• Upresnenie k nástupu detí a žiakov od 10.1.2022

     • Pripomíname rodičom, aby nezabudli na povinnosť pri každom prerušení vyučovania na viac ako 3 dni vyplniť cez edupage Písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti, príp. dať v pondelok  podpísané tlačivo dieťaťu.

      Taktiež upresňujeme, že na škole máme už aj druhú várku AG samotestov (zatiaľ po 5 ks na žiaka), na ktoré sme zisťovali záujem v decembri 2021. Rodičia si môžu pre tieto nové samotesty prísť.

      Viacerí rodičia si ešte nevyzdvihli všetky testy z prvej várky, na ktorú sme zisťovali záujem v auguste 2021 (pre každého žiaka, u ktorého rodičia vyjadrili záujem, sme už dostali všetkých sľúbených 25 samotestov). Prosíme preto rodičov, aby si prišli vyzdvihnúť aj zvyšné testy z 1. várky.

     • Nástup žiakov ZŠ a detí MŠ

     • Oznamujeme všetkým žiakom ZŠ, rodičom žiakov ZŠ aj detí MŠ, že v pondelok dňa 10. januára 2022 obnovujme prezenčný výchovno-vzdelávací proces. V ZŠ pôjdeme podľa rozvrhu 5 ako pred vianočnými prázdninami. Fungovať budú 2 ŠKD. V MŠ sa otvárajú obe triedy.

      Prosíme rodičov žiakov ZŠ, aby deti v nedeľu pred nástupom do školy pretestovali a výsledky testov cez edupage škole oznámili ako sa to robilo doteraz. Prosíme taktiež v prvé týždne školy, aby rodičia žiakov testovali dvakrát do týždňa (napr. v nedeľu večer, vo štvrtok ráno). V prípade, že sa Vám minuli testy, je možné prísť si ich vyzdvihnúť v piatok 7.1.2021 v čase od 11.00 hod. do 15.00 hod. alebo v dňoch od 10.1. v čase od 7.00 do 17.00 hod.

     • Dištančné vzdelávanie

     • Od pondelka 13.12.2021 sa rozhodnutím ministra školstva číslo: 2021/21911:2-A1810 prerušuje prezenčné vyučovanie žiakov 2. stupňa. Prechádzame na 2. stupni na dištančné vzdelávanie podľa aktuálneho rozvrhu č. 5. Okrem triednických hodín, telesnej a hudobnej výchovy sa všetky ostatné predmety vyučujú. Držíme sa školského zvonenia. Žiaci, ktorí nemajú možnosť vzdelávať sa dištančne z domu, prídu do školy, kde sa budú učiť v malých skupinkách. 

     • Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok

     • Aj tento rok, tak ako aj vlani, sa žiaci 5.B triedy rozhodli v tomto predvianočnom čase potešiť a obdarovať osamelých ľudí a seniorov  v Domovoch dôchodcov. V rámci akcie „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“ priniesli rôzne pochutiny - či už sladké alebo slané, kozmetiku, čaje, kávu, teplé ponožky, krížovky a kopec ďalších drobností a spolu s pani asistentkou Luciou Burzovou ich zabalili do vianočných krabíc od topánok. Tie boli následne odovzdané kontaktnej osobe, ktorá túto akciu v rámci okresu zastrešuje. Veríme, že starkých darčeky našich detí potešia, veď často je to jediný darček, ktorý dostanú. Krásne na tom všetko je i to, že okrem darčekov naši žiaci vložili do krabíc i kúsok svojich srdiečok a tým sa ich hodnota ešte zvýšila. Veríme, že sa z tejto akcie stane tradícia, a každoročne budeme prispievať k spríjemneniu vianočnej atmosféry našim starkým, ktorí si lásku, vďaku a úctu naozaj zaslúžia. FOTOALBUM
      Mgr. Zuzana Vienerová

     • Školské kolo Pytagoriády

     • V dňoch 8. a 9.12.2021 riešili v škole aj online žiaci 3.-8. ročníka školské kolo Pytagoriády. Všetci riešili cez počítače. A tu sú výsledky:

      3.A 

      Natália Podhradská             13+11 = 24 
      Lukáš Miklo                        10+10 = 20
      Simona Sovišová                 12+7 = 19
      Robert Augustín                   13+9 = 22
      Kristína Srncová                  10+8 = 18
      Daniel Ščepko                     13+10 = 23
      Oliver Tinka                         12+10 = 22
      Aneta Bobocká                    11+8 = 19
      Lukas Pobjecký                    11+10=  21

      4.A  

      David Čechvala                    13+9 = 22 (robil z domu) 

      5.A, B, 6.A, B

      nikto úspešný (robili v škole)

      7.A  (robili z domu)

      Samuel Hadbábny               13+8 = 21
      Lucia Raticová                     10+5 = 15
      Timea Čavojská                   10+6 = 16

      8.A

      nikto úspešný (robili v škole)

     • Záložka do knihy spája školy

     • V tomto školskom roku 2021/2022 sme sa opäť zapojili do česko-slovenského projektu Záložka do knihy spája školy. Tohtoročná téma mala názov Očarujúci svet knižných príbehov, rozprávok a básní.

