• Dejepisno-prírodovedná exkurzia - Viedeň

     • Vo štvrtok 25.5.2023 v skorých ranných hodinách naši žiaci 6.A a niektorí žiaci 7.A a 7.B triedy vyrazili na exkurziu do Rakúska pod vedením Mgr. Kusendu, RNDr. Marákovej a Mgr. Podhradskej. Exkurzia mala dva hlavné body programu.

      Prvým bolo navštívenie starovekého rímskeho mesta Carnuntum v dedine Petronell. Žiaci, rozdelení do dvoch skupín, mohli vidieť bývanie spred 2000 rokov, porovnať minulý a súčasný život človeka a dozvedieť sa informácie aj o každodennom živote Rimanov. Žiaci počas exkurzie prekvapili najmä svojimi vedomosťami, ktoré neraz prekvapili aj samotné pani sprievodkyne.

      Druhou zastávkou bola Viedeň, v ktorej žiaci navštívili ZOO v Schönbrunnskej záhrade. Tu boli žiaci rozdelení do troch skupín, skupiny individuálne s pedagogickým dozorom putovali naprieč ZOO.

      Celú exkurziu hodnotíme ako úspešne zvládnutú, žiaci sa vo väčšine prípadov správali slušne, zachovávali poriadok a prekvapovali svojimi vedomosťami.

      FOTOALBUM

      Mgr. Samuel Kusenda, vedúci exkurzie

     • Majstrovstvá Slovenska v boxe

     • S radosťou dávame na známosť, že náš žiak Adrián Zámečník sa stal Majstrom Slovenska v boxe žiakov a mladšieho dorastu. Adrián súťažil v kat. starší žiaci. Preteky sa konali 20. a 21. 5. 2023 v Holíči a predchádzal im intenzívny dvojtýždňový tréning. Okrem toho sa Adrián zúčastnil 12. - 14. 5. 2023 na Medzinárodnom turnaji v boxe "Trutnovopen 2023" v Trutnove, kde v kat. starších žiakov získal tiež medailové umiestnenie - 2. miesto. Adriánovi a jeho trénerom blahoželáme k vynikajúcim výsledkom.

     • Prednáška pre 8.A

     • Dňa 18.5.2023 mali žiaci 8.A prednášku na tému ,,Látkové závislosti a trestnoprávna zodpovednosť“. Na tému látkových závislostí žiakom rozprávala npor. Bc. Zuzana Trčková všetky negatívne vplyvy, ktoré môžu ovplyvňovať život človeka, ktorý podľahne drogovej a alkoholovej závislosti. P. policajtka tému podporila ukážkou fotografií ľudí užívajúcich drogy, ukážkou kufríka, ktorý obsahoval atrapy drog. Žiaci si vyskúšali aj okuliare simulujúce účinky drog a alkoholu. P. prokurátorka Mgr. Zeleňáková podala žiakom informácie o platných právnych normách a ich trestnoprávnej zodpovednosti, keďže už majú 14 rokov. U mladistvých (od 14 rokov) je oproti dospelým páchateľom rozdiel v tom, že majú väčšiu šancu na prevýchovu, začlenenie do spoločnosti a eliminovanie kriminálneho správania. Aj to je nepochybne dôvodom na samostatnú úpravu trestania mladistvých.
      FOTOALBUM

     • Výsledky súťaže Matematický klokan

     • Žiaci 1. stupňa sa zapojili do celoslovenskej matematickej súťaže Matematický klokan. Finančne ich podporilo aj RZ pri našej škole. Už nám prišli výsledky súťaže. Úspešnými riešiteľmi sú:

      • Bianka Halienková 1. A - 3. miesto spolu so 195 deťmi (získava cenu + diplom úspešného riešiteľa)
      • Maxim Grosch 1. B - 4. miesto + 1 307 detí (získava cenu + diplom úspešného riešiteľa)
      • Michal Škarka 2. A - 14. miesto + 399 detí (diplom úspešného riešiteľa)
      • Dominik Ray 3. A - 10. miesto + 129 detí (diplom úspešného riešiteľa)
      • Daniel Ščepko 4. A - 11. miesto + 31 detí (diplom úspešného riešiteľa)

      Ostatné deti, ktoré sa zúčastnili, získavajú účastnícky diplom a ich  výsledky si žiaci nájdu u svojej vyučujúcej.

     • OZNAM - VŠI

     • Vážení rodičia!

