• Stravovanie od septembra 2021

     • Vážení rodičia! 
      Od 1. 8. 2021 vstupuje do platnosti novela zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa rušia dotácie obedov v materských a základných školách.  V zmysle § 4 ods. 3 písm. b) a c) zákona bude možné dotáciu na stravu poskytnúť len na dieťa, ktoré 

      • navštevuje MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi  alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minimatáto skutočnosť sa škole a obci preukazuje potvrdením z Úradu práce, pre ktoré je potrebné na úrad čo možno najskôr, najneskôr do 10.08.2021 predložiť nový Formulár na posúdenie príjmu vrátane podkladov ku konaniu v tejto veci (napr. doklad o príjme),
      • navštevuje posledný​​​​​​ ročník MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, (čiže rodičia si na dieťa neuplatnili daňový bonus), táto skutočnosť sa žiadateľovi preukazuje čestným vyhlásením.

      Suma dotácie na stravu sa zvyšuje na 1,30 eura za každý deň. Obec Podolie v spolupráci so ZŠ s MŠ Podolie musí do 10.8.2021 vytvoriť a zaslať na ÚPSVaR "Zoznam detí oprávnených na poskytnutie dotácie na
      stravu".
      Preto Vás, milí rodičia žiadame, aby ste nás kontaktovali telefonicky alebo mailom (7408411, 0902886370, zspodolie@gmail.com), ak Vaše dieťa treba uviesť do zoznamu detí, na ktoré bude poskytovaná dotácia na stravu od septembra 2021, pričom budete musieť škole poskytnúť do 6. 8. 2021 jedno z nasledovných potvrdení: 

      • potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,
      • potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy životného minima,
      • čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa.

      Tlačivá:

     • Poďakovanie predsedkyne RZ

     • V stredu 30. 6 .2021 sme ukončili šk. rok 2020/21. Nie tak, ako sme boli zvyknutí po minulé roky - na spoločnej slávnosti v kultúrnom dome, ale len tak, ako nám situácia dovolila - v triedach cez školský rozhlas a s triednymi učiteľmi. Deviataci sa lúčili v slávnostnejšom duchu - v svadobnej sieni obecného úradu spolu s p. starostom, p. riaditeľkou a p. uč. triednym. Zamestnanci školy mali spoločné exteriérové posedenie deň predtým 29.6., na ktorom sa zúčastnil aj p. starosta a na ktorom im  adresovala predsedníčka RZ tieto úprimné ďakovné slová: Prihovor_za_rodicov.pdf

      Pedagógovia ukončili šk. rok hodnotiacou ped. radou 30.6.2021. 

      FOTOALBUM

     • Športový deň prvákov a druhákov

     • Vo štvrtok 24. 6. 2021 sa naši prváci a druháci rozhodli stráviť teplý júnový deň v parku v Častkovciach. Nabalení jedlom, pitím a dobrou náladou sme vyrazili o 8:00 zo školy. Cesta nám rýchlo ubehla a onedlho sme sa rozložili v parku pod veľkými stromami. V chládku sme sa posilnili jedlom a zatiaľ pani učiteľky pripravili športové a zábavné hry. V skupinách sme sa hrali s loptami, chlapci si zahrali futbal, na dekách sme oddychovali a spomínali na zážitky z tohto školského roka. V cukrárni nás čakali výborné zákusky, ktoré nám podarovala pani Petra Madrová, za čo jej aj touto cestou veľmi pekne ďakujeme. Postupne sme sa osviežili nanukom a ovocnou šťavou. Do parku prišli za nami aj predškoláci, s ktorými sme sa tiež zabavili. Čas rýchlo ubehol a my sme sa museli vrátiť po horúcom slniečku späť. Prišli sme síce unavení, ale prežili sme krásny a veselý deň.
      FOTOALBUM

     • Koncoročný výlet 3.A a 4.A - informujú tretiaci

     • Dňa 24.6. sme išli na koncoročný výlet. Najprv sme čakali asi 15minút, kým prišiel autobus, lebo meškal. Konečne sme nastúpili, bol tam príjemný vzduch. Po ceste sme videli dom a pomník Ľudmily Podjavorinskej v Bzinciach pod Javorinou. V ceste sme pokračovali na Veľkú Javorinu. Od Holubyho chaty sme išli pri vysielač. Tam sme sa nadesiatovali a urobili sme si fotografie okolia. Vrátili sme sa opačnou stranou. Autobus nás odviezol na MiniFARMU pri Lubine. Tam sme videli prasiatka, danielice, malého jeleňa a sliepky... Kúpili sme si aj suveníry. Najlepšie bolo, že sme mohli hladkať zvieratá a kŕmiť ich.

