• Šaliansky Maťko

     • Vo štvrtok 23.. 1. 2020 sa zúčastnili 4 žiačky (Vanesa Prídavková, Mária Magdaléna Kahajová, Anička Augustínová a Timea Kapcová) na okresnom kole súťaže Šaliansky Maťko. Diplom ani cenu žiadna z nich nepriniesla, dievčatá naberali skúsenosti a možno o rok budú v recitácii lepšie ako v tomto roku.

     • Obdobie klasifikácie

     • V pondelok dňa 20. 1. 2020 mali naši učitelia predklasifikačnú pracovnú porad, kde sa zaoberali okrem iného výchovnými opatreniami. Po návrhoch učiteľov mali možnosť rodičia problémových žiakov na základe predvolania prísť skonzultovať výchovné opatrenie s učiteľmi. 
      V piatok 24. 1. 2020 sme mali klasifikačnú pedagogickú radu, hlavným bodom programu bola klasifikácia žiakov za 1. polrok. Žiaci dostanú v piatok 31. 1. 2020 výpisy klasifikácie. Prosíme rodičov podpisom na návratkách alebo v slovníčkoch potvrdiť, že výpis klasifikácie videli.

     • Výsledky súťaže YPSILON - slovina je hra

     • 40 žiakov 1. aj 2. stupňa riešilo 12. decembra 2019 úlohy celoslovenskej súťaže Ypsilon-slovina je hra. Už máme výsledky tejto súťaže. Celkovo môžeme konštatovať veľmi dobré umiestnenie pre žiakov 1. stupňa, 2. stupeň je na tom trošku slabšie, predsa len toho musia starší žiaci už vedieť oveľa viac, ale aj medzi druhostupniarmi  sú excelentní žiaci. 4 deti (Simona Sovišová 1.A, Matúš Bartoš 1.A, Eliška Huttová 4.B, Juraj Strýček 9.A) získali 100% a boli zaradení do žrebovania o mobilný telefón. Ďalšie  4 deti mali krásny výsledok 99 %. Až 27 detí zo 40 dosiahlo úspešnosť nad 90 %. Všetkým úspešným blahoželáme. Prišli už aj diplomy a ceny za súťaž a tiež radostná správa, že Jurko Strýček bol vyžrebovaný a získal mobilný telefón.

     • Napísali nám z Útulku psíkov z Piešťan

     • "Touto cestou chceme vyjadriť obrovské ďakujeme ZŠ s MŠ Podolie, ktorí pred sviatkami spolu s pedagógmi a rodičmi usporiadali vianočné ekotrhy a výťažok s krásnou sumou 460€ jednohlasne darovali našim útulkáčom. Veľmi si ceníme prístup pani riaditeľky RNDr. Janky Schreiberovej, pedagógov a rodičov, ktorí vedú deti k láske k prírode a zvieratkám. Je to neuveriteľne krásne gesto a všetci sme boli dojatí.Tí malí žiačikovia ukázali krásne srdiečka a my veríme, že z nich vyrastú dobrí ľudia. Je to naša budúca generácia, tak im držíme palce, aby rástli v tomto duchu,k eď človek má zostať človekom a rozdávať nezištne dobro, súcit a ľudskosť. Deti, čakáme vás s našimi psíkmi v útulku aj s prekvapením pre vás. "
      Ľubomíra Baleková,  predseda   RC   Sloboda  zvierat
      https://www.facebook.com/UtulokPiestany/

     • Výsledky iBobra

     • Naši žiaci sa zapojili do riešenia informatickej súťaže iBobor. Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa.