      Upozorňujeme Vás, že máme hlásený výskyt vší  medzi žiakmi 2. stupňa (7.A, 6.A). Prosíme Vás, aby ste deťom skontrolovali vlasy. V prípade výskytu vší treba dieťa nechať doma a začať ihneď s preventívnymi opatreniami. Do školy sa môže vrátiť až po kontrole lekárom a len s potvrdením o bezinfekčnosti dieťaťa. Ak zistíme v škole pedikulózu u Vášho dieťaťa, kontaktujeme Vás a v záujme ostatných detí takéto dieťa posielame domov.

      Tu poskytujeme materiál na pomoc v boji proti pedikulóze: preventivne_opatrenia__pedikuloza_vsi.pdf

     • Enviróza

     • V stredu 17. mája 2023 sa žiaci 2. st. neučili podľa rozvrhu. 5 učiteľov z predmetovej komisie prírodovedných predmetov pripravilo pre nich environmentálny deň s názvom ENVIRÓZA. Žiaci boli rozdelení do 10 skupín a počas vyučovacieho dňa museli podľa časového rozpisu navštíviť 10 stanovíšť, kde sa neformálnym spôsobom učili o energiách a realizovali rôzne zážitkové aktivity. Témou dňa bola ENERGIA. O rôznych druhoch energií sa žiaci dozvedeli na stanovištiach Slnečná energia, Veterná energia, Tepelná energia, Vodná energia, Jadrová energia, Energia z biomasy. Nešlo tu len o teóriu, aj keď aj o tej bola reč, ale všade žiakov čakali nejaké pokusy a pomôcky vysvetľujúce pojmy a ukazujúce javy súvisiace s energiou. Čo všetko sa dá na faktúre za el. energiu nájsť a koľko stojí elektrina školu a domácnosť a koľko by sme mohli istými krokmi ušetriť, to si spočítavali žiaci na dvoch stanovištiach - Cena energií. Dve stanovištia boli zase venované šetreniu energií. Cieľom akcie bolo, aby žiaci rozlišovali obnoviteľné a neobnoviteľné zdroje energie, aby poznali druhy energií a ich spôsob využitia, ich výhody, či nevýhody, ale hlavne, aby sa zamysleli nad tým, ako môže každý jeden z nás pomôcť pri znižovaní plytvania energiou. 
      FOTOALBUM

     • Divadlo v ŠKD

     • utorok 16.5.2023 popoludní sa takmer všetky deti Školského klubu zúčastnili divadelného predstavenia pod názvom Mravec Gregor. Divadielko predviedla bábkohorečka z divadla Dúha pani Votrubcová. Deti pozorne počúvali a spontánne reagovali na dej príbehu o mravčekovi, ktorý si uvedomil aký je pre neho domov dôležitý. Na záver si deti vyskúšali manipuláciu s bábkami. Bábkoherečka upútala svojím pekným hlasovým prejavom. Deťom sa rozprávka páčila.
      FOTOALBUM

     • Návštevný deň

     • V pondelok 15.5.2023 sa konalo posledné rodičovské združenie v tomto šk. roku vo forme návštevného dňa. Mnohí rodičia využili túto možnosť a prišli sa porozprávať v individuálnych rozhovoroch s učiteľmi o napredovaní svojich detí.

     • Majstrovstvá okresu v atletike

     •  stredu 10.5.2023 sa 6 chlapcov a 6 dievčat z 2. stupňa zúčastnilo na Majstrovstvách okresu v atletike v Novom Meste nad Váhom. Úspechy boli striedavé.  Najviac bodov pre družstvo získali chlapci vo vrhu guľou, skoku do výšky a behu na 800m, nedarilo sa v ostatných behoch. U dievčat najlepšie dopadol  skok do výšky a hod Vortexom, najslabšie boli behy. Na stupeň víťazov sa dostali len Barbora Jankechová (2.miesto v skoku do výšky) a Marek Zemko ( 3.miesto v behu na 800 m ), ale aj to je pekný výsledok. Celkovo medzi školami rovnako dievčatá aj chlapci skončili na 9.mieste zo 14 škôl. U chlapcov to bolo dosť vyrovnané, na 6.miesto ZŠ kpt. Nálepkovu sme strácali len 9 bodov. Pozrite si bližšie výsledky: 

      Vysledky_skol__-_MO_v_atletike.pdf

      FOTOALBUM

     • Dôrazný zákaz zdržiavať sa v areáli materskej školy

     • Dôrazne žiadam rodičov detí materskej školy, aby sa po vyzdvihnutí dieťaťa zo škôlky zbytočne nezdržiavali v areáli škôlky vzhľadom na prebiehajúcu rekonštrukciu škôlky a pohyb ťažkej techniky v areáli. Zakazujem všetkým zdržiavať sa na preliezkach v areáli škôlky v akomkoľvek čase, preliezky sú určené len pre deti materskej školy, ktoré ich používajú počas svojich činností za prítomnosti p. učiteliek do 16.30 hod.  Obec Podolie má oddychové miesto s hracími prvkami pred cintorínom, kde môžete s deťmi tráviť čas v bezpečnom prostredí.

