• Deň učiteľov

     • V piatok 1. apríla 2022 vo večerných hodinách sa stretli zamestnanci našej školy v svadobnej sále Kultúrneho domu v Podolí na oslave Dňa učiteľov. Po úvodnej piesni Atlantída v podaní Emmky, Timey a Lucky za sprievodu Juditky a po privítaní p. Katkou Červeňanskou  sa prítomným prihovoril p. starosta PaedDr. Rastislav Bobocký. Po ňom oslovila prítomných zamestnancov školy p. predsedníčka Rodičovského združenia. Nasledovala Zarkou prednesená odľahčená báseň Hakuna Matata a milé slová žiačok zo Žiackej školskej rady Emmky a Lucky. Zaznelo veľa ďakovných, milých, povzbudivých slov. Nasledovalo oceňovanie zamestnancov školy plaketou Jána Ámosa Komenského. Pán starosta sa prostredníctvom odovzdania tejto plakety poďakoval za dlhoročnú výchovno-vzdelávaciu prácu v materskej škole p. učiteľkám Márii Ščepkovej a Jane Ščepkovej, za dlhoročnú zodpovedne vykonávanú prácu v MŠ p. upratovačke a kuchárke Cecílii Čechvalovej, za dlhoročnú vychovávateľskú činnosť v ŠKD p. Slavomíre Štefánikovej a za dlhoročnú prácu vo funkcii riaditeľky školy, za ped. prácu  a výborné výchovno-vyučovacie a manažérske výsledky p. riaditeľke RNDr. Janke Schreiberovej. Ocenení a všetci prítomní sa podpísali do pamätnej knihy obce.

      Po krásnom prijatí sa všetci presunuli do malej sály KD, kde žiaci zo Žiackej školskej rady ešte doobeda pripravili svojim učiteľom stoly na slávnostnú večeru. Nasledovalo poďakovanie a prípitok, ktorý predniesla p. riaditeľka školy, slávnostná večera. Aby na stoloch nič nechýbalo, o to sa postarali Betka z OcÚ, Terezka, Hanka, Ester a Zara - žiačky našej školy. Zamestnanci školy si v príjemnom prostredí a družných debatách posedeli na oslave do neskorých nočných hodín. Všetkým, ktorí sa postarali akýmkoľvek spôsobom o príjemnú oslavu Dňa učiteľov, zo srdca ďakujeme.

      FOTOALBUM

     • Projektový deň šiestakov "Ján Amos Komenský dnes"

     • V piatok 1.4.2022 sme si zo žiakov 6. ročníka trošku „vystrelili“. Do školy ich prišiel navštíviť takmer skutočný Ján Amos Komenský. Ten by sa 28.3.2022 bol dožil krásnych 430. narodenín. A práve z príležitosti tohto výročia si triedni učitelia so svojimi šiestakmi urobili projektový deň o živote a diele J. A. Komenského. Spočiatku žiaci získavali informácie z rôznych zdrojov (z osobného stretnutia s „Amosom“, z prezentácie, z videa...). Úlohou žiakov bolo zhromažďovať informácie, aby mohli Amosovi pomôcť vytvoriť facebookový profil na sociálnej sieti. V ďalšej časti mali žiaci úlohu vytvoriť spoločenskú hru, zaujímavý časopis s aktivitami, komiks, test či interaktívny kvíz o živote a diele J. A. Komenského. Napochytro sme stihli odprezentovať všetky aktivity, ale poslednú časť, a to odskúšanie všetkých hier, sme už – žiaľ – nestihli. P. uč. Kusenda sľúbil, že si ich so žiakmi zahrá na OBN pri opakovaní učiva o J. A. Komenskom. Všetky aktivity budete môcť vidieť na dolnej chodbe na nástenke a tiež na stránke školy, kde si ich budete môcť odskúšať.
      FOTOALBUM