      Zasmiali sme sa, keď sme v jednej klietke videli dve mačky a jedného zajaca, mal veľké uši. 

      Veľmi sa nám tam páčilo.

      Ondrej, Roman, Mateo (3. A)

       

      Vo štvrtok 24. 6. sme išli na výlet. Trošku dlhšie sme čakali na autobus, lebo meškal.

      Cestou sme sa zastavili pri rodnom dome Ľudmily Podjavorinskej.

      Potom nás autobus vysadil pri Holubyho chate. Odtiaľ sme išli na Veľkú Javorinu. Bol tam krásny výhľad na Slovensko a Česko. Keď sme sa nadesiatovali, autobus nás odviezol na MiniFARMU v Lubine. Pozreli sme si všelijaké zvieratká. Mohli sme nakŕmiť  lamu, daniela, kozičky a ovečky. Potom sme plní zážitkov išli späť do Podolia.

      Aurel, David a Riško (3. A)

       

       

      24.6. sme išli na výlet na Veľkú Javorinu. Kráčali sme k vysielaču a potom sme išli dole po poľnej ceste k Holubyho chate. Cestou z Javoriny sme sa zastavili na MiniFARME v Lubine. Videli sme zaujímavé zvieratká, napríklad lamu, moriaky, mačičky, zajaca, ktorý bol pekný biely. Pokupovali sme si suveníry aj občerstvenie.

      Ďakujeme za pekný výlet s našou pani učiteľkou.

      Viki, Abigail (3. A)

       

       

      Dňa 24.6 sme boli na výlete so 4.A. Boli sme na Veľkej Javorine a MiniFARME v Lubine, popri ceste sme videli dom Ľudmily Podjavorinskej. Na farme sme mohli kŕmiť aj hladkať zvieratká. Najviac sa nám páčila malá kozička a somárik. Bolo to super.

      Lenka, Žanetka, Izabelka (3. A)

       

       

      Vo štvrtok  24.6. sme sa so  4.A vybrali na výlet. Ráno nám meškal autobus. Keď konečne prišiel, vyštartovali sme. V Bzinciach pod Javorinou sme si pozreli dom Ľudmily Podjavorinskej. Navštívili sme Veľkú Javorinu, boli sme na vysielači. Potom sme išli na MiniFARMU na Lubine. Všetky zvieratká sa nám​ veľmi páčili. Mohli sme si nakŕmiť a pohladkať. Dokonca sme mohli očesať somárika. Bola tam aj lama, ktorá vôbec na nás nepľula. Bola sranda.

      Vaneska, Nellka, Sofi  (3. A)

     • Koncoročný výlet 4.B do Vrbového

     • Každé obdobie v našich životoch raz skončí. Aj štvrtáci z béčky, ktorí boli spolu s pani učiteľkou Hercegovou  celé 4 roky, sa s ňou musia tento rok rozlúčiť. Rozlúčili sa teda výletom do blízkeho mestečka - Vrbové. Spoznali krásne pamiatky - synagógu, šikmú vežu, priehradu Čerenec, kúriu Mórica Beňovského, ale aj gymnázium, či dve základné školy. Výlet bol náročný, lebo bolo veľmi teplo. Avšak v tieni krásnych stromov sme načerpali dosť energie a  silu, aby sme sa mohli ešte kde tu niečo zahrať. Výlet nebol len o spoznávaní mestečka, ale aj o využití vedomostí detí z prírodovedy či vlastivedy. Pomenovávali sme stromy, bylinky, lúčne kvety, hmyz, ryby či vtáky. Bolo nám super. Unavení, no plní zážitkov a pocitov sme nasadli do autobusu a tichúčko pozorovali krásu našej Zeme. Spolu, poslednýkrát.

