred testovaním.

      • V prípade, že náš okres bude v IV. stupni varovania (čierna farba), testovanie nebude a všetci žiaci 1. aj 2. st. ostávajú doma na dištančnom vzdelávaní, materská škola bude zatvorená.
      • V prípade, že  náš okres bude v II. stupni varovania (tmavoružová farba) alebo v III. stupni varovania (červená farba), 1. st. a materská škola fungujú prezenčne bez obmedzenia (bez testov, teda  ako doteraz) a žiaci 2. st. sa vracajú do školy po otestovaní žiaka a jedného rodiča s negatívnym výsledkom. Testovanie bude 9.1.2021 v škole.
      • V prípade, že  náš okres bude v I. stupni varovania (bledoružová farba) alebo v stupni ostražitosti I., či v II. (oranžové farby), všetci žiaci ZŠ aj deti MŠ sa vracajú do školy bez obmedzení (bez testov). 

      Vážení rodičia, buďte ústretoví a akonáhle to bude zdravotne možné, spravte všetko preto, aby ste deti poslali opäť do školy. Mnohým menej zodpovedným deťom dištančné vzdelávanie neprospieva, stretávame sa s podvodmi pri overovaní vedomostí, s hraním hier miesto aktívnej účasti na hodine, zhoršením prospechu slabších žiakov a pod.  Vzhľadom k tomu, že škola si už robila pred časom prieskum medzi rodičmi o návrate žiakov do školy s podmienkou testovania, nebudeme už zasielať žiadne dotazníky pre rodičov, opierame sa o prieskum a  počítame s Vašou hojnou účasťou na testovaní. 
      Tu si môžete prečítať manuál MŠVVaŠ:  https://www.minedu.sk/data/att/18224.pdf