• Dobrovoľná finančná zbierka pre Ukrajinu

     • Aj naša dedinská škola chce vyjadriť solidaritu s ľuďmi utekajúcimi z Ukrajiny, či tými, ktorí na Ukrajine ostali a bojujú. Dnes (28.2.2022) sme hľadali možnosti, ako pomôcť. Zasadala žiacka školská rada, kde jej členovia jednohlasne schválili, že peniaze za zber papiera z minulého roka (500 €) pošleme ako finančnú pomoc Ukrajine. Okrem toho bude žiacka školská rada v utorok 1.3.2022 organizovať dobrovoľnú finančnú zbierku (1-2 € na žiaka, resp. podľa možností a schopností rodín a žiakov). Dnes o tom boli upovedomení žiaci v škole svojimi triednymi učiteľmi.  Do zbierky sa zapoja aj naši učitelia a ostatní zamestnanci. Zbierka bola vyhlásená aj v obci, môžu sa do nej zapojiť aj občania obce, je však potrebné priniesť peniaze do školy alebo ich poslať po nejakom žiakovi. Peniaze poputujú na niektorý z účtov,  ktorý je našimi nadriadenými školskými orgánmi overený a odporúčaný, netreba sa obávať. O tom, ktorej organizácii financie pošleme, má rozhodnúť žiacka školská rada v stredu po ich naštudovaní, budeme vyberať z tohto zoznamu TU
      Prosíme Vás, ak chcete, aby sa  Vaše dieťa zapojilo do zbierky, nezabudnite mu dať na zajtra do školy peniažky. Deviataci zo žiackej rady budú prechádzať s pokladničkou po triedach.

      Ďakujeme za Vašu solidaritu a pomoc.

     • Hodina angličtiny v 5.B naopak

     • Dňa 25.2.2022 prebiehala výučba anglického jazyka v 5.B tak trochu netradične. Za katedru sa postavil Jakub Mihál a pani učiteľka Vienerová zasadla do žiackej lavice. Jakubko úlohu učiteľa zvládol na jednotku. Na hodinu sa vzorne pripravil, premyslel si, ako bude hodina prebiehať a odštartoval ju úplne profesionálne. V úvode skontroloval domácu úlohu, ktorú si nevypracovala jedna žiačka z triedy, a tou bola práve pani učiteľka. Pani učiteľka stvárnila rolu neporiadnej žiačky, ktorá na hodine občas vyrušovala, odvrávala, čo sa stáva u niektorých žiakov aj na reálnych hodinách. Jakub si mal možnosť vyskúšať i túto stránku učiteľského povolania, kedy sa musel vysporiadať i s touto situáciou. Napriek tomu ho to neodradilo a udelil pani učiteľke aj pomyselnú poznámku. Aktivity na hodine sa striedali, Jakubko vyvolával žiakov k tabuli, deti pracovali s pracovným zošitom i učebnicou, odpovedali na otázky a dokonca ich pán učiteľ opravoval  pri nesprávnej výslovnosti. Zopárkrát v triede zazneli i „hlášky pani učiteľky“, ktoré Jakub veľmi trefne zakomponoval do hodiny. Napriek tomu, že prebiehalo riadne vyučovanie, atmosféra v triede bola uvoľnená a deti sa i dobre pobavili. Tento druh vyučovania ich zaujal natoľko, že sa na konci hodiny viacerí prihlásili, že aj oni by si chceli hodinu pripraviť a odučiť.

      Som veľmi rada, že deti hodina nadchla, Jakub sa priznal, že učiteľovanie ho veľmi bavilo, a možno vďaka tomu sa raz deti rozhodnú pre štúdium učiteľstva, veď dobrých učiteľov nie je nikdy dosť....

