• Piataci v karanténe

     • Žiaci 5.A a 5.B boli v pondelok 25. 10. 2021 v kontakte s osobou pozitívnou na COVID-19. Na základe opatrenia RÚVZ Trenčín z 30. 10. 2021 ostávajú títo žiaci v 10-dňovej karanténe a do školy sa vrátia v piatok 5. 11. 2021. Po jesenných prázdninách nabiehajú všetci piataci od utorka 2.  11.  2021 do štvrtka 4. 11. 2021 na dištančnú výučbu podľa normálneho rozvrhu vrátane výchovných predmetov.

     • Sme bezbariérová škola

     • V utorok 19. októbra 2021 nám do školy priviezli novučičký schodolez. Bude slúžiť pre žiakov so zdravotnými problémami, ktoré im neumožňujú pohybovať sa samostatne po schodiskách našej školy. Verím, že nám bude prístroj dlho a dobre slúžiť a deťom zjednoduší pohyb po škole pri presunoch do odborných učební. FOTOALBUM

     • Testovanie pohybových predpokladov žiakov

     • V dňoch 19. a 20. 10. 2021 testovali p. učiteľky 1. a 3. ročníka za pomoci asistentiek učiteľa pohybové schopnosti žiakov. Cieľom testovania pohybových predpokladov žiakov je informovať rodičov o stave pohybových predpokladov dieťaťa v porovnaní s deťmi, ktoré boli otestované v rámci celého populačného ročníka v SR. Zároveň poradiť/nasmerovať deti na športy, kde môžu uplatniť vrodené predpoklady. Túto službu rodičom štát poskytuje bezplatne. Výsledky z testovania nahodia p. učiteľky do systému. Pop spracovaní za celé Slovesnko dostanú rodičia osvedčenie, ktoré bude hovoriť o odporúčaných druhoch, resp. okruhu športov pre dieťa z pohľadu ich charakteru (silové, vytrvalostné, ...) FOTOALBUM

     • Jeseň v školských kluboch detí

     • V I. ŠKD sme sa venovali jesennému tvoreniu. Deti si nazbierali listy, ktoré potom odtláčali slniečku ako lúče, lepili ježkovi ako pichliače, prváci ich nahradili pásikmi farebného papiera. Ďalej si urobili veľký list, ktorý vymaľovali svojimi prstami, na ktorých mali  tempery a vytvorili dlhú jesennú reťaz, nad ktorou narástli hríbiky. Jesenný strom komplimentov ukazuje vzťahy medzi deťmi, najmä ich kamarátstva. I. ŠKD taktiež vyrábala ovocný šalát zo sezónneho ovocia, ktorý deťom veľmi chutil. Dôkazom boli dve veľké prázdne misy. Posledným veľkým zážitkom bola spoločná šarkaniáda I.ŠKD a II.ŠKD, kde si deti púšťali šarkanov na ihrisku. Odmenou pre tých, ktorí leteli najvyššie a najdlhšie, boli diplomy a sladkosti.

      Oba školské kluby detí sa taktiež zapojili do 12. ročníka česko-slovenského projektu pre ZŠ - záložka do knihy spája školy, ktorej témou je: Očarujúci svet knižných príbehov, rozprávok a básní. Úlohou detí bolo vyrobiť originálne ale i netradičné záložky do kníh. Naše deti tento projekt zvládli a vyrobili naozaj zaujímavé kúsky.

      p. vych. Slavomíra Štefániková a Mgr.  Samuel Kusenda

      Fotky z jesennej tvorby
      Fotky zo šarkaniády
      Fotky  záložiek ŠKD
      Fotky z ovocného dňa