     • Z činnosti krúžku Hráme sa zdravo

     • Vo štvrtok 11. mája poobede si deti na krúžku Hráme sa zdravo vyrábali darčeky pre mamičky. Pracovali s prírodným materiálom (kamienky, drievka, konáriky, sušené kvety a papier) a dotvárali podľa vlastnej fantázie. Deti mali z tvorenia veľkú radosť a my veríme, že mamičky svojimi darčekmi potešia. FOTOALBUM

      P. uč. M. Jacolová, a V. Zemková 

     • Príbeh hudby

     • Vo štvrtok 11. mája 2023 sme so šiestakmi na hodinách HUV a VYV sledovali online koncert Bratislavského chlapčenského zboru pod taktovkou Gabriela Rovňáka. Išlo o veľmi zaujímavý a podnetný projekt Príbeh hudby, ktorý sa organizoval už po tretíkrát. Koncert bol vynikajúco pripravený, dramaturgicky zaujímavý a umelecky hodnotný. Žiaci 6.A tento koncert sledovali prvýkrát, a tak nevedeli, čo môžu očakávať. Verím, že sa im aspoň trošku páčil a že v budúcnosti si nájdu cestu aj k vážnej hudbe. 
      FOTOALBUM

     • Šikovní programátori

     • Na robotickom krúžku sa starším žiakom podarilo naprogramovať prechod robotov po dráhe pomocou jedného svetelného senzora (chod robota po hrane) a tiež pomocou dvoch senzorov (cez podmienky odrazu svetla). Nabudúce budeme pracovať na zrýchlení robotov. Ďakujeme nášmu p. školníkovi za perfektne vyrobené diely dráhy pre našich robotov. Pozrite si mini ukážky chodu robotov:

      Robot 01
      Robot 02
      Robot 03

      FOTOALBUM

       

     • Prihlasovanie na NBC, ETV, CUJ

     • Vážení rodičia, od 2. mája je na našom portáli otvorené prihlasovanie na povinne voliteľné predmety náboženská výchova katolícka, náboženská výchova evanjelícka a etická výchova pre všetkých žiakov 1. - 8. ročníka pre šk. rok 2023/24. Taktiež je pre súčasných žiakov 6. ročníka otvorené prihlasovanie na druhý cudzí jazyk. Prihlásiť žiaka musí rodič zo svojho rodičovského konta. Je nutné, aby ste tak urobili najneskôr do piatka 12.5.2023 do 14.00 hod., kedy prihlasovanie uzatvárame. 

     • Deň Zeme na 1. stupni

     • V piatok 28.4.2023 mali žiaci 1. st. integrované tematické vyučovanie na environmentálne témy spojené s Dňom Zeme. Ako to prebiehalo v jednotlivých triedach si prečítajte niežšie.

      FOTOALBUM

      1.A

      V našej triede sa tento deň učilo trošku iným spôsobom ako zvyčajne. Začalo sa to rozprávaním o našej planéte - Zem. Dozvedeli sme sa veľa nových a zaujímavých informácií, ktoré sme doposiaľ nevedeli. Naša pani učiteľka pre nás pripravila veľa aktivít, v ktorých sme riešili zaujímavé úlohy z matematiky i slovenského jazyka, týkajúce sa ochrany našej Zeme. Dozvedeli sme sa veľa nového o recyklácii, triedení odpadu, rozprávali sme sa o tom, ako môžeme i my najmenší pomôcť, aby bola naša Zem čistá a krásna. V druhej časti nášho netypického vyučovania sme v skupinách tvorili plagáty „smutná a veselá Zem“. Celý deň bol veselý, slnečný ako naše oblečenie, ktorým sme sa v závere dňa prezentovali v „KVETE“ ako žltý lupienok.

                                                                                                Žiaci z 1. A a pani učiteľka Trpíšková

      1.B

      Žiaci z 1.B si v tento deň porozprávali o našej planéte, ako ju treba chrániť. Preto chceli aj oni čosi spraviť pre našu Zem a sami si vytvorili záhradku, do ktorej posadili pažítku a žeruchu. Ak sa budú o ňu dobre starať, určite sa im záhradka odvďačí zdravou desiatou. Rastlinky budú síce zelené, ale deti v kvetinke tvorili modrý lupienok.