     • Deň s rozprávkou

     • V piatok 1. apríla 2022 sme pre žiakov prvého stupňa zorganizovali akciu s názvom Deň s rozprávkou. Počas dopoludnia deti prechádzali po stanovištiach v zmiešaných družstvách pod vedením kapitánov spomedzi štvrtákov. Každé stanovište bolo venované jednej zo známych i menej známych rozprávok. Deti plnili úlohy, ktoré si pre ne pripravili pani učiteľky. Museli podľa indícií spoznať názov rozprávky, prípadne ho rozlúštiť  v tajničke alebo z rozhádzaných písmen, usporiadať jej dej, poskladať rozprávkový obrázok z puzzle, zapísať krátky obsah rozprávky. Medovníkovú chalúpku deti zdobili perníčkami s abecedou, rozprávku o Červenej Čiapočke si dokonca  aj zahrali. Deti si vyskúšali aj rôzne praktické činnosti súvisiace s rozprávkami - stavali domčeky z dreva či paličiek a skúšali ich sfúknuť podľa rozprávky O troch prasiatkach. Obliekali cisára do šiat, aby nemusel ísť nahý medzi ľudí.  Všetci sa naučili  tancovať tanec na kráľovský ples ako Popoluška, alebo sa dohovárali bez slov len pomocou pantomímy tak, ako to robil princ Bajaja.

      Spoločne sme s rozprávkami prežili príjemný a zábavný deň.  
      FOTOALBUM

     • Včielkový deň v 2.A

     • Vo štvrtok 31. 3. 2022 navštívili žiakov 2.A naše staršie kamarátky zo 6. ročníka. Prišli nám porozprávať o projekte Včielky – samotárky, ktoré sa ocitli v malom úliku pod oknami našej triedy. Keďže o včielkach sme sa práve učili na  hodine Prvouky, veľmi nás zaujímalo, ako tieto včielky bývajú a čím sú pre nás  užitočné. Ninka Bučková a Anetka Čechvalová sa veľmi pekne zhostili úlohy odprezentovať nám tento projekt. Dozvedeli sme sa o včielkach veľa nového a zaujímavého, čo sme ešte nevedeli. Dievčatá rozprávali veľmi pútavo a s nadšením. Dievčatám aj pani učiteľke Monike Muľovej patrí veľká vďaka! Tento deň si určite zapamätáme. Pre včielky sme spravili i medové plásty, ktoré máme na dverách našej triedy, aby nám pripomínali i to, že včielky sú rovnako usilovné ako my.
      FOTOALBUM

                                                                                                             „Druhácka“ pani učiteľka

     • Aktivity "Marec - mesiac knihy"

     • V mesiaci marec sa uskutočnili 2 pekné aktivity na podporu čítania detí. Šiestaci a pár deviatačiek chodievali každý deň čítať štuplíkom do materskej škôlky. Prečítali spolu 4 krásne knihy - 2 rozprávkové pre mladších škôlkarov a 2 knihy príbehov s detskými hrdinami pre starších škôlkarov. Na základnej škole zase šiestacká polícia pátrala po čitateľoch. Zo začiatku prichytila mnoho žiakov, ako si čítajú „poznámky“ či učia sa na ďalšiu hodinu. Tolerovali aj takýto „priestupok“ a odmieňali sladkým cukríkom! V druhej polovici mesiaca už bola polícia prísnejšia a sledovala, či žiaci čítajú ozajstné knihy plné príbehov. Ak niekoho prichytila pri knihe, nasledoval výsluch, o čom je kniha, aké sú hlavné postavy, čo sa v knihe práve odohráva. A tam bolo tých čitateľov pomenej. Veľké poďakovanie patrí žiakom 6. ročníka za aktívnu účasť a pomoc pri realizácii projektov na podporu čítania a rodičom, ktorí nás podporovali cukríkmi.
      FOTOALBUM

     • Obvodné kolo vo vybíjanej

     • Dievčatá druhého stupňa sa vo štvrtok 31.3.2022 zúčastnili odvodného kola mladších žiačok vo vybíjanej. Dostali sa do semifinále, kde v priamom súboji o postup do okresného kola prehrali tesne s dievčatami zo ZŠ Odborárska v každom polčase o dva body. Za ich nasadenie a húževnatosť v hre im patrí poďakovanie.

