• Prosba pre všetkých rodičov žiakov ZŠ aj detí MŠ

     • Prosíme rodičov, aby na vedenie školy nahlasovali pozitivitu svojich detí na COVID-19 zistenú či už samotestami alebo AG, či PCR testami realizovanými cez MOM (zspodolie@gmail.com, 0327408412, 0902886370, edupage). Prosíme nahlasovať pozitívne prípady aj vtedy, ak je trieda v karanténe a dieťaťu sa prejavila choroba neskôr po úzkom kontakte so spolužiakom počas karantény alebo sa nakazilo doma od chorých rodičov a pod. Každý pondelok nahlasujeme tieto stavy na ministerstvo cez COVID formulár, údaje z formulárov všetkých škôl sa napočítavajú do celoslovenských čísel. Taktiež chceme mať prehľad, koľko detí každej triedy chorobu prekonalo. 
      Taktiež prosíme rodičov, aby pravidelne testovali svoje deti antigénovými testami a nahlasovali výsledky škole. Ak 189 rodičov požiadalo v auguste o samotesty, týždenne by sme mali nahlásiť 189 vykonaných samotestov, nahlasujeme cca 90, napriek tomu, že situácia je momentálne vážna. 
      Veľká vďaka patrí všetkým rodičom, ktorí sa k týmto povinnostiam postavili zodpovedne a pravidelne nahlasujú výsledky samotestov a komunikujú so školou.

     • Prosba pre rodičov detí z MŠ

     • V pondelok 29.11.2021 zívala naša MŠ prázdnotou, niektoré deti MŠ sú v karanténe a do MŠ nenastúpili ani deti, ktoré v karanténe nie sú. Zamestnankyne MŠ dnes vydezinfikovali intenzívne všetky priestory MŠ, od zajtra ostávajú doma, v MŠ sa nezdvíhajú telefóny a vykurovanie je vypnuté. MŠ je schopná fungovať pre všetky deti, ktoré sú zdravé a nie sú v karanténe (viď oznamy nižšie). Preto prosíme rodičov, ktorí plánujú dať deti do škôlky, aby dostatočne včas oznámili nástup dieťaťa na riaditeľstve školy (0327408412, 0902886370, zspodolie@gmail.com, správa v edupage), aby sme vedeli zabezpečiť prevádzku materskej školy. Toto platí aj pre rodičov detí z I. triedy, ktorí by sa mali vrátiť do MŠ v piatok 3.12. po karanténe.

     • Oznam pre rodičov detí z I. triedy MŠ

     • Upresňujeme informáciu ku karanténe detí z I. triedy MŠ. Antigénovými testami boli potvrdené v priebehu týždňa dva pozitívne prípady na Covid -19 v I. triede, poslednýkrát boli tieto deti v MŠ v pondelok  22.11. Od utorka 23.11. sú deti z I. triedy, ktoré boli 22.11. v škôlke, v karanténe, ktorá bude trvať 10 dní do 2.12.2021. Deti sa môžu vrátiť do MŠ v prípade, ak budú zdravé, najskôr v piatok 3.12.2021. Je potrebné v prípade nástupu dieťaťa nahlásiť v ŠJ stravu.

     • Oznam pre rodičov detí z II. triedy MŠ

     • Tento oznam sa týka rodičov a detí z II. triedy, ktorí boli v materskej škole v niektorých dňoch - streda 24.11., štvrtok 25.11., piatok 26.11.2021 v minulom týždni. Tieto deti sú považované za úzky kontakt v sobotu pozitívne testovanej osoby antigénovým testom v MOM. Vzhľadom k tomu je potrebné, aby tieto deti ostali v 10-dňovej karanténe. Pozrite si prosím nižšie súbor o pravidlách karantény. Ostatné deti z II. triedy, ktoré v daných dňoch v MŠ neboli a sú zdravé, nie sú v karanténe a môžu prísť v pondelok do škôlky.
      karantena_-_deti_MS_-_kontakt_23.-25.11._21_-_II_trieda.pdf

     • Niektorí zase do karantény, iní sa nám vracajú ;-)

     • Od piatka 26.11.2021 sa vracajú na prezenčné vyučovanie triedy 7.A a 8.A po desiatich dňoch karantény.  Prosím rodičov, aby nezabudli na písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti. Do školy prídu len zdravé deti.

      Od dnes 25.11. ostávajú v karanténe kvôli úzkemu kontaktu s pozitívnym žiakom (posledný kontakt bol 23.11.):

      • všetci žiaci 3.A, ktorí boli na vyučovaní v pondelok 22.11. a utorok 23.11. (4 žiaci, ktorí chýbali v tieto dva dni, nemajú karanténu, ale ostávajú taktiež doma na dištančnom vzdelávaní)
      • tí žiaci 4.A a 5.B, ktorí navštevujú ŠKD2 (všetci boli 22. a 23.. v družine) a neprekonali ochorenie COVID-19

      Karanténa je 10 dní, čiže trvá do 3.12., najskorší možný návrat do školy je v pondelok 6.12.2021.