      Mgr. Gabriela Hercegová

      FOTOALBUM

     • Skrátenie vyučovania

     • Vzhľadom na vysoké teploty, ktoré nás čakajú v tomto týždni a vzhľadom na prehriate učebne školy od dnes 21.6.2021 dočasne skracujeme až do odvolania  vyučovacie hodiny na 40 min a všetky prestávky okrem desiatovej na 5 min.

      Rozpis zvonenia pondelok:

      0. 7.40 - 7.55 THF

      1. 8.00 - 8.40

      2. 8.45 - 9.25

      3. 9.35 - 10.15

      4. 10.20 - 11.00

      5. 11.05 - 11.45

      6. 11.50 - 12.30

      Rozpis zvonenia utorok - piatok:

      1. 7.50 - 8.30

      2. 8.35 - 9.15

      3. 9.30 - 10.10

      4. 10.15 - 10.55

      5. 11.00 - 11.40

      6. 11.45 - 12.25

       

     • Výskyt vší

     • Vážení rodičia! 

      Upozorňujeme, že máme hlásený výskyt vší v 2.A triede.  Je možný výskyt aj v 1.A triede, keďže deti chodia spolu do ŠKD1.  Prosíme Vás, aby ste deťom skontrolovali vlasy. V prípade výskytu vší treba dieťa nechať doma a začať ihneď s preventívnymi opatreniami. Do školy sa môže vrátiť až po kontrole lekárom a len s potvrdením o bezinfekčnosti dieťaťa. Ak zistíme v škole pedikulózu u Vášho dieťaťa, kontaktujeme Vás a v záujme ostatných detí takéto dieťa posielame domov.
      Tu poskytujeme materiál na pomoc v boji proti pedikulóze: preventivne_opatrenia__pedikuloza_vsi(1).pdf

     • Ypsilon - slovina je hra

     • Dostali sme vyhodnotenie celoslovenskej súťaže Ypsilon - slovina je hra, do ktorej sa zapojili aj žiaci našej školy, hlavne žiaci z 1. stupňa. Súťaž bola celoslovenská a  tak bola silná konkurencia. vecnými cenami a diplomami organizátori súťaže oceňovali iba prvých troch najlepších riešiteľov v každej kategórii. Z našich 37 riešiteľov síce vecnú cenu nik nezískal, ale ako škola sme skončili na peknom 5. mieste, pretože všetci naši riešitelia spolu dosiahli výborný priemer testov - 94,57 %. Ďakujeme všetkým za aktívnu účasť a p. uč. Zemkovej za koordináciu súťaže.

      eduresized_Ypsilon.JPG

     • Spolu múdrejší

     • Aj v mesiaci jún v rámci rozvojového projektu SPOLU MÚDREJŠÍ doučujeme  deti, ktoré majú po dištančnom vzdelávaní problémy s učivom. Náne rozbehnuté skupiny, ktoré sa už v máji doučovali. Milí žiaci, ak by ste potrebovali našu pomoc, treba sa ozvať a prísť za pani riaditeľkou.

     • Prezentácie projektov Podolský HIT - programuj microbit

     • V piatok 28. mája 2021 sa 22 žiakov 2. stupňa pod vedením p. riaditeľky podujalo prezentovať žiakom 1. stupňa najlepšie projekty, ktoré vznikli počas projektových dní v rámci projektu Podolský HIT - programuj microbit. Celkovo sa prezentovalo 11 rôznorodých projektov. Išlo o interaktívne prezentácie, pretože žiaci 1. stupňa si takmer všetko, čo naprogramovali druhostupniari, mohli aj sami vyskúšať. Počítali reťazové príklady, ktpré im vymýšľal náhodne microbit. Mohli si zahrať na banánovom piáne, rozozvučať elektrickú gitaru, zahrať tóny na vodivostnom piáne, uhádnuť pesničku z jukeboxu. Hádali, aké asi číslo si vymyslí mocrobit, pozreli si, ako vie microbit rozsvietiť svetlá a LED pásiky, mohli vďaka microbitu otáčať žeriavom a zdvíhať predmety. A zakončili náročnou hrou s horúcim drôtom, kde úlohou bolo prejsť kľukatým drôtom s kovovou slučkou bez dotyku. Poďakovanie patrí všetkým žiakom 2. stupňa, ktorí pekne a sebavedome dokázali svoju tvorbu ukázať mladším žiakom a motivovať ich tak ku kreativite v predmete informatika.

