• Cvičný požiarny poplach

     • V utorok 18.4.2023 bol vedením školy vyhlásený cez 4. vyučovaciu hodinu v budove ZŠ požiarny poplach. Okamžite začala evakuácia všetkých osôb z vydymenej budovy ZŠ, zoradenie sa na určenom stanovišti, zrátanie zachránených osôb. Zvládli sme to za 1,5 min. bez strát. Počas evakuácie vedenie školy volalo na č. 150, následne boli povolaní dobrovoľní hasiči zo širokého okolia. Dorazilo 6 hasičských áut a taktiež sanitka. O poplachu vedeli len vedenie školy, obce a velitelia záchranných zložiek. Akcia splnila svoj cieľ hlavne vďaka neočakávanosti a veľkému priblíženiu sa, ako by to vyzeralo, ak by horelo reálne. Pre všetkých nás to bola nová a zaujímavá skúsenosť. Niektorí žiaci mali po akcii na záchranárov a hasičov množstvo rozumných a zvedavých otázok. Ďakujeme p. Varačkovi za sprostredkovanie akcie a možnosť zažiť požiarny poplach aj za účasti záchranných zložiek zo širokého okolia. FOTOALBUM

     • Rozprávkový deň pre 1. stupeň

     • Dňa 5.5.2023 sa uskutočnil na 1. stupni Rozprávkový deň. Všetky deti sa hneď ráno rozdelili do deväť zmiešaných skupín a postupne prešli cez deväť rozprávkových tried, v ktorých plnili rozličné zaujímavé úlohy spojené s ľudovými rozprávkami.

      Štvrtáci takto opísali svoje zážitky:

      V 1.A triede nás čakalo stavanie slameného domu. Skladali sme obrázky podľa deja rozprávky a potom sme písali slová, ktoré nám napadli pri názve „Tri prasiatka“. Po zodpovedaní otázok sme sa presunuli do triedy 1.B s názvom Prorok Rak. Na papier sme písali tajné slová mliekom alebo octom a potom sme niečo prežehlili alebo dali nad sviečku. Po vysušení sa objavilo tajné slovo.  V 2.A sme skladali príbeh o Jankovi Hraškovi. Zábavná bola aj cesta s dlhou varechou cez prekážky. Rýchlejšie deti hľadali hrášok v mise. V 3.A nás čakal Dlhý, Široký a Bystrozraký, kedy sme museli navigovať po vyznačenej cestičke spolužiaka so zaviazanými očami. Pani učiteľka nám ukázala obrázok, ktorý sme si museli poriadne zapamätať a kládla nám potom otázky. V 4. A nás dvanásť mesiačikov preskúšalo, či ich vieme priradiť k jednotlivým ročným obdobiam a pomôcť roztriediť Maruške kvety, ovocie a zeleninu. Z názvu rozprávky sme skladali slová. Na chodbe sme stretli Pampúšika, skákali cez kruhy a vyrábali si pampúšiky. V rozprávke O žabom princovi sme vyrobili krásne žaby z papiera. Martinko Klingáč nás preskúšal rôznymi otázkami a v rozprávke Soľ nad zlato sme so zaviazanými očami skúšali soľ, múku a cukor.

      Tento deň sa nám veľmi páčil. Bola to veľká zábava a všetci si to užili. 

      FOTOALBUM

     • Oblastné kolo vo florbale

     • V piatok 14.4.2023 sa 9 žiakov druhého stupňa našej školy zúčastnilo oblastného kola vo florbale so striedavými úspechmi. Prvý zápas sme s domácim gymnáziom prehrali rozdielom triedy 0:7, v druhom sme porazili ZŠ Nálepkovu 5:2 a v rozhodujúcom zápase o 2 miesto sme prehrali s Moravským Lieskovým. Chlapcom ďakujem za vzorné správanie na turnaji. FOTOALBUM

     • Okresné kolo Geografickej olympiády

     • Dňa 31.3.2023 súťažilo 9 úspešných riešiteľov školského kola geografickej olympiády na okresnom kole prezenčnou formou v Novom Meste nad Váhom. Najviac sa darilo Patrikovi Rayovi v kategórii F, ktorý sa stal úspešným riešiteľov a umiestnil sa na 4. mieste vo svojej kategórii. Ostatní súťažiaci  sa nestali úspešnými riešiteľmi, všetkým chýbalo pár bodov do úspešnosti. Paťovi blahoželáme k peknému výsledku.

