• Prvé rodičovské združenia, Rada rodičov, porada rodičov a inkluzívneho tímu

     • V pondelok 26.9.2022 sa o 16.00 hod. škola zaplnila rodičmi, ktorí prišli na 1. rodičovské združenie. Na ňom si volili triedneho dôverníka do Rady rodičov, schvaľovali dobrovoľný príspevok na činnosť RZ (bol schválený vo výške 10 € na dieťa), oboznámili sa s hospodárením RZ za minulý školský rok, tiež so zmenami v školskom poriadku, dostali potrebné informácie od triednych učiteľov. Hospodárenie RZ si môžete pozrieť TU.

      Triedni dôverníci sa stretli po triednych schôdzkach na 1. zasadaní Rady rodičov, kde sa rozlúčili s končiacou predsedníčkou RZ p. Mirkou Igazovou, zvolili novú predsedníčku RZ p. Barboru Gonovú a naplánovali si, že aby naplnili pokladňu RZ, zorganizujú 16. ročník tradičného rodičovského plesu. Taktiež sa pokúsia zintenzívniť výber 2 % z daní. Zloženie Rady rodičov nájdete TU.

      Rodičia integrovaných žiakov sa zase stretli s členmi inkluzívneho tímu, aby si nastavili pravidlá spolupráce rodičov, žiakov, asistentov učiteľa a školskej špeciálnej pedagogičky. Rodičia podpísali pripravenú dokumentáciu integrovaných žiakov.
       

     • Rodičovské združenie v ZŠ

     • Vážení rodičia!

      V pondelok 26. 9. 2022 o 16.00 hod. sa bude konať prvé triedne rodičovské združenie vo všetkých triedach 2. - 9. ročníka. Účasť na RZ je povinná, zaznie veľa úvodných informácií ku šk. roku. Triedy 1.A a 1.B už rodičovské združenie mali. Po triednych schôdzkach zasadne v školskej knižnici Rada rodičov zložená zo zvolených triednych dôverníkov (predpokladáme začiatok Rady 16.30 - 16.45 hod.) prosíme aj triednych dôverníkov za 1.A a 1.B, aby sa rady rodičov zúčastnili. Tešíme sa na Vás.

     • Otvárame pre žiakov školskú knižnicu

     • Milí vášniví čitatelia a návštevníci našej školskej knižnice!

      Oznamujeme Vám, že v tomto šk.roku bude školská knižnica pre Vás otvorená každú stredu od 12.30 hod. do 13.30 hod. Otvárame už túto stredu 21.9.2022.

     • Nábor do hokejového klubu

     • V utorok 13.9.2022 navštívili triedy 1. stupňa členovia Hokejového klubu v Novom Meste nad Váhom, aby pozvali záujemcov z radov chlapcov i dievčat v piatok 23.9.2022 o 17.00 hod. na Zimný štadión do Nového Mesta nad Váhom na zápis do klubu. Pozrite plagát: eduresized_Hokej_plagat.png​​​​​​​

     • Vedenie Žiackej školskej rady (ŽŠR)

     • V stredu ráno 14. 9. 2022 sa konalo 1. zasadanie Žiackej školskej rady, ktoré viedla p. riaditeľka. Prítomní boli všetci zástupcovia tried okrem 5.B. Tajným hlasovaním boli zvolené za predsedu ŽŠR Viktória Lacková z 9.A a za podpredsedu Nikoleta Pokorná z 9.A. Dievčatám blahoželáme k zvoleniu do zodpovedných funkcií. Členovia ŽŠR si prešli Štatút rady, podľa ktorého sa budú riadiť. Na úlohu zberových referentov sa podujali dievčatá zo 6.A Timea Gúčiková a Adela Slimáková. Nástenku ŽŠR si zobrali na starosť dievčatá z 8.A Emma Okrucká a Lucia Raticová. Nasledujúce zasadanie ŽŠR bude o týždeň v stredu 21.9. cez desiatovú prestávku (9.30 - 9.45) vo veľkej počítačovej učebni. všetko o ŽŠR nájdete v časti Žiaci / Život na škole / Žiacka rada. 

     • Zberová súťaž "SEM STARÝ MOBIL"

     • V tomto šk. roku sme sa prvýkrát zapojili v rámci projektu RECYKLOHRY do zberovej súťaže SMS (SEM STARÝ MOBIL). Tak neváhajte a zapojte sa, súťaží sa o veľmi pekné ceny pre jednotlivcov a školy. O aké ceny ide, si môžete prečítať TU:Zberova___su__t__az___SMS_2022.pdf alebo na nástenke školy.
      A čo treba spraviť? Priniesť koordinátorovi environmentálnej výchovy p. uč. Muľovej mobil bez batérie, p. uč. si Vás zaeviduje do zoznamu jednotlivcov a mobil skontroluje a uloží do zberného boxu. P. uč. má kabinet na hornom poschodí v úzkej uličke.