     • Rúška pre žiakov

     • Dňa 24.11.2021 bola vydaná Vyhláška 262/2021, ktorá sa týka povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest. Nadobúda platnosť vo štvrtok 25.11.2021. Podľa nej sa vraciame v škole k stavu na začiatku roka - žiaci ZŠ sú POVINNÍ mať prekryté ústa a nos rúškom počas vyučovacieho procesu. Pre žiakov aj ped. zamestnancov vyhláška prekrytie dýchacích ciest zjemňuje, neukladá povinnosť nosiť respirátor, stačí rúško. Prosím žiakov a rodičov, aby vyhlášku rešpektovali.

     • Pedagogická rada

     • V utorok 23.11.2021 sa konala v poobedných hodinách online pedagogická rada, na ktorej zhodnotili učitelia prospech, správanie a dochádzku žiakov za 1. štvrťrok tohto šk. roka. Rodičia si môžu pozrieť hodnotenie predmetov v internetovej žiackej knižke. Rodičia neprospievajúcich žiakov budú kontaktovaní triednymi učiteľmi v záujme riešenia neprospievania a nastavenia pomoci neprospievajúcim žiakom.

     • Ďalšie dve triedy - návrat z dištančného vzdelávania od pondelka

     • Od pondelka 22.11.2021 sa na prezenčnú výučbu vracajú ďalšie dve triedy - 1.A a 4.A. Prosíme rodičov, aby deti pred návratom do školy otestovali samotestami a nezabudli v nedeľu večer alebo v pondelok ráno na písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti. Do školy sa vracajú len zdravé deti. Taktiež prosíme, aby deti používali v škole rúška vzhľadom na zlú pandemickú situáciu v našom okrese. 

      Celkovo bude v pondelok na prezenčnej výučbe 8 tried, v karanténe ostávajú 5.A, 5.B, 7.A, 8.A. V utorok 23.11.2021 sa vracajú do školy 5.A a 5.B.

     • Výsledky iBobra

     • V dňoch 8., 10, 11.11.2021 súťažilo 51 žiakov 4. - 9. ročníka v celoslovenskom kole online informatickej súťaže iBobor. Súťaž mala na starosti p. uč. Muľová a pomohli všetci informatici. Úspešnými riešiteľmi sa stali všetci súťažiaci, ktorí dosiahli aspoň polovicu kladných bodov. V kategóriách Kadet a Benjamín to bolo aspoň 50 bodov,  v kategórii Bobrík aspoň 60 bodov. V Kadetoch sme  mali 5 úspešných riešiteľov z 19, v Benjamínoch ani jedného zo 17 a v Bobríkoch 7 úspešných z 15. Všetkým úspešným riešiteľom súťaže blahoželáme k dobrému výsledku. Zoznam úspešných nájdete TU.

     • Predĺženie karantény siedmakom

     • Pre všetkých žiakov 7.A, ktorí boli v škole 15.11.2021 sa predlžuje povinná karanténa do 25.11.2021 vzhľadom k tomu, že 15.11.2021 mali úzky kontakt s pozitívnym žiakom. Žiaci, ktorí neboli 15.11. v škole, majú karanténu len do 22.11.2021. Dištančná výučba bude do 25.11.2021, najskorší dátum návratu do školy piatok 26.11.2021.

     • Oznam o streleckom krúžku

     • Vedúci streleckého krúžku Ing. Peter Košút oznamujeme všetkým strelcom, že v súčasnej nepriaznivej pandemickej situácii ruší stretnutia streleckého krúžku až do odvolania (predpoklad 3-4 týždne).

     • Ôsmaci do karantény od 18.11.

     • Dnes (streda 17.11.2021) nám bol hlásený potvrdený pozitívny žiak 8.A, pozitivita overená AG testom v MOM. Z tohto dôvodu Vám oznamujem, že všetci žiaci 8.A, ktorí boli v pondelok 15.11.2021 v škole, idú povinne do karantény na 10 dní od dátumu úzkeho kontaktu 15.11.  Karanténa trvá do 25.11. vrátane. Nižšie v priloženom pdf súbore si pozrite, ako sa má dieťa správať počas karantény a dbajte o dodržiavanie karantény dieťaťom. Od štvrtka 18.11. trieda prechádza na dištančné vzdelávanie až do odvolania.
      ​​​​​​​karantena_-_ziaci_-_kontakt_15.11._21_-_8A.pdf

     • Návrat žiakov do školy od 18.11. (aktualizácia 17.11.)