      Bola nám pridelená partnerská škola ZŠ s MŠ Nálepkovo. Do projektu sa zapojili deti  tretieho, štvrtého, piateho, šieteho  ročníka, deti z ŠKD1 a ŠKD2. Počet prihlásených žiakov bol 57. Deťom z partnerskej školy sme poslali  aj letáky a informácie  z nášho regiónu. 

      Všetkým výtvarníkom a pani učiteľkám veľmi pekne ďakujem za spoluprácu.

      Z partnerskej školy nám prišli krásne  záložky. Deti z Nálepkova nám napísali zaujímavý list. Záložky a list  boli vystavené na nástenke, kde si ich deti mohli pozrieť. Neskôr si deti mohli vybrať záložky v knižnici.

      Mgr. Miriam Hanzlíková, školský knihovník
      FOTOALBUM

     • Čertovský deň v 2.A

     • Dňa 6.12.2021 sa 2.A zmenila na „čertovské peklíčko“. Malých čertíkov bola plná trieda. Všetci oblečení v červeno-čiernom oblečení s rožkami, niektorí i s chvostíkom. Hneď ráno sme si pri rannej komunite povedali, aký „čertovský“ deň nás čaká. Vymýšľali sme mená pre čertov i čertice a plnili rôzne čertovské úlohy. Boli to úlohy z matematiky, slovenského jazyka i čítania. Pri čítaní sme si precvičili čítanie spojitého písaného písma v texte Čertovské rozprávanie na Mikuláša. Z matematiky  i gramatiky sme riešili úlohy na interaktívnej tabuli, pracovali sme vo dvojiciach i v skupinách. Medzitým nás pani učiteľka „pomaľovala“ uhlím, aby sme sa cítili ozaj ako v pekle. Pri práci sme si spievali a počúvali mikulášske piesne. Všetky činnosti sme si užili a na záver sme napísali list Mikulášovi, ktorému sme sa v ňom poďakovali za sladkosti, ktoré nám priniesol spolu s čerticou i andelíčkom.   FOTOALBUM

     • Mikuláš na našej škole

     • V pondelok 6. decembra neobišiel sv. Mikuláš ani našu školu. Prišiel k nám hneď zrána a zobral so sebou aj svojich pomocníkov čerticu Berticu a dobrého anjelíka. Navštívili spolu všetky triedy 1. stupňa. Deťúrence z týchto tried boli na Mikuláša výborne pripravené. V 1.A  zaspievali, v 1.B tiež zaspievali, ba dokonca cinkali s rytmickými nástrojmi, v 2.A recitovali dlhú básničku, deti z 3.A sa nám vrátili z karantény, ale tiež boli pripravené a recitovali po skupinkách, v 4.A okrem piesne pridali deti aj rytmický tanček, ktorý nacvičili pre Mikuláša. Všetci si zaslúžili sladké balíčky a nikto neskončil v mechu čertice. Na deti 2. stupňa Mikulášovi neostal čas, lebo sa ponáhľal, ale darček v podobe čokolád každému nechal pod stromčekom. Deviatakov a siedmakov, ktorí sú v karanténe, čaká sladkosť u triedneho učiteľa.  Tak sa zdá, že si ju vyzdvihnú až v novom roku 2022. Hádam sa do nich nepustia červíčky ;-)

      FOTOALBUM

     • Oznam pre rodičov a žiakov 7.A

     • V nedeľu 5.12.2021 bol vedeniu školy  nahlásený potvrdený pozitívny žiak 7.A, pozitivita overená AG testom v MOM dňa 4.12.2021. Pozitívny žiak bol naposledy v škole vo štvrtok 2.12.2021, príznaky choroby sa prejavili v piatok 3.12. Z tohto dôvodu Vám oznamujem, že všetci žiaci 7.A, ktorí boli v škole vo štvrtok 2.12. a v stredu 1.12., sú považovaní za úzke kontakty a idú do karantény na 10 dní od dátumu úzkeho kontaktu. Žiaci prekonaní a očkovaní majú výnimku z karantény. Karanténa trvá do 12.12. vrátane. Najskorší návrat do školy je pondelok 13.12., ešte ho upresníme po konzultácii s hygienou.  V prílohe si pozrite, ako sa má dieťa správať počas karantény a dbajte o dodržiavanie karantény dieťaťom. Od pondelka 6.12. celá trieda prechádza na povinné dištančné vzdelávanie.  Ak sa choroba prejaví u ďalších žiakov, prosíme rodičov, aby kontaktovali vedenie školy.
      karantena_-_ziaci_-_kontakt_2.12.21-7A.pdf