      2.A

      Druháci boli piatkový deň naladení v zelenej farbe, ktorá bola inšpiráciou čistého životného prostredia. Rozprávali sme sa o ochrane prírody, ohrozených druhoch živočíchov. Deti čítali článok o usilovných zvieratkách, ktoré čistili znečistený les. Pomáhali im triediť odpad do správnych kontajnerov. Tvorili sme Lapbooky o zvieratách. Deti pozorovali rôzny vývin živočíchov, životné prejavy živočíchov a hľadali informácie o dĺžke života živočíchov.     

      3.A

      V úvode dňa napísali tretiaci, čo by popriali našej Zemi k jej sviatku. Okrem rastlín, stromov, čistého vzduchu, by želali hlavne dobrých a starostlivých ľudí. Preto si spoločne zopakovali správne separovanie odpadu. Popri tom riešili rôzne úlohy z matematiky a slovenčiny. Následne si vyskúšali, ako sa dá recyklovať použitý papier. Vypísané hárky papiera natrhali na drobné kúsky, zaliali vodou a rozmixovali. Túto masu dali do nádoby s vodou, pridali tam drobné kvietky a vyrobili si svoj vlastný papier. A keďže je papier bielej farby, tak biely lupienok v spoločnej kvetinke patril tretiakom.

      4.A

      V tento deň sa štvrtáci zamýšľali nad tým, aké materiály tvoria náš každodenný odpad, ktorý predstavuje jeden z najväčších súčasných problémov životného prostredia. Materiály si roztriedili na ľahko a ťažko rozložiteľné a potom si vypísali  všetky plastové predmety, ktoré najčastejšie vyhadzujú do triedeného odpadu. Vysvetlili sme si pojmy ako zberný dvor, kovošrot, spaľovňa a kompostér. V skupinách sme spoločne premýšľali nad tým, ako by sme mohli mať párty v prírode, na zorganizovanie ktorej by sme mohli použiť iba prírodniny. Nápady boli zaujímavé. Na záver sme si urobili kvíz týkajúci sa odpadov a vylúštili tajničku: NEVYTVÁRAJ ODPAD, NEBUDEŠ MAŤ SKLÁDKY a urobili si spoločnú fotku s krásnymi výtvarnými prácami s rozkvitnutými púpavami. Štvrtáci v spoločnom kvete boli červenej farby.

     • Rovesnícke prírodovedné učenie

     • Vo štvrtok 27.4.2023 hneď ráno cez 1. vyučovaciu hodinu vybraní žiaci 8. ročníka zorganizovali pre našich štvrtákov pod vedením p. riad. Schreiberovej hodinu prírodovedy trochu inak. Prichystali si pre nich 10 zaujímavých fyzikálnych pokusov z témy Sila a tlak v kvapalinách a plynoch. Polusy žiakom zrealizovali, na niektorých asistovali aj štvrtáci, no a samozrejme javy aj vysvetlili, ale tak, aby tomu štvrtáci aspoň trošku porozumeli. A tak mohli štvrtáci vidieť, ako si môžu doma pripraviť lávovú lampu, ako sa dá spraviť v pohári farebný dážď, ako dostať vajíčko do fľaše pomocou podtlaku, prečo tancujú hrozienka v kvapaline, koľko vody udrží v nádobe naša atmosféra a čo je to vlastne barometer a ako sa dá vyrobiť, ako sa správa mydlová blana na hrdle nádoby pri ochladzovaní a zohrievaní nádoby, čo dokáže spraviť atmosféra po prudkom ochladení so zohriatou plechovicou s vodou, prečo niekedy voda z podnosu do pohára natečie a inokedy nie, ako si spraviť automatické polievanie pomocou balóna. Podľa vyjadrení štvrtákov sa im takáto hodina plná pokusov páčila.

      FOTOALBUM

     • Dejepisný projekt SCUTUM

     • V druhej polovici mesiaca apríl sa v 6.A pod vedením Mgr. Samuela Kusendu realizoval projekt SCUTUM zameraný na život rímskych legionárov. Úlohou šiestakov bolo vyrobiť si vo dvojiciach rímske SCUTUM (t.j. bojový štít). Po výrobe štítu nasledovalo jeho zdobenie podľa vopred stanovených vzorov. Po výrobe a zdobení mali šiestaci poslednú úlohu, ktorou bolo použiť tento štít v praxi. Vyskúšali si rímsku formáciu TESTUDO (korytnačka). Pätnásťčlenné tímy museli vytvoriť takúto formáciu. Pri jej tvorbe museli byť disciplinovaní, súdržní a museli počúvať jednotlivé príkazy.