      • Od štvrtka 18. 11. 2021 sa po 13 dňoch vrátia z karantény a dištančného vzdelávania zase do školy na prezenčné vzdelávanie triedy: 1.B, 2.A, 3.A, 6.A, 6.B.
      • Na dištančnom vzdelávaní z dôvodu pozitívnych chorých učiteľov a nemožnosti zabezpečiť adekvátne zastupovanie  zostávajú 1.A a 4.A.
      • Aktuálne sú v karanténe a dištančne sa vzdelávajú 5.A, 5.B, 7.A, 8.A.
      • Naši najstarší žiaci 9.A zatiaľ  fungujú bez karantény, pokračujú v prezenčnej výučbe.
      • Stravníci majú zabezpečený obed a taktiež funguje družina bez meišania skupín.

      V záujme zníženia rizika prenosu choroby v čase jej značného nárastu prosím všetkých žiakov, aby aj počas vyučovacieho procesu mali od štvrtka prekryté dýchacie cesty rúškom alebo respirátorom.

     • Siedmaci do karantény

     • Dnes (pondelok 15.11.2021) nám bol hlásený potvrdený pozitívny žiak 7.A, pozitivita overená AG testom v MOM. Z tohto dôvodu oznamujem, že všetci žiaci 7.A, ktorí boli v piatok 12.11.2021 v škole, idú povinne do karantény na 10 dní od dátumu kontaktu, teda karanténa trvá do 22.11. vrátane. V súbore nižšie si pozrite, ako sa má dieťa správať počas karantény. Od utorka 16.11. trieda prechádza na dištančné vzdelávanie až do odvolania.
      karantena_-_ziaci_-_kontakt_12.11._21_-_7A.pdf​​​​​​​

     • Piataci do karantény

     • Dnes (nedeľa 14.11.2021) nám bol hlásený potvrdený pozitívny žiak 5.B, pozitivita overená AG testom v MOM. Z tohto dôvodu všetci žiaci z 5.B a tí žiaci z 5.A, ktorí chodia na náboženstvo, idú do karantény na 10 dní. Nižšie v súbore si pozrite, ako sa má dieťa správať počas karantény. Obe triedy 5.A a 5.B prechádzajú od pondelka 15.11. na dištančné vzdelávanie až do odvolania.
      karantena_-_ziaci_-_kontakt_12.11._21_-_5A_5B.pdf​​​​​​​

     • Návod pre rodičov

     • Vážení rodičia,

      keďže viacerí ste sa na nás obracali s otázkou, ako postupovať v prípade pozitivity dieťaťa, dovoľujem si Vám poskytnúť malý návod:

      1. Spravili ste dieťaťu domáci AG samotest a vyšiel pozitívny.
      2. Oznámite výsledok škole. Dieťa nechávate doma. Kontaktujete detského lekára.

      3. Výsledok je treba overiť v MOM buď AG testom alebo PCR testom, pretože samotesty sa neberú ako relevantný laboratórny výsledok, slúžia hlavne na prvú selekciu pozitívnych prípadov.
      4. Ak bol výsledok AG alebo PCR testu robeného v MOM pozitívny, okamžite to oznamujete škole.
      5. Dieťa ostáva v karanténe minimálne 10 dní od dátumu pozitívneho laboratórneho AG, či PCR testu. Liečenie riešite s detským lekárom (telefonicky).
      6. Do školy môže ísť dieťa najskôr na 11. deň karantény, ak je zdravé. Pred príchodom do školy by aspoň 3 dni dieťa už nemalo mať príznaky choroby.
      7. Deti môžu byť infekčné už 2 dni pred prvými príznakmi choroby alebo ak sú bezpríznakové, tak 2 dni pred pozitívnym samotestom. Preto uvádzajte, keď nás kontaktujete, nielen pozitívny samotest, ale aj to, odkedy malo dieťa príznaky (od toho sa odvíjame pri určovaní úzkych kontaktov v škole a riešime karantény tried po konzultácii s hygienou).

      8. Ak je dieťa už po 10-dňovej karanténe, posledné 3 dni už nemá žiadne príznaky, považuje sa, že už chorobu prekonalo  a môže ísť do kolektívu (prekonaním choroby získava výnimku z karantény) a dieťa nemusí čakať, kým všetkým pozitívnym členom rodiny skončí karanténa. Ak však má ešte nejaké príznaky, treba konzultovať s lekárom a karanténu ešte predĺžiť.

      Niektorí ste si už sami prešli situáciou pozitívneho dieťaťa, ktorí nie, prajme si, aby ste návod nemuseli použiť.

