• Dištančné vzdelávanie

     • Od pondelka 13.12.2021 sa rozhodnutím ministra školstva číslo: 2021/21911:2-A1810 prerušuje prezenčné vyučovanie žiakov 2. stupňa. Prechádzame na 2. stupni na dištančné vzdelávanie podľa aktuálneho rozvrhu č. 5. Okrem triednických hodín, telesnej a hudobnej výchovy sa všetky ostatné predmety vyučujú. Držíme sa školského zvonenia. Žiaci, ktorí nemajú možnosť vzdelávať sa dištančne z domu, prídu do školy, kde sa budú učiť v malých skupinkách. 

     • Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok

     • Aj tento rok, tak ako aj vlani, sa žiaci 5.B triedy rozhodli v tomto predvianočnom čase potešiť a obdarovať osamelých ľudí a seniorov  v Domovoch dôchodcov. V rámci akcie „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“ priniesli rôzne pochutiny - či už sladké alebo slané, kozmetiku, čaje, kávu, teplé ponožky, krížovky a kopec ďalších drobností a spolu s pani asistentkou Luciou Burzovou ich zabalili do vianočných krabíc od topánok. Tie boli následne odovzdané kontaktnej osobe, ktorá túto akciu v rámci okresu zastrešuje. Veríme, že starkých darčeky našich detí potešia, veď často je to jediný darček, ktorý dostanú. Krásne na tom všetko je i to, že okrem darčekov naši žiaci vložili do krabíc i kúsok svojich srdiečok a tým sa ich hodnota ešte zvýšila. Veríme, že sa z tejto akcie stane tradícia, a každoročne budeme prispievať k spríjemneniu vianočnej atmosféry našim starkým, ktorí si lásku, vďaku a úctu naozaj zaslúžia. FOTOALBUM
      Mgr. Zuzana Vienerová

     • Školské kolo Pytagoriády

     • V dňoch 8. a 9.12.2021 riešili v škole aj online žiaci 3.-8. ročníka školské kolo Pytagoriády. Všetci riešili cez počítače. A tu sú výsledky:

      3.A 

      Natália Podhradská             13+11 = 24 
      Lukáš Miklo                        10+10 = 20
      Simona Sovišová                 12+7 = 19
      Robert Augustín                   13+9 = 22
      Kristína Srncová                  10+8 = 18
      Daniel Ščepko                     13+10 = 23
      Oliver Tinka                         12+10 = 22
      Aneta Bobocká                    11+8 = 19
      Lukas Pobjecký                    11+10=  21

      4.A  

      David Čechvala                    13+9 = 22 (robil z domu) 

      5.A, B, 6.A, B

      nikto úspešný (robili v škole)

      7.A  (robili z domu)

      Samuel Hadbábny               13+8 = 21
      Lucia Raticová                     10+5 = 15
      Timea Čavojská                   10+6 = 16

      8.A

      nikto úspešný (robili v škole)

     • Záložka do knihy spája školy

     • V tomto školskom roku 2021/2022 sme sa opäť zapojili do česko-slovenského projektu Záložka do knihy spája školy. Tohtoročná téma mala názov Očarujúci svet knižných príbehov, rozprávok a básní.

      Bola nám pridelená partnerská škola ZŠ s MŠ Nálepkovo. Do projektu sa zapojili deti  tretieho, štvrtého, piateho, šieteho  ročníka, deti z ŠKD1 a ŠKD2. Počet prihlásených žiakov bol 57. Deťom z partnerskej školy sme poslali  aj letáky a informácie  z nášho regiónu. 

      Všetkým výtvarníkom a pani učiteľkám veľmi pekne ďakujem za spoluprácu.

      Z partnerskej školy nám prišli krásne  záložky. Deti z Nálepkova nám napísali zaujímavý list. Záložky a list  boli vystavené na nástenke, kde si ich deti mohli pozrieť. Neskôr si deti mohli vybrať záložky v knižnici.

      Mgr. Miriam Hanzlíková, školský knihovník
      FOTOALBUM

     • Čertovský deň v 2.A

     • Dňa 6.12.2021 sa 2.A zmenila na „čertovské peklíčko“. Malých čertíkov bola plná trieda. Všetci oblečení v červeno-čiernom oblečení s rožkami, niektorí i s chvostíkom. Hneď ráno sme si pri rannej komunite povedali, aký „čertovský“ deň nás čaká. Vymýšľali sme mená pre čertov i čertice a plnili rôzne čertovské úlohy. Boli to úlohy z matematiky, slovenského jazyka i čítania. Pri čítaní sme si precvičili čítanie spojitého písaného písma v texte Čertovské rozprávanie na Mikuláša. Z matematiky  i gramatiky sme riešili úlohy na interaktívnej tabuli, pracovali sme vo dvojiciach i v skupinách. Medzitým nás pani učiteľka „pomaľovala“ uhlím, aby sme sa cítili ozaj ako v pekle. Pri práci sme si spievali a počúvali mikulášske piesne. Všetky činnosti sme si užili a na záver sme napísali list Mikulášovi, ktorému sme sa v ňom poďakovali za sladkosti, ktoré nám priniesol spolu s čerticou i andelíčkom.   FOTOALBUM