     • 1. zasadanie Žiackej školskej rady

     • V stredu 14. 9. 2022 sa bude konať 1. zasadanie Žiackej školskej rady, ktorú tvoria po dvaja žiacki zástupcovia  z každej triedy 2. stupňa. 1. zasadanie bude viesť p. riaditeľka. Zasadať sa bude ráno pred vyučovaním o 7:25 hod. vo veľkej  počítačovej učebni. Zloženie ŽŠR si pozrite TU.

     • Záujmové krúžky

     • Vo štvrtok 8. 9. 2022 dostali do rúk žiaci školy od triednych učiteľov vzdelávacie poukazy. Na druhej strane poukazov je informácia pre rodičov, na čo poukazy slúžia a je tam aj zoznam krúžkov, ktoré sme schopní v prípade dostatočného záujmu na našej škole otvoriť. Naša škola tento šk. rok ponúka žiakom na spestrenie školského života a na zmysluplnú mimoškolskú činnosť 12 krúžkov. Ich náplň si môžete prečítať tu: Zaujmove_kruzky_2022_23.pdf. Prihlásiť sa na krúžky je možné cez rodičmi podpísaný vzdelávací poukaz, ktorý žiaci odovzdajú triednemu učiteľovi najneskôr do piatka 23.9.2022. 

     • Rodičovské kontá na Edupage

     • Milí rodičia!

      Dnes sme rozposlali do vašich mailových schránok, ktorých adresy ste nám  v minulosti uviedli ako kontaktné, heslá na prihlasovanie na edupage stránku školy. Ak ste nemenili mailové adresy a rodičovské kontá máte zriadené a viete sa prihlásiť ako rodič na našu web stránku alebo do mobilnej aplikácie Edupage, nemusíte robiť nič. Ak ste menili mailovú adresu alebo Vaše dieťa je naším novým žiakom, pozrite si poslaný email   a postupujte podľa pokynov v ňom. Ak máte problém s kontom, navštívte riaditeľstvo školy, pomôžeme Vám konto si zriadiť. 

      Prosíme všetkých rodičov, aby si kontá zriadili a používali aj mobilnú aplikáciu. Zjednodušuje nám to podstatne rýchlu komunikáciu s Vami. Známky v internetovej žiackej knižke je potrebné podpisovať z rodičovského konta, nie zo žiackeho konta. Cez aplikáciu viete posielať ospravedlnenky, uvoľňovať žiakov zo školy, posielať bezpríznakovosť, napísať učiteľovi, atď.

     • Slávnostné otvorenie šk. roka 2022/23

     • Ako na všetkých školách na Slovensku, tak aj na našej škole sme v pondelok 5.9.2022 otvorili školský rok 2022/23. A konečne  po dvoch rokoch zase v slávnostnom duchu, teda tak, ako sme už dlhé roky zvyknutí. Slávnosť v našom kultúrnom dome sa začala hymnou SR, po nej zaznela báseň zarecitovaná milým hláskom Vanesky bez jedinej chybičky. Rozveselili nás tóny piesne na školskú tému v podaní ôsmačok Timey, Emmy a Lucie za doprovodu gitár manželov Schreiberovcov. Prítomným sa prihovoril p. starosta PaedDr. Rastislav Bobocký, p. predsedníčka RZ Miroslava Igazová a p. riaditeľka RNDr. Janka Schreiberová. P. zástupkyňa RNDr. Daniela Maráková slávnosť moderovala, ku koncu oboznámila prítomných so všetkými zamestnancami školy. Potom nám predstavila všetkých našich prváčikov. Triedne p. uč. 1.A a 1.B Mgr. Renáta Trpíšková a Mgr. Gabriela Hercegová označili svojich prváčikov  značkami, aby sa vo veľkej škole nestratili a p. starosta ich obdaril prvou knižkou, ktorú si zanedlho prečítajú sami. Na záver p. riaditeľka pred prítomnými poďakovala predsedníčke RZ za obetavú prácu v Rade školy a vo funkcii predsedníčky a odovzdala darček.

      Po slávnostnej ceremónii sa všetci pobrali do školy a zasadli do svojich tried. Prebehli úvodné triednické hodiny, ktoré v prváckych triedach trvali trošku dlhšie, keďže sa ich zúčastnili aj rodičia.

      Ďakujeme všetkým rodičom, ktorí sa spolu s deťmi prišli pozrieť na našu slávnosť. Sme radi, že kulturák zase praskal vo švíkoch. 

      Držme si palce a robme všetci všetko preto, aby bol tento školský rok 2022/23 pre nás úspešný, tvorivý, zaujímavý a plný aktivít.

      FOTOALBUM