     • Prednášky o kybernetickej bezpečnosti v 6.A, 6.B, 7.A

     • Dňa 7.10.2021 naša koordinátorka prevencie Mgr. Monika Muľová zorganizovala pre žiakov 6.A, 6.B, 7.A prednášky na najaktuálnejšie témy z oblasti kybernetickej bezpečnosti. Oslovila ľudí z občianskeho združenia Digitálna inteligencia cez web stránku https://www.cyber4kids.sk/, kde sa nakontaktovala na lektorku p. Andreu Cox. V deň prednášky k nám prišlo z Bratislavy 6 ľudí z počítačových firiem (Dell, Lenovo,..). Neformálnym prístupom, hravou formou a diskusiou zapájali lektori žiakov do tvorby hodiny a spoločne objavovali základné princípy bezpečnosti na internete. Prednášky prebiehali štyri vyučovacie hodiny, počas ktorých sa venovali sociálnym sieťam - ako fungujú a na čo slúžia, rozprávali sa o hackeroch – čo robia a ako sa pred nimi chrániť, spomenuli si aj tému kyberšikany – ako ju rozpoznať a ako sa voči nej brániť, neobišli ani tému gamingu, ktorá zaujala viac chlapcov. Počas poslednej hodiny mali priestor žiaci na spätnú väzbu. Počas nej mali žiaci vytvoriť otázku s možnosťami a navzájom si potom dané otázky kládli a snažili sa vybrať správnu odpoveď. Ďalšou úlohou žiakov bolo nakresliť si postavu človeka a odpovedať na otázky: Čo sa naučila moja hlava? Čo sa mi páčilo? Čo budú odteraz robiť moje ruky? Čo vykopnem a nebudem už robiť?

      Žiaci počas prednášky boli veľmi aktívni a do diskusie sa zapájali a pýtali sa na rôzne otázky. Lektori pochválili prácu všetkých žiakov v triedach, v ktorých boli. Aj týmto spôsobom ďakujeme lektorom z OZ Digitálna inteligencia za výborné prednášky a pripravenosť. Zopár spätných väzieb od žiakov si pozrite tu.

     • Okresné kolo v cezpoľnom behu

     • V utorok 12.10.2021 sa zúčastnilo 6 našich žiakov 7.-8. ročníka na okresnom kole v cezpoľnom behu v Novom Meste nad Váhom.  Družstvo chlapcov skončilo na 5. mieste z 8 družstiev, družstvo dievčat skončilo na poslednom mieste. Na súťaž žiakov sprevádzali Mgr. Ostrovský a p. asistentka Burzová.

     • Fotenie žiakov 1. stupňa

     • Vážení rodičia:

      V utorok 12.10.2021 sa uskutočnilo fotenie žiakov 1. stupňa firmou xVision (fotoponuka.sk). Asi o 3 týždne dostanete  domov fotky svojho dieťaťa s letáčikom. Ak sa Vám budú fotky páčiť, vyberiete si z ponúknutých možností Vám vyhovujúcu a zaplatíte. Ak nebudete chcieť fotky kúpiť, vrátite ich do školy. Škola má s firmou podpísanú zmluvu o ochrane osobných údajov, podľa ktorej firma zlikviduje všetky zábery, ktoré rodičia vrátia a nezakúpia si ich. Kúpa fotiek je dobrovoľná.

     • Školské kolo súťaže pIšQworky

     • V utorok 12.10.2021 si 20 žiakov zo 6. ročníka navzájom zmeralo svoje sily v školskom kole súťaže pIšQworky. Každý z nich odohral 10 zápasov, pri ktorých získavali 1 bod za každé víťazstvo. Ak bol súboj nerozhodný, získal každý hráč 0,5 boda. A teda víťazmi školského kola súťaže sa stali: 

      1. miesto - 8,5 boda - Ema Sevaldová a Tomáš Miklo

      2. miesto - 8 bodov - Zara Igazová

      3. miesto - 7 bodov - Barbora Jankechová a Nelly Krchnavá

      Náhradníci: Eliška Huttová a Michal Fidler - s počtom bodov 6,5. 

      Víťazom gratulujeme. Títo piati žiaci vytvoria tím a postupujú do online súťaže piškvoriek, kde sa stretnú s ďalšími hráčmi z iných škôl. Poďakovanie patrí p. uč. Zemkovej za zorganizovanie školského kola a účasť na školení k súťaži a žiakom 6. ročníka za aktívne  zapájanie sa do diania v škole.
      FOTOALBUM

       

     • Školské kolo technickej olympiády

     • V piatok 8.10.2021 sa dvaja žiaci 9. ročníka zúčastnili školského kola Technickej olympiády, ktoré prebiehalo online formou. Obaja žiaci - Adam Bobocký a Peter Toráč -  skončili ako úspešní riešitelia a postúpili do okresného kola. Obom chlapcom blahoželáme.