      Žiakov 6.A chválim za disciplínu, nadšenie, kreativitu i súdržnosť počas realizácie projektu.
      FOTOALBUM

     • Začala rekonštrukcia materskej školy

     • Na konci apríla začala firma GIT s.r.o. z Vrbového s rekonštrukciou materskej školy. Zásluhu na tom má predovšetkým p. starosta PaedDr. Rastislav Bobocký, ktorý stojí za projektom "Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy v Podolí". Na celú rekonštrukciu získala obec Podolie dotáciu z Environmentálneho fondu vo výške 400 000 €. Celková cena materiálov a prác by mala dosiahnuť sumu
      462 000 €. Vďaka projektu sa zníži energetická náročnosť budovy MŠ a tým aj  prevádzkové náklady na vykurovanie. V rámci projektu budú realizované nasledovné práce:

      • zateplenie strechy všetkých pavilónov  35 cm hrubou minerálnopu vlnou,
      • na dvoch pavilónoch sú ešte staré drevené okná a dvere, tie budú nahradené novými plastovými oknami s trojsklom,
      • odkopú sa základy okolo celej budovy MŠ  a odizolujú sa,
      • zateplí sa obvodový plášť 18 cm hrubou minerálnou vlnou,
      • urobí sa nový bleskozvod a odkvapový systém,
      • na novú izoláciu pôjde samozrejme nová fasáda.

      Pre rodičov, zamestnancov, žiakov a deti, ako aj pre širokú verejnosť platí zákaz vstupu na miesta, ktoré má firma ohraničené. V areáli MŠ sa zdržujte v čo najmenšej možnej miere a pri pohybe v areáli buďte obozretní.

      Práce budú zosúladené tak, aby čo najmenej rušili edukáciu detí v MŠ.  Práce by mali byť ukončené cez letné prázdniny.

      FOTOALBUM

     • Stavanie mája

     • V sobotu 29. apríla 2023 sa pred kultúrnym domom v Podolí zišlo veľa detí MŠ a žiakov ZŠ vyobliekaných do folklórnych kostýmov, či podolských krojov. A s nimi prišlo aj veľa rodičov, príbuzných, či občanov obce. Ako býva zvykom na konci apríla, pred naším kulturákom sme postavili máj. Bude sa týčiť nad obcou  ako symbol na jar sa obnovujúcej prírody. Pretože počasie bolo nevyspytateľné, najskôr deti pred KD vyzdobili máj stužkami, chlapi z OcÚ ho pomocou žeriava postavili. Do toho im hrala DH Podolanka. Potom sme sa púresťahovali do veľkej sály a pozreli si veľmi pekný program. V ňom sa predstavili deti MŠ tromi nápaditými tančekmi na detské ľudové piesne. Program žiakov ZŠ uviedla Ninka krátkym hovoreným slovom. Nasledoval klobúkový tanec piatich chlapcov. A potom sa otriasol kulturák spevom našich družinárov, ako aj ďalších žiakov z vyšších ročníkov. Zaznelo množstvo ľudových piesní za sprievodu našej dychovky. Po našich žiakoch sa predstavil FS Máj z Piešťan so spevmi a tancami za sprievodu cimbálovky. V bare sa mohli prítomní občerstviť jedlom a pitím. Veríme, že sme všetkým, ktorí sa prišli na akciu pozrieť, spríjemnili sobotný podvečer. A v neposlednom rade deti oprášili kroje a naučili sa zopár našich ľudových piesní. Poďakovanie patrí p. starostovi s jeho kolektívom, všetkým vystupujúcim, p. uč. Janke a Majke Ščepkovým, Slavke Štefánikovej,  Samovi Kusendovi za nácvik programu.
      FOTOALBUM

   • Prihlásenie

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou, Podolie 804
    • schreiberova@zspodolie.sk
    • schreiberova@zspodolie.sk
    • ZŠ - sekretariát: 032 7408411
    • ZŠ: 032 7408412, 032 7408413
     MŠ: 032 7408414
     ŠJ: 032 7408415
     ZŠ - mobil: 0911 961 480
    • Podolie 804
     91622 Podolie
     Slovakia
    • 036125431
    • 2021628609
    • Riaditeľka školy:
     RNDr. Janka Schreiberová - 032/7408412
     schreiberova@zspodolie.sk
    • Zástupkyňa riaditeľky pre ZŠ:
     RNDr. Daniela Maráková - 032/7408413
     marakova@zspodolie.sk
    • Zástupkyňa riaditeľky pre MŠ:
     Slavka Fogašová - 032/7408414
     mspodolie@gmail.com
    • Vedúca školskej jedálne:
     Mariana Porubská - 032/7408415
     sjedalenpodolie@gmail.com