      FOTOALBUM

     • Zmeny v školskom semafore od 26.2.2022

     • Uvádzame pre rodičov a žiakov ZŠ najdôležitejšie zmeny v Školskom semafore, platné od 26.2.2022, ktoré boli prijaté v súlade s vyhláškou UVZ SR č. 26/2022 vydanej 25.2.2022 a v súlade s uznesením vlády SR č. 119/2022 zo dňa 23.2.2022:

      • ak je žiak alebo pedagogický zamestnanec pozitívny na COVID-19, do individuálnej izolácie ide iba on,
      • izolácia trvá min. 5 dní od dátumu pozitívneho testu alebo od objavenia sa príznakov,
      • ak sa izolovaný žiak už cíti dobre a 24 hodín pred koncom 5-dňovej izolácie nemá žiadne príznaky, môže sa vrátiť do školy, ďalších 5 dní je povinný nosiť respirátor FFP2, izoláciu nemusí ukončiť lekár, ak žiak nemá klinické príznaky,
      • v prípade ťažšieho priebehu choroby trvá izolácia podľa potreby aj dlhšie, jej ukončenie určí lekár, ktorý vydá aj ospravedlnenku, žiak po návrate do školy je povinný 5 dní nosiť  v škole respirátor FFP2,
      • žiaci, ktorí boli v škole v úzkom kontakte s pozitívnou osobou a neprejavujú príznaky ochorenia COVID-19, pokračujú v prezenčnej výučbe, po dobu 10 dní musia nosiť rúško, dúôrazne sa odporúča respirátor FFP2,
      • pedagogickí zamestnanci, ktorí boli v škole v úzkom kontakte s pozitívnou osobou a neprejavujú príznaky ochorenia COVID-19, pokračujú v práci, po dobu 10 dní musia nosiť respirátor FFP2,
      • nepedagogickí zamestnanci, ktorí nemajú výnimku z karantény a ktorí boli v škole v úzkom kontakte s pozitívnou osobou idú do karantény, po návrate z nej sú povinní 5 dní nosiť respirátor FFP2,
      • nepedagogickí zamestnanci, ktorí majú výnimku z karantény a ktorí boli v škole v úzkom kontakte s pozitívnou osobou, nejdú do karantény, sú povinní 7 dní nosiť respirátor FFP2.

      Zmenili sa aj pravidlá k noseniu rúšok u žiakov. Okrem vyššie uvedeného v súvislosti s rúškami platí:

      • ruší sa pre žiakov ZŠ  povinnosť nosenia rúška v triede, kde sa stretáva len so svojimi spolužiakmi z triedy (ale nezakazuje sa, ak sa žiak cíti neisto, rúško je vítané)
      • žiak je povinný nosiť rúško všade tam, kde sa stretáva so žiakmi z iných tried (chodby, WC, ŠKD - ak sa miešajú deti z viac tried, exteriér, krúžky - ak sa miešajú deti z viac tried, ETV, NBV - kde sa miešajú deti z viac tried)
      • pre zamestnancov školy sa neruší povinnosť nosenia rúšok a respirátorov, bližšie si zamestnanci naštudujú podmienky nosenia rúšok na str.  10 a 11 školského semaforu v prehľadnej tabuľke.

      Školský semafor
      Vyhláška ÚVZ SR 26/2022
       

     • Darujte nám 2 % z Vašich daní

     • Vážení rodičia!

      Ako každý rok, opäť si Vás dovoľujeme požiadať o darovanie 2% z Vašich daní, ktoré použijeme pre Vaše deti na nákup učebných pomôcok, či modernizácie tried. Všetky informácie potrebné pre ich poukázanie nájdete TU. V priebehu tohto týždňa Vám donesú deti letáčik a tlačivo Vyhlásenie.

