• Vystúpenie pre dôchodcov v podolskom KD

     • V piatok 21. 10. 2022 sa asi 40 detí zo základnej a materskej školy vybralo poobede do podolského kultúrneho domu s jediným cieľom - potešiť podolské starké a starkých, skrátka dôchodcov pozvaných pánom starostom svojím pekným programom. Posedenie dôchodcov organizovala obec Podolie z príležitosti mesiaca úcty k starším. Po úvodnej piesni  "Slovensko moje, otčina moja" v podaní troch sólistiek ôsmačok Timei, Emmy a Lucky za sprievodu 20-členného speváckeho zboru žiakov z 2.stupňa privítal svojím krátkym príhovorom prítomných siedmak Peťo. Nasledovala báseň p. uč. Čechvalu a príhovor p. starostu Bobockého. Po ňom zaspieval zbor rezkú pieseň "A ja taká dzivočka". V rezkom tempe pokračovalo aj 6 detí z materskej školy, ktoré starkým zaspievali, zarecitovali a aj zatančili jednoduchý tanček. V tanci za nimi nezaostali ani tanečníčky z ŠKD vo farebných načuchraných sukienkach so svojím milým tancom Limonáda. Po nich nasledoval klobúkový tanec na stoličkách v podaní tretiakov. Na záver zaspieval žiacky zbor pieseň "Anka, Anka, ja ťa ľúbim", v ktorej krásne vyznel hlas siedmaka Jakuba. Po milom programe našich detí a žiakov predniesol prípitok p. starosta a nastal čas hostenia a rozhovorov pre našich starkých. K tomu im hrala dychová hudba Podolanka. Ďakujeme za príspevok do programu všetkým vystupujúcim  deťom a žiakom, ako aj p. učiteľkám, ktoré program nacvičili - p. uč. Janke a Majke Ščepkovým, p. vych. Štefánikovej, p. uč. Zemkovej a Jacolovej ako aj technikom ozvučenia a fotenia manželom Schreiberovcom.
      FOTOALBUM

     • Zasadanie žiackej školskej rady

     • V piatok 21.10.2022 zasadala cez veľkú prestávku Žiacka školská rada. Dohodla sa na celoškolskej súťaži EKOTRIEDA - čo sa v súťaži bude sledovať, hodnotiť a kto bude súťaž vyhodnocovať. Zápisnicu zo zasadania si môžete pozrieť TU.

     • Zber šípok na krúžku Hráme sa zdravo

     • 20.10.2022 sme sa s deťmi z krúžku Hráme sa zdravo vybrali zbierať šípky. Počasie nám prialo, na slniečku sme sa vyhriali, nabrali do zásoby vitamín D a vďaka šípkovým kríkom sme si urobili zásobu zase vitamínu C. V triede sme ich všetky očistili a už sa sušia na chutný čaj, ktorý si onedlho uvaríme. Deti na prechádzke spoznávali rôzne kríky s rôznymi plodmi. P.uč. Jacolová ukázala deťom, ako možno pomocou aplikácie v mobile zistiť názov a druh kríka a určiť aj to, či ide o jedlý, nejedlý alebo jedovatý plod. No a pozrite fotky, ako nám bolo spolu dobre... 
      FOTOALBUM

     • Súťaž Porsche - Mladý RobotIQ 2022

     • Vo štvrtok 22.10.2022sa dvaja naši žiaci Jakub Vičík a Martin Bobocký z 8.A zúčastnili s p. riad. súťaže Mladý RobotIQ 2022, ktorú zorganizovala firma Porsche Wekzeugbau Horná Streda v spolupráci s SPŠ Myjava. Súťažilo 10 tímov. Úlohou chlapcov bolo podľa návodu poskladať funkčný model robotického ramena vytlačeného na 3D tlačiarni a následne ho ovládať 4 ovládačmi cez servomotorčeky a splniť testovaciu úlohu - uchytenie predmetu, jeho prenos a uloženie na určené miesto. Chlapci úlohu veľmi dobre zvládli, skončili na 4. mieste z 10-ich, chýbal im len 1 bod do medailového umiestnenia. Získali účastnícke diplomy a drobné darčeky od firmy Porsche. Jakubovi a Martinovi ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.
      FOTOALBUM

     • Zasadanie Rady školy

     • V utorok 18.10.2022 sa v poobedných hodinách konalo zasadanie Rady školy. Na zasadaní sa predstavili noví členovia Rady školy a boli prerokované dokumenty školy, ktoré predstavila p. riaditeľka - Správa o VVČ za minulý šk. rok, Školský vzdelávací program pre tento šk. rok, Školský poriadok na tento školský rok. 