      FOTOALBUM - v príprave

     • YPSILON - slovina je hra

     • V piatok 28. mája 2021 riešilo 37 detí hlavne z 1. stupňa úlohy súťaže Ypsilon - slovina je hra. Je to zábavná súťaž pre žiakov základných škôl v predmete slovenský jazyk a literatúra. Jej hlavným poslaním je propagovať a popularizovať slovenský jazyk a literatúru ako vyučovací predmet, ale aj zábavnou formou motivovať žiakov k úspešnému riešeniu písomných testov a skúšok. Cieľom súťaže je zbaviť žiakov negatívnych pocitov, ktoré sa často spájajú s výučbou tohto predmetu a ukázať im, že slovina je hra. Súťažné interaktívne testy rozvíjajú žiacku originalitu, tvorivosť a aktívne myslenie žiakov, podnecujú ich flexibilitu. Sme zvedaví na výsledky, ako naši žiaci tieto interaktívne testy zvládli.

     • Projekt Modernejšia škola

     • V stredu 26.5.2021 sa stretli naši učitelia na projektovej porade. Po dvoch týždňoch času, kedy učitelia hľadali možnosti, čo by chceli vo výučbe v budúcnosti zmeniť, inovovať a ako by k tomu mali mať zmenené prostredie tried, či chodieb, najlepšie nápady nakoniec pretavili do návrhu projektu "Modernejšia škola", ktorý spracovala p. riad. Schreiberová. Na projektovej porade bol ped. zbor oboznámený zo strany vedenia, ktoré nápady boli najkreatívnejšie a najviac súvisiace s inováciami vo vyučovaní. Návrh projektu sa na porade ešte doladil a v piatok 28.5.2021 bol odoslaný. Ak by sme uspeli, získali by sme pre školu cez 16.000 € na modernizáciu niektorých priestorov.  

     • Projektové dni

     • V dňoch 17. - 20. 5. 2021 na našej škole zorganizovali vyučujúce informatiky Mgr. Monika Muľová a RNDr. Janka Schreiberová triedne projektové dni v rámci projektu PODOLSKÝ HIT - programuj microbit s triedami 6., 7., 8. a 9. ročníka. Úlohou žiakov bolo premyslieť si doma, čo a s kým budú projektovať a programovať. Počas projektového dňa žiaci mali svoju programátorskú myšlienku zrealizovať (mali na to dostatok času). Museli microbit nielen správne naprogramovať, ale pripojiť k nemu externé zariadenia, vyrobiť k nemu pomôcky a nakoniec svoj výtvor pred spolužiakmi odprezentovať. Mnohí žiaci boli tvoriví a príjemne nás prekvapili. A tak vznikli projektíky ako fungujúci žeriav, ktorý nielen zdvíhal predmety, ale sa aj otáčal; ovocné piano; hrajúce gitary; dotyková hra; trojtónové piáno pracujúce na princípe vodivosti; programátor matematických príkladov; krokomer; rôzne svietiaci vianočný stromček; párty jukebox; automatický polievací stroj, atď. Najlepšie projekty odprezentujú žiaci deckám z 1. stupňa. Všetkým žiakom, ktorí zodpovedne pristúpili k tvorbe, ďakujeme za snahu a kreatívny výstup ich práce. S microbitom sa budeme ešte na hodinách informatiky stretávať.

     • Prihlasovanie na NBV - ETV a na cudzí jazyk

     • Vážení rodičia, už od 16. mája 2021 je na našom webe otvorené prihlasovanie všetkých žiakov školy pre budúci šk. rok 2021/22 na jeden z voliteľných predmetov Náboženská výchova rímskokatolícka, Náboženská výchova evanjelická alebo Etická výchova. Pre terajších šiestakov (budúcich siedmakov) je otvorené ešte prihlasovanie na druhý cudzí jazyk (výber je z dvoch jazykov: nemecký jazyk - ruský jazyk). Je nutné, aby ste svoje dieťa prihlasovali z rodičovského konta. V prípade, že ho nemáte a prihlasujete ho zo žiackeho konta, zobrazuje sa oranžový trojuholník s výkričníkom. Prihlásenie v takom prípade čaká na potvrdenie rodičom. Bolo by nanajvýš potrebné, aby rodičia mali vytvorené rodičovské kontá (je k tomu potrebná mailová adresa rodiča, ktorú musí rodič poskytnúť vedeniu školy; keď ju nahodíme do systému, až potom bude možné zriadiť rodičovské konto). Ak je to problém, pošleme do rodiny prihlasovanie v papierovej forme.