     • Náučná exkurzia šiestakov

     • Dňa 8.10.2021 sa žiaci zo 6.A a 6.B zúčastnili náučnej exkurzie pod vedením Mgr. Samuela Kusendu a Mgr. Veroniky Zemkovej. Počas exkurzie žiaci navštívili múzeum M.R.Štefánika v Košariskách, Mohylu M.R.Štefánika a múzeum Slovenských národných rád na Myjave. Exkurzia bola zameraná na poznanie regionálnej, ale aj národnej histórie a najmä na poznanie osobnosti M.R. Štefánika. Žiaci ale aj vyučujúci sa dozvedeli nové a zaujímavé informácie ohľadne národnej histórie a osobnosti M.R. Štefánika. K príjemnému zážitku nám prispelo aj príjemné počasie, ktoré nás sprevádzalo po celý čas exkurzie. Touto formou by sme sa chceli poďakovať zamestnancom oboch múzeí za zaujímavý výklad a pútavú expozíciu. FOTOALBUM

     • Rúška od pondelka 4.10.2021

     • V piatok 1.10.2021 prijal ÚVZ novú vyhlášku č. 250/2021, ktorá začína platiť od pondelka 4.10.2021. Podľa nej majú žiaci výnimku z nosenia rúšok a respirátorov v rámci triedy, kde sa nemiešajú so žiakmi iných ročníkov, ale sú len v priestore so svojím kolektívom triedy. Žiaci sú však povinní mať v škole rúško a použiť ho na chodbách, pri presune do jedálne a všade tam, kde sa stretávajú so žiakmi z iných tried. Pre zamestnancov táto výnimka neplatí. Platí len výnimka pre pedagogických zamestnancov, že miesto respirátorov môžu mať rúška. Nižšie si môžete prečítať uvedenú vyhlášku.

      https://www.uvzsr.sk/docs/info/ut/vyhlaska_250.pdf 

     • Kurz ochrany života a zdravia

     • V piatok 1. 10. 2021 sme pre žiakov 2. stupňa uskutočnili kurz ochrany života a zdravia. Vytvorili sem 7 stanovíšť:

      1. Dopravná výchova – teória: učebňa 6.B –  Mgr. Zemková
      2. Dopravná výchova – oprava bicykla:  učebňa 7.A –  Mgr. Čechvala
      3. Zdravotná  príprava – teória:  učebňa 9.A –  Mgr. Faboková
      4. Zdravotná príprava – prax:  učebňa 5.B  – Mgr. Vienerová
      5. Orientácia v prírode podľa prírodných úkazov: učebňa 8.A  –  Mgr. Muľová
      6. Topografia – azimut, odhad: učebňa 6.A – RNDr. Maráková
      7. Protipožiarna ochrana:   telocvičňa – Mgr. Ostrovský

      Triedy dostali ráno rozpis, v akom poradí a termíne stanovištia absolvujú. Učitelia boli na stanovištiach veľmi dobre teoreticky a prakticky pripravení, za čo im patrí poďakovanie. Žiaci dostali ku všetkým témam množstvo zaujímavých a praktických informácií. Veríme, že si mnohé z toho zapamätali a získané znalosti a zručnosti budú vedieť aplikovať na letnom kurze na konci školského roka, ktorý bude zameraný prakticky na plnenie úloh žiakmi.

      FOTOALBUM

       

   • Prihlásenie

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou, Podolie 804
    • schreiberova@zspodolie.sk
    • schreiberova@zspodolie.sk
    • ZŠ - sekretariát: 032 7408411
    • ZŠ: 032 7408412, 032 7408413
     MŠ: 032 7408414
     ŠJ: 032 7408415
     ZŠ - mobil: 0911 961 480
    • Podolie 804
     91622 Podolie
     Slovakia
    • 036125431
    • 2021628609
    • Riaditeľka školy:
     RNDr. Janka Schreiberová - 032/7408412
     schreiberova@zspodolie.sk
    • Zástupkyňa riaditeľky pre ZŠ:
     RNDr. Daniela Maráková - 032/7408413
     marakova@zspodolie.sk
    • Zástupkyňa riaditeľky pre MŠ:
     Slavka Fogašová - 032/7408414
     mspodolie@gmail.com
    • Vedúca školskej jedálne:
     Mariana Porubská - 032/7408415
     sjedalenpodolie@gmail.com