      Súťaž na škole organizovala Mgr. Monika Gahérová spolu s Mgr. Monikou Muľovou. Výborné výsledky dosiahli žiaci 4. a 5. ročníka v kat. Bobríci, kde 17 žiakov z 21 získalo diplom a stalo sa úspešnými riešiteľmi iBobra. Darilo sa aj žiakom 8. a 9. roč. v kat. Kadeti, kde 8 žiakov z 13 úspešne vyriešilo úlohy a získalo diplom. Najslabšie to bolo v kat. Benjamíni (6. a 7. roč.), z 13 súťažiacich sa podarilo len dvom prekonať hranicu úspešnosti. O súťaži sa dozviete viac na stránke ibobor.sk

      A tu si môžete pozrieť výsledky žiakov našej školy: iBOBOR_2019_vysledky.pdf​​​​​​​


     • Návšteva divadelného predstavenia v novom SND

     • V piatok 10. 1. 2020 sa vybralo 32 zamestnancov, ich rodinných príslušníkov, aj aktívnych žiakov do Bratislavy na divadelné predstavenie "Zmierenie alebo dobrodružstvo pri obžinkoch", ktoré sa konalo v novej budove Slovenského národného divadla. Ďakujeme za organizáciu tohto podujatia predmetovej komisii slovenského jazyka, hlavne Mgr. Alexandre Fabokovej a Mgr. Veronike Zemkovej, ktoré akciu organizačne zastrešili. Akciu sme uskutočnili z príležitosti 100. výročia založenia prvého slovenského divadla - Slovenského národného divadla v Bratislave.    FOTOALBUM

     • Výsledky Testovania T5-2019

     • Už sú známe výsledky celoslovenského testovania piatakov zo slovenského jazyka a matematiky. Sme veľmi spokojní s výsledkami našich žiakov. V matematike dosiahli priemer 72,7 % (priemer v SR je 64,8%), boli lepší od celoslovenského priemeru o 7,9%. Aj v slovenskom jazyku boli naši žiaci nad priemerom SR o 7,4%, dosiahli priemer 70,8% (priemer v SR je 63,4%). V slovenskom jazyku mali dve žiačky test na 100% a 4 žiaci nad 80%. V matematike mal 1 žiak 100% a ďalších 8 žiakov nad 80 %. Výsledky žiakov by mali rodičia vidieť v internetovej žiackej knižke. Bližšie výsledky a porovnania s minulými rokmi nájdete v časti Rodičom - Poradenstvo - Testovanie T5.

     • Vianočné charitatívne ekotrhy

     • Posledný deň roka 2019, ktorý sme trávili v škole (piatok 20. 12.) sa rozhodla žiacka školská rada zorganizovať pre žiakov 1. stupňa vianočné charitatívne ekotrhy. Dva týždne pred akciou sme jej robili propagandu a žiadali prostredníctvom webu, pondelníčkov a triednych učiteľov žiakov o to, aby počas vianočného upratovania svojich izbičiek priniesli do školy veci, ktoré nepotrebujú, sú funkčné a mohli by ešte niekomu poslúžiť (hračky, školské potreby, knihy, drobnosti,...). Vo štvrtok pred trhmi sa poobede žiacka školská rada zišla, aby roztriedila prinesené veci. V piatok ráno sa dolná chodba premenila na trhovisko. Decká z rady nachystali stoly, označili si stánky, vyrobili cenovky, naukladali prinesené veci podľa kategórií. Keď bolo všetko pripravené, p. riaditeľka prostredníctvom školského rozhlasu vyhlásila, že trhy sa otvárajú. Ani sme si nemysleli, že budú také úspešné, keďže ceny sme dali naozaj symbolické. Veď posúďte,  celkovo sme na trhoch vyzbierali 467,88 €. Po rozhodnutí žiackej školskej rady pôjdu tieto peniažky na účet Útulku zvieratiek v Piešťanoch. FOTOALBUM

     • Vianočná besiedka v ŠKD

     • Vo štvrtok 19.12. 2019 sa stretli všetky deti navštevujúce prvé i druhé oddelenie ŠKD na vianočnej besiedke, ktorej predchádzalo pečenie medovníkov. Tie si deti samé vyzdobili. Okrem toho si však deti priniesli aj svoje vianočné pečivo z domova a taktiež ovocie, na ktorom si pochutili. K tomu im naše pani kuchárky uvarili čaj. Toto vianočné posedenie bolo obohatené kultúrnym programom, kde si deti z oboch oddelení zaspievali vianočné koledy a vinše. Po programe nasledovalo vzájomné obdarovanie detí darčekmi. V ŠKD tak panovala pohodová predvianočná nálada a deti šťastne odchádzali domov. FOTOALBUM