      Prosíme Vás, aby ste prihlasovanie zrealizovali do štvrtka 27. mája do 8.00 hod. ráno.

     • Rozvrh od 17.5.2021

     • V piatok 13.5.2021 končí adaptačné obdobie žiakov 5.-7. ročníka po návrate do školy. Vraciame sa k rozvrhu prezenčnej výučby, ktorý je však trochu upravený vzhľadom na dlhodobú PN vyučujúceho SJL. Od pondelka 17.5.2021  bude platný rozvrh č. 13. Prosíme všetkých žiakov  2. stupňa, aby si rozvrh pozreli. V budúcom týždni je náš okres v ružovej farbe, preto sa už bude aj telesná a športová výchova môcť realizovať v telocvični (statické cvičenia s odstupmi). Je nutné, aby žiaci mali v skrinkách športové oblečenie a obuv na telocvik. 

     • PIRLS 2021

     • Medzinárodným centrom štúdie PIRLS 2021 bolo vybraných 236 základných škôl v SR do tohto testovania.  Naša škola bola jednou z vybraných škôl. Testovania PIRLS 2021 sa zúčastní približne 8 600 žiakov 4. ročníka ZŠ v SR.  Štúdia prebieha v 55 krajinách sveta. Je zameraná na zisťovanie čitateľskej gramotnosti žiakov na konci 4.  ročníka, teda na konci obdobia, keď sa žiaci učia čítať s porozumením, pred prechodom na 2. stupeň, kedy by žiaci mali byť schopní učiť sa čítaním. U nás sa do štúdie zapojilo 28 žiakov 4. ročníka, ktorí riešili v utorok 11. 5. 2021 dve časti štúdie a nakoniec vypĺňali dotazník pre žiaka. Ďakujeme všetkým rodičom, ktorý nám veľmi promptne vyplnili papierovo alebo online dotazník pre rodiča. Výsledky štúdie budú zverejnené v decembri 2022. 
      FOTOALBUM

     • Pokyny od 10.5.2021- zmena pravidiel pre čestné vyhlásenia, aktualizácia rozvrhu

     • Okres Nové Mesto nad Váhom je pre týždeň od 10.5.2021 v červenej farbe, všetky ročníky pokračujú v prezenčnej výučbe, pridáva sa  aj trieda 4.A, ktorá sa vyučovala dištančne kvôli karanténe do 7.5.2021. V zmysle materiálu Návrat do škôl 2021 pre červené okresy platí: Pri prerušení školskej dochádzky na viac ako 3 dni (vrátane sviatkov a víkendov) zákonný zástupca žiaka predkladá čestné vyhlásenie (Príloha č. 8). Preto nie je potrebné v pondelok 10.5.2021 predkladať papierovo alebo elektronicky čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti pre všetkých žiakov, ktorí chodili riadne do školy. Povinnosťou rodičov je čestné vyhlásenie prikladať vtedy, keď žiak nie je v škole 4 dni a viac (napr. v sobotu, nedeľu, pondelok, utorok ---> v stredu je nutné doložiť čestné vyhlásenie.) Pre budúci týždeň je nutné, aby si žiaci znovu skontrolovali rozvrh, pretože im pribudli hodiny telesnej výchovy v exteriéri - v zozname rozvrhov pod tlačidlom vpravo "Stály rozvrh" hľadajte rozvrh 12 (od 9.5.) 

     • Záchrancovia stromov

     • Pozrite si aktuálne výsledky v zbere papiera. Pretože pre kontajner si z firmy môžu prísť až o týždeň, ešte ho budeme mať chvíľku na školskom dvore a ešte je v ňom trošku miesta. tak ak si chcete vylepšiť výsledky v súťaži, ešte stále tak môžete urobiť. Kliknite TU a uvidíte, ako ste zatiaľ na tom v zbere.