     • Mikuláš na našej škole

     • V pondelok 6. decembra neobišiel sv. Mikuláš ani našu školu. Prišiel k nám hneď zrána a zobral so sebou aj svojich pomocníkov čerticu Berticu a dobrého anjelíka. Navštívili spolu všetky triedy 1. stupňa. Deťúrence z týchto tried boli na Mikuláša výborne pripravené. V 1.A  zaspievali, v 1.B tiež zaspievali, ba dokonca cinkali s rytmickými nástrojmi, v 2.A recitovali dlhú básničku, deti z 3.A sa nám vrátili z karantény, ale tiež boli pripravené a recitovali po skupinkách, v 4.A okrem piesne pridali deti aj rytmický tanček, ktorý nacvičili pre Mikuláša. Všetci si zaslúžili sladké balíčky a nikto neskončil v mechu čertice. Na deti 2. stupňa Mikulášovi neostal čas, lebo sa ponáhľal, ale darček v podobe čokolád každému nechal pod stromčekom. Deviatakov a siedmakov, ktorí sú v karanténe, čaká sladkosť u triedneho učiteľa.  Tak sa zdá, že si ju vyzdvihnú až v novom roku 2022. Hádam sa do nich nepustia červíčky ;-)

      FOTOALBUM

     • Oznam pre rodičov a žiakov 7.A

     • V nedeľu 5.12.2021 bol vedeniu školy  nahlásený potvrdený pozitívny žiak 7.A, pozitivita overená AG testom v MOM dňa 4.12.2021. Pozitívny žiak bol naposledy v škole vo štvrtok 2.12.2021, príznaky choroby sa prejavili v piatok 3.12. Z tohto dôvodu Vám oznamujem, že všetci žiaci 7.A, ktorí boli v škole vo štvrtok 2.12. a v stredu 1.12., sú považovaní za úzke kontakty a idú do karantény na 10 dní od dátumu úzkeho kontaktu. Žiaci prekonaní a očkovaní majú výnimku z karantény. Karanténa trvá do 12.12. vrátane. Najskorší návrat do školy je pondelok 13.12., ešte ho upresníme po konzultácii s hygienou.  V prílohe si pozrite, ako sa má dieťa správať počas karantény a dbajte o dodržiavanie karantény dieťaťom. Od pondelka 6.12. celá trieda prechádza na povinné dištančné vzdelávanie.  Ak sa choroba prejaví u ďalších žiakov, prosíme rodičov, aby kontaktovali vedenie školy.
      karantena_-_ziaci_-_kontakt_2.12.21-7A.pdf

     • Oznam pre žiakov, rodičov, učiteľov 9.A

     • Dňa 4.12.2021 nám bol hlásený potvrdený pozitívny žiak 9.A, pozitivita overená AG testom v MOM dňa 4.12. Z tohto dôvodu Vám oznamujem, že všetci žiaci 9.A, ktorí boli v škole v piatok 3.12. a dva dni dozadu (1.12. a 2.12.), sú považovaní za úzke kontakty a idú do karantény na 10 dní od dátumu úzkeho kontaktu. Žiaci prekonaní a očkovaní majú výnimku z karantény. Karanténa trvá do 13.12. vrátane. Najskorší návrat do školy je utorok 14.12., ešte ho upresníme po konzultácii s hygienou.  V prílohe si pozrite, ako sa má dieťa správať počas karantény a dbajte o dodržiavanie karantény dieťaťom. Od pondelka 6.12. celá trieda prechádza na povinné dištančné vzdelávanie.  Ak sa choroba prejaví u ďalších žiakov, prosíme rodičov, aby kontaktovali vedenie školy.
      karantena_-_ziaci_-_kontakt_3.12.21-9A.pdf​​​​​​​

     • Návrat detí do MŠ

     • Od pondelka 6.12.2021 sa môžu do materskej školy vrátiť všetky deti z I. triedy a tie deti z II. triedy, ktoré neboli v MŠ v piatok 26.11. Tie deti, ktoré v piatok 26.11. boli v MŠ, sa môžu vrátiť až od utorka 7.12.2021. 

     • Usmernenie k samotestovaniu žiakov

     • Viacerí rodičia nás kontaktovali s otázkou, či sa musia pravidelne testovať aj žiaci, ktorí prekonali COVID-19. Kontaktovali sme s touto otázkou zamestnancov RÚVZ Trenčín. Bolo nám povedané, že deti, ktoré prekonali COVID-19, sa nemusia pravidelne testovať. Len ak by boli choré, ale vraj ani tam to nie je potrebné. Ministerstvo nás v tomto neusmernilo, takže je na rodičoch, či si o testy požiadajú.

     • Spustenie prihlasovania na nový odber antigénových testov

     • Milí rodičia!

      Bol daný  prísľub zo strany MŠVVaŠ SR ohľadom doskladňovania  Ag samotestov pre školy. Realizujeme preto nové prihlasovanie na odber antigénových samotestov pre žiakov ZŠ. Prosíme urýchlene  - do rána 3.12.2021 - vyplniť záujem o samotesty, aby sme mohli počty záujemcov nahlásiť v piatok 3.12.2021 nadriadeným orgánom. V časti úvod kliknite na Prihlasovanie / Všetky akcie / Záujem o antigénové testy.