     • Vianočné posedenie zamestnancov školy

     • V stredu 18. 12. 2019 o 14.30 hod. sa zišli v našej jedálni zamestnanci školy, kde si pripravili príjemné posedenie pri vianočnej kapustnici, ktorú nám už od rána varil  vybraný tím súčasných aj bývalých učiteľov Mirky, Renátky, Ženka a Ľubka za výdatnej podpory vedúcej našej kuchyne Marianky, ktorá sa postarala o nákup materiálu. Vedenie školy Janka a Danka okrem iného podávali sladučký vlastnoručne uvarený vianočný punč. Nechýbali koláčiky, o ktoré sa postarali meninoví a narodeninoví oslávenci. Posedenie bolo príležitosťou rozlúčiť sa s p. upratovačkou Martinkou, ktorá nastúpila na materskú dovolenku a tiež s p. upratovačkou Inkou, ktorá končí na našej škole pracovný pomer. V príjemnej uvoľnenej atmosfére  a družných rozhovoroch sme sa pobavili do neskorých večerných hodín.

     • Vianočný turnaj vo vybíjanej

     • V stredu 18. 12. 2019 po 5. vyučovacej hodine usporiadal náš telocvikár Mgr. Ostrovský vianočný turnaj vo vybíjanej pre dievčatá z 2. stupňa. Turnaj mal dobrú úroveň a atmosféru. Vyhralo družstvo ruží (Holičová, Slížová, Kapcová, Igazová, Augustínová T., Tóthová, Snohová, Lacková), na druhom mieste družstvo slnečníc Zámková, Dedíková, Bardáčová, Galbavá, Halásová, Svoradová, Čechvalová, Lacková). Na treťom mieste skončilo družstvo  zvončekov (Vaneková, Valovičová, Faryová, Hluchá, Hochelová, Porubská, Puváková, Surovcová) a na štvrtom mieste družstvo sedmikrások (Burzová, Šimnová, Gúčiková, Sedláčeková, Matyášová, Kirková, Gonová). Pán učiteľ skonštatoval, že pre dievčatá na našej škole sa oplatí organizovať takéto akcie.

     • Anglické divadelné predstavenie

     • V stredu 18. 12. 2019 sa žiaci 3. - 9. ročníku vybrali po 3. vyučovacej hodine do nášho kultúrneho domu, kde ich už čakali herci z Divadelného centra z Martina s divadelnou anglicko-slovenskou rozprávkouexotických čias, keď ľudia ešte lietali na kobercoch, nosili sa na chrbte veľryby a dokázali sa rozprávať s vtákmi. Rozprávka niesla názov 1001 Stories. Herci nám v nej porozprávali príbehy plné zázrakov a ľudskej múdrosti. Žiaci sa na predstavenie pripravili na hodinách anglického jazyka, prešli si s učiteľmi potrebnú slovnú zásobu na porozumenie. Táto akcia bola hradená z kultúrnych poukazov. 

     • Zimná výzdoba v ŠKD2

     • Aj v druhom oddelení ŠKD vedia deti krásne tvoriť. V priebehu decembra premieňali jesennú výzdobu na zimnú i vianočnú. Vyrábali rôzne vianočné gule z papiera, k zime neodmysliteľne patriace snehové vločky, ale aj  veľmi pekné stromčeky :)  A tu si to pozrite: FOTOALBUM