      RNDr. Janka Schreiberová

     • Usmernenie k výučbe v týždni od 15.11.2021

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      v priebehu týždňa pribudli v našej škole ďalšie prípady pozitívnych na Covid-19 medzi žiakmi aj učiteľmi, preto karanténa nariadená hygienou sa predlžuje pre triedy 1A, 1B, 2A, 3A, 4A, 6A, 6B do 15.11. (úzky kontakt s pozitívnym bol vo všetkých triedach v piatok 5.11.)

      Ako budeme fungovať v týždni od 15.11.2021 do 19.11.2021:

      1.A, 1.B, 2.A, 3.A, 4.A, 6.A, 6.B

      • nariadená karanténa do 15.11. (úzky kontakt s pozitívnym v piatok 5.11.)
      • pondelok, utorok dištančné vzdelávanie, streda sviatok (celkovo boli deti mimo kolektívu 12 dní)
      • nástup do školy vo štvrtok 18.11.2021

      5.A, 5.B, 7.A, 8.A, 9.A

      • od pondelka 15.11.2021 pokračujú v prezenčnej výučbe v škole (ak sa nič nezmení)
     • 1. online kolo PišQworky

     • Piati žiaci 6. ročníka (Emka, Tomáš, Zara, Nelly, Barča) sa 11.11.2021 zúčastnili online súťaže PIŠQWORKY. Súťažili v regionálnom kole v rebríčku 34 tímov z celého Slovenska aj so žiakmi stredných škôl. Aj keď nevyhrali a nepostúpili ďalej, patrí im veľká pochvala za snahu a trpezlivosť, s ktorou súťažili od 12:00 do 15:30 hod!!! Skóre, ktoré získali, bolo 74, najlepší tím mal 114. Boli ste super!

     • Usmernenia k vyučovaniu po konzultácii s hygienou - POZOR, zmenili sme usmernením zo dňa 11.11.

     • Na základe usmernenia z RÚVZ Trenčín upravujem spôsob vyučovania pre jednotlivé triedy nasledovne:

      • utorok 9.11. celá škola sa vzdeláva dištančne z domu, 2.A a 3.A sa učia len cez pracovné listy, tr.uč. sú choré
      • streda 10.11. - do školy sa vracajú na prezenčnú výučbu 5.A, 5.B, 7.A, 8.A, 9.A (tu nemáme nariadenú zatiaľ žiadnu karanténu), nezabudnúť poslať písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti, 
      • triedy 1.A, 1.B, 2.A - sú v karanténe (izolácia žiakov DOMA!!!)  na dištančnom vyučovaní do 14.11., od pondelka 15.11. sa vracajú na prezenčnú výučbu (úzky kontakt bol 4.11. na vyučovaní)
      • triedy 3.A a 4.A - sú v karanténe (izolácia žiakov DOMA!!!)  na dištančnom vyučovaní do 15.11., od utorka 16.11. sa vracajú na prezenčnú výučbu (úzky kontakt bol 5.11. na vyučovaní)
      • triedy 6.A a 6.B - sú v karanténe (izolácia žiakov DOMA!!!)  na dištančnom vyučovaní do 13.11., od pondelka 15.11. sa vracajú na prezenčnú výučbu (úzky kontakt bol 3.11. na vyučovaní)

      Žiaci z tried, ktoré sú povinne v karanténe, sa môžu (ale nemusia) registrovať na PCR test. Registrovať ich musia rodičia. Registrovať sa možno ihneď, test bude najskôr na 5. deň od posledného kontaktu.  Pri zadávaní kontaktu s pozitívnou osobou nie je potrebné uviesť meno ale treba do príslušnej kolónky napísať hocijaké slovo napr. „spolužiak“ ..... Bližšie popísať v poznámke. Dôležité je správne zadať dátum posledného kontaktu (6.A a 6.B - 3.11.2021, 1.A, 1.B, 2.A – 04.11.2021,  3.A a 4.A - 05.11.2021).  Testy pre tých, ktorí boli v kontakte s pozitívnou osobou, sú bezplatné! 

      Žiaci, ktorým vyjde domáci AG samotest pozitívny, sú povinní sa registrovať na AG alebo PCR test realizovaný v MOM, domáce AG samotesty neuznáva hygiena ako dôvod na nariadenie karantény. 

      Ak sa Vám už minuli domáce samotesty, doviezli sme do školy ďalšiu várku samotestov, môžete si pre ne do školy prísť. (utorok od 6.00 do 15.00, ostatné dni od 6.00 do 17.00). Na žiaka sme zatiaľ dostali 15 samotestov,.

      karantena_-_ziaci_-_kontakt_03.11._-_6A_6B.pdf
      karantena_-_ziaci_-_kontakt_04.11.2021_-_1A_1B_2A.pdf
      karantena_-_ziaci_-_kontakt_05.11._21_-_3A_4A.pdf​​​​​​​