     • Návšteva Gymnázia M.R. Štefánika

     • Žiaci našej školy, ktorí sa učia nemecký jazyk ako druhý cudzí jazyk v ôsmom a deviatom ročníku, sa dňa 30.3.2022 zúčastnili na otvorenej hodine nemeckého jazyka a výstavy „Nemecko krajina vynálezcov“ na Gymnáziu M.R.Štefánika  v Novom Meste nad Váhom.

      Na hodine nemeckého jazyka boli  priamo zapojení do vyučovacieho procesu žiakov prvého ročníka bilingválnej sekcie na GMRŠ. Mali možnosť  si  „na vlastnej koži“ vyskúšať  sedieť v laviciach gymnázia, učiť sa nemecký jazyk, odpovedať na otázky študentov a zapojiť sa do zaujímavých hier.

      Zároveň boli naši žiaci  oboznámení  o forme štúdia nemeckého jazyka na bilingválnej  sekcii.

      Po tejto hodine sme sa presunuli do siene vo vilke gymnázia a navštívili už spomínanú výstavu.

      Touto výstavou nás sprevádzali študenti tretieho ročníka gymnázia,  komentár prebiehal v nemeckom jazyku. Predstavili nám vynálezcov z Nemecka z rôznych období a z rôznych vedeckých oblastí (medicíny, informatiky, optiky). Po výstave naši žiaci pracovali s materiálmi a získanými informáciami formou kvízov.

      Exkurziu sme zakončili zmrzlinou a diskusiou o výstave. A tu je odkaz na výstavu: http://www.gymnm.sk/hlavna-stranka/aktuality/vystava-nemecko-krajina-vynalezcov.html?page_id=4235

      FOTOALBUM

      Mgr. Klaudia Bártová, vyučujúca nemeckého jazyka

     • Obvodné kolo škôl vo florbale

     • Dňa 30. 3. 2022 sa starší žiaci našej školy zúčastnili na obvodnom kole škôl vo florbale. V prvom zápase sme porazili Starú Turú 3:2, druhý zápas skončil remízou 2:2 s Hornou Stredou a v priamom súboji o postup do okresného kola sme prehrali so žiakmi ZŠ Odborárska. Chlapci skončili na 2. mieste bez postupu na okres.

     • Skrátené vyučovanie

     • V piatok 1.4.2022 bude skrátené vyučovanie na 30-minútové hodiny. Všetky prestávky sú 5 minút, iba desiatová prestávka  bude 10 minút. Prvý stupeň ide na obed 11:15, 2. stupeň ide na obed o 11:30 hod.

     • Okresné kolo Pytagoriády

     • V utorok 29.3. a v stredu 30.3.2022 sa konali okresné kolá v Pytagoriáde pre 3. - 8. ročník. Z našej školy do okresu zo školského kola postúpilo 9 tretiakov, 1 štvrták a 3 siedmaci (nakoniec súťažili len 2 siedmaci). Súťažilo sa online spôsobom zo školskýcvh počítačov. Úspešným riešiteľom sa stal iba Daniel Ščepko z 3.A, ktorý získal 20 bodov (vyriešil 10 úloh z 15, za ne získal 10 b. za úlohy a 10 b. za čas), skončil na 9.-11. mieste zo 136 súťažiacich. Z neúspešných riešiteľov 1 bodík chýbal Simonke Sovišovej a Natálii Podhradskej z 3.A, obe mali 9 b., dva bodíky do úspešnosti chýbali Dávidovi Čechvalovi zo 4.A  a Timei Čavojskej zo 7.A, obaja získali 8 bodov.