     • Kreatívne vyučovanie biológie

     • Žiaci 6.A a 6.B dostali na hodine biológie stručné zadanie: vytvoriť model rastlinnej alebo živočíšnej bunky. Žiaci na projekte pracovali počas hodiny biológie, výsledkom ich práce sú jedinečné modely buniek s ich organelami. Technika prevedenia svedčí o kreativite žiakov. Bunky vytvorili z najrôznejších materiálov, či už z plastelíny, polystyrénu, papierovej krabice, ale aj z cestovín. Na fotografiách  môžete sami posúdiť aké pekné modely buniek pri tom vznikli.  FOTOALBUM

     • Obvodné kolo Hviezdoslavov Kubín

     • Vo štvrtok 24. 2. 2022 sa naša žiačka Laura Burzová zúčastnila na obvodnom kole Hviezdoslavovho Kubína v prednese poézie a prózy v Novom Meste nad Váhom. V Laurinej kategórii nebolo udelené 1. miesto, boli udelené dve 2. miesta a jedno 3. miesto.  A práve 3. miesto Laura získala,  k čomu jej blahoželáme.
      FOTOALBUM

     • Geografická olympiáda - výsledky

     • Dňa 17.2.2022 sa 9 najlepších riešiteľov školského kola zúčastnilo na okresnom kole Geografickej olympiády, ktorá prebiehala online formou. Z deviatich riešiteľov až 8 skončilo ako úspešní riešitelia OK GO a z nich sa najlepšie darilo Danielovi Miklovi, ktorý skončil na krásnom 3. mieste z 26 žiakov okresu a postupuje do krajského kola. Všetkých úspešných riešiteľov si pozrite TU, treba zrolovať na časť Okresné súťaže. Všetkým ďakujeme za účasť a úspešným riešiteľom blahoželáme.

     • Ypsilon - slovina je hra - výsledky

     • Dňa 9.12.2021 súťažilo 28 detí 1. aj 2. st. v celoslovenskej súťaži YPSILON - slovina je hra. Tri dievčatá získali plných 100 bodov, ďalších 7 žiakov získalo vysoké počty bodov (96-99 b.) Výsledky súťaží nájdete TU. Treba zrolovať úplne dole a hľadať celoslovenské súťaže. Úspešným riešiteľom súťaže blahoželáme, čakajú ich pekné diplomy a malá pozornosť.

     • Prednáška pre deviatakov

     • V utorok 22. 2. 2022 zorganizovala školská špeciálna pedagogička Mgr. Lucia Podhradská za podpory vedenia školy pre žiakov 9. ročníka prednášku o návykových látkach. Pripravila si pre deviatakov prezentáciu, v ktorej sa venovala tabaku v rôznych formách a hlavne bezdymovým tabakovým výrobkom, ktoré v súčasnosti mládež preferuje v domnení, že sú neškodné. Deviataci si mohli pozrieť množstvo fotiek s vážnymi ochoreniami zapríčinenými práve užívaním tabakových výrobkov. Vypočuli si tiež príbeh dnes už dospelého ženatého muža, ktorý začal fajčiť v 14-ich rokoch a ktorý otvorene napísal list o svojej závislosti a probléme s ňou skoncovať.  Deviataci vyplnili anonymne dotazník venujúci sa tejto téme.

     • Okresné kolo biologickej olympiády

     • Dňa 10.2.2022 súťažili dvaja úspešní riešitelia školského kola BiO na okresnom kole online formou. Obaja - Daniel Miklo aj David Herceg - sa stali úspešnými riešiteľmi okresného kola, Daniel Miklo skončil na krásnom 2. mieste z 12 súťažiacich a postupuje do krajského kola. David Herceg skončil ako úspešný riešiteľ na 10. mieste bez postupu. Obom súťažiacim blahoželáme  a Danielovi budeme držať palce vo vyššom kole.

     • Okresné kolo dejepisnej olympiády

     • Dňa 9.2.2022 riešilo šesť odvážlivcov úlohy okresného kola dejepisnej olympiády. Dvaja skončili ako úspešní riešitelia. V kat. C najstarších deviatakov sa stal úspešným riešiteľom Lukáš Čuchran, skončil na 15. mieste z 18 riešiteľov. V kat. F pre 6. ročník sa mimoriadne darilo Eliške Huttovej, ktorá tromfla všetkých riešiteľov vo svojej kategórii a skončila na krásnom 1. mieste z 13 súťažiacich ako úspešná riešiteľka s počtom bodov 76.  Obom úspešným žiakom blahoželáme a ďakujeme za účasť aj ostatným riešiteľom.