     • Vystúpenie žiakov na vianočných trhoch

     • V sobotu 14. 12. 2019 podporila naša škola obecnú akciu Vianočné trhy. Do programu sme prispeli až štyrmi  vystúpeniami - svoj vianočný celok predstavili deti MŠ, deti 1. stupňa, deti 2. stupňa podporené spevom pani učiteliek, ako aj deti zo ZUŠ.  Taktiež  žiaci na hodinách techniky vytvorili krásne veci, ktoré sme predávali na trhoch v našom školskom stánku za symbolické ceny. Zarobili sme 80 €. 
      Naše vystúpenia však zanikli v nákupnom trhovom chaose a značnom hluku, nebol čas na nazvučenie a preskúšanie, nebola im venovaná taká pozornosť, akú by si vystúpenia zaslúžili, z čoho sme boli dosť sklamaní. Preto sme sa rozhodli, že v budúcnosti budú naše vystúpenia oddelené od vianočných trhov, aby si mohli rodičia vychutnať umelecké výkony svojich detí v pokojnej atmosfére.
      FOTOALBUM

     • Vianočný turnaj chlapcov

     • V piatok 13.12.2019 zorganizoval p. uč. Ostrovský pre žiakov 2. stupňa vianočný turnaj pre chlapcov 2. stupňa. Turnaja sa zúčastnili 4 družstvá chlapcov druhého stupňa.
      Výsledky:
      1.miesto 8.roč. Hutta, Hrušovský, B
      restovský, Kováčik, Bango
      2.miesto 6.roč. Pollák, Gono, Gúčik, Červeňanský, Margetín

      3.miesto 7.roč. Bobocký, Čuchran, Herceg, Miklo, Moravčík
      4.miesto 5.roč. Beran, Hadbábny, Zemko, Bobocký, Bokor

     • Súťaž "Ypsilon - slovina je hra"

     • Vo štvrtok 12. 12. 2019 sa prihlásení žiaci z 1. aj 2. stupňa zúčastnili na celoslovenskej súťaži Ypsilon - slovina je hra.  Celkovo súťažilo 54 detí. Na šartovné prispelo aj Rodičovské združenie. Výsledky súťaže budú zverejnené 20. 1. 2020. Info o súťaži: http://ypsilonsutaz.sk/

     • Oblastné kolo vo vybíjanej

     • V stredu 11. 12. 2019 sa výber žiačok z 2. stupňa zúčastnil pod vedením p. uč. Ostrovského na oblastnom kole turnaja vy vybíjanej v Čachticiach. Naše dievčatá si počínali veľmi dobre. Porazili družstvo zo ZŠ Beckov a tiež družstvo zo ZŠ Odborárska Nové Mesto nad Váhom. Prehrali len s domácimi Čachticami. Skončili tak na výbornom 2. mieste, ku ktorému všetkým gratulujeme. FOTOALBUM

     • Školské kolá Pytagoriády

     • V utorok a stredu 10. a 11. 12. riešili mnohí žiaci od 3. po 8. ročník úlohy tohto ročníka Pytagoriády. Celkovo máme 19 úspešných riešiteľov, ktorí vypočítali z 15 príkladov aspoň 10 správne a prípadne získali bonusové body za čas, ak riešili rýchlo. Úspešným riešiteľom blahoželáme. Výsledky nájdete v časti Úspechy. Do okresného kola príde pozvánka z Nového Mesta nad Váhom.

     • Návštevný deň

     • V pondelok 9. 12. 2019 mali naši učitelia  v poobedných hodinách aktualizačné školenie a po ňom sa konal návštevný deň pre rodičov, na ktorom sa mohli dozvedieť, ako sa dieťaťu darí v jednotlivých predmetoch, ale tiež ako sa správa v škole. Mnoho rodičov využilo túto možnosť individuálnych konzultácií.

     • Okresné kolo v streľbe zo vzduchových zbraní

     • V piatok 6. decembra 2019 sa na našej škole konalo okresné kolo v streľbe zo vzduchových zbraní. Hlavným organizátorom bol Ing. Peter Košút, vedúci streleckého krúžku.  Celkovo strieľalo 14 strelcov z 3 škôl - Podolia, Hornej Stredy a zo Starej Turej. Na výsledkovú listinu jednotlivcov ešte čakáme. Zatiaľ poznáme výsledky v družstvách - naše podolské družstvá sa umiestnili aj v kat. mladších aj v kat. starších žiakov na 1. mieste a postupujú do krajského kola.

      FOTOALBUM