     • Okresné kolo chemickej olympiády

     • V piatok 25. 3. 2022 našu školu reprezentoval Adam Bobocký z 9.A na okresnom kole chemickej olympiády, ktorá sa konala prezenčne v Novom Meste nad váhom. Napriek náročnosti súťaže, kde autori úloh nebrali do úvahy dištančné vzdelávanie počas dvoch školských rokov Adam sa dobre popasoval s úlohami a skončil ako úspešný riešiteľ na peknom 5. mieste z 10 riešiteľov. Blahoželáme.

     • Biblia očami detí a mládeže

     • Niekoľko žiakov 5. a 6. ročníka sa zapojilo do výtvarnej súťaže „Biblia očami detí a mládeže“. Cieľom súťaže je zaangažovať deti a mládež do vnímania a prežívania biblických dejín a privádzať ich k poznávaniu Biblie. Spoločnou témou vybraných kníh bolo Putovanie za cieľom. Vychádzalo sa z knihy Nového zákona – Skutky apoštolov. Žiakom boli navrhnuté tri biblické príbehy: Uzdravenie chroého, Zoslanie Ducha Svätého a Obrátenie sv. Pavla. Veľká vďaka patrí všetkým žiakom, ktorí sa do súťaže zapojili. Bolo veľmi ťažké vybrať tie najkrajšie práce. 1. miesto získala Klára Krajčovičová, 5.B, 2. miesto Lenka Halušková, 5.A a 3. miesto Nina Bučková, 6.A. Ich práce postupujú do diecézneho kola. Blahoželáme. 
      Mgr. Mária Aftanasová, rehoľná sestra

      Fotoalbum prác

     • Krajské kolo biologickej olympiády

     • Dňa 18.3.2022 sa konalo krajské kolo biologickej olympiády kat. C, v ktorom online formou súťažilo 16 žiakov z celého Trenčianskeho kraja. Našu školu reprezentoval deviatak Daniel Miklo, ktorý sa stal úspešným riešiteľom KK biologickej olympiády (12 miesto). Dankovi blahoželáme k úspechu a ďakujeme za reprezentáciu školy.

     • Anketa k školskému stravovaniu

     • Prosíme všetkých žiakov 1. aj 2. stupňa, ktorí sa stravujú, aby čo najskôr vyplnili anketu ku stravovaniu v našej školskej jedálni. Anketa je anonymná a  treba vyplniť do štvrtka 24.3.2022 do 14.00 hod. do zasadania stravovacej komisie. Pre jej vyplnenie treba byť prihlásený do edupage ako žiak. Na webe ju nájdeš úplne dole na hlavnej stránke (INFO) alebo v ľavom menu v časti Komunikácia / Ankety.

     • Rozvrh po jarných prázdninách

     • Opakujeme oznam pre žiakov (boli naň upozornení v relácii Pondelníček pred prázdninami): po jarných prázdninách budeme postupovať v našej škole podľa rozvrhu 07, pozrite si ho v zozname rozvrhov. Vzhľadom na zlepšujúcu sa epidemiologickú situáciu sa vraciame k rozdeleniu telocvikov na skupiny chlapcov a dievčat a tiež k miešaniu detí v skupinách etickej výchovy a náboženskej výchovy.  Deviataci majú v 2. polroku miesto 1 hodiny chémie predmet Viac ako peniaze. 