     • Oznam pre žiakov, rodičov, učiteľov 9.A

     • Dňa 4.12.2021 nám bol hlásený potvrdený pozitívny žiak 9.A, pozitivita overená AG testom v MOM dňa 4.12. Z tohto dôvodu Vám oznamujem, že všetci žiaci 9.A, ktorí boli v škole v piatok 3.12. a dva dni dozadu (1.12. a 2.12.), sú považovaní za úzke kontakty a idú do karantény na 10 dní od dátumu úzkeho kontaktu. Žiaci prekonaní a očkovaní majú výnimku z karantény. Karanténa trvá do 13.12. vrátane. Najskorší návrat do školy je utorok 14.12., ešte ho upresníme po konzultácii s hygienou.  V prílohe si pozrite, ako sa má dieťa správať počas karantény a dbajte o dodržiavanie karantény dieťaťom. Od pondelka 6.12. celá trieda prechádza na povinné dištančné vzdelávanie.  Ak sa choroba prejaví u ďalších žiakov, prosíme rodičov, aby kontaktovali vedenie školy.
      karantena_-_ziaci_-_kontakt_3.12.21-9A.pdf​​​​​​​

     • Návrat detí do MŠ

     • Od pondelka 6.12.2021 sa môžu do materskej školy vrátiť všetky deti z I. triedy a tie deti z II. triedy, ktoré neboli v MŠ v piatok 26.11. Tie deti, ktoré v piatok 26.11. boli v MŠ, sa môžu vrátiť až od utorka 7.12.2021. 

     • Usmernenie k samotestovaniu žiakov

     • Viacerí rodičia nás kontaktovali s otázkou, či sa musia pravidelne testovať aj žiaci, ktorí prekonali COVID-19. Kontaktovali sme s touto otázkou zamestnancov RÚVZ Trenčín. Bolo nám povedané, že deti, ktoré prekonali COVID-19, sa nemusia pravidelne testovať. Len ak by boli choré, ale vraj ani tam to nie je potrebné. Ministerstvo nás v tomto neusmernilo, takže je na rodičoch, či si o testy požiadajú.

     • Spustenie prihlasovania na nový odber antigénových testov

     • Milí rodičia!

      Bol daný  prísľub zo strany MŠVVaŠ SR ohľadom doskladňovania  Ag samotestov pre školy. Realizujeme preto nové prihlasovanie na odber antigénových samotestov pre žiakov ZŠ. Prosíme urýchlene  - do rána 3.12.2021 - vyplniť záujem o samotesty, aby sme mohli počty záujemcov nahlásiť v piatok 3.12.2021 nadriadeným orgánom. V časti úvod kliknite na Prihlasovanie / Všetky akcie / Záujem o antigénové testy.

     • Prosba pre všetkých rodičov žiakov ZŠ aj detí MŠ

     • Prosíme rodičov, aby na vedenie školy nahlasovali pozitivitu svojich detí na COVID-19 zistenú či už samotestami alebo AG, či PCR testami realizovanými cez MOM (zspodolie@gmail.com, 0327408412, 0902886370, edupage). Prosíme nahlasovať pozitívne prípady aj vtedy, ak je trieda v karanténe a dieťaťu sa prejavila choroba neskôr po úzkom kontakte so spolužiakom počas karantény alebo sa nakazilo doma od chorých rodičov a pod. Každý pondelok nahlasujeme tieto stavy na ministerstvo cez COVID formulár, údaje z formulárov všetkých škôl sa napočítavajú do celoslovenských čísel. Taktiež chceme mať prehľad, koľko detí každej triedy chorobu prekonalo. 
      Taktiež prosíme rodičov, aby pravidelne testovali svoje deti antigénovými testami a nahlasovali výsledky škole. Ak 189 rodičov požiadalo v auguste o samotesty, týždenne by sme mali nahlásiť 189 vykonaných samotestov, nahlasujeme cca 90, napriek tomu, že situácia je momentálne vážna. 
      Veľká vďaka patrí všetkým rodičom, ktorí sa k týmto povinnostiam postavili zodpovedne a pravidelne nahlasujú výsledky samotestov a komunikujú so školou.

     • Prosba pre rodičov detí z MŠ

     • V pondelok 29.11.2021 zívala naša MŠ prázdnotou, niektoré deti MŠ sú v karanténe a do MŠ nenastúpili ani deti, ktoré v karanténe nie sú. Zamestnankyne MŠ dnes vydezinfikovali intenzívne všetky priestory MŠ, od zajtra ostávajú doma, v MŠ sa nezdvíhajú telefóny a vykurovanie je vypnuté. MŠ je schopná fungovať pre všetky deti, ktoré sú zdravé a nie sú v karanténe (viď oznamy nižšie). Preto prosíme rodičov, ktorí plánujú dať deti do škôlky, aby dostatočne včas oznámili nástup dieťaťa na riaditeľstve školy (0327408412, 0902886370, zspodolie@gmail.com, správa v edupage), aby sme vedeli zabezpečiť prevádzku materskej školy. Toto platí aj pre rodičov detí z I. triedy, ktorí by sa mali vrátiť do MŠ v piatok 3.12. po karanténe.

     • Oznam pre rodičov detí z I. triedy MŠ

     • Upresňujeme informáciu ku karanténe detí z I. triedy MŠ. Antigénovými testami boli potvrdené v priebehu týždňa dva pozitívne prípady na Covid -19 v I. triede, poslednýkrát boli tieto deti v MŠ v pondelok  22.11. Od utorka 23.11. sú deti z I. triedy, ktoré boli 22.11. v škôlke, v karanténe, ktorá bude trvať 10 dní do 2.12.2021. Deti sa môžu vrátiť do MŠ v prípade, ak budú zdravé, najskôr v piatok 3.12.2021. Je potrebné v prípade nástupu dieťaťa nahlásiť v ŠJ stravu.

     • Oznam pre rodičov detí z II. triedy MŠ

     • Tento oznam sa týka rodičov a detí z II. triedy, ktorí boli v materskej škole v niektorých dňoch - streda 24.11., štvrtok 25.11., piatok 26.11.2021 v minulom týždni. Tieto deti sú považované za úzky kontakt v sobotu pozitívne testovanej osoby antigénovým testom v MOM. Vzhľadom k tomu je potrebné, aby tieto deti ostali v 10-dňovej karanténe. Pozrite si prosím nižšie súbor o pravidlách karantény. Ostatné deti z II. triedy, ktoré v daných dňoch v MŠ neboli a sú zdravé, nie sú v karanténe a môžu prísť v pondelok do škôlky.
      karantena_-_deti_MS_-_kontakt_23.-25.11._21_-_II_trieda.pdf

     • Niektorí zase do karantény, iní sa nám vracajú ;-)

     • Od piatka 26.11.2021 sa vracajú na prezenčné vyučovanie triedy 7.A a 8.A po desiatich dňoch karantény.  Prosím rodičov, aby nezabudli na písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti. Do školy prídu len zdravé deti.

      Od dnes 25.11. ostávajú v karanténe kvôli úzkemu kontaktu s pozitívnym žiakom (posledný kontakt bol 23.11.):

      • všetci žiaci 3.A, ktorí boli na vyučovaní v pondelok 22.11. a utorok 23.11. (4 žiaci, ktorí chýbali v tieto dva dni, nemajú karanténu, ale ostávajú taktiež doma na dištančnom vzdelávaní)
      • tí žiaci 4.A a 5.B, ktorí navštevujú ŠKD2 (všetci boli 22. a 23.. v družine) a neprekonali ochorenie COVID-19

      Karanténa je 10 dní, čiže trvá do 3.12., najskorší možný návrat do školy je v pondelok 6.12.2021.

     • Rúška pre žiakov

     • Dňa 24.11.2021 bola vydaná Vyhláška 262/2021, ktorá sa týka povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest. Nadobúda platnosť vo štvrtok 25.11.2021. Podľa nej sa vraciame v škole k stavu na začiatku roka - žiaci ZŠ sú POVINNÍ mať prekryté ústa a nos rúškom počas vyučovacieho procesu. Pre žiakov aj ped. zamestnancov vyhláška prekrytie dýchacích ciest zjemňuje, neukladá povinnosť nosiť respirátor, stačí rúško. Prosím žiakov a rodičov, aby vyhlášku rešpektovali.

  • Prihlásenie

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Podolie 804
   • schreiberova@zspodolie.sk
   • schreiberova@zspodolie.sk
   • ZŠ - sekretariát: 032 7408411
   • ZŠ: 032 7408412, 032 7408413
    MŠ: 032 7408414
    ŠJ: 032 7408415
    ZŠ - mobil: 0911 961 480
   • Podolie 804
    91622 Podolie
    Slovakia
   • 036125431
   • 2021628609
   • Riaditeľka školy:
    RNDr. Janka Schreiberová - 032/7408412
    schreiberova@zspodolie.sk
   • Zástupkyňa riaditeľky pre ZŠ:
    RNDr. Daniela Maráková - 032/7408413
    marakova@zspodolie.sk
   • Zástupkyňa riaditeľky pre MŠ:
    Slavka Fogašová - 032/7408414
    mspodolie@gmail.com
   • Vedúca školskej jedálne:
    Mariana Porubská - 032/7408415
    sjedalenpodolie@gmail.com