     • Školské kolo speváckej súťaže Slávik Slovenska

     • 14.4.2023 sa naša škola ozývala krásnym spevom ľudových piesní. Až 30 detí z 1. a 2. stupňa sa zúčastnilo súťaže Slávik Slovenska. A tu sú výsledky:

      V 1. kategórii súťažili žiaci 1. – 3. ročníka a 1. miesto získala Anabela Hochelová (3.A), 2. miesto Vivien Prídavková (3.A), 3. miesto Agátka Hochelová (1.A).

      V 2. kategórii súťažili žiaci 4. – 6. ročníka s týmito výsledkami: 1. miesto získala Bibiana Čavojská (5.B), 2. miesto Vanesa Vávrová (5.A) a 3. miesto Róbert Augustín (4.A).

      V 3. kategórii súťažili žiaci 7. – 9. ročníka a umiestnenie získali: 1. miesto – Timea Čavojská (8.A), 2. miesto – Emma Okrucká (8.A), 3. miesto – Nina Bučková (7.A).

      Do okresného kola, ktoré sa bude konať v Novom Meste nad Váhom (pravdepodobne) 28.4.2023 postúpili žiačky a sestry Bibiana a Timea Čavojské.

      Víťazom gratulujeme, všetkých zúčastnených oceňujeme za ich snahu a krásne hlásky a všetkým žiakom odkazujeme, aby doma veľa veľa spievali.

      FOTOALBUM

     • Okresné kolo chemickej olympiády

     • Dňa 30. marca 2023 sa traja šikovní deviataci, Viktória Lacková, Simona Palkechová a Matúš Pollák, zúčastnili okresného kola chemickej olympiády v Novom Meste nad Váhom. Súťaž bola náročná. Pozostávala z dvoch častí: vedomostnej a praktickej. Žiaci v školskom chemickom laboratóriu uskutočnili pokus podľa písomného návodu a priebeh pokusu dokumentovali. Všetci traja ukázali veľa umu a šikovnosti – stali sa úspešnými riešiteľmi. Najlepšie si počínal Matúš, ktorý sa umiestnil na 7. mieste, Viki obsadila 10. miesto a Sima bola na 15. mieste. Žiakom ďakujeme za reprezentáciu našej školy.
      Ing. Jarmila Bohovicová

     • Okresné kolo v Pytagoriáde

     • V dňoch 20. a 21. 3. 2023 sa zúčastnilo 14 žiakov 3. - 8. roč. školy na okresnom kole matematickej súťaže Pytagoriáda. Ani sme nečakali také krásne výsledky. Siedmi žiaci skončili ako úspešní riešitelia Pytagoriády a traja z nich vo vyšších ročníkov v kat. P6, P7 a P8 postupujú do krajského kola. Blahoželáme k víťazstvu a zisku 1. miesta z 37 súťažiacich Natálii Podhradskej, k 3.-5. miestu Dominikovi Rayovi, k 5.-6. miestu Róbertovi Augustínovi, k 6. miestu Samuelovi Hadbábnemu (postup na kraj), k 7. miestu Filipovi Tinkovi (postup na kraj), k 8. miestu Ondrejovi Zemkovi, k 8.-9. miestu Radke Durcovej (postup na kraj). Ďakujeme žiakom i učiteľom za prípravu na súťaž. Bližšie výsledky a bodovanie si pozrite na stránke Úspechy.