     • Šarkaniáda v ŠKD

     • Vo štvrtok 13.10. 2022 deti zo všetkých oddelení ŠKD využili pekné jesenné počasie a prevetrali svojich pestrofarebných šarkanov. Súťažili, ktorý šarkan vyletí najvyššie a vydrží najdlhšie lietať. Ako najlepší letci sa osvedčili šarkany Dorotky Tatárovej, Dominika Bartoša a Mateja Moravanského. Napriek malým technickým prekážkam sa deťom veselé šarkanovské popoludnie veľmi páčilo a užili si ho do sýtosti.
      FOTOALBUM

     • Deň s vitamínmi

     • Začiatkom októbra (utorok 4.10. a štvrtok 6.10.) zorganizovali pani učiteľky 1. st. v spolupráci s firmou Plantex Veselé akciu Deň s vitamínmi pre triedy 1. stupňa. Deti sa do 10.00 venovali zábavným aktivitám v triedach súvisiacich s jesenným zberom ovocia a zeleniny a s témou vitamínov. O desiatej nasadli do autobusu, ktorý ich zaviezol do Plantexu vo Veselom. S touto firmou spolupracujeme, pretože nás zastrešuje v projekte Školské ovocie. V Plantexe už na deti čakala teta, ktorá našich žiakov povodila medzi kvetinky, k drobnému ovociu, do ovocných sadov, do skladov a porozprávala im o tom, čo všetko musia ľudia spraviť, kým sa dostane jabĺčko na stôl k zákazníkovi.
      FOTOALBUM 

     • Podolský atletický štvorboj

     • V piatok 7. 10. 2022 nám prialo počasie a tak sme ho využili na zorganizovanie atletickej súťaže medzi všetkými žiakmi 2. stupňa. Súťaž niesla názov Podolský atletický štvorboj.V kategórii mladších žiačok súťažilo 23 žiačok 5. - 6. roč., v kategórii mladších žiakov súperilo 20 chlapcov 5.-6. roč. V kategŕii starších žiačok súťažilo 22 dievčat zo 7.-9. roč. a v kategórii starších žiakov o stupienok víťazov bojovalo 27 žiakov 7. - 9. roč. Súťažilo sa v 4 disciplínach: hod granátom, skok do diaľky, skok do výšky a beh (cca 500 m). V každej disciplíne sa vyhodnotilo 10 najlepších, prvý získal 10 b., druhý 9 b., atď. Nakoniec sa všetkým žiakom sčítali body za všetky disciplíny a určili sa prvé tri miesta v každej kategórii. Celkovým víťazom súťaže s najlepším výsledkom 39 b. skončil Patrik Češek zo 6.A, ktorý získal v 3 disciplínach 10 b. a v jednej 9 b. Víťazov kategórií sme zverejnili TU. Okrem kategórie najstarších žiakov sa všetci ostatní športovci správali príkladne a výborne si zasúťažili a zašportovali. Poďakovanie patrí organizátorovi súťaže Mgr. Ostrovskému, všetkým učiteľom na stanovištiach a sprievodcom skupín a taktiež vedeniu školy za ceny, diplomy a pomoc pri organizácii akcie.

      FOTOALBUM

     • Európsky deň jazykov

     • „Koľko rečí vieš, toľkokrát si človekom.“

      Touto myšlienkou môžeme vyjadriť význam Európskeho dňa jazykov, ktorý si každoročne pripomíname 26.septembra. Má zdôrazniť potrebu osvojovať si cudzie jazyky, aby sa prostredníctvom nich mohli ľudia nielen dorozumievať, ale aj spoznávať  kultúru, spôsob života, literárnu tvorbu a históriu iných národov.

      V našej škole sme sa do Európskeho dňa jazykov zapojili  26. a 27. septembra 2022 na hodinách angličtiny, ruštiny a nemčiny.

      Žiaci tried 2.stupňa mali k dispozícii prezentácie, internetové články, z ktorých  sa  dozvedeli mnoho zaujímavostí   z oblastí jazykovedy, histórie jazykov a jazykovej praxe.

      Na prvom stupni sme využili rovesnícke učenie. Žiaci 8.A a 9.A pripravili pre žiakov v 3. A a 4.A zaujímavý program. Na dvoch hodinách anglického jazyka sa súťažilo, riešili sa krížovky, osemsmerovky, hádali sa hádanky, skladali sa skladačky... Starší žiaci si vyskúšali svoje pedagogické obratnosti, mladší žiaci sa nielen pobavili, ale získali aj nové jazykové vedomosti.

      V tejto tradícií by sme chceli pokračovať aj v budúcich školských rokoch.

      FOTOALBUM

   • Prihlásenie

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou, Podolie 804
    • schreiberova@zspodolie.sk
    • schreiberova@zspodolie.sk
    • ZŠ - sekretariát: 032 7408411
    • ZŠ: 032 7408412, 032 7408413
     MŠ: 032 7408414
     ŠJ: 032 7408415
     ZŠ - mobil: 0911 961 480
    • Podolie 804
     91622 Podolie
     Slovakia
    • 036125431
    • 2021628609
    • Riaditeľka školy:
     RNDr. Janka Schreiberová - 032/7408412
     schreiberova@zspodolie.sk
    • Zástupkyňa riaditeľky pre ZŠ:
     RNDr. Daniela Maráková - 032/7408413
     marakova@zspodolie.sk
    • Zástupkyňa riaditeľky pre MŠ:
     Slavka Fogašová - 032/7408414
     mspodolie@gmail.com
    • Vedúca školskej jedálne:
     Mariana Porubská - 032/7408415
     sjedalenpodolie@gmail.com