     • Výsledný stav finančnej zbierky na Ukrajinu

     • V dńoch 1. - 4.3.2022 sme na našej škole zorganizovali dobrovoľnú finančnú zbierku na pomoc Ukrajine. V utorok 1.3. prešli šéfovia ŽŠR Ester a David s pokladničkou po triedach. Prispeli aj zamestnanci školy,  naše deti a zamestnanci z materskej školy aj zo školskej jedálne. Vyzbierali sme 1744,77 €. Prispeli aj 5 starší občania obce, ktorí už u nás nemajú deti, a to sumou 300 €. Sumu sme doplnili o čiastku 505,23 € zo zberu papiera z minulého roka. Podarilo sa nám takto dať dokopy krásnu sumu 2.550 €.  Členovia ŽŠR v stredu 2.3. rozhodli, aby sa peniaze venovali Slovenskej katolíckej charite, ktorá úzko spolupracuje s charitou na Ukrajine a peniaze použije práve tam, kde ich najviac treba - na pomoc ľuďom, ktorí ostali na Ukrajine. Ďakujeme všetkým zapojeným za finančný príspevok. 

      FOTOALBUM

     • Ekoolympiáda

     • Dnes 4.3.2022 mali súťažiť v ekoolympiáde žiaci 5. a 6. ročníka. Bohužiaľ, server sýťaže skolaboval. Písali sme mail, aby sme na problém upozornili, dostali sme rtúto odpoveď: "Milý študent / učiteľ, veľmi sa ospravedľňujeme za vzniknutý technický problém. Nastal z dôvodu príliš veľkého náporu na server. Nakoľko chceme aby hra bola spravodlavá pre všetkých a meranie času je jedným z faktorov, neostáva nám iné iba hru presunúť na nový termín. Nový termín pre skupinu: 5., 6. trieda a prima = 9.3.2022 (streda) o 9.00. Podmienky ostávajú rovnaké ako doteraz. Ešte raz sa ospravedľňujeme, veríme, že pochopíte našu situáciu a ostanete hre verní, aj napriek odkladu. Za pochopenie ďakujeme Tím Planet Lover o.z.organizátor hry Ekoolympiádaemail: info@ekoolympiada.sk."

      Takže 5. a 6. roč. - súťažíte doma cez jarné prázdniny v stredu 9.3. od 9.00 hod., 7. roč. súťažíte v piatok 11.3. o 9.00 hod.  Ak by sa chcel niekto zo žiakov ešte pridať, stačí sa na www.ekoolympiáda zaregistrovať, v trenažéri si vyskúšať otázky a v termíne sa na súťaž pripojiť. Držíme palce!

     • Externé testovania piatakov a deviatakov

     • Milí žiaci, vážení rodičia! Blížia sa termíny externých testovaní deviatakov a piatakov z matematiky a slovenského jazyka. T9-2022 sa uskutoční v stredu 6.4.2022 a T5-2022 prebehne stredu 18.5.2022.

      Bližšie informácie: T9-2022 a T5-2022

       

     • Tvorba diárov v ŠKD2

     • Keďže je marec mesiacom kníh, hneď v prvý marcový deň sme sa spolu s deťmi v ŠKD2 venovali tomu, ako nám knihy vznikli, čo im predchádzalo a vďaka čomu môžeme mať dnes knihy v takej podobe, v akej sú. Po krátkom vedomostnom kvíze si deti vyrobili za pomoci pána vychovávateľa Kusendu vlastné diáre, do ktorých si môžu písať svoje "tajné informácie". 

      FOTO DIÁROV

     • Čítanie štuplíkom v materskej škole

     • Od 1.3.2022 sme po miernom uvoľnení opatrení  v „korona-období“ obnovili aktivitu, ktorú sme robievali v mesiaci marec, v mesiaci kníh. Znova sa rozbieha čítanie pred spaním v našej škôlke, pre našich najmenších kamarátov. Pod patronát si to tentokrát vzali šiestaci. A tak každý deň okolo 12:15 vyrazia dvojice čitateľov a prečítajú im obľúbené rozprávky a príbehy z kníh. Táto čitateľská aktivitka bude počas prázdnin prerušená, ale po nich sa znova obnoví a bude trvať do konca marca.

      Tešíme sa na Vás, kamaráti naši najmenší.

      FOTOALBUM