     • Hybridné vyučovanie v 9.A od pondelka

     • V pondelok 14.2.2022 chceme vyskúšať hybridné vyučovanie v 9.A triede, ktorá by mala byť do stredy v karanténe. 14 žiakov, ktorí majú výnimku z karantény (sú očkovaní alebo prekonaní), príde do školy na prezenčné vyučovanie, 9 žiakov sa bude učiť dištančne z domu tak, že sa pripoja cez MS Teams na hodinu. Vyskúšame našu techniku a schopnosti ;-)

     • Karanténa v siedmich triedach

     • Milí rodičia a žiaci, čítajte edupage správy, sledujte náš web, v hornom pravom rohu na hlavnej stránke aktualizujeme, ktoré triedy sú v karanténe. Dnes v sobotu máme hlásených zopár prípadov pozitivity žiakov, ďalšie triedy posielame od dnes do karantény, aktuálne v karanténe 6 tried: 1.A, 1.B, 2.A, 6.A, 7.A, 8.A, 9.A.

     • Školské kolo chemickej olympiády

     • Dňa 11.2.2022 si vyskúšalo 5 deviatakov riešiť náročné úlohy školského kola chemickej olympiády. Bola zameraná dosť na vzorce a výpočty. Úspešným riešiteľom ŠK CHO sa stal Adam Bobocký, ktorému týmto blahoželáme.

     • Pozvánka na RZ

     • Vážení rodičia! Pozývame Vás na online rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční cez žiacke kontá v MS Teams v pondelok 14. 2. 2022 od 16.00 hod. Netýka sa to rodičov 1.B a 6.B, keďže tieto triedy už schôdzku mali alebo budú mať  v inom termíne.

     • Olympijské hry v spoločenských hrách v ŠKDII.

     • V stredu 9.2.2022 sme v ŠKD oslávili prvú zlatú olympijskú medailu tým, že sme si usporiadali vlastné olympijské hry v spoločenských hrách. Jednotlivé tými súťažili v disciplínach Človeče nehnevaj sa, pexeso, Dobble a Brainbox Slovensko. Všetky tímy sa tým snažili získať pre seba čo najviac bodov do celoročnej hry. Všetky deti chválime za zápal v hre a ducha fair play, ktorý je symbolom akejkoľvek olympiády.

      FOTOALBUM

     • Karneval v škôlke

     • V stredu 9. 2. 2022 bolo v našej škôlke veselo. Konal sa tam totiž škôlkársky karneval. Ak chcete vedieť o tom viac, kliknite TU.

  • Prihlásenie

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Podolie 804
   • schreiberova@zspodolie.sk
   • schreiberova@zspodolie.sk
   • ZŠ - sekretariát: 032 7408411
   • ZŠ: 032 7408412, 032 7408413
    MŠ: 032 7408414
    ŠJ: 032 7408415
    ZŠ - mobil: 0911 961 480
   • Podolie 804
    91622 Podolie
    Slovakia
   • 036125431
   • 2021628609
   • Riaditeľka školy:
    RNDr. Janka Schreiberová - 032/7408412
    schreiberova@zspodolie.sk
   • Zástupkyňa riaditeľky pre ZŠ:
    RNDr. Daniela Maráková - 032/7408413
    marakova@zspodolie.sk
   • Zástupkyňa riaditeľky pre MŠ:
    Slavka Fogašová - 032/7408414
    mspodolie@gmail.com
   • Vedúca školskej jedálne:
    Mariana Porubská - 032/7408415
    sjedalenpodolie@gmail.com