     • Krajské kolo Dejepisnej olympiády

     • V pondelok 3. 4. 2023 sa zúčastnila Eliška Huttová na krajskom kole Dejepisnej olympiády, ktoré sa konalo na ZŠ Veľkomoravská v Trenčíne. Eliška vo svojej kategórii skončila ako úspešná riešiteľka KK v poradí na 12. mieste zo 17 súťažiacich. Na súťaž ju pripravoval Mgr. Kusenda. Eliške i p. učiteľovi blahoželáme k peknému výsledku na krajskej úrovni.

     • Zápis detí do 1. ročníka

     • V pondelok 3.4.2023 sa konal na škole zápis detí do 1. ročníka. Pri zápise nám pomohli žiačky 8. ročníka, ktoré zabávali hrami deti čakajúce na poradie k pani učiteľkám. Školskú zrelosť budúcich prvákov zisťovali pomocou pracovných listov štyri pani učiteľky 1. st. Pri zápise pomáhala aj naša školská špeciálna pedagogička. Administratívne záležitosti s rodičmi riešila pani riaditeľka. Na zápis prišli deti z Podolia, Očkova i Častkoviec. V budúcom šk. roku otvárame jednu veľkú početnú  triedu prvákov, na ktorých sa už teraz tešíme.

     • Návšteva predškolákov v 1.A

     • Predposledný marcový deň zavítali k nám – prvákom predškoláci. V našej „prváckej“ triede sme ich netrpezlivo čakali. Chceli sme im ukázať, čo všetko sme sa od začiatku školského roka naučili. Niečo sme im prečítali, ukázali všetky písmená a čísla, ktoré už poznáme. Nenechali sme ich iba sedieť a počúvať, ale aj ich sme trošku „vyskúšali“. Boli veľmi šikovní a ukázali tiež, že už sú pripravení, aby sa z nich stali ozajstní školáci. Spoločná práca na hodine nám veľmi rýchlo ubehla, ani sme sa nenazdali a bol koniec. Veľmi nás potešilo, že mnohí z nich by boli s nami v škole už zostali. Tešíme sa na Vás, budúci školáci!

      p. učiteľka R. Trpíšková

      FOTOALBUM

     • Biblická olympiáda - okresné kolo

     • V utorok 28.3.2023 sa žiačky Timea Gúčiková, Lenka Halušková, Laura Burzová a Vanesa Prídavková zúčastnili okresného kola biblickej olympiády, ktoré sa konalo v Novom Meste nad Váhom. Samotná olympiáda pozostávala z piatich rôznych kôl, otázky a rôzne úlohy sa týkali štyroch biblických kníh – Nehemiáš, Judita, Ester a Prvý Petrov list. Naše žiačky získali 2. miesto, blahoželáme a ďakujeme za  reprezentáciu našej školy.

      sr. Samuela

      FOTOALBUM

     • Denník československého legionára

     • V pondelok 27.3.2023 sa konala pod vedením Mgr. Samuela Kusendu a Mgr. Bohumila Čechvalu prednáška zamerané na tému - Československí legionári, ktorej sa zúčastnili žiaci 8. a 9. ročníka. Prednáška bola rozdelená na dve časti, v prvej časti sa žiaci všeobecne oboznámili s témou vyššie spomínaných legionárov, druhá časť bola praktická, žiaci priamo pracovali s denníkom jedného z legionárov. Táto prednáška bola zameraná najmä na prehĺbenie vedomostí z predmetov dejepis, občianska náuka, etická výchova a slovenský jazyk. 

      FOTOALBUM

     • Biologická olympiáda - školské kolo

     • Dňa 24.3.2023 sa konalo školské kolo biologickej olympiády kat. D, v ktorom súťažilo 12 žiakov 6. a 7. ročníka. Úspešnými riešiteľmi biologickej olympiády sa stalo 10 žiakov. Eliška Huttová a Radka Durcová postupujú do okresného kola. Bližšie informácie o všetkých výsledkoch žiakov nájdete na podstránke Žiaci / Úspechy.

     • Výchovný koncert

     • V utorok 28. 3. 2023 sme začínali deň veselo. Hneď po prvom zvonení sme sa v chladnom počasí presunuli do miestneho KD, kde nás už čakali dvaja muži z občianskeho združenia Škola života - páni Jaro Gažo a Juraj Jaroščiak. Pripravili pre nás hodinový výchovný koncert na tému Československý muzikál. Dozvedeli sme sa informáciu o vzniku muzikálu, ba aj rôzne pikošky zo zákulisia. Vďaka videoprojekcii, na ktorej bežali texty skladieb, sme sa mohli všetci zapojiť a zaspievať si spolu s Jarom a Jurajom. Počuli sme skladby z najznámejších slovenských a českých muzikálov ako Na skle maľované, Neberte nám princeznú, Hamlet, Rebelové, Cigáni idú do neba, Krysař... Dokonca Lukáš a Kika - dvaja žiaci z 1. st. si trúfli pred celou školou zaspievať, čo vyžadovali veľkú mieru odvahy. Ďakujeme OZ Škola života za krásny umelecký zážitok a príjemný štart do pracovného dňa. 
      FOTOALBUM

     • Ruky nádeje

     • Na hodinách náboženstva na 1. aj 2. stupni sa naši žiaci zapojili do aktivity Ruky nádeje – modlitba o pokoj vo svete. Vyhlásili ju Pápežské misijné diela, prostredníctvom ktorých sv. Otec František prosí deti o modlitbu za pokoj vo svete. Do aktivity sa zapojili žiaci 1. – 6. ročníka. Tu je link na misiu: https://misijnediela.sk/ruky-nadeje/ 

      FOTOALBUM

     • Deň vody

     • V stredu 22. 3. 2023 si pani učiteľka Muľová, náš koordinátor environmentálnej výchovy, pripravila pre tretiakov a štvrtákov rôzne aktivity pri príležitosti Dňa vody. O tom, že voda je pre človeka veľmi dôležitá, vie asi každý. Ale v úvode sa deti dozvedeli aj to, kde všade sa voda nachádza, aká môže byť, ako rôzne zvuky môže voda vydávať. Potom si deti vyskúšali praktické činnosti s vodou. Do fľaše s vodou si dali strašidielko, ktoré pri stlačení nádoby klesali ku dnu. Dozvedeli sa, že voda môže byť kyslá, zásaditá a neutrálna a aj zisťovali pomocou pásikov, aké PH má ich kvapalina. Deťom sa veľmi páčila aktivita, pri ktorej kvapkali do pripravenej podložky podľa daného rozpisu zafarbenú vodu. Ak pracovali správne, vyšla im chemický vzorec vody H2O. Tretiaci si nadobudnuté vedomosti mohli vyskúšať na informatike prostredníctvom aplikácie Kahoot. Bližšie o akcii píšeme na stránke Akcie / Deň vody.

      Veľká vďaka patrí pani učiteľke Muľovej a jej dvom pomocníčkam Ninke Bučkovej a Eunike Kováčikovej.
      FOTOALBUM

     • Oslava Dňa učiteľov

     • V piatok 24. marca 2023 sa vo večerných hodinách stretli pedagogickí aj nepedagogickí zamestnanci našej školy v svadobnej sieni nášho kultúrneho domu, kde ich z príležitosti blížiaceho sa Dňa učiteľov pozval a prihovoril sa im p. starosta PaedDr. Rastislav Bobocký. A nielen on. Slávnosť uviedla Ing. Alžbeta Augustínová, zamestnankyňa OcÚ. Krásne slová zazneli i z ústa predsedkyne RZ p. Barbory Gonovej a tiež od zástupkýň našich žiakov Elišky a Ninky. Na úvod ešte pred príhovormi zaznel zaujímavý prozaický príbeh v podaní Vanesky, ktorý bol ocenený úsmevmi i potleskom všetkých prítomných. Krásnou piesňou "Slovenská" nám spríjemnili slávnostný ceremoniál speváci Timea, Lucia, Emma a Jakub. Po krásnych slovách p. starosta odmenil plaketou Jána Ámosa Komenského za dlhoročnú prácu pre našu školu aj obec p. ekonómku školy Ing. Danku Barníkovú a p. učiteľky 1. stupňa Mgr. Miriam Hanzlíkovú a Mgr. Miroslavu Jacolovú. Všetci prítomní sa podpísali do pamätnej knihy obce. Po slávnostnej časti nasledovala večera v dolnej malej sále KD, ktorú uviedla prípitkom ako aj  poďakovaním oceneným zamestnancom riaditeľka školy RNDr. Janka Schreiberová.

      Poďakovanie patrí p. Betke Augustínovej za pomoc v kuchyni, ako aj všetkým žiakom, ktorí nacvičili pre túto príležitosť program a pomohli s prípravou sály, s obsluhou i prácami v zákulisí kuchyne. Poďakovanie patrí p. starostovi za poskytnutie priestorov na oslavu, hudobníčke Mgr. Veronike Zemkovej a manželom Schreiberovcom za hudobné podklady a nácvik piesne, ako aj za prípravu sály a všetkého potrebného k oslave. Verím, že všetci prítomní si svoj deň s radosťou užili. Oceneným ešte raz blahoželáme a sme na nich a ich prácu hrdí.

      FOTOALBUM

     • T9-2023

     • V stredu 22.3.2023 sa všetkých 17 žiakov 9. ročníka zúčastnilo na celoslovenskom testovaní deviatakov z matematiky a slovenského jazyka a literatúry. Testovanie prebehlo bez problémov, s akými výsledkami, to ešte len uvidíme.
      FOTOALBUM

     • Skrátené vyučovanie

     • Oznamujeme všetkým žiakom a rodičom, že v piatok 24. 3. 2023 budú mať všetky triedy z organizačných dôvodov trošku skrátené vyučovanie. Hodiny budú 40-minútové a budú kratšie prestávky. Posledná 7. hodina končí 12:25 hod. Rozpis zvonenia si pozrrite tu: 

     • Riaditeľské voľno 5. - 8. ročník

     • Oznamujeme všetkým  žiakom 5., 6., 7. a 8. ročníka a ich rodičom, že v stredu 22.marca 2023je žiakom týchto ročníkov udelené riaditeľské voľno z organizačných dôvodov, keďže v tento deň prebieha na škole celoslovenské testovanie deviatakov zo SJL a MAT. Žiakov sme hromadne odhlásili z obeda. Žiaci 1. stupňa sa učia podľa rozvrhu, žiaci 9. ročníka riešia T9-2023. ŠJ a ŠKD fungujú v riadnom režime.

  • Prihlásenie

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Podolie 804
   • schreiberova@zspodolie.sk
   • schreiberova@zspodolie.sk
   • ZŠ - sekretariát: 032 7408411
   • ZŠ: 032 7408412, 032 7408413
    MŠ: 032 7408414
    ŠJ: 032 7408415
    ZŠ - mobil: 0911 961 480
   • Podolie 804
    91622 Podolie
    Slovakia
   • 036125431
   • 2021628609
   • Riaditeľka školy:
    RNDr. Janka Schreiberová - 032/7408412
    schreiberova@zspodolie.sk
   • Zástupkyňa riaditeľky pre ZŠ:
    RNDr. Daniela Maráková - 032/7408413
    marakova@zspodolie.sk
   • Zástupkyňa riaditeľky pre MŠ:
    Slavka Fogašová - 032/7408414
    mspodolie@gmail.com
   • Vedúca školskej jedálne:
    Mariana Porubská - 032/7408415
    sjedalenpodolie@gmail.com