• Skrátené vyučovanie

     • V piatok 1.4.2022 bude skrátené vyučovanie na 30-minútové hodiny. Všetky prestávky sú 5 minút, iba desiatová prestávka  bude 10 minút. Prvý stupeň ide na obed 11:15, 2. stupeň ide na obed o 11:30 hod.

     • Okresné kolo Pytagoriády

     • V utorok 29.3. a v stredu 30.3.2022 sa konali okresné kolá v Pytagoriáde pre 3. - 8. ročník. Z našej školy do okresu zo školského kola postúpilo 9 tretiakov, 1 štvrták a 3 siedmaci (nakoniec súťažili len 2 siedmaci). Súťažilo sa online spôsobom zo školskýcvh počítačov. Úspešným riešiteľom sa stal iba Daniel Ščepko z 3.A, ktorý získal 20 bodov (vyriešil 10 úloh z 15, za ne získal 10 b. za úlohy a 10 b. za čas), skončil na 9.-11. mieste zo 136 súťažiacich. Z neúspešných riešiteľov 1 bodík chýbal Simonke Sovišovej a Natálii Podhradskej z 3.A, obe mali 9 b., dva bodíky do úspešnosti chýbali Dávidovi Čechvalovi zo 4.A  a Timei Čavojskej zo 7.A, obaja získali 8 bodov.

     • Okresné kolo chemickej olympiády

     • V piatok 25. 3. 2022 našu školu reprezentoval Adam Bobocký z 9.A na okresnom kole chemickej olympiády, ktorá sa konala prezenčne v Novom Meste nad váhom. Napriek náročnosti súťaže, kde autori úloh nebrali do úvahy dištančné vzdelávanie počas dvoch školských rokov Adam sa dobre popasoval s úlohami a skončil ako úspešný riešiteľ na peknom 5. mieste z 10 riešiteľov. Blahoželáme.

     • Biblia očami detí a mládeže

     • Niekoľko žiakov 5. a 6. ročníka sa zapojilo do výtvarnej súťaže „Biblia očami detí a mládeže“. Cieľom súťaže je zaangažovať deti a mládež do vnímania a prežívania biblických dejín a privádzať ich k poznávaniu Biblie. Spoločnou témou vybraných kníh bolo Putovanie za cieľom. Vychádzalo sa z knihy Nového zákona – Skutky apoštolov. Žiakom boli navrhnuté tri biblické príbehy: Uzdravenie chroého, Zoslanie Ducha Svätého a Obrátenie sv. Pavla. Veľká vďaka patrí všetkým žiakom, ktorí sa do súťaže zapojili. Bolo veľmi ťažké vybrať tie najkrajšie práce. 1. miesto získala Klára Krajčovičová, 5.B, 2. miesto Lenka Halušková, 5.A a 3. miesto Nina Bučková, 6.A. Ich práce postupujú do diecézneho kola. Blahoželáme. 
      Mgr. Mária Aftanasová, rehoľná sestra

      Fotoalbum prác

     • Krajské kolo biologickej olympiády

     • Dňa 18.3.2022 sa konalo krajské kolo biologickej olympiády kat. C, v ktorom online formou súťažilo 16 žiakov z celého Trenčianskeho kraja. Našu školu reprezentoval deviatak Daniel Miklo, ktorý sa stal úspešným riešiteľom KK biologickej olympiády (12 miesto). Dankovi blahoželáme k úspechu a ďakujeme za reprezentáciu školy.

     • Anketa k školskému stravovaniu

     • Prosíme všetkých žiakov 1. aj 2. stupňa, ktorí sa stravujú, aby čo najskôr vyplnili anketu ku stravovaniu v našej školskej jedálni. Anketa je anonymná a  treba vyplniť do štvrtka 24.3.2022 do 14.00 hod. do zasadania stravovacej komisie. Pre jej vyplnenie treba byť prihlásený do edupage ako žiak. Na webe ju nájdeš úplne dole na hlavnej stránke (INFO) alebo v ľavom menu v časti Komunikácia / Ankety.

     • Rozvrh po jarných prázdninách

     • Opakujeme oznam pre žiakov (boli naň upozornení v relácii Pondelníček pred prázdninami): po jarných prázdninách budeme postupovať v našej škole podľa rozvrhu 07, pozrite si ho v zozname rozvrhov. Vzhľadom na zlepšujúcu sa epidemiologickú situáciu sa vraciame k rozdeleniu telocvikov na skupiny chlapcov a dievčat a tiež k miešaniu detí v skupinách etickej výchovy a náboženskej výchovy.  Deviataci majú v 2. polroku miesto 1 hodiny chémie predmet Viac ako peniaze. 

     • Výsledný stav finančnej zbierky na Ukrajinu

     • V dńoch 1. - 4.3.2022 sme na našej škole zorganizovali dobrovoľnú finančnú zbierku na pomoc Ukrajine. V utorok 1.3. prešli šéfovia ŽŠR Ester a David s pokladničkou po triedach. Prispeli aj zamestnanci školy,  naše deti a zamestnanci z materskej školy aj zo školskej jedálne. Vyzbierali sme 1744,77 €. Prispeli aj 5 starší občania obce, ktorí už u nás nemajú deti, a to sumou 300 €. Sumu sme doplnili o čiastku 505,23 € zo zberu papiera z minulého roka. Podarilo sa nám takto dať dokopy krásnu sumu 2.550 €.  Členovia ŽŠR v stredu 2.3. rozhodli, aby sa peniaze venovali Slovenskej katolíckej charite, ktorá úzko spolupracuje s charitou na Ukrajine a peniaze použije práve tam, kde ich najviac treba - na pomoc ľuďom, ktorí ostali na Ukrajine. Ďakujeme všetkým zapojeným za finančný príspevok. 

      FOTOALBUM

     • Ekoolympiáda

     • Dnes 4.3.2022 mali súťažiť v ekoolympiáde žiaci 5. a 6. ročníka. Bohužiaľ, server sýťaže skolaboval. Písali sme mail, aby sme na problém upozornili, dostali sme rtúto odpoveď: "Milý študent / učiteľ, veľmi sa ospravedľňujeme za vzniknutý technický problém. Nastal z dôvodu príliš veľkého náporu na server. Nakoľko chceme aby hra bola spravodlavá pre všetkých a meranie času je jedným z faktorov, neostáva nám iné iba hru presunúť na nový termín. Nový termín pre skupinu: 5., 6. trieda a prima = 9.3.2022 (streda) o 9.00. Podmienky ostávajú rovnaké ako doteraz. Ešte raz sa ospravedľňujeme, veríme, že pochopíte našu situáciu a ostanete hre verní, aj napriek odkladu. Za pochopenie ďakujeme Tím Planet Lover o.z.organizátor hry Ekoolympiádaemail: info@ekoolympiada.sk."

      Takže 5. a 6. roč. - súťažíte doma cez jarné prázdniny v stredu 9.3. od 9.00 hod., 7. roč. súťažíte v piatok 11.3. o 9.00 hod.  Ak by sa chcel niekto zo žiakov ešte pridať, stačí sa na www.ekoolympiáda zaregistrovať, v trenažéri si vyskúšať otázky a v termíne sa na súťaž pripojiť. Držíme palce!

     • Externé testovania piatakov a deviatakov

     • Milí žiaci, vážení rodičia! Blížia sa termíny externých testovaní deviatakov a piatakov z matematiky a slovenského jazyka. T9-2022 sa uskutoční v stredu 6.4.2022 a T5-2022 prebehne stredu 18.5.2022.

      Bližšie informácie: T9-2022 a T5-2022

       

     • Tvorba diárov v ŠKD2

     • Keďže je marec mesiacom kníh, hneď v prvý marcový deň sme sa spolu s deťmi v ŠKD2 venovali tomu, ako nám knihy vznikli, čo im predchádzalo a vďaka čomu môžeme mať dnes knihy v takej podobe, v akej sú. Po krátkom vedomostnom kvíze si deti vyrobili za pomoci pána vychovávateľa Kusendu vlastné diáre, do ktorých si môžu písať svoje "tajné informácie". 

      FOTO DIÁROV

     • Čítanie štuplíkom v materskej škole

     • Od 1.3.2022 sme po miernom uvoľnení opatrení  v „korona-období“ obnovili aktivitu, ktorú sme robievali v mesiaci marec, v mesiaci kníh. Znova sa rozbieha čítanie pred spaním v našej škôlke, pre našich najmenších kamarátov. Pod patronát si to tentokrát vzali šiestaci. A tak každý deň okolo 12:15 vyrazia dvojice čitateľov a prečítajú im obľúbené rozprávky a príbehy z kníh. Táto čitateľská aktivitka bude počas prázdnin prerušená, ale po nich sa znova obnoví a bude trvať do konca marca.

      Tešíme sa na Vás, kamaráti naši najmenší